De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Behoort bij open leertaak OT 8.4.2 © friesland college 2000 Serieel naar parallel omzetting.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Behoort bij open leertaak OT 8.4.2 © friesland college 2000 Serieel naar parallel omzetting."— Transcript van de presentatie:

1 behoort bij open leertaak OT 8.4.2 © friesland college 2000 Serieel naar parallel omzetting

2 Menu: Wat is serieel en parallel? Het schuifregister als omzetter Voer de onderstaande onderdelen beide uit

3 Serieel naar parallel omzetting In de computer komen we verschillende vormen van datatransport tegen: parallel en serieel.

4 Serieel naar parallel omzetting Parallelle communicatie vindt bijvoorbeeld plaats tussen de computer en de printer

5 Serieel naar parallel omzetting Bij parallelle communicatie wordt elk bit van een karakter over een apart draadje getransporteerd. De printerpoort in de PC noemen we b.v. LPT1: 10011011

6 Serieel naar parallel omzetting Een printerkabel bevat 8 datadraadjes. 10011011

7 Serieel naar parallel omzetting Seriële communicatie vindt b.v. plaats tussen de computer en een extern modem. Maar ook de USB, het toetsenbord en netwerkkaarten werken serieel. We kennen de standaard seriële poorten als COM1: en COM2:

8 Serieel naar parallel omzetting Bij de seriële poort worden de bitjes na elkaar verzonden via één draadje heen en één draadje terug.

9 Serieel naar parallel omzetting De bitjes worden in een bepaald tempo na elkaar verzonden. tijd 1 0 10011011 wordt serieel verzonden start

10 Serieel naar parallel omzetting De bitjes worden in een bepaald tempo na elkaar verzonden. tijd 1 0 10011011 wordt serieel verzonden

11 Serieel naar parallel omzetting De bitjes worden in een bepaald tempo na elkaar verzonden. tijd 1 0 10011011 wordt serieel verzonden

12 Serieel naar parallel omzetting De bitjes worden in een bepaald tempo na elkaar verzonden. tijd 1 0 10011011 wordt serieel verzonden

13 Serieel naar parallel omzetting De bitjes worden in een bepaald tempo na elkaar verzonden. tijd 1 0 10011011 wordt serieel verzonden

14 Serieel naar parallel omzetting De bitjes worden in een bepaald tempo na elkaar verzonden. tijd 1 0 10011011 wordt serieel verzonden

15 Serieel naar parallel omzetting De bitjes worden in een bepaald tempo na elkaar verzonden. tijd 1 0 10011011 wordt serieel verzonden

16 Serieel naar parallel omzetting De bitjes worden in een bepaald tempo na elkaar verzonden. tijd 1 0 10011011 wordt serieel verzonden

17 Serieel naar parallel omzetting De bitjes worden in een bepaald tempo na elkaar verzonden. tijd 1 0 10011011 wordt serieel verzonden

18 Serieel naar parallel omzetting De bitjes worden in een bepaald tempo na elkaar verzonden. tijd 1 0 10011011 wordt serieel verzonden nog eens Let op: de LSB wordt eerst verzonden LSB

19 Serieel naar parallel omzetting De processor en het geheugen werken (bijna altijd) parallel. In de processor bevinden zich registers die 8, 16, 32 of 64 bits breed zijn. Een register is een groep flipflops.

20 Serieel naar parallel omzetting De uitwisseling in een computer van data tussen processor en geheugen vindt ook parallel plaats

21 Serieel naar parallel omzetting Dit is het laatste scherm van dit onderdeel.

22 Het schuifregister als serieel-parallel omzetter Een schuifregister met JK flipflops ziet er zo uit. We nemen hier voor de overzichtelijkheid een 6 bits schuifregister. Meestal bevat een register voor dit doel 8 bits of meer. J K J K J K J K J K J K seriële ingang klok ingang parallelle uitgangen Q5Q4Q3Q2Q1Q0

