De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Anne-Marie Holleman manager Afval en Reiniging Deventer en Diftar.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Anne-Marie Holleman manager Afval en Reiniging Deventer en Diftar."— Transcript van de presentatie:

1 Anne-Marie Holleman manager Afval en Reiniging Deventer en Diftar

2

3 Deventer kengetallen  Stedelijkheidsklasse 2  inwoners  aansluitingen  30% hoogbouw Deventer en Diftar

4 Afvalplan Doelstellingen: 1. Verlaging van de hoeveelheid restafval en grof vuil per inwoner per jaar. Doel is om in kg per inwoner en in kg per inwoner per jaar te bereiken; 2. De totale kosten voor het afvalbeheer zullen niet hoger zijn dan het benchmarkgemiddelde voor stedelijkheidsklasse 2; 3. Verhoging van de bronscheiding tot minimaal 60%; 4.Een hoog service niveau, d.w.z. een hogere score dan de benchmark. Deventer en Diftar

5 Gefaseerde aanpak in Afvalplan

6  Besluitvorming raad: juni 2012