De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

f r i e s l a n d c o l l e g e MKO- opleidingen Elektrotechniek JK-flipflop en tellerschakelingen P.D.v.d.Wal Leeuwarden, feb. 2000 R6522P 8507 R642-31.

Verwante presentaties


Presentatie over: "f r i e s l a n d c o l l e g e MKO- opleidingen Elektrotechniek JK-flipflop en tellerschakelingen P.D.v.d.Wal Leeuwarden, feb. 2000 R6522P 8507 R642-31."— Transcript van de presentatie:

1

2 f r i e s l a n d c o l l e g e MKO- opleidingen Elektrotechniek JK-flipflop en tellerschakelingen P.D.v.d.Wal Leeuwarden, feb. 2000 R6522P 8507 R642-31

3 De kennis van de werking van deze schakelingen behoren tot het boek: Informatietechniek 3MK. hoofdstuk 8 en 9: JK-master-slave flipflops en tellers Waar gaat deze presentatie over? R6522P 8507 R642-31 Deze presentatie bestaat uit 29 dia’s met animaties. Is animatie uitgewerkt dan gaat er een belletje en kan je Is animatie uitgewerkt dan gaat er een belletje en kan je op de groene knop drukken voor de volgende dia. op de groene knop drukken voor de volgende dia. De kennis van de werking van deze schakelingen behoren tot het boek: Informatietechniek 3MK. hoofdstuk 8 en 9: JK-master-slave flipflops en tellers In deze presentatie worden de principes en werking uitgelegd en gedemonstreerd van de JK-master-slave-flipflops en tellers In deze presentatie worden de principes en werking uitgelegd en gedemonstreerd van de JK-master-slave-flipflops en tellers

4 Inhoud van deze presentatie Maak een keuze uit de volgende geheugenschakelingen: R6522P 8507 R642-31 MS-geheugenJK-MS-geheugen Tellers Toepassingen

5 & & Q Q & & C Drukken we nu op de C-knop... Sluiten we nu de spanning aan, dan ontstaat de volgende situatie... Om een digitale tweedeler te maken gaan we uit van de geklokte Set/Reset-geheugenschakeling ….. omdat het de bedoeling omdat het de bedoeling is het geheugen te setten als het gereset en te resetten als het geset is, verbinden we de reset met de Q-uitgang en de set met de Q ….. 4 Master-Slave-geheugens Sluiten we nu de spanning aan, dan ontstaat de volgende situatie... klikklikDrukken we nu op de C-knop... res setOm een digitale tweedeler te maken gaan we uit van de geklokte Set/Reset-geheugenschakeling ….. omdat het de bedoeling is het geheugen te setten als het gereset en te resetten als het geset is, verbinden we de reset met de Q-uitgang en de set met de Q ….. muisklik & & & & & & & & +5V & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & De schakeling oscilleert! & & & & & & & & & & & & & & & &

6 De Clock-ingang van Q2 sluiten we via een NAND-invertor op de Clock- ingang van Q1... Om dit oscilleren te voorkomen zetten we nog een geklokt S/R- geheugen achter het eerste geheugen….. Q2 wordt aangestuurd door Q2 wordt aangestuurd door de uitgangen van Q1 en de reset-ingang van Q1 door de Q-uitgang van Q2 en de set-ingang van Q1 met de Q-uitgang van Q2. en de set-ingang van Q1 met de Q-uitgang van Q2. Q2Q1 Master Slave M/S-geheugen 5 Master-Slave-geheugens De Clock-ingang van Q2 sluiten we via een NAND-invertor op de Clock- ingang van Q1... Zo ontstaat het Master Om dit oscilleren te voorkomen zetten we nog een geklokt S/R- geheugen achter het eerste geheugen….. Q2 wordt aangestuurd door de uitgangen van Q1 en de reset-ingang van Q1 door de Q-uitgang van Q2 muisklik & & Q Q & & C & & Q Q & & C s r s r en de set-ingang van Q1 met de Q-uitgang van Q2. & /Slave -geheugen

7 We breiden de schakeling uit met nog 2 ingangen, de J- en K- ingangen. Zo ontstaat de JK-master-slave-flipflop met een eigen symbool. Drukken we nu op de C-knop …. Sluiten we de spanning aan, dan onstaat de volgende situatie...,dan set alleen het Master-geheugen….,dan set alleen het Master-geheugen…. Laten we nu de C-knop los …. Laten we nu de C-knop los ….,dan set ook de Slave-uitgang.,dan set ook de Slave-uitgang. Slave Master 6 JK-Master-Slave-geheugens Drukken we nu op de C-knop …. klikklikSluiten we de spanning aan, dan onstaat de volgende situatie... +5V & & Q Q & & C & & Q Q & & C s r s r & & & & & & & & & & & & & & & & & & &,dan set alleen het Master-geheugen…. Laten we nu de C-knop los …. klikklik & & & & & & & & &,dan set ook de Slave-uitgang. We breiden de schakeling uit met nog 2 ingangen, de J- en K- ingangen. J K Zo ontstaat de JK-master-slave-flipflop met een eigen symbool. J K C Q Q JK-master-slave- flipflop De schakeling oscilleert nu niet meer