23 Het schuifregister als serieel-parallel omzetter We kijken eerst nog even naar de werking van een JK flipflop. Links staat de waarheidstabel. Kijk naar het schema. K is altijd gelijk aan /J. Hierdoor gebruiken we alleen de 2 omrande regels J K J K J K J K J K J K seriële ingang klok ingang parallelle uitgangen Q5Q4Q3Q2Q1Q0 JKQn+1 00Qn 010 101 11/Qn

24 Het schuifregister als serieel-parallel omzetter Als J=0 en K=1 wordt de flipflop gereset op het moment van de opgaande flank van de klokpuls ! Klik een aantal malen op de button en bekijk wat er gebeurt. J K klok ingang JKQn+1 00Qn 010 101 11/Qn 0 1 klok Q ? ?

25 Het schuifregister als serieel-parallel omzetter De klokingang is 0 We weten niet of Q 0 is of 1 J K klok ingang JKQn+1 00Qn 010 101 11/Qn 0 1 klok Q ? ?

26 Het schuifregister als serieel-parallel omzetter De klokpuls aansluiting gaat van 0 naar 1. We noemen dit de opgaande flank. J K klok ingang JKQn+1 00Qn 010 101 11/Qn 0 1 klok Q ? ?

27 Het schuifregister als serieel-parallel omzetter Alleen op dit moment kan de uitgang Q van waarde veranderen. Omdat J=0 en K=1 wordt de flipflop nu gereset J K klok ingang JKQn+1 00Qn 010 101 11/Qn 0 1 Op dit moment wordt Q=0 klok Q ? 0

28 Het schuifregister als serieel-parallel omzetter De klokpuls wordt weer 0 maar dit heeft geen invloed. Q blijft gereset. J K klok ingang JKQn+1 00Qn 010 101 11/Qn 0 1 Op dit moment wordt Q=0 klok Q ? 0

29 Het schuifregister als serieel-parallel omzetter Als J=1 en K=0 zal op de opgaande flank van de klokpuls de uitgang Q=1 worden. De flipflop wordt dan geset. J K klok ingang JKQn+1 00Qn 010 101 11/Qn 1 0 Op dit moment wordt Q=1 klok Q ?

30 Het schuifregister als serieel-parallel omzetter Er zijn ook flipflops die op de neergaande flank werken. In dat geval bevat het schemasymbool een rondje (invertor) aan de klokingang J K klok ingang JKQn+1 00Qn 010 101 11/Qn 1 0 Op dit moment wordt Q=1 klok Q ?

31 Het schuifregister als serieel-parallel omzetter Terug naar het schuifregister. Stel dat alle flipflops zijn gereset. Alle Q uitgangen zijn 0 (blauw) en alle /Q uitgangen zijn dan 1 (rood) J K J K J K J K J K J K seriële ingang klok ingang parallelle uitgangen Q5=0Q4=0Q3=0Q2=0Q1=0Q0=0

32 Het schuifregister als serieel-parallel omzetter We sluiten nu op de seriële ingang het bovenstaande signaal aan. Het LSB wordt eerst verzonden, dus het signaal heeft de waarde 010110 Schrijf die waarde even op. J K J K J K J K J K J K seriële ingang klok ingang parallelle uitgangen Q5=0Q4=0Q3=0Q2=0Q1=0Q0=0 011010

33 Het schuifregister als serieel-parallel omzetter Op de klokingang sluiten we een kloksignaal aan met opgaande flanken die precies midden in een informatiebit vallen. We gaan nu stap voor stap de werking bekijken. J K J K J K J K J K J K seriële ingang klok ingang parallelle uitgangen Q5=0Q4=0Q3=0Q2=0Q1=0Q0=0 011010 tijd serieel in klok

34 Het schuifregister als serieel-parallel omzetter De seriële ingang is 0. Er is geen klokpuls. J K J K J K J K J K J K seriële ingang klok ingang parallelle uitgangen Q5=0Q4=0Q3=0Q2=0Q1=0Q0=0 0serieel in klok

