De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

bewerkingen in programmeeromgevingen

Verwante presentaties


Presentatie over: "bewerkingen in programmeeromgevingen"— Transcript van de presentatie:

1 bewerkingen in programmeeromgevingen
Logische bewerkingen Over het toepassen van AND, OR, NOT en EXOR bewerkingen in programmeeromgevingen

2 Inleiding Zowel in lagere als hogere programmeertalen wordt soms met bitpatronen gemanipuleerd. Meestal als er gewerkt wordt met in- en output poorten. De logische bewerkingen die hier voor worden toegepast zijn: AND voor het resetten van bits, OR voor het setten van bits EXOR voor het inverteren van bits Hoe dat in zijn werk gaat leer je in dit instructieprogramma beginnen

3 Menu IN en OUT bewerkingen Resetten met AND Inverteren met EXOR
Setten met OR Stoppen

4 IN- en OUT bewerkingen IN
b.v. poort 0379H Via poorten kunnen binaire waarden vanuit de buitenwereld in de computer worden ingelezen. Een poort heeft een poortadres (ook wel poortnummer genoemd). In dit geval is dat poortadres 0379H

5 IN- en OUT bewerkingen IN
5V b0 IN 8x b7 b.v. poort 0379H Op de ingangen van de INPUT-poort kunnen schakelaars zijn aangesloten. Staat de schakelaar in de bovenste stand, dan is de ingang 1. In de onderste stand is dat 0.

6 IN- en OUT bewerkingen IN 01010010
5V b0 IN 1 1 8x 1 b7 b.v. poort 0379H Bij een IN instructie wordt de waarde van de ingangen in de computer geladen. In assembly (machinetaal) is dit b.v. IN AL,DX In een hogere taal (VB) is dit waarde = INPORT (&H379)

7 IN- en OUT bewerkingen waarde De binaire waarde staat hu in een register en heeft in een hogere taal een naam. Hier is dat “waarde”. Met deze variabele “waarde” kunnen we dingen doen.

8 IN- en OUT bewerkingen waarde De waarde kan je weergeven als: B of % (binair) of als 52H of $52 (hexadecimaal) of als 80 (decimaal)

9 IN- en OUT bewerkingen bitpatr1 Met out instructies kan je een bepaalde waarde ( in dit geval de variabele bitpatr1) naar een outputpoort sturen. In assembly (machinetaal) is dit b.v. OUT DX,AL In een hogere taal (VB) is dit OUTPORT (&H37A) = waarde

10 IN- en OUT bewerkingen OUT 01101110
1 1 1 1 1 b7 bitpatr1 b.v. poort 037AH Met out instructies kan je een bepaalde waarde ( in dit geval de variabele bitpatr1) naar een outputpoort sturen. In assembly (machinetaal) is dit b.v. OUT DX,AL In een hogere taal (VB) is dit OUTPORT (&H37A) = waarde

11 IN- en OUT bewerkingen OUT 01011110
1 1 1 1 1 b7 bitpatr1 De uitgangen van de poort worden nu 0 en 1 gemaakt in het bitpatroon uit de variabele. Welke waarde heeft de variabele bitpatr1 uitgedrukt in hex en dec? Schrijf dat op en kijk dan pas naar het volgende scherm.

12 IN- en OUT bewerkingen 01011110B = 5EH = 94 OUT 01011110
1 1 1 1 1 b7 bitpatr1 B = 5EH = 94 Kan je deze conversie niet maken, kijk dan nog eens naar het instructieprogramma talstelsels uit projectperiode 3

13 Resetten met AND 5V b0 IN ? ? ? ? 8x ? ? ? b7 waarde b.v. poort 0379H We hebben een waarde ingelezen via een poort en willen in ons programma iets doen als de schakelaar in de bovenste stand staat. Bitje b0 is dan 1. Hier is sprake van een IF….(bitje0=1) …THEN situatie

14 Resetten met AND waarde = INPORT (&H379) IN xxxxxxx0
5V b0 IN ? ? ? ? 8x ? ? ? b7 xxxxxxx0 waarde b.v. poort 0379H De toestand van de andere ingangen is onbekend en doet er nu niet toe. We noemen dit don’t care conditions. We schrijven hiervoor een X.

15 Resetten met AND xxxxxxx0
waarde Om de toestand van bitje b0 te kunnen testen moeten we alle andere bits eerst resetten. Dit doen we met de AND instructie.

16 We kennen de AND functie. Bekijk de waarheidstabel goed.
Resetten met AND A B F A & F B 1 1 1 1 1 xxxxxxx0 waarde We kennen de AND functie. Bekijk de waarheidstabel goed.

17 Resetten met AND & & xxxxxxx0
A B F A 1 & A 1 1 1 1 1 xxxxxxx0 waarde Je kunt ook zeggen: AND-en met een 0 is altijd 0 AND-en met een 1 verandert niets of: A · 0 = 0 en A · 1 = A

18 Resetten met AND xxxxxxx0 00000001
B F 1 1 1 1 1 xxxxxxx0 waarde AND Terug naar de ingelezen waarde: Als ik alle bitjes wil resetten behalve bit 0, dan moet ik de waarde AND-en met B. Bit bij bit wordt nu een AND bewerking uitgevoerd.