8 Drukken we nu op de C-knop …. Sluiten we ook de J- en K-ingangen op de spanning aan ….,dan gebeurt er aan de buitenkant niets….,dan gebeurt er aan de buitenkant niets…. Laten we nu de C-knop los …. Laten we nu de C-knop los ….,dan pas set de uitgang Q van de JK-flipflop.,dan pas set de uitgang Q van de JK-flipflop. Maken we de J-ingang ‘0’, dan blokkeren we de set en maken we de K-ingang ‘0’, dan blokkeren we de reset. 7 JK-Master-Slave-geheugens Drukken we nu op de C-knop …. klikklikSluiten we ook de J- en K-ingangen op de spanning aan …. +5V & & Q Q & & C & & & & C s r s r & & & & & & & & & & & & & & & & & & &,dan gebeurt er aan de buitenkant niets…. Laten we nu de C-knop los …. klikklik,dan pas set de uitgang Q van de JK-flipflop. J K C Q Q & & & & & & & & & J K C Q Q Maken we de J-ingang ‘0’, dan blokkeren we de set en maken we de K-ingang ‘0’, dan blokkeren we de reset.

9 J C K Q Q S R In de praktijk kan het symbool van de JK-flipflop er als volgt uitzien. Vaak wordt de JK-flipflop ook nog voorzien van Set- en Reset- ingangen, die onafhankelijk van de clockpuls werken. De aansluiting van deze JK-flipflop met S/R- ingangen is als volgt... 8 JK-Master-Slave-geheugens In de praktijk kan het symbool van de JK-flipflop er als volgt uitzien. Vaak wordt de JK-flipflop ook nog voorzien van Set- en Reset- ingangen, die onafhankelijk van de clockpuls werken. De aansluiting van deze JK-flipflop met S/R- ingangen is als volgt... C klikklik Druk op de C-knop... De Q-uitgang reageert niet. Laat de C-knop los... klikklik De Q-uitgang reageert nu wel.. Druk op de C-knop... klikklik klikklik De Q-uitgang reageert niet. Laat de C-knop los... De Q-uitgang reageert nu wel.. De JK-flipflop werkt als een toggle-schakelaar Eenmaal C-puls en de Q-uitgang wordt ‘1’ Tweede maal C-puls en de Q-uitgang wordt weer ‘0’

10 S R +5V PulsPuls PulsPuls PulsPuls PulsPuls We gaan nu een serie pulsen op C geven en kijken wat er gebeurt. Na 16 pulsen op C tellen we 8 pulsen op de Q-uitgang. J C K Q Q 9 JK-Master-Slave-geheugens C PulsPuls C Q PulsPuls PulsPuls PulsPuls PulsPuls PulsPuls PulsPuls PulsPuls PulsPuls pulspuls PulsPuls PulsPuls 1 2 34 5 678 9 1011 1213 14 15 16 12345678 We gaan nu een serie pulsen op C geven en kijken wat er gebeurt. De JK-flipflop deelt het aantal ingangs- pulsen door twee. Na 16 pulsen op C tellen we 8 pulsen op de Q-uitgang. De JK-flipflop werkt als een TWEEDELER De JK-flipflop deelt het aantal ingangs- pulsen door twee. Signaal-stap- diagram

11 J C K Q Q S R Q 0 J C K Q Q S R Q 1 +5V Nu zetten we een tweede JK-flipflop achter de eerste 10 JK-Master-Slave-geheugens PulsPuls en sluiten de C-ingang van Q 1 aan op de uitgang van Q 0 Sluiten we nu de ingangspuls op de C-ingang van Q 0 aan en de juiste spanningen op de andere ingangen dan ontstaat... +5V C Nu geven we een serie pulsen op dukknop C …. C Q0Q0 Signaal-stap- diagram Q1Q1 1 PulsPuls 2 1 PulsPuls 3 1 PulsPuls 4 2 PulsPuls 5 PulsPuls 6 3 PulsPuls 7 2 PulsPuls 8 4 Nu zetten we een tweede JK-flipflop achter de eerste en sluiten de C-ingang van Q1 aan op de uitgang van Q0 Sluiten we nu de ingangspuls op de C-ingang van Q0 aan en de juiste spanningen op de andere ingangen dan ontstaat... Nu geven we een serie pulsen op dukknop C …. Uit het Signaal-stap-diagram kunnen we afleiden dat, als we 8 ingangs- pulsen geven de uitgang van Q 1 maar 2 pulsen geeft. Uit het Signaal-stap-diagram kunnen we afleiden dat, als we 8 ingangs- pulsen geven de uitgang van Q1 maar 2 pulsen geeft. Het aantal ingangspulsen wordt dus gedeeld door 4 en we hebben hier dus te maken met een Het aantal ingangspulsen wordt dus gedeeld door 4 en we hebben hier dus te maken met een VIERDELER

