De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WELKOM WERKBEGELEIDERS EN PRAKTIJKBEGELEIDERS WERKVELDOVERLEG BBL MZ 5 NOVEMBER 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "WELKOM WERKBEGELEIDERS EN PRAKTIJKBEGELEIDERS WERKVELDOVERLEG BBL MZ 5 NOVEMBER 2013."— Transcript van de presentatie:

1 WELKOM WERKBEGELEIDERS EN PRAKTIJKBEGELEIDERS WERKVELDOVERLEG BBL MZ 5 NOVEMBER 2013

2 PROGRAMMA korte voorstelronde uitgangspunten onderwijs Opleidingsoverzicht leerjaar 1 Werken met beroepsprestaties kwalificerende onderdelen rol-en taakverdeling slb.-er, werkbegeleider contact vragenronde

3 WIE ZIJN WIJ Opleiding Medewerker Maatschappelijke Zorg 1.Medewerker Maatschappelijke Zorg ( niveau 3 ) 2.Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg (niveau 4) 3.Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen (niveau 4) Trees van Leuken; docent en studieloopbaanbegeleider van ZMZ3/4D1a Camiel Ex; docent; studieloopbaanbegeleider Tineke Mouthaan; docent, studieloopbaanbegeleider Wil Liebrand, docent, studieloopbaanbegeleider en opleidingscoördinator BBL,

4 UITGANGSPUNTEN ONDERWIJS studenten worden ‘breed’ opgeleid onderwijs is grotendeels competentiegericht opgebouwd het leren vindt plaats in een sociale en praktijkgerichte context student is verantwoordelijk voor het initiëren van zijn leerproces gebruik van digitale portfolio

5 OPLEIDINGSOVERZICHT LEERJAAR 1 ( BEROEPSPRAKTIJKVORMING ) Periode 1 aug/okt Beroepsprestatie Uitvoeren in de praktijk Nog geen beroepsprestaties Onderwijs * training basiszorg * oriëntatie doelgroepen / inventariseren hulpvr. * multimedia * studieloopbaanbegeleiding (opstellen POP en PAP) 2 okt/jan 1.1 Informatie verzamelen niv. 3 1.1 Informatie verwerken niv.4 Onderwijs sluit inhoudelijk aan op de beroepsprestaties 3 jan/april 1.2 Ondersteunen in de leef- omgeving, of, 1.3 Ondersteunen bij activiteiten 4april/juni 1. 4 Begeleiden bij basisbehoeften( kwalificerend ) ………… Afsluiting fase 1 …………………..

6 WERKEN MET BEROEPSPRESTATIES 1. wat zijn beroepsprestaties ? ( consortium ) 2. ontwikkelingsgericht ( 1.1, 1.2 en 1.3 ) 3. kwalificerend ( 1.4 ) 4. kompas/ GO-moment/ methodenmix/wegwijzer

7 KWALIFICERENDE ONDERDELEN 1. beroepsprestaties ( vanaf 1.4 ) 2. beroepshouding-en taakvolwassenheid * elk half jaar * beoordeling 3x ( student,wb,slb ) * onvoldoende beoordeling ( na half jaar vold. anders ontbinding praktijkovereenkomst ) 3. Afsluiting fase 2 en 3 CGI + verantwoordingsverslag

8 ONTWIKKELINGSGERICHTE BEROEPSPRESTATIES De student oriënteert zich op de inhoud van de beroepsprestatie, de te ontwikkelen competenties, de werkprocessen en de resultaten die vereist zijn bij afsluiten van de fase. -Studenten schrijven stap 1 en 2 van de wegwijzer -Studenten laten stap 1 en 2 controleren door SLB’ er en werkbegeleider -Werkbegeleider en SLB’er dienen een GO te geven voordat de student verder mag. -Student gaat verder met stap 3, 4 en 5 van de wegwijzer -In deze periode houdt de student een logboek bij -Reflectie van ontwikkeling door student en werkbegeleider -Datum en handtekening op bewijsstukken -Beoordelingslijst beroepsprestatie invullen -Student levert de beoordeelde beroepsprestaties in bij SLB’er

9 KWALIFICERENDE BEROEPSPRESTATIE Voor deelname heeft student toestemming nodig van BPV begeleider en SLB’er. Aanmeldingsformulier op studentenportal. -Studenten laten stap 1 en 2 controleren door SLB’ er en BPV begeleider. -Wanneer toestemming voor deelname is gegeven, kan de student een aanmelding doen via een aanmeldingsformulier op de studentenportal -Na 5 werkdagen kan de student de beroepsprestatie ophalen bij het examenbureau. Bij het ophalen van de betreffende beroepsprestatie, moet het aanvraagformulier met handtekening van BPV begeleider en SLB’er (GO) worden ingeleverd.

10 De methodemix De opleiding is er op gericht om kennis, vaardigheden en houding geïntegreerd aan te leren. Dat is inherent aan competentiegericht opleiden. Er zijn verschillende vormen nodig om een competentie vast te stellen; door het tonen van een vaardigheid in de praktijk uitvoeren van een beroepsprestatie schrijven van een verantwoordingsverslag met daarin de onderbouwing over jouw handelen met gerichte kennis over die vaardigheid en de juiste beroepshouding. in een assessmentgesprek zijn meerdere werkprocessen en competenties opgenomen die op beoordelingscriteria worden beoordeeld. Aan de hand van jouw inbreng toon je aan dat je inzicht hebt gekregen in je handelen en keuzes die je hebt gemaakt.

11 ROL-EN TAAK WB-ER EN SLB-ER werkbegeleiderStudieloopbaanbegeleider Ondersteunen-en beoordelen van het leerproces van de student 1 x per 14 dagen begeleidingsgesprek Feedback beroepsprestaties/ beoordelen vanaf 1.4 door collega Ieder half jaar beoordelen beroepshouding-en taakvolwassenheid Afsluiten fase 1 Ondersteunen-en beoordelen van het leerproces van de student Wekelijks groepsgewijs en op aanvraag Feedback beroepsprestaties 1.1 tot en met 1.3 Ieder half jaar beoordelen beroepshouding-en taakvolwassenheid Afsluiten fase 1

12 CONTACT T.Vanleuken@roc-nijmegen.nl C.Ex@roc-nijmegen.nl T.Mouthaan@roc-nijmegen.nl W.Liebrand@roc-nijmegen.nl Telefoon: 024-8904946

13 VRAGENRONDE Vragen ? Bedankt voor jullie aanwezigheid, Tot ziens ! Team MZ


Download ppt "WELKOM WERKBEGELEIDERS EN PRAKTIJKBEGELEIDERS WERKVELDOVERLEG BBL MZ 5 NOVEMBER 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google