De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wjk.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wjk."— Transcript van de presentatie:

1 wjk

2 SAW DC 24 Hanteren van het groepsproces, pag. 10 en 11

3 Reflectieverslag Schrijf 1 reflectie verslag op basis van de items die je tijdens de les hebt gekozen. Beschrijf in het verslag een situatie waarin deze naar voren zijn gekomen volgens de methode Korthage. Lever het verslag bij het eindverslag als bijlage in bij de docent. De vijf fasen van het groepsproces: 1verkennen 2accepteren van de situatie en aangaan van relaties 3bijdragen aan het groepsproces en een eigen plek creëren 4zich afwenden van de groep 5afscheid nemen van de groep

4 onderwerpen Groepen en samenstelling Kleine groepen en omgeving
Creëren van een groepsgevoel Creëren van een groepsgevoel en rol van pm’ er Leiderschapsstijlen en Rollen Stimuleren van Sociale Competentie

5 opdracht Het sociogram (de contactencirkel uit de training “zijn dat wij”) Een sociogram brengt in beeld welke kinderen in de groep contacten leggen met elkaar en of dat wederzijds is. Uit dit overzicht wordt duidelijk welke kinderen met veel anderen communiceren, welke kinderen weinig contacten leggen of contacten leggen die niet worden beantwoord. Wat ga je doen: Maak het sociogram zoals hieronder beschreven (gebruik daarvan het lege sociogram in de bijlagen). Vraag aan je collega in de groep of zij dit ook wil doen om jou te helpen bij dit onderdeel. Vergelijk eventueel jullie observaties. Bespreek met elkaar op welke punten jullie observaties verschillen en overeenkomen. Bekijk het sociogram goed. Wat valt je op? Zoek een “gewone” dag uit. Het gaat om een totaalbeeld van de groep. Dat breng je als volgt in beeld: er is een vel met een cirkel. Op de rand van de cirkel schrijf je de namen van de kinderen die op deze dag aanwezig zijn. Neem ook jezelf en je directe collega’s van die dag op in de cirkel. Observeer en noteer van ieder kind, van jezelf en je collega’s: Met welk(e) kind(eren) heef dit kind contact (totaalbeeld van de dag)? Teken een lijn van dit kind naar de kinderen waarmee het contact heeft gehad. Wie neemt initiatief? Geef aan wie initiatief neemt door van de lijn een pijl te maken. Als het contact wederzijds is, komt er aan twee kanten een pijlpunt  Doe hetzelfde met je directe collega’s.

6 Versterken en verbeteren groepscohesie en groepsstructuur
Maak a.d.h.v. jouw sociogrammen en de inzichten verkregen tijdens de les, een plan van aanpak voor het versterken of verbeteren van de posities en rollen in de groep. Bespreek dit plan met je directe collega’s op de groep. Maak een afspraak om de uitvoering van het plan te evalueren. Maak bij deze evaluatie wederom gebruik van de opdracht “het sociogram” uit bijeenkomst 5. Schrijf wederom een reflectieverslag over de groep collega’s

7

8


Download ppt "Wjk."

Verwante presentaties


Ads door Google