12 J C K Q Q S R Q 0 J C K Q Q S R Q 1 J C K Q Q S R Q 2 J C K Q Q S R Q 3 +5V We nemen nu een serie van 4 JK-flipflops 11 JK-Master-Slave-geheugens De ingangspuls(schakelaar) zetten we op de C-ingang van Q 0 Op de uitgangen zetten we weer een LED +5V De Q-uitgangen verbinden we met de C- ingangen van de volgende geheugens De Reset-ingangen verbinden we met elkaar op een Reset-drukknop Alle S-, J- en K- ingangen verbinden we met de +5V We nemen nu een serie van 4 JK-flipflops De ingangspuls(schakelaar) zetten we op de C-ingang van Q0 De Q-uitgangen verbinden we met de C- ingangen van de volgende geheugens Op de uitgangen zetten we weer een LED De Reset-ingangen verbinden we met elkaar op een Reset-drukknop Alle S-, J- en K- ingangen verbinden we met de +5V C R Sluiten we de spanning aan dan kan het volgende beeld ontstaan Sluiten we de spanning aan dan kan het volgende beeld ontstaan Drukken we nu op de Reset-knop... PulsPuls Dan zijn alle geheugens ge-RESET Drukken we nu op de Reset-knop... PulsPuls Q0Q0 Q1Q1 Q2Q2 Q3Q3

13 0 1 0 0 J C K Q Q S R Q 0 J C K Q Q S R Q 1 J C K Q Q S R Q 2 J C K Q Q S R Q 3 +5V Bepalen we de uitgang van Q 0 als Least Signifiant Bit ( LSB ) 12 JK-Master-Slave-geheugens +5V C R PulsPuls 0 0 0 0 LSB en de uitgang van Q 3 als Most Signifiant Bit ( MSB ) MSB dan onstaat het volgende digitale getal We gaan nu bekijken wat er gebeurt als we een serie pulsen op met de C-knop geven ….. PulsPuls 1 0 0 0 PulsPuls 1 1 0 0 PulsPuls 0 0 1 0 PulsPuls 1 0 1 0 PulsPuls 0 1 1 0 PulsPuls 1 1 1 0 PulsPuls 0 0 0 1 PulsPuls 1 0 0 1 PulsPuls 0 1 0 1 PulsPuls 1 1 0 1 PulsPuls 0 0 1 1 PulsPuls 1 0 1 1 PulsPuls 0 1 1 1 PulsPuls 1 1 1 1 PulsPuls 0 0 0 0 We kunnen hiermee digitaal van 0 tot 15 tellen. Bij de puls 16 begint de teller weer op 0000. Bepalen we de uitgang van Q0 als Least Signifiant Bit (LSB) en de uitgang van Q3 als Most Signifiant Bit (MSB) dan onstaat het volgende digitale getal We gaan nu bekijken wat er gebeurt als we een serie pulsen op met de C-knop geven ….. We kunnen hiermee digitaal van 0 tot 15 tellen. Bij de puls 16 begint de teller weer op 0000. Dit is dus een 16-teller/deler Q0Q0 Q1Q1 Q2Q2 Q3Q3 0 0 0 0 2 = 0 0 10 = 0 16 0 0 0 1 2 = 0 1 10 = 1 16 0 0 1 0 2 = 0 2 10 = 2 16 0 0 1 1 2 = 0 3 10 = 3 16 0 1 0 0 2 = 0 4 10 = 4 16 0 1 0 1 2 = 0 5 10 = 5 16 0 1 1 0 2 = 0 6 10 = 6 16 0 1 1 1 2 = 0 7 10 = 7 16 1 0 0 0 2 = 0 8 10 = 8 16 1 0 0 1 2 = 0 9 10 = 9 16 1 0 1 0 2 = 1 0 10 = A 16 1 0 1 1 2 = 1 1 10 = B 16 1 1 0 0 2 = 1 2 10 = C 16 1 1 0 1 2 = 1 3 10 = D 16 1 1 1 0 2 = 1 4 10 = E 16 1 1 1 1 2 = 1 5 10 = F 16 0 0 0 0 2 = 0 0 10 = 0 16

14 J C K Q Q S R Q 0 J C K Q Q S R Q 1 J C K Q Q S R Q 2 J C K Q Q S R Q 3 +5V Ook voor deze 4-bits of zestien- teller is er weer een symbool ontworpen. 13 JK-Master-Slave-geheugens +5V C R Q0Q0 Q1Q1 Q2Q2 Q3Q3 Ook voor deze 4-bits of zestien- teller is er weer een symbool ontworpen. Deze teller heeft 2 ingangen: C voor de neergaande flank van de telpuls en R ( of CT=0 ) voor de reset Deze teller heeft 2 ingangen: C voor de neergaande flank van de telpuls en R ( of CT=0 ) voor de reset en 4 uitgangen: Q 0 voor bitwaarde 1 en 4 uitgangen: Q 0 voor bitwaarde 1 Q 1 voor bitwaarde 2 Q 1 voor bitwaarde 2 Q 2 voor bitwaarde 4 Q 2 voor bitwaarde 4 Q 3 voor bitwaarde 8 Q 3 voor bitwaarde 8 C R Q0Q0 Q1Q1 Q2Q2 Q3Q3

