De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Oktober 2015 Werken Met Behoud van Uitkering Drs. Dennis Lanjouw.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Oktober 2015 Werken Met Behoud van Uitkering Drs. Dennis Lanjouw."— Transcript van de presentatie:

1 oktober 2015 Werken Met Behoud van Uitkering Drs. Dennis Lanjouw

2 Beginfase onderzoek Welke vormen van werken met behoud van uitkering zijn er eigenlijk? Kunnen we deze vormen overzichtelijk presenteren? Onderzoek bij 10 gemeenten => grote diversiteit aan invulling en benaming. Vormen beoordeeld op basis van inhoud. Twee kernbegrippen gehanteerd daarbij: 1) Prestatieniveau 2) Begeleiding 2

3 3 Model voor indelen activiteiten naar inhoud

4 4

5 5 WMBU als middel voor arbeidsinschakeling van de cliënt

6 Dilemma’s op de werkvloer Keuzes op de werkvloer van de Sociale Dienst  zeggenschap of dwang  maatwerk of uniformiteit  productief of additioneel werk  uitstroom of participatie Vragen die daarbij spelen:  Hoe lang kan je trajecten verlengen?  Is er onderscheid tussen commerciële en non-profit of overheidsorganisaties?  Wanneer zijn activiteiten additioneel? 6

7 Wat kunnen gemeenten doen? Bekijk/bespreek eigen instrumentarium. Informatie van de Inspectie kan daarbij behulpzaam zijn. Bekijk eigen wijze van diagnose. Past dit bij het instrumentarium? Organiseer gesprekken waarbij instrumenten kritisch besproken worden en stel daarbij kritische vragen (is er sprake van maatwerk? Is er sprake van verdringing? Wie profiteert van dit instrument? maar ook wie heeft er nadeel bij?) Spreek met klantmanagers om hun ervaringen en behoeften te kennen. 7

8 Motie Kerstens en Voortman (juli 2015) … in aanmerking nemende dat er diverse mogelijkheden zijn waarop een en ander vorm kan krijgen, zoals door het instellen van een adviesraad of het toekennen van een rol aan sociale partners, ondernemingsraad van het bedrijf waar bijstandsgerechtigden aan de slag gaan en/of cliëntenraad; verzoekt de regering, gemeentes weliswaar vrij te laten in het instrument dat ze daarbij hanteren, maar er wel stevig op aan te dringen om tenminste een van bovengenoemde (eventueel aangevuld met een of meerdere door de regering daaraan toe te voegen) instrumenten in te zetten bij het zo veel mogelijk voorkomen van verdringing alsook de verdere ontwikkelingen in deze nauw te monitoren… 8


Download ppt "Oktober 2015 Werken Met Behoud van Uitkering Drs. Dennis Lanjouw."

Verwante presentaties


Ads door Google