De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De kwaliteit van het aardrijkskundeonderwijs op de pabo Marian Blankman, Hogeschool Inholland.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De kwaliteit van het aardrijkskundeonderwijs op de pabo Marian Blankman, Hogeschool Inholland."— Transcript van de presentatie:

1 De kwaliteit van het aardrijkskundeonderwijs op de pabo Marian Blankman, Hogeschool Inholland

2 Onderwerpen  Wat ga ik onderzoeken: onderzoeksvraag  Hoe ga ik dat doen: aanpak van het onderzoek  Resultaten tot nu toe  Discussie KNAG Onderwijsdag 2010 2

3 Onderzoeksvraag Wat is de huidige kwaliteit van het aardrijkskunde- onderwijs op de lerarenopleiding basisonderwijs en hoe kan de kwaliteit verhoogd worden? KNAG Onderwijsdag 2010 3

4 Hoe: aanpak van het onderzoek KNAG Onderwijsdag 2010 4 analyse: aardrijkskunde- onderwijs op de pabo eigen probleem/ ervaren knelpunten delen met vakcollega's (en studenten) vorm: enquete ontwerp: cursus bewust aardrijkskunde onderwijzen Literatuur- studie Expert- groepen --> Module bewust aardrijks- kunde onderwijzen evaluatie en bijstelling prototypes en effectmeting zie opzet ontwerpon- derzoek criteria voor evaluatie (logboek) Meetinstrume n ten tbv ontwikkeling PCK en motivatie product: module AK onderwijs op de pabo reflectie en opstellen design principes en implemen- tatie hoe werkt het product, waarvoor en waarom

5 Analyse: resultaten enquete: mening vakcollega’s KNAG Onderwijsdag 2010 5 Bereikt niveauGewenst niveau N= 39 Gem Geografisch wereldbeeld Studenten kunnen op de wereldkaart zaken als klimaat, landschapszones, bevolkingsspreiding, arme en rijke gebieden aangeven. 2,94,5 Studenten kunnen alle 300 topografische namen uit de topografielijst van het Cito aanwijzen op de kaart. 2,14,0 Ruimtelijke vraagstukken verklaren* 2,54,3 Vakdidactische kennis*3,24,5 Motivatie voor het vak aardrijkskunde* 3,04,2 Achterliggende variabelen zijn samengenomen na controle op interne consistentie (Cronbach’s alpha steeds groter dan 0,8) 1= 90% van de studenten 1=helemaal niet nodig, 2=niet nodig, 3=enigszins, 4=wel nodig, 5=zeer zeker nodig

6 Analyse 2 KNAG Onderwijsdag 2010 6

7 Wat zeggen de studenten?  Meer uren aardrijkskunde.  Meer aandacht voor vakinhoud.  Praktische lesideëen met:  transfer naar andere onderwerpen,  Koppeling naar de theorie (verdieping).  Duidelijke structuur mbt lesopzet goede AK les. KNAG Onderwijsdag 2010 7

8 Module: bewust aardrijkskunde onderwijzen  Module aardrijkskunde voor 1stejaars pabo studenten waarin,  ingrediënten voor een goede aardrijkskundeles (geografische besef en vakdidactiek) worden ingeoefend en ingrediënten  die uitgaat van bewustwording studenten t.a.v. hun leerproces. KNAG Onderwijsdag 2010 8

9 Ingrediënten goede aardrijkskundeles KNAG Onderwijsdag 2010 9 GEOGRAFISCHE AANDACHTSPUNTEN 1. Waar is dat?Beschrijven wat je waar ziet bij voorkeur met behulp van kaart of atlas 2. Waarom daar?Verklaren van wat je ziet m.b.v. de relatie mens - natuur 3. In- en uitzoomen levert een ander beeld. Op andere schaalniveaus zie je soms andere dingen 4. Hoe verandert het?Hoe was het vroeger en straks? 5. Wat zijn de gevolgen of de voor- en nadelen? De effecten (of voor- en nadelen) worden bekeken vanuit verschillende invalshoeken DIDACTISCHE AANDACHTPUNTEN 6. De les heeft een motiverende start De les start zo dat de leerlingen worden uitgedaagd mee te doen in de les. 7. De les kent een afsluiting waarin de docent met de leerlingen praat over het bijzondere en algemene (transfer) De les kent een afsluiting waarin besproken wordt waarom het nuttig is om iets over het onderwerp te weten

10 Ontwerp en evaluatie KNAG Onderwijsdag 2010 10

11 Discussie De aanpak kan pas succesvol zijn als:  er ook aandacht besteed wordt aan de kennisbasis van de studenten;  de praktijk van het basisonderwijs de noodzaak er van inziet. KNAG Onderwijsdag 2010 11


Download ppt "De kwaliteit van het aardrijkskundeonderwijs op de pabo Marian Blankman, Hogeschool Inholland."

Verwante presentaties


Ads door Google