15 We sluiten op de 4 uitgangen weer 4 LED’s aan 14 Tellers C R Q0Q0 Q1Q1 Q2Q2 Q3Q3 en op de 2 ingangen 2 drukknoppen. Res +5V C Q 0 is het LSB LSB MSB en Q 3 is het MSB 0 0 0 0 0 0 0 0 2 = 0 0 10 = 0 16 Geven we nu een serie pulsen op C … PulsPuls 1 0 0 0 1 2 = 0 1 10 = 1 16 PulsPuls 1 0 0 1 0 2 = 0 2 10 = 2 16 1 PulsPuls 1 0 0 1 1 2 = 0 3 10 = 3 16 0 1 0 0 2 = 0 4 10 = 4 16 1 PulsPuls 1 0 1 0 1 2 = 0 5 10 = 5 16 1 PulsPuls 1 0 1 1 0 2 = 0 6 10 = 6 16 1 PulsPuls 11 0 1 1 1 2 = 0 7 10 = 7 16 1 PulsPuls 1 1 0 0 0 2 = 0 8 10 = 8 16 PulsPuls 1 PulsPuls 1 1 0 0 1 2 = 0 9 10 = 9 16 1 PulsPuls 1 1 0 1 0 2 = 1 0 10 = A 16 11 PulsPuls 1 1 0 1 1 2 = 1 1 10 = B 16 1 PulsPuls 1 1 1 0 0 2 = 1 2 10 = C 16 11 PulsPuls 1 1 1 0 1 2 = 1 3 10 = D 16 11 PulsPuls 1 1 1 1 0 2 = 1 4 10 = E 16 111 PulsPuls 1 1 1 1 1 2 = 1 5 10 = F 16 PulsPuls 0 0 0 0 2 = 0 0 10 = 0 16 Ook deze 4-bits teller werkt als een16 TELLER/DELER Ook deze 4-bits teller werkt als een We sluiten op de 4 uitgangen weer 4 LED’s aan en op de 2 ingangen 2 drukknoppen. Q 0 is het LSB en Q 3 is het MSB Geven we nu een serie pulsen op C …

16 C R Q0Q0 Q1Q1 Q2Q2 Q3Q3 Res +5V C We kunnen de 16-teller ook als 10- teller gebruiken door bij de 10-de puls niet op de C-knop te drukken, maar op de Reset-knop te drukken. 15 Tellers LSB MSB 0 0 0 0 0 0 0 0 2 = 0 0 10 = 0 16 Geef nu eerst een serie van 9 pulsen op C … PulsPuls 1 0 0 0 1 2 = 0 1 10 = 1 16 PulsPuls 1 0 0 1 0 2 = 0 2 10 = 2 16 1 PulsPuls 1 0 0 1 1 2 = 0 3 10 = 3 16 0 1 0 0 2 = 0 4 10 = 4 16 1 PulsPuls 1 0 1 0 1 2 = 0 5 10 = 5 16 1 PulsPuls 1 0 1 1 0 2 = 0 6 10 = 6 16 1 PulsPuls 11 0 1 1 1 2 = 0 7 10 = 7 16 1 PulsPuls 1 1 0 0 0 2 = 0 8 10 = 8 16 PulsPuls 1 PulsPuls 1 1 0 0 1 2 = 0 9 10 = 9 16 Puls De 10-de puls geven we op de Reset-knop …. We kunnen de 16-teller ook als 10- teller gebruiken door bij de 10-de puls niet op de C-knop te drukken, maar op de Reset-knop te drukken. Geef nu eerst een serie van 9 pulsen op C … De 10-de puls geven we op de Reset-knop …. De 4-bits teller telt nu van 0 tot en met 9 en begint op de 10-de puls weer op 0, maar erg praktisch is deze handmatige reset natuurlijk niet. De 4-bits teller telt nu van 0 tot en met 9 en begint op de 10-de puls weer op 0, maar erg praktisch is deze handmatige reset natuurlijk niet. 2 3 456 7 8 9 10

17 en sluiten de uitgangen Q 1 (2) en Q 3 (8) op de ingangen aan en sluiten de uitgangen Q 1 (2) en Q 3 (8) op de ingangen aan en de uitgang op de Reset-ingang van de teller aan. en de uitgang op de Reset-ingang van de teller aan. C R Q0Q0 Q1Q1 Q2Q2 Q3Q3 Res +5V C Om de reset op de 10-de puls te automatiseren, breiden we de schakeling uit met een NAND-poort 16 Tellers LSB MSB 0 0 0 0 0 0 0 0 2 = 0 0 10 = 0 16 Geef nu weer een serie van 9 pulsen op C … PulsPuls 1 0 0 0 1 2 = 0 1 10 = 1 16 PulsPuls 1 0 0 1 0 2 = 0 2 10 = 2 16 1 PulsPuls 1 0 0 1 1 2 = 0 3 10 = 3 16 0 1 0 0 2 = 0 4 10 = 4 16 1 PulsPuls 1 0 1 0 1 2 = 0 5 10 = 5 16 1 PulsPuls 1 0 1 1 0 2 = 0 6 10 = 6 16 1 PulsPuls 1 0 1 1 1 2 = 0 7 10 = 7 16 1 PulsPuls 1 1 0 0 0 2 = 0 8 10 = 8 16 PulsPuls 1 PulsPuls 1 0 0 1 2 = 0 9 10 = 9 16 & 1 PulsPuls & 1 De 10-teller/deler werkt nu volledig automatisch door de zgn. verkorte telcyclus. Om de reset op de 10-de puls te automatiseren, breiden we de schakeling uit met een NAND-poort Geef nu weer een serie van 9 pulsen op C … De 10-teller/deler werkt nu volledig automatisch door de zgn. verkorte telcyclus. 2 3 456 7 8 9 10