35 Het schuifregister als serieel-parallel omzetter Er is een klokpuls geweest. Op de opgaande flank is flipflop Q5 gereset. Deze was al gereset, dus er verandert niets. J K J K J K J K J K J K seriële ingang klok ingang parallelle uitgangen Q5=0Q4=0Q3=0Q2=0Q1=0Q0=0 0serieel in klok

36 Het schuifregister als serieel-parallel omzetter De seriële ingang wordt 1. Van de linker flipflop wordt J = 1 en K = 0. Er is nog geen klokpuls en er verandert nog niets. J K J K J K J K J K J K seriële ingang klok ingang parallelle uitgangen Q5=0Q4=0Q3=0Q2=0Q1=0Q0=0 01serieel in klok

37 Het schuifregister als serieel-parallel omzetter De tweede klokpuls komt voorbij. Op de opgaande flank wordt flipflop Q5 geset (J=1 en K=0 als de klokingang 1 wordt). J K J K J K J K J K J K seriële ingang klok ingang parallelle uitgangen Q5=1Q4=0Q3=0Q2=0Q1=0Q0=0 01serieel in klok

38 Het schuifregister als serieel-parallel omzetter De seriële ingang blijft 1. Kijk goed naar de toestand voordat klokpuls 3 komt. Welke flipflops zullen nu geset gaan worden? J K J K J K J K J K J K seriële ingang klok ingang parallelle uitgangen Q5=1Q4=0Q3=0Q2=0Q1=0Q0=0 011serieel in klok

39 Het schuifregister als serieel-parallel omzetter Op de opgaande flank van klokpuls 3 worden Q5 en Q4 geset. J K J K J K J K J K J K seriële ingang klok ingang parallelle uitgangen Q5=1Q4=1Q3=0Q2=0Q1=0Q0=0 011serieel in klok

40 Het schuifregister als serieel-parallel omzetter De seriële ingang wordt 0. De uitgangen veranderen niet. J K J K J K J K J K J K seriële ingang klok ingang parallelle uitgangen Q5=1Q4=1Q3=0Q2=0Q1=0Q0=0 0110serieel in klok

41 Het schuifregister als serieel-parallel omzetter Na de vierde klokpuls schuif de informatie in het schuifregister weer één plaats naar rechts. J K J K J K J K J K J K seriële ingang klok ingang parallelle uitgangen Q5=0Q4=1Q3=1Q2=0Q1=0Q0=0 0110serieel in klok

42 Het schuifregister als serieel-parallel omzetter De seriële ingang wordt nu 1. J K J K J K J K J K J K seriële ingang klok ingang parallelle uitgangen Q5=0Q4=1Q3=1Q2=0Q1=0Q0=0 01101serieel in klok

43 Het schuifregister als serieel-parallel omzetter Pas als er weer een (opgaande flank van de) klokpuls is geweest schuift alles door naar rechts. J K J K J K J K J K J K seriële ingang klok ingang parallelle uitgangen Q5=1Q4=0Q3=1Q2=1Q1=0Q0=0 01101serieel in klok

44 Het schuifregister als serieel-parallel omzetter De seriële ingang wordt weer 0. J K J K J K J K J K J K seriële ingang klok ingang parallelle uitgangen Q5=1Q4=0Q3=1Q2=1Q1=0Q0=0 011010serieel in klok

45 Het schuifregister als serieel-parallel omzetter Op het moment van de laatste klokpuls schuift alles nog een keer naar rechts. J K J K J K J K J K J K seriële ingang klok ingang parallelle uitgangen Q5=0Q4=1Q3=0Q2=1Q1=1Q0=0 011010serieel in klok

46 Het schuifregister als serieel-parallel omzetter Op de parallele uitgangen staat nu de binaire waarde 010110. Dit is gelijk aan de informatie in het seriële signaal. Denk eraan bij seriële signalen wordt de LSB eerst verzonden. J K J K J K J K J K J K seriële ingang klok ingang parallelle uitgangen Q5=0Q4=1Q3=0Q2=1Q1=1Q0=0 011010serieel in klok

