De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Retourlogistiek 4e bijeenkomst.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Retourlogistiek 4e bijeenkomst."— Transcript van de presentatie:

1 Retourlogistiek 4e bijeenkomst

2 Agenda Recap bijeenkomst 3 C2C; up- and down-cycling
Cradle to Cradle Logistieke modellen Deelopdracht 2 Reverse Logistics / Closed Loop Supply Chain / Green Supply Chain C2C; up- and down-cycling Presentaties literatuurstudie Bespreken/voorbereidingen deelopdracht 3; Veldonderzoek Deelopdracht 4; Proces in kaart en gekwantificeerd

3 Module Planning Onderwerp Voorbereiding Week 1 Intro (retour)logistiek Context: Cradle2Cradle Afvalladder van Lansink Vooruitblik naar eindverslag Geen Week 2 Kennisoverdracht logistiek 1 Bespreken onderwerpen van keuze 5 minuten presentatie over het onderwerp van jullie keuze (kijk vast vooruit naar veld- en literatuur onderzoek). Week 3 Kennisoverdracht Logistiek 2 Bespreken onderwerpen van keuze en aanpak literatuuronderzoek 5 minuten presentaties onderwerpen en aanpak literatuuronderzoek Week 4 Resultaten literatuuronderzoek voorbereiding veldonderzoek 5 min presentaties literatuuronderzoek Week 5 Gastcollege Pim de Vries AVR Ter voorbereiding vragenlijst m.b.t. afvalstromen Everything You Always Wanted to Know About Waste* (*But Were Afraid to Ask) Week 6 Presentaties processchema’s Presentatie: Processen in kaart Week 7 Ontwikkeling beleidsopties 5 min presentaties beleidsopties Week 8

4 Module Deelopdrachten
Specificaties Beoordelingscriteria Keuze en motivatie Introductie onderwerp Globale afbakening Motivatie Belang Terrein van onderzoek en afbakening worden in grote lijnen duidelijk. Student kan uitleggen waarom hij/zij dit onderwerp wil onderzoeken. Student kan aangeven wat het belang is van het onderwerp (bv. met de afvalladder.van Lansink) Literatuuronderzoek D.m.v. deskresearch wordt verkend in vakliteratuur, (verwante) wetenschaps-terreinen en in (overheids) beleidsstukken wat de actuele kennis en ontwikkelingen zijn. Verkenning levert kennis van: hoeveelheden/aantallen (grond) stoffen en producten in omloop, energieverbruik, ontwikkelde modellen, initiatieven en (overheids)beleid Veldonderzoek Interviews met twee betrokkenen die kennis van het proces en ontwikkelingen hebben Goede voorbereiding d.m.v. opstellen vragenlijsten, selectie te interviewen personen, interviews en verslagen Proces in kaart en gekwantificeerd Procesbeschrijving mbv B.P.M.N. en visio Kwantiteiten in beeld Effecten van huidig proces in kaart bv. Aan de hand van : Grondstoffen balans e/o energiebalans e/o CO2-footprint Proces wordt duidelijk aan de hand van een gestandaardiseerde methode Studenten ontwikkelen besef van orde van grootte en hoeveelheden Studenten kunnen aangeven wat de effecten zijn van de huidige situatie. Ontwikkeling beleidsopties en initiatieven Meerdere opties om het onderwerp van je keuze (verder) te verduurzamen: maatregelen beschreven gevolgen in kaart (berekeningen) tenminste drie verschillende maatregelen uitgewerkt, gevolgen, voordelen en nadelen, in kaart gebracht. Eigen mening; wat is het beste voor de wereld/maatschappij/ bedrijf m.b.t. dit onderwerp Eigen mening, en vooral: Onderbouwing eigen mening / advies (over wat je zou willen doen als je het voor het zeggen zou hebben). Meningsvorming Onderbouwing Waar staan jullie?

5 Grondstoffenschaarste ?

6 Uitstoot CO2 en Energie-intensiteit

7 Wereldconspumtie (fossiele) energiebronnen

8 Context: cradle to cradle
Hoe zit dat met jullie onderzoeksonderwerp?

9 Context: cradle to cradle
Hoe zit dat met jullie onderzoeksonderwerp?

10 Presentaties Deelopdracht 2
Wie presenteert Wie beoordeeld mee en Formuleert feedback

11 Voorbereiden Interview
Het doel van een interview: is het verzamelen van informatie uit mededelingen van ondervraagde personen Soorten open interviews Het vrije-attitude-interview Het focused interview Het expert interview Het retrospectieve open interview Het voorbereiden van een open interview en Het afnemen van een open interview Zie Artikel voor handvaten en “regels”

12 Proces in kaart en gekwantificeerd

13 Proces in kaart en gekwantificeerd

14 Kwantificeren Hierbij gaat het om: Aantallen Hoeveelheden
Ontwikkeling, groei/krimp Aandelen (van de afvalstroom, in producten) Uitgedruk IN GETALLEN, en niet alleen in kwalitatieve uitspraken als groot, klein, meer, veel, hoger, groter, hoger, etc..

15 Volgende week: Gastcollege Pim de Vries AVR
Bereid vragen voor Met goede voorbereiding (van vragen) kan dit de opbrengst van een interview hebben Actieve houding, d.w.z. Meedoen op vragen van de gastdocent Actief luisteren; probeer te begrijpen Stel vragen bij onduidelijkheden


Download ppt "Retourlogistiek 4e bijeenkomst."

Verwante presentaties


Ads door Google