18 De schakeling voor de 10-deler vervangen we door een symbool. De schakeling voor de 10-deler vervangen we door een symbool. 17 Tellers Druk op een toets voor een tweede 10-deler C R Q0Q0 Q1Q1 Q2Q2 Q3Q3 & C R Q0Q0 Q1Q1 Q2Q2 Q3Q3 ÷10 C R Q0Q0 Q1Q1 Q2Q2 Q3Q3 We verbinden uitgang Q 3 van de eerste 10-deler met de C-ingang van de tweede 10-deler. Res +5V C BCD 7- segm. BCD 7- segm. We zetten de pulsschakelaar C weer op de C-ingang van de eerste deler en sluiten beide Reset-ingangen op Reset-drukknop aan. Op de uitgangen van beide 10-delers sluiten we via BCD-7 decoders twee 7-segments displays aan. We verbinden uitgang Q 3 van de eerste 10-deler met de C-ingang van de tweede 10-deler. We zetten de pulsschakelaar C weer op de C-ingang van de eerste deler en sluiten beide Reset-ingangen op Reset-drukknop aan. Op de uitgangen van beide 10-delers sluiten we via BCD-7 decoders twee 7-segments displays aan. Door 2 10-tellers/delers achter elkaar te schakelen ontstaat er een 100-teller. Door 2 10-tellers/delers achter elkaar te schakelen ontstaat er een 100-teller. Met 3 10-tellers/delers achter elkaar kunnen we een 1000-teller maken. Met 3 10-tellers/delers achter elkaar kunnen we een 1000-teller maken. Met 6 10-tellers/delers achter elkaar kunnen we een miljoen-teller maken. Met 6 10-tellers/delers achter elkaar kunnen we een miljoen-teller maken. Per 10-teller/deler komt er een decade bij. Per 10-teller/deler komt er een decade bij. Daarom noemen we een 10-teller ook wel decade-teller. Daarom noemen we een 10-teller ook wel decade-teller. 7x muisklik

19 18 Tellers C R Q0Q0 Q1Q1 Q2Q2 Q3Q3 ÷10 C R Q0Q0 Q1Q1 Q2Q2 Q3Q3 Res +5V C BCD 7- segm. BCD 7- segm. PulsPuls We sluiten de voedingspanning aan... Geven nu een serie pulsen en gaan na wat er dan gebeurt PulsPuls PulsPuls PulsPuls PulsPuls PulsPuls PulsPuls PulsPuls PulsPuls PulsPuls De 2 de decadeteller (de 10-talteller) heeft nu een telpuls gekregen, omdat de 1 ste decadeteller is gereset en daardoor uitgang Q 3 laag is geworden. De 2 de decadeteller (de 10-talteller) heeft nu een telpuls gekregen, omdat de 1 ste decadeteller is gereset en daardoor uitgang Q 3 laag is geworden. PulsPuls We sluiten de voedingspanning aan... Geven nu een serie pulsen en gaan na wat er dan gebeurt PulsPuls Op de volgende dia is de teller opge- hoogd naar 90 en gaan vandaar verder. 7x 2 3 456 7 8 9 101112 1

20 19 Tellers C R Q0Q0 Q1Q1 Q2Q2 Q3Q3 ÷10 C R Q0Q0 Q1Q1 Q2Q2 Q3Q3 Res +5V C BCD 7- segm. BCD 7- segm. PulsPuls Ga vanaf 90 door met een serie pulsen ….. PulsPuls PulsPuls PulsPuls PulsPuls PulsPuls PulsPuls PulsPuls PulsPuls PulsPuls PulsPuls PulsPuls Ga vanaf 90 door met een serie pulsen ….. Beide tellers hebben zich- zelf gereset en staan nu beide weer op 0 7x Tot zover de 100-teller. We kunnen deze schakeling gemakkelijk uitbreiden door uitgang Q 3 van de tiental- teller aan te sluiten op de C- ingang van een volgende 10-deler, die dan als 100-tal teller werkt. 929394959697989910010110291 Tot zover de 100-teller. We kunnen deze schakeling gemakkelijk uitbreiden door uitgang Q 3 van de tiental- teller aan te sluiten op de C- ingang van een volgende 10-deler, die dan als 100-tal teller werkt.. C

