De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

‘Meer dan astma’ Marianne van Nieuwamerongen Physician assistant longgeneeskunde.

Verwante presentaties


Presentatie over: "‘Meer dan astma’ Marianne van Nieuwamerongen Physician assistant longgeneeskunde."— Transcript van de presentatie:

1 ‘Meer dan astma’ Marianne van Nieuwamerongen Physician assistant longgeneeskunde

2 Behandeldoelen bij astma¹ • Geen of zo weinig mogelijk klachten (zowel overdag als ’s nachts); – ACQ is hier een belangrijk instrument bij! • Geen of zo weinig mogelijk beperkingen in de dagelijkse activiteiten; • Een zo goed mogelijke longfunctie hebben en behouden; • Zo min mogelijk astma-aanvallen; • Geen bijwerkingen van de medicatie ondervinden; • Niet overlijden ten gevolge van astma. ¹ Zorgstandaard astma-volwassenen, 2012

3 Maar wat als het astma nu niet onder controle komt? Oorzaken: • Ernstig astma – gereserveerd voor zeer klein deel van alle patiënten met astma • Voortdurende therapieontrouw • Psychosociale factoren • Persisterende blootstelling aan allergenen, prikkelende of toxische stoffen in de omgeving • Medicamenteus (ACE remmer, B-blokker)

4 Wat zijn andere oorzaken van ongecontroleerd ‘astma’? • Disfunctionele ademhaling – Hyperventilatie • Vocal-cord disfunctie – Verkeerd gebruik van de stembanden • Onbehandelbare of niet optimaal behandelde comorbiditeit: – Chronische rhinosinusitis – Gastro esophageal reflux disease (GERD) – Obstructief Slaap Apneu Syndroom (OSAS)

5 Hyperventilatie Te snel en/of te diep ademhalen vaak ten gevolge van angst, stress of paniek. • Symptomen: – Benauwdheid, gevoel te stikken, pijn op de borst, onverklaarbare vermoeidheid, slap gevoel, duizeligheid, tintelingen in handen en mond. – Nijmeegse VragenLijst (NVL) • Doorsturen voor hyperventilatietest (2 e lijn) • Behandeling: – Ademhaling- en ontspanningsoefeningen door de (gespecialiseerd) fysiotherapeut

6 Vocal cord disfunctie NormaalVocal cord disfunctie Benauwdheid geassocieerd met luchtwegobstructie ten gevolge van abnormale beweging van de stembanden

7 Longfunctie Meestal normaal, Flow volume curves sterk wisselend Tijdens aanvallen: significante flowbeperking in zowel inspiratie als expiratie AstmaVocal cord disfunctie • Vooral adolescenten • Meer vrouwen • Psychopathologie • Stridor • Snel begin, snel einde • Minder ‘s nachts • Trigger: stress, sport, luchtjes • Geruststelling; psychotherapie, heliox • Normale saturatie Vocal cord disfunctie-vervolg • Alle leeftijden • M=V • Wheezing • Snel begin, langzaam herstel • Erger ‘s nachts • Trigger: allergie, kou, sport • Acute therapie: B2 • Soms lage saturatie

8 Chronische rhinosinusitis • Er is sprake van rhinosinusitis wanneer de patiënt zowel klachten of symptomen heeft van: (NHG standaard rhinosinusitis; 2005) – de neus (zoals rinorroe, verstopte neus, hoesten of niezen) én – de bijholten (zoals aangezichtspijn, frontale hoofdpijn, tandpijn of pijn bij kauwen in de bovenste tanden en/of kiezen, maxillaire of frontale pijn bij bukken). – Bij jonge kinderen kunnen naast aanhoudende klachten van de neus ook symptomen als prikkelbaarheid en nachtelijke onrust een uiting zijn van rhinosinusitis. • Incidentie – 20 per 1000 mannen – 34 per 1000 vrouwen per jaar, – piek op de leeftijd tussen 30 en 40 jaar.

