De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De (long)verpleegkundige en het slaap-apneu syndroom

Verwante presentaties


Presentatie over: "De (long)verpleegkundige en het slaap-apneu syndroom"— Transcript van de presentatie:

1 De (long)verpleegkundige en het slaap-apneu syndroom
A. van der Scheer J.S. Vroegop Martini Ziekenhuis Groningen

2 Man, 39 jaar Casus 1 Voorgeschiedenis - Diabetes Mellitus
- Hypercholesterolaemie - Hypertensie - Atriumfibrilleren Medicatie - Insuline (kort/langwerkend) - Simvastatine - Metoprolol - Acenocoumarol - Hydrochloorthiazide

3 Casus Dhr. komt op de polikliniek Slaapgerelateerde Stoornissen. Samenvatting klachten : - Altijd moe; overdag in slaap vallen - Niet uitgerust wakker worden; ‘s nachts vaak naar toilet - Snurken? - Overdag slecht concentreren; kort lontje Zijn er nog meer (verpleegkundige) zaken die u graag wilt weten?

4 Casus Man, 39 jaar Lichamelijk onderzoek BMI 40.5 kg/m2 Longen normaal ademgeruis; hart : souffle grd 2/6 PM 2de ICR rechts X-thorax : weke delen overprojectie Longfunctie : geen obstructie; mogelijk restrictie Lab : Hb 11.5 mmol/l; CRP 5; NT-proBNP 500 Wat zou u nog meer willen weten mbt lichamelijk/diagnostisch onderzoek? Wat zou u nu gaan doen?

5 Zorgpad SAS Klachten huisarts Verwijzing MZH
Lab, ECG, X-thorax, Slaapvragenlijst Consulten longarts/ KNO-arts PSG SCV: diagnose en therapie Start NIV

6 Polysomnografie

7 Casus Consult KNO

8 Diagnose Slaap Apneu Syndroom
Casus Diagnose Slaap Apneu Syndroom Apneu/Hypopneu index Onderscheid maken centraal/obstructief Desaturatie-index Snurken Verloop van slaap in de tijd (REM/non-REM-slaap)

9

10 Slaap-apneu syndromen
Incidentie/prevalentie Comorbiditeit - cardiovasculaire aandoeningen - endocriene aandoeningen Interactie met andere ziektebeelden/medicatie Mortaliteit

11 Polysomnografie- casus AHI = 80/uur (met name obstructieve component)
Desaturatie-index = 82 Snurken = 49% Wat gaan wij nu doen? Welke therapie-opties kent u? Welke heeft de voorkeur?

12 Slaap-apneu syndromen
Wat is het doel van de behandeling?

13

14 NIV Non-invasieve-ventilatie
CPAP: continous airway pressure BiPAP: bilevel positive airway pressure: - IPAP - EPAP back-up

15 Obstructief Slaap Apneu Syndroom
AHI+ analyse apneus OSAS: CPAP OSAS+COPD: CPAP+ uitademingsondersteuning OSAS+REM: autoCPAP Gemengd SAS: CPAP CPAP= Continuous Positive Airway Pressure

16 Centraal Slaap Apneu Syndroom
AHI + analyse apneus BIPAP: IPAP, EPAP, pressure support Let op nevendiagnoses: hartfalen, BF CSAS+CPAP CSAS+BIPAP+ lage back-up CSAS+BIPAP+ back-up CSAS+ CSR: Auto-SV

17 Obesitas Hypoventilatie Syndroom
AHI kan laag zijn, klachten fors Hoge BMI Longfunctie restrictief beperkt Onvoldoende ventilatie, vooraf BGA arterieel CPAP, BIPAP, BIPAP+back-up Wel/ geen zuurstof-titratie

18 Proef-plaatsing (auto)-CPAP
Opname 1 nacht +/- BGA-protocol Intake, handmatig titreren, instructie Telefonische tussenevaluatie Eindevaluatie+uitlezing

19 Proefplaatsing BIPAP Primaire instelling: intake na consult longarts Opname 1 nacht Op geleide van arteriële/ cap BGA Instructie: beademing Telefonische tussenevaluatie Eindevaluatie+uitlezen: AHI( OA/CA), masker- lekkage, TV, % eigen ademhaling, AMV, frequentie

20 Verpleegkundige aandachtspunten bij instellen CPAP/BIPAP
Aanpassen van correcte masker Starten met 4-5 cm H2O, niet ophogen voordat patiënt slaapt Observatie parameters: HF, saturatie, AF/ ademhalingspatroon, arousels, onrust, restless legs, ademarbeid Complicaties: aerophagie, oorproblemen, neusbloeding, decubitus, claustrofobie acceptatie

21 Verpleegkundige aandachtspunten rondom CPAP, patient-gericht:
Aandacht voor comfort:masker, slang, bediening apparatuur Aandacht voor effect Aandacht voor complicaties: EVB Aandacht voor draagkracht Inventariseer behoefte aan informatie IMPACT, de rest van mijn leven?

22 Verpleegkundige aandachtspunten bij opname in ZH:
Controle op aanwezigheid CPAP, z.n. ophalen/ laten brengen De controle/ gebruik/ verantwoordelijkheid bij de patient laten liggen, wel observeren Post-operatief gebruik Geen wijzigingen aanbrengen Overleg met het behandelende centrum

23 Therapietrouw Basis voor succes therapie Voldaan aan aandachtspunten?
Visueel maken: uitlezing Motivational interviewing Consequenties bespreken Consequenties aanvaarden

24 Beloop casus Dhr wordt ingesteld op CPAP Wat verwacht u van de effecten van de behandeling met CPAP icm : - Diabetes Mellitus - Atriumfibrilleren - Hypertensie - Hypercholesterolaemie - Gewicht

25 Beloop casus Na 3 maanden herbeoordeling blijkt patiënt : - Klachten blijven bestaan, nog niet goed uitgerust in de ochtend - Valt nog regelmatig in slaap overdag Waar wilt u als verpleegkundige weten en hoe komt u aan de informatie

26 Uitlezing

27 Uitlezing

28 Uitlezing

29 Uitlezing

30 Uitlezing


Download ppt "De (long)verpleegkundige en het slaap-apneu syndroom"

Verwante presentaties


Ads door Google