21 Vervolgens verbinden we de Q 1 en de Q 3 met de ingangen van de ingebouwde AND-poort voor de reset van de teller. Q0Q0 Q1Q1 Q2Q2 Q3Q3 CTR & CT=0 + + DIV2 DIV8 12345 20 Tellers Een variant op de 4-bits teller is de 74HC93 Deze bestaat uit een 2-deler Om hier een 10-deler van te maken, moeten we uitgang Q 0 verbinden met de ingang van de 8-deler en een 8-deler met elk een eigen telpuls-ingang + DIV2 DIV8 We voeren nu een blokspanning van 1Hz toe op de ingang van de 2-deler…. Op de uitgangen sluiten we via een BCD- 7-segments decoder een display aan. BCD 7- segm. 7x 67891011 12 De teller/deler gedraagt zich inderdaad als de eerder behandelde 10 teller/deler en in dit geval zelfs als een seconde-teller/timer Een variant op de 4-bits teller is de 74HC93 Deze bestaat uit een 2-deler Om hier een 10-deler van te maken, moeten we uitgang Q 0 verbinden met de ingang van de 8-deler en een 8-deler met elk een eigen telpuls-ingang + Vervolgens verbinden we de Q 1 en de Q 3 met de ingangen van de ingebouwde AND-poort voor de reset van de teller. We voeren nu een blokspanning van 1Hz toe op de ingang van de 2-deler…. Op de uitgangen sluiten we via een BCD- 7-segments decoder een display aan. De teller/deler gedraagt zich inderdaad als de eerder behandelde 10 teller/deler en in dit geval zelfs als een seconde-teller/timer muisklik

22 Q0Q0 Q1Q1 Q2Q2 Q3Q3 CTR & CT=0 + + DIV2 DIV8 21 Tellers Met dit IC kunnen we iedere teller/deler maken tussen 2 en 15. BCD 7- segm. 7x De teller/deler gedraagt zich inderdaad als een 6-teller/deler Zo kunnen we bijvoorbeeld een 6-teller/deler door Q 2 en Q 3 op de AND-poort aan te sluiten en de 1Hz blokspanning op de + -ingang van de 8-deler. 123456 De uitgangen Q 1, Q 2 en Q 3 sluiten we aan op het 7-segmentsdisplay. Dan komen er nu een serie telpulsen. muisklik Met dit IC kunnen we iedere teller/deler maken tussen 2 en 15. Zo kunnen we bijvoorbeeld een 6-teller/deler door Q 2 en Q 3 op de AND-poort aan te sluiten en de 1Hz blokspanning op de + -ingang van de 8-deler. De uitgangen Q 1, Q 2 en Q 3 sluiten we aan op het 7-segmentsdisplay. Dan komen er nu een serie telpulsen. De teller/deler gedraagt zich inderdaad als een 6-teller/deler

23 Deze ‘opteller’ kan twee 4-bits getallen op de ingangen P en Q optellen. De uitgangen van de 6-deler sluiten aan op de Q-ingangen. Op de vrije + -ingang van de teller zetten we een NAND-poort, waarop we drukknop S aansluiten en een 1 kHz klokpuls. Deze ‘opteller’ kan twee 4-bits getallen op de ingangen P en Q optellen. De uitgangen van de 6-deler sluiten aan op de Q-ingangen. Op de vrije + -ingang van de teller zetten we een NAND-poort, waarop we drukknop S aansluiten en een 1 kHz klokpuls. 22 Teller-toepassingen 7x BCD 7- segm. D0D0 D1D1 D2D2 D3D3 Q0Q0 Q1Q1 Q2Q2 Q3Q3 CTR & CT=0 + + DIV2 DIV8 Daarvoor gebruiken we een 6-deler/teller. De 6-deler/teller telt van 0 tot en met 5, terwijl een dobbelsteen de standen 1 tot en met 6 kent.  74 HC 283 Q0Q0 Q1Q1 Q2Q2 Q3Q3 P0P0 P1P1 P2P2 P3P3  0 11 22 33 C in C out Daarom moeten we bij het teller- resultaat 1 optellen. Daarvoor gebruiken we een 4-bits ADDer. muisklik Op de P-ingangen sluiten we het optelgetal 0001 2 aan.. +5V 0 0 0 1 Op de  -uitgangen verschijnt dan de tellerstand (0... 5) + 1 = 1 … 6. Op deze  -uitgangen sluiten we de display- schakeling aan. muisklik Daarvoor gebruiken we een 6-deler/teller. De 6-deler/teller telt van 0 tot en met 5, terwijl een dobbelsteen de standen 1 tot en met 6 kent. Daarom moeten we bij het teller- resultaat 1 optellen. Daarvoor gebruiken we een 4-bits ADDer. Op de P-ingangen sluiten we het optelgetal 0001 2 aan.. Op de  -uitgangen verschijnt dan de tellerstand (0... 5) + 1 = 1 … 6. Op deze  -uitgangen sluiten we de display- schakeling aan. +5V & S Klokpuls 1 kHz ADDER6-DELER We gaan nu een elektronische dobbelsteen bouwen. We gaan nu een elektronische dobbelsteen bouwen.