9 Symptomen rhinosinusitis • Rinorroe, (verstopte neus) • Soms alleen nachtelijke klacht van hoesten  post nasal drip, – Bij post nasal drip; vaak globusgevoel, gevoel een taaie ‘prop’ weg te moeten slikken • Nasale spraak, • Niezen, • Verminderd reukvermogen of een gewaarwording van een nare geur.

10 Oorzaken • Ontstekingsverschijnselen van de mucosa in de neus ten gevolge van een infectie – meestal viraal, soms bacterieel – al of niet geluxeerd door hyperreactiviteit of allergie • Gezwollen mucosa zorgt voor obstructie – Door de afsluiting van de sinus neemt de ventilatie en de klaring af, waardoor een voedingsbodem kan ontstaan voor micro-organismen.

11 Behandeling • Meestal natuurlijk beloop • Bij langere klachten overweeg nasale corticosteroïden – Bijvoorbeeld Nasonex®, Avamys®, Flixonase® • Behandel ook (eventuele) allergie • Bij persisterende klachten  verwijzing KNO arts

12 Gastro Esophageal Reflux Disease (GERD) • Door minder goed werkende sfincter vloeit zure maaginhoud terug in de oesophagus • Klachten: • Brandend gevoel in slokdarm, pijn op de borst • Kortademigheid • Hoesten  oesophagus -> hoestreceptoren – Klachten erger na eten, ‘s nachts/ horizontale positie, beweging • Oorzaak: – hernia diafragmatica, overgewicht, zwangerschap, roken (nicotine ontspant de sfincter), leeftijd (meer kans ≥50 jaar) – Komt vaker voor bij mensen met astma (33-50%) • Behandeling: – Proefbehandeling met maagzuurremmers • Indien geen effect: 24 uurs PH meting, gastroscopie

13 Slaap Apneu Syndroom (SAS) • Slaapstoornis waarbij tijdens de slaap perioden van ademstilstand of ernstig verzwakte ademhaling voorkomen • Twee syndromen: – Centraal slaap apneu syndroom (CSAS) • ademhalingscentrum in hersenen gestoord – Obstructief slaap apneu syndroom (OSAS) • De luchtweg klapt dicht door wand of tong, waardoor een afsluiting (obstructie). • Oorzaken OSAS – roken van tabak, overgewicht, erfelijke factoren, een korte onderkaak, afwijkingen in het keel- neus- en oorgebied, longafwijkingen, een lage tonus van de mond- en keelspieren door bijvoorbeeld slaapmiddelengebruik/alcohol • Behandeling: – CPAP (positieve druk) – Risicofactoren verkleinen

14 OSAS en astma • Mensen met astma hebben meer kans op het ontwikkelen van OSAS • Behandeling van slaapapneu kan nachtelijke klachten van astma verminderen ³ Mogelijke oorzaak: • Bij astma en osas vaker nasale obstructie • Inflammatie  mindere doorgankelijkheid luchtwegen • Gewichtstoename (minder beweging bij klachten)  vetdepositie ter hoogte van farynx ³ Teodorescu M., Polomis D.A., Hall S.V., Teodorescu M.C., Gangnon R.E., Peterson A.G. et al. Association of obstructive sleep apnea risk with asthma control in adults. Chest 2010;138:543- 550.

15 Take home message • Bij onvoldoende astma controle denk aan: – therapie gerelateerde mogelijkheden (juiste medicatie, juiste device, therapietrouw, persoonskenmerken) – Blootstellingen – Medicatie bijwerkingen Maar blijf kritisch kijken naar de diagnose astma! Is het wel astma? Is er sprake van co morbiditeit?

16

17 Bedankt voor jullie aandacht! nieuwamerongenm@zgv.nl


Download ppt "‘Meer dan astma’ Marianne van Nieuwamerongen Physician assistant longgeneeskunde."

Verwante presentaties


Ads door Google