De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

HET RIJK IS MIDDEN ONDER ONS MIJN KIND, AL WAT VAN MIJ IS, IS VAN JOU HET RIJK IS MIDDEN ONDER ONS Cyclus C Muziek: Cantate 36 van de Advent (J.S. Bach)

Verwante presentaties


Presentatie over: "HET RIJK IS MIDDEN ONDER ONS MIJN KIND, AL WAT VAN MIJ IS, IS VAN JOU HET RIJK IS MIDDEN ONDER ONS Cyclus C Muziek: Cantate 36 van de Advent (J.S. Bach)"— Transcript van de presentatie:

1

2 HET RIJK IS MIDDEN ONDER ONS MIJN KIND, AL WAT VAN MIJ IS, IS VAN JOU HET RIJK IS MIDDEN ONDER ONS Cyclus C Muziek: Cantate 36 van de Advent (J.S. Bach)

3 Het Rijk is midden onder ons Lc 17,21 Waakt en bidt bij elke gelegenheid Vrees niet, kleine kudde Lc 12,32 God openbaart zich aan de kleinen Al wat van Mij is is van u Lc 15,31 De Vader houdt van de verloren zonen en van ALLE anderen Hoofdgedachten van dit evangelie:

4 ZONDAG 1 Op weg, erop lettend overeind te blijven op de dag van zijn Komst ZONDAG 2 Effen de weg met Johannes de Doper ZONDAG 3 God komt naar ons om ons te ontmoeten ZONDAG 4 Op weg met Maria om ons te bezoeken Weg in de woestijn van Judea

5 Effenen wij de weg opdat Hij zou komen? Woestijn van Judea

6 Lc 3,1-6 Het gebeurde in het vijftiende regeringsjaar van keizer Tiberius: Pontius Pilatus was landvoogd van Judea; Herodes gouverneur van Galilea; zijn broer Filippus gouverneur van het gewest Iturea en Trachonitis en Lysanias gouverneur van Abilene; Annas en Kajafas bekleedden het hogepriesterschap. Toen kwam het woord van God over Johannes, zoon van Zacharias die in de woestijn verbleef. Beelden van de Woestijn van Judea

7 Johannes geeft ons elke Advent het Woord door Teveel woorden beletten ons het essentiële woord te horen Woestijn van Judea (achteraan, de Dode Zee)

8 Hij begon op te treden in heel de Jordaanstreek en een doopsel van bekering te preken tot vergeving van zonden,

9 Johannes bereidt de komst voor van de verandering Zonder profeten zijn de veranderingen maar maquillage Jordaanbedding

10 Volgens de profetie van Jesaja: Een stem roept in de woestijn: bereidt de weg van de Heer, maakt zijn paden recht.

11 Het is verstandig van de grond af aan te herbeginnen wanneer we vermoeid zijn en geen kracht meer hebben Een nieuwe weg openen is belangrijk, maar moeilijk Kerken op de plaats waar Johannes predikte

12 Elk dal moet gevuld,

13 De nieuwe weg moet ophelpen wie vastzitten Wij moeten ten koste van alles naar de gelijkheid Hutten in de woestijn

14 …/…elke berg of heuvel geslecht worden ;

15 Herodes had twee paleizen in de woestijn van Judea (met onderaardse doorgangen) om van het zachte winterklimaat te profiteren Elke berg moet geslecht worden Zij die boven staan moeten leren delen met hen die beneden staan

16 de kronkelpaden moeten recht, de ruwe wegen effen worden. Heel de mensheid zal Gods redding zien.

17 “God wordt mens om de gelijke met de gelijke te redden” (Gregorius v Naziance) Als wij als gelijken leven, zullen wij ALLEN dezelfde GOD ontmoeten

18 Heer, geef dat wij erin slagen wegen van gelijkheid te openen voor IEDEREEN

19 Monialen v. St. Benedictus v. Montserrat www.monestirsantbenetmontserrat.com/regina www.monestirsantbenetmontserrat.com/regina


Download ppt "HET RIJK IS MIDDEN ONDER ONS MIJN KIND, AL WAT VAN MIJ IS, IS VAN JOU HET RIJK IS MIDDEN ONDER ONS Cyclus C Muziek: Cantate 36 van de Advent (J.S. Bach)"

Verwante presentaties


Ads door Google