24 Drukken we nu op S … 23 Teller-toepassingen Q0Q0 Q1Q1 Q2Q2 Q3Q3 CTR & CT=0 + + DIV2 DIV8 +5V & Klokpuls 1 kHz S 7x & Dan gaat de teller zeer snel lopen.Laten we S los …Dan stopt de teller op een willekeurige stand, in dit geval 3, waarbij 1 wordt opgeteld, zodat op het display 4 als worp verschijnt. Drukken we weer op S... & Dan stopt de teller op een willekeurige stand, in dit geval 5, waarbij 1 wordt opgeteld, zodat op het display 6 als worp verschijnt. En laten weer los...Drukken we weer op S... & Dan stopt de teller op een willekeurige stand, in dit geval 1, waarbij 1 wordt opgeteld, zodat op het display 2 als worp verschijnt. En laten weer los... Tot zover de toepassingen van tellers. Drukken we nu op S …Dan gaat de teller zeer snel lopen.Laten we S los …Dan stopt de teller op een willekeurige stand, in dit geval 3, waarbij 1 wordt opgeteld, zodat op het display 4 als worp verschijnt. Drukken we weer op S... Dan stopt de teller op een willekeurige stand, in dit geval 5, waarbij 1 wordt opgeteld, zodat op het display 6 als worp verschijnt. En laten weer los...Drukken we weer op S... Dan stopt de teller op een willekeurige stand, in dit geval 1, waarbij 1 wordt opgeteld, zodat op het display 2 als worp verschijnt. En laten weer los... Tot zover de toepassingen van tellers.  74 HC 283 Q0Q0 Q1Q1 Q2Q2 Q3Q3 P0P0 P1P1 P2P2 P3P3  0 11 22 33 C in C out +5V 0 0 0 1 BCD 7- segm. D0D0 D1D1 D2D2 D3D3 ADDER6-DELER

25 C R Q0Q0 Q1Q1 Q2Q2 Q3Q3 ÷10 dan ontstaat er een 360.000-deler. 24 Teller-toepassingen Schakelen we achter een 10-deler Alle Reset-ingangen verbinden we nu met de Reset- drukknop muisklik C R Q0Q0 Q1Q1 Q2Q2 Q3Q3 ÷6 C R Q0Q0 Q1Q1 Q2Q2 Q3Q3 ÷10 C R Q0Q0 Q1Q1 Q2Q2 Q3Q3 ÷6 C R Q0Q0 Q1Q1 Q2Q2 Q3Q3 ÷10 C R Q0Q0 Q1Q1 Q2Q2 Q3Q3 een 6-deler, dan ontstaat er een 60-deler.Schakelen we hier achter weer een 10-en een 6-deler, dan ontstaat 3600-deler.Schakelen we hier achter 2x een 10-deler, Voorzien we de uitgangen van alle delers van een 7-segmentsdisplay, en we hebben een 100 uren teller gekregen als we tenminste een 1Hz blokspanning op de C-ingang van de rechter deler zetten... Res +5V BCD 7- 7x BCD 7- 7x BCD 7- 7x BCD 7- 7x BCD 7- 7x BCD 7- 7x muisklik BCD 7- 7x BCD 7- 7x BCD 7- 7x BCD 7- 7x BCD 7- 7x BCD 7- 7x BCD 7- 7x BCD 7- 7x BCD 7- 7x BCD 7- 7x BCD 7- 7x BCD 7- 7x BCD 7- 7x BCD 7- 7x BCD 7- 7x BCD 7- 7x BCD 7- 7x BCD 7- 7x BCD 7- 7x BCD 7- 7x BCD 7- 7x BCD 7- 7x URENMINUTENSECONDES Op de volgende dia hogen we de teller op naar 00:00:40 Alle Reset-ingangen verbinden we nu met de Reset- drukknop Op de volgende dia hogen we de teller op naar 00:00:40 dan ontstaat er een 360.000-deler. Schakelen we achter een 10-delereen 6-deler, dan ontstaat er een 60-deler.Schakelen we hier achter weer een 10-en een 6-deler, dan ontstaat 3600-deler.Schakelen we hier achter 2x een 10-deler, Voorzien we de uitgangen van alle delers van een 7-segmentsdisplay, en we hebben een 100 uren teller gekregen als we tenminste een 1Hz blokspanning op de C-ingang van de rechter deler zetten...

26 C R Q0Q0 Q1Q1 Q2Q2 Q3Q3 ÷10 25 Teller-toepassingen C R Q0Q0 Q1Q1 Q2Q2 Q3Q3 ÷6 C R Q0Q0 Q1Q1 Q2Q2 Q3Q3 ÷10 C R Q0Q0 Q1Q1 Q2Q2 Q3Q3 ÷6 C R Q0Q0 Q1Q1 Q2Q2 Q3Q3 ÷10 C R Q0Q0 Q1Q1 Q2Q2 Q3Q3 Res +5V BCD 7- 7x BCD 7- 7x BCD 7- 7x BCD 7- 7x BCD 7- 7x BCD 7- 7x BCD 7- 7x BCD 7- 7x BCD 7- 7x BCD 7- 7x BCD 7- 7x BCD 7- 7x BCD 7- 7x BCD 7- 7x BCD 7- 7x BCD 7- 7x BCD 7- 7x BCD 7- 7x BCD 7- 7x BCD 7- 7x BCD 7- 7x BCD 7- 7x BCD 7- 7x BCD 7- 7x BCD 7- 7x BCD 7- 7x URENMINUTENSECONDES Op de volgende dia hogen we de teller op naar 00:09:40 Op de volgende dia hogen we de teller op naar 00:09:40 BCD 7- 7x BCD 7- 7x BCD 7- 7x BCD 7- 7x