47 Het schuifregister als serieel-parallel omzetter Je kunt nu de uitleg herhalen of de simulatie van het schuiven versneld uitvoeren. uitleg herhalendoor met versnelde simulatie

48 Het schuifregister als serieel-parallel omzetter J K J K J K J K J K J K seriële ingang klok ingang parallelle uitgangen Q5=0Q4=0Q3=0Q2=0Q1=0Q0=0 0serieel in klok

49 Het schuifregister als serieel-parallel omzetter J K J K J K J K J K J K seriële ingang klok ingang parallelle uitgangen Q5=0Q4=0Q3=0Q2=0Q1=0Q0=0 0serieel in klok

50 Het schuifregister als serieel-parallel omzetter J K J K J K J K J K J K seriële ingang klok ingang parallelle uitgangen Q5=0Q4=0Q3=0Q2=0Q1=0Q0=0 01serieel in klok

51 Het schuifregister als serieel-parallel omzetter J K J K J K J K J K J K seriële ingang klok ingang parallelle uitgangen Q5=1Q4=0Q3=0Q2=0Q1=0Q0=0 01serieel in klok

52 Het schuifregister als serieel-parallel omzetter J K J K J K J K J K J K seriële ingang klok ingang parallelle uitgangen Q5=1Q4=0Q3=0Q2=0Q1=0Q0=0 011serieel in klok

53 Het schuifregister als serieel-parallel omzetter J K J K J K J K J K J K seriële ingang klok ingang parallelle uitgangen Q5=1Q4=1Q3=0Q2=0Q1=0Q0=0 011serieel in klok

54 Het schuifregister als serieel-parallel omzetter J K J K J K J K J K J K seriële ingang klok ingang parallelle uitgangen Q5=1Q4=1Q3=0Q2=0Q1=0Q0=0 0110serieel in klok

55 Het schuifregister als serieel-parallel omzetter J K J K J K J K J K J K seriële ingang klok ingang parallelle uitgangen Q5=0Q4=1Q3=1Q2=0Q1=0Q0=0 0110serieel in klok

56 Het schuifregister als serieel-parallel omzetter J K J K J K J K J K J K seriële ingang klok ingang parallelle uitgangen Q5=0Q4=1Q3=1Q2=0Q1=0Q0=0 01101serieel in klok

57 Het schuifregister als serieel-parallel omzetter J K J K J K J K J K J K seriële ingang klok ingang parallelle uitgangen Q5=1Q4=0Q3=1Q2=1Q1=0Q0=0 01101serieel in klok

58 Het schuifregister als serieel-parallel omzetter J K J K J K J K J K J K seriële ingang klok ingang parallelle uitgangen Q5=1Q4=0Q3=1Q2=1Q1=0Q0=0 011010serieel in klok

59 Het schuifregister als serieel-parallel omzetter J K J K J K J K J K J K seriële ingang klok ingang parallelle uitgangen Q5=0Q4=1Q3=0Q2=1Q1=1Q0=0 011010serieel in klok

60 Het schuifregister als serieel-parallel omzetter Kies een van de mogelijkheden J K J K J K J K J K J K seriële ingang klok ingang parallelle uitgangen Q5=0Q4=1Q3=0Q2=1Q1=1Q0=0 011010serieel in klok Terug naar uitleg schuifregister Snelle simulatie herhalen door met volgende scherm

61 Het schuifregister als serieel-parallel omzetter In de PC vinden we de serieel naar parallel omzetter in interfaces zoals de seriële poorten COM1: enCOM2: serieel in ser > par omzetter geheugenprocessor databus (parallel) PC ontvangen data (RxD)

62 Het schuifregister als serieel-parallel omzetter Dit is de laatste pagina van dit programma. Kies een van de mogelijkheden Terug naar keuze menu Stoppen met dit programma


Download ppt "Behoort bij open leertaak OT 8.4.2 © friesland college 2000 Serieel naar parallel omzetting."

Verwante presentaties


Ads door Google