19 Resetten met AND xxxxxxx0 00000001 00000000
B F 1 1 1 1 1 xxxxxxx0 waarde AND Alle bits worden gereset behalve bit 0. Deze was al nul en blijft nul (rood).

20 Bit 0 blijft staan terwijl de rest wordt gereset.
Resetten met AND Bit 0 was 1 Bit 0 was 0 xxxxxxx1 waarde xxxxxxx0 waarde AND AND Bit 0 blijft staan terwijl de rest wordt gereset.

21 Resetten met AND waarde = (INPORT (&H379) AND &H01) IN xxxxxxx0
5V b0 IN ? ? ? ? 8x ? ? ? b7 xxxxxxx0 waarde b.v. poort 0379H AND waarde Kijk goed naar de instructie en de figuur. De AND functie met 01H (= B) voeren we in een keer uit.

22 Resetten met AND waarde = (INPORT (&H379) AND &H01) IN xxxxxxx0
5V b0 IN ? ? ? ? 8x ? ? ? b7 xxxxxxx0 waarde b.v. poort 0379H AND waarde Als de waarde 01 is, moet de schakelaar wel in de bovenste stand staan. Is de waarde 00 dan weten we zeker dat de schakelaar in de onderste stand staat.

23 Resetten met AND IN xxxxxxx0 00000001 00000000
5V b0 IN ? ? ? ? 8x ? ? ? b7 xxxxxxx0 waarde b.v. poort 0379H AND waarde We wilden graag realiseren: IF….(bitje0=1) …THEN…... Dit kunnen we nu programmeren als: waarde = (INPORT (&H379) AND &H01) IF waarde = 01 THEN…….

24 Bedenk nu een programma dat iets doet als bit7 laag is
Resetten met AND b0 IN ? ? ? ? ? ? ? b7 xxxxxxxx waarde b.v. poort 0379H ???????? AND waarde Bedenk nu een programma dat iets doet als bit7 laag is

25 Resetten met AND IN xxxxxxxx 10000000 x0000000
waarde = (INPORT (&H379) AND &H80) IF waarde = 0 THEN……. b0 IN ? ? ? ? ? ? ? b7 xxxxxxxx waarde b.v. poort 0379H AND x waarde Eerst resetten we alles behalve bit 7. Als de waarde daarna 0 is moet bit b7 wel nul zijn. Bekijk goed het programma. Je mag natuurlijk ook gebruiken AND 128. Dit is de decimale waarde van het bitpatroon B

26 Inverteren met EXOR A =1 F A B F B 1 1 1 1 1 1 Soms is het nodig bepaalde bits te inverteren. Hiervoor gebruiken we de EXOR bewerking. Kijk eerst goed naar de waarheidstabel.

27 Inverteren met EXOR A =1 A A B F A 1 1 =1 /A 1 1 1 1 1 Je kunt ook zeggen EXOR-en met een 1 inverteert de variabele EXOR-en met een 0 verandert niets OF A  1 = /A en A  0 = A

28 Inverteren met EXOR A =1 A A B F A 1 1 =1 /A 1 1 1 1 1 waarde F0H EXOR waarde In het voorbeeld worden de bits 0 t/m 3 niet geïnverteerd en de bits 4 t/m 7 wel. Deze functie kan je noemen: EXOR &HF0.

29 Nog een voorbeeld. Wat is de uitkomst?
Inverteren met EXOR A =1 A A B F A 1 1 =1 /A 1 1 1 1 1 waarde C3H EXOR waarde Nog een voorbeeld. Wat is de uitkomst?

30 Inverteren met EXOR A =1 A A B F A 1 1 =1 /A 1 1 1 1 1 waarde C3H EXOR waarde Controleer jouw uitkomst. De rode bits zijn geïnverteerd. De functie is EXOR &HC3 Maar EXOR 195 doet hetzelfde!

31 Setten met OR A 1 F A B F B 1 1 1 1 1 1 1 Soms is het nodig bepaalde bits te setten. Hiervoor gebruiken we de OR bewerking. Kijk eerst goed naar de waarheidstabel.

32 Setten met OR A 1 A A B F A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Je kunt ook zeggen OR-en met een 1 set de variabele OR-en met een 0 verandert niets OF A + 1 = 1 en A + 0 = A

33 Setten met OR 1 A A B F A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 waarde F0H OR waarde In het voorbeeld worden de bits 4 t/m 7 geset. De bits 1 t/m 3 veranderen niet. Deze functie kan je noemen: OR &HF0.

34 Nog een voorbeeld. Wat is de uitkomst?
Setten met OR A 1 A A B F A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 waarde C3H OR waarde Nog een voorbeeld. Wat is de uitkomst?

35 Setten met OR 1 A A B F A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 waarde C3H OR waarde Controleer jouw uitkomst. De rode bits zijn geset. De functie is OR &HC3 Maar OR 195 doet hetzelfde!

36 Dit is het laatst scherm
Setten met OR Dit is het laatst scherm STOPPEN


Download ppt "bewerkingen in programmeeromgevingen"

Verwante presentaties


Ads door Google