27 Op de volgende dia hogen we de teller op naar 00:59:40 Op de volgende dia hogen we de teller op naar 00:59:40 C R Q0Q0 Q1Q1 Q2Q2 Q3Q3 ÷10 26 Teller-toepassingen C R Q0Q0 Q1Q1 Q2Q2 Q3Q3 ÷6 C R Q0Q0 Q1Q1 Q2Q2 Q3Q3 ÷10 C R Q0Q0 Q1Q1 Q2Q2 Q3Q3 ÷6 C R Q0Q0 Q1Q1 Q2Q2 Q3Q3 ÷10 C R Q0Q0 Q1Q1 Q2Q2 Q3Q3 Res +5V BCD 7- 7x BCD 7- 7x BCD 7- 7x BCD 7- 7x BCD 7- 7x BCD 7- 7x BCD 7- 7x BCD 7- 7x BCD 7- 7x BCD 7- 7x BCD 7- 7x BCD 7- 7x BCD 7- 7x BCD 7- 7x BCD 7- 7x BCD 7- 7x BCD 7- 7x BCD 7- 7x BCD 7- 7x BCD 7- 7x BCD 7- 7x BCD 7- 7x BCD 7- 7x BCD 7- 7x BCD 7- 7x BCD 7- 7x URENMINUTENSECONDES BCD 7- 7x BCD 7- 7x BCD 7- 7x BCD 7- 7x BCD 7- 7x

28 Op de volgende dia hogen we de teller op naar 09:59:40 Op de volgende dia hogen we de teller op naar 09:59:40 C R Q0Q0 Q1Q1 Q2Q2 Q3Q3 ÷10 27 Teller-toepassingen C R Q0Q0 Q1Q1 Q2Q2 Q3Q3 ÷6 C R Q0Q0 Q1Q1 Q2Q2 Q3Q3 ÷10 C R Q0Q0 Q1Q1 Q2Q2 Q3Q3 ÷6 C R Q0Q0 Q1Q1 Q2Q2 Q3Q3 ÷10 C R Q0Q0 Q1Q1 Q2Q2 Q3Q3 Res +5V BCD 7- 7x BCD 7- 7x BCD 7- 7x BCD 7- 7x BCD 7- 7x BCD 7- 7x BCD 7- 7x BCD 7- 7x BCD 7- 7x BCD 7- 7x BCD 7- 7x BCD 7- 7x BCD 7- 7x BCD 7- 7x BCD 7- 7x BCD 7- 7x BCD 7- 7x BCD 7- 7x BCD 7- 7x BCD 7- 7x BCD 7- 7x BCD 7- 7x BCD 7- 7x BCD 7- 7x BCD 7- 7x BCD 7- 7x URENMINUTENSECONDES BCD 7- 7x BCD 7- 7x BCD 7- 7x BCD 7- 7x BCD 7- 7x

29 Drukken we nu op de Reset-drukknop … C R Q0Q0 Q1Q1 Q2Q2 Q3Q3 ÷10 28 Teller-toepassingen C R Q0Q0 Q1Q1 Q2Q2 Q3Q3 ÷6 C R Q0Q0 Q1Q1 Q2Q2 Q3Q3 ÷10 C R Q0Q0 Q1Q1 Q2Q2 Q3Q3 ÷6 C R Q0Q0 Q1Q1 Q2Q2 Q3Q3 ÷10 C R Q0Q0 Q1Q1 Q2Q2 Q3Q3 Res +5V BCD 7- 7x BCD 7- 7x BCD 7- 7x BCD 7- 7x BCD 7- 7x BCD 7- 7x BCD 7- 7x BCD 7- 7x BCD 7- 7x BCD 7- 7x BCD 7- 7x BCD 7- 7x BCD 7- 7x BCD 7- 7x BCD 7- 7x BCD 7- 7x BCD 7- 7x BCD 7- 7x BCD 7- 7x BCD 7- 7x BCD 7- 7x BCD 7- 7x BCD 7- 7x BCD 7- 7x BCD 7- 7x BCD 7- 7x URENMINUTENSECONDES BCD 7- 7x BCD 7- 7x BCD 7- 7x BCD 7- 7x BCD 7- 7x Drukken we nu op de Reset-drukknop … Puls en de timer/teller is gereset en de timer/teller is gereset

30 29


Download ppt "f r i e s l a n d c o l l e g e MKO- opleidingen Elektrotechniek JK-flipflop en tellerschakelingen P.D.v.d.Wal Leeuwarden, feb. 2000 R6522P 8507 R642-31."

Verwante presentaties


Ads door Google