De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Validiteit, betrouwbaarheid en casemixcorrectie Presentatie door Ard van der Kruis.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Validiteit, betrouwbaarheid en casemixcorrectie Presentatie door Ard van der Kruis."— Transcript van de presentatie:

1 Validiteit, betrouwbaarheid en casemixcorrectie Presentatie door Ard van der Kruis

2 2 Programma  Wie bent u en wie zijn wij?  ‘Onderzoeksvraag’  Wat is validiteit?  Wat is betrouwbaarheid?  Wat is casemix-correctie?  Doel van de basisset Prestatie-Indicatoren  Hoe is dit doel te realiseren?  Onze visie

3 3 Wie bent u en wie zijn wij?  Naam, organisatie en functie  Ard van der Kruis (Q-Consult)  HKZ GGZ  AO/IC AWBZ / GGZ  DBC’s GGZ  Keurmerkontwikkeling  ard.vdkruis@qconsult.nl ard.vdkruis@qconsult.nl

4 4 ‘Onderzoeksvraag’  Validiteit, betrouwbaarheid en casemixcorrectie;  Als de resultaten van de prestatie-indicatoren openbaar gemaakt worden is validiteit en betrouwbaarheid cruciaal. Wat moet er in de nabije toekomst gebeuren om de indicatoren meer valide en betrouwbaar te maken?  is casemixcorrectie zinvol?  op welke variabelen?

5 5 Wat is validiteit?  Meten we wat we willen meten?  Zijn geobserveerde effecten wel toe te schrijven aan de gemanipuleerde variabelen?  Zijn er alternatieve verklaringen mogelijk voor de geobserveerde effecten?

6 6 Als voorbeeld: Verandering ernst problematiek  Wat meten we?  Wat willen we weten?  Waarom willen we dat weten? Vraag: Wat zou de validiteit van deze Prestatie-Indicator in de weg kunnen staan??

7 7 Wat is betrouwbaarheid?  Betrouwbaar zijn waarnemingen, die onder dezelfde omstandigheden herhaald, dezelfde uitkomst geven

8 8 Als voorbeeld: Drop out  Hoe wordt dit waargenomen?  Hoe wordt dit beoordeeld?  Hoe wordt dit geregistreerd? Vraag: Wat zou de betrouwbaarheid van deze Prestatie-Indicator in de weg kunnen staan??

9 9 Mate van validiteit en betrouwbaarheid  De prestatie-indicatoren in de GGZ zijn nog niet optimaal valide en betrouwbaar  Hoe kan de validiteit worden vergroot?  Hoe kan de betrouwbaarheid worden vergroot?

10 10 Wat is casemix-correctie?  Ook wel standaardisatie genoemd  correctie van populatiekenmerken (onafhankelijke variabelen)  Zorgen dat we geen ‘appels met peren’ vergelijken

11 11 Doel van de basisset  Openheid en transparantie van de kwaliteit van de geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg met behulp van één beperkte set vergelijkbare informatie

12 12 Hoe is het doel van de basisset PI’s te realiseren?  Waarom is casemixcorrectie noodzakelijk?  Waarop moet gecorrigeerd worden (welke variabelen)?welke variabelen  Hoe is dit te realiseren?  Wat zijn voor- en nadelen?

13 13 Onze visie op het realiseren van het doel  Kijk goed naar het doel van de Prestatie-Indicatoren (= uitgangspunt)  Ga na wie de belanghebbenden zijn (cliënten, branche, inspectie, verzekeraar, etc.)  Bekijk met belanghebbenden hoe aan een vergelijkbare set van data gekomen kan worden (instrument)  Ga met deze belanghebbenden in gesprek waarop en hoe de casemix-correctie moet worden toegepast  Pas de casemix-correctie toe en zorg dat het werkbaar blijft

14 14 Onze visie op casemix-correctie  Stel een onafhankelijke stuurgroep samen met vertegenwoordigers van verschillende veldpartijen  Bepaal welke indicatoren ge-casemixt moeten worden (met name output-indicatoren)  Onderzoek welke variabelen van invloed zijn op de Prestatie-Indicatoren:  Kwalitatief: interviews en internationale context  Kwantitatief: data analyse van de PI’s  Hanteer daarbij de 80-20 regel  Bepaal met een onafhankelijke stuurgroep in welke mate variabelen bij de verschillende instellingen van invloed zijn  Pas de casemix-correctie toe op de vastgestelde indicatoren

15 15 Uiteindelijk resultaat

16 16 Vragen


Download ppt "Validiteit, betrouwbaarheid en casemixcorrectie Presentatie door Ard van der Kruis."

Verwante presentaties


Ads door Google