De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Duurzaam Betaalbaar Lokaal Van Wind naar gemeenschappelijke Win(d)st Algemene Leden Vergadering 15 december 2015 Lokaal samenwerken aan een duurzame toekomst.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Duurzaam Betaalbaar Lokaal Van Wind naar gemeenschappelijke Win(d)st Algemene Leden Vergadering 15 december 2015 Lokaal samenwerken aan een duurzame toekomst."— Transcript van de presentatie:

1 Duurzaam Betaalbaar Lokaal Van Wind naar gemeenschappelijke Win(d)st Algemene Leden Vergadering 15 december 2015 Lokaal samenwerken aan een duurzame toekomst

2 Waarom ook weer transitie naar duurzame energie? -Klimaat, milieu, natuur -Fossiele energie raakt op -Onafhankelijkheid van buitenland -Meer zekerheid over kostprijs energie - Gezondheid (fijnstof etc.) Maar ook: economie & werkgelegenheid Duurzaam Drimmelen Van Wind naar gemeenschappelijke Win(d)st

3 3 Regionaal aanbod 13 oktober 2011 De Regio West-Brabant (RWB) heeft met de provincie afgesproken dat in de A16-zone 100 MW wordt gerealiseerd, in het overige deel van de regio wordt nog eens 100 MW gerealiseerd. Hiermee draagt de Regio West-Brabant bij aan de provinciale doelstelling en afspraken met het Rijk en Interprovinciaal overleg (IPO) om in de periode tot en met 2020 voor windenergie op land 470,5 MW vermogen te realiseren.

4 Raadsbesluit 2012 De gemeenteraad van de gemeente Drimmelen heeft op 21 juni 2012 het aanbod van de Regio West Brabant vastgesteld als zijnde het gemeentelijk windbeleid. Tevens heeft de gemeenteraad hierbij haar principe bereidheid uitgesproken om medewerking te verlenen aan de uitwerking van het regionale aanbod. 4

5 5 Locatie Zonzeel – langs de A16 4 windmolens west en 4 windmolens oostelijke zijde A16

6 Beleidsplan Duurzaamheid 2013 – 2017 19 december 2013 Daarin opgenomen doelstellingen: -Drimmelen is in 2040 energieneutraal -2013 – 2017 lokale initiatieven worden actief ondersteund -2020 vraag en aanbod worden op elkaar afgestemd -2025 opwekking duurzame energie wordt optimaal ingezet 6

7 Raadsbesluit 2014 16 oktober 2014 Op 16 oktober 2014 heeft de gemeenteraad van Drimmelen de randvoorwaarden voor “Sociale windenergie” vastgesteld. Samen met gemeente Moerdijk en de lokale coöperaties Energiek Moerdijk en Duurzaam Drimmelen zijn de mogelijkheden onderzocht voor de wijze waarop de sociale randvoorwaarden het beste kunnen worden uitgevoerd. 7

8 Sociale randvoorwaarden raadsbesluit 2014 verbinding lokale productie met lokale afname en verdeling lusten en lasten

9 Onze Invalshoek: -Windmolens bij Zonzeel gaan er komen; Rijk en provincie zetten grote druk om doelstellingen windenergie te halen -Als we samenwerken, kunnen de windmolens veel opleveren in €€ en duurzaamheid -Opbrengsten voor de hele lokale gemeenschap; niet alleen voor leden Duurzaam Drimmelen Duurzaam Drimmelen Van Wind naar gemeenschappelijke Win(d)st

10 Wind  Sociale Windenergie  Duurzame ontwikkeling Sociale windenergie leidt tot: Meer geld in onze gemeente/regio behouden bevordering lokale circulaire economie Decentraal Energie Management investeringsfonds (revolverend) Opbrengsten zijn vliegwiel voor duurzame investeringen Ontwikkeling nieuwe duurzame projecten energiebesparing/isolatie, zonneboilers, zonnepanelen, mensgerichte zorg, … 10

11 Invulling Sociale Randvoorwaarden i.o. met Raedthuys voor Zonzeel Betaalbaar? 25% vrij eigendom €2mio obligaties +2% marktrente Verschil leges lokaal versus provinciaal € 0,50 p MW/h (€ 27K per jaar) als afdracht Speciaal lokaal aanbod stroomprijs Eigen? Vrij eigendom eigen aandeel Eindvorm in overleg lokaal te bepalen. Op basis van een lokaal energie akkoord. Duurzaam? Eigen productie in verbinding met eigen afname Ook inzetbaar als middel voor decentraal energie management Borging brede deelname mogelijkheid Experiment voor meer smart E- toekomst. Betaalbaar? 25% vrij eigendom €2mio obligaties +2% marktrente Verschil leges lokaal versus provinciaal € 0,50 p MW/h (€ 27K per jaar) als afdracht Speciaal lokaal aanbod stroomprijs Eigen? Vrij eigendom eigen aandeel Eindvorm in overleg lokaal te bepalen. Op basis van een lokaal energie akkoord. Duurzaam? Eigen productie in verbinding met eigen afname Ook inzetbaar als middel voor decentraal energie management Borging brede deelname mogelijkheid Experiment voor meer smart E- toekomst.

12 Hoe doe je dat dan? Initiatief- fase Ontwikkel- fase Bouw- fase Exploitatie- fase Ontwikkel BV Ontwikkel BV Bouw en exploitatie BV Bouw en exploitatie BV Lokale Stichting naam volgt 3 keuzes: -Zelf exploiteren -Verkopen -combinatie verkoop Social Enterprise Optimale individuele participatie via: -Lokale LEC(s) -Marktpartij met beste aanbod -Windcertificaten KEUZE moment Collectieve waarde -Blijft in Stichting -Acteert als fonds -T..b.v. energietransitie € 90.000,-- lening   Lening terug

13 Maximaliseren maatschappelijk rendement Breed maatschappelijk draagvlak Stichting Lokaal Naam? SportclubsHuursector Duurzaam Drimmelen GemeenteInwoners Ondernemers Onderwijs Bemensing Stichting is afspiegeling Drimmelense samenleving Eerste taak Stichting mee ontwikkelen park Later, ondersteunen Lokaal Energie Akkoord Basis: -Goede verdeling lusten en lasten -Bijdragen aan realisatie lokale doelstellingen

14 Duurzaam Drimmelen Het grote plaatje Energie neutraal / 0 op de meter Decentraal Energie Management (DEM) Fonds (revolverend) DEM Uitvoering Lokaal Energie Akkoord & Uitvoeringsagenda Bouw & Exploitatierecht windpark Zonzeel Co-creatie Lokaal Energie Akkoord Ontwikkeling windpark Zonzeel Stichting Ontwikkeling Windpark & Beheer Fonds DEM Intentieovereenkomst samenwerking Raedthuys, gemeenten & coöperaties Plan van aanpak

15 -Verkrijgen beschikking over bouw- & exploitatierecht geeft grootste vrijheid en voordeel voor de gemeenschap -Later besluiten of gemeenschap ook zelf gaat exploiteren -Voordeel voor de gemeenschap kan oplopen tot tonnen €€ per jaar! -Daarnaast levering eigen lokale, duurzame energie voor duizenden huishoudens & bedrijven -Duizenden particulieren & bedrijven kunnen investeren met gezond rendement Duurzaam Drimmelen Het belang

16 -Voorbereiding Oprichting Stichting Ontwikkeling & Beheer in Moerdijk en in Drimmelen -Goedkeuring gemeenteraad Intentieovereenkomst,etc. op 28 januari 2016 -Bemensen bestuur stichting & werkgroepen en sturing geven aan de ontwikkeling van het windpark en belangen van de gemeenschap -Brede coalitie organiseren die Lokaal Energie Akkoord & Uitvoeringsagenda gaat opstellen Duurzaam Drimmelen Stappen komende maanden


Download ppt "Duurzaam Betaalbaar Lokaal Van Wind naar gemeenschappelijke Win(d)st Algemene Leden Vergadering 15 december 2015 Lokaal samenwerken aan een duurzame toekomst."

Verwante presentaties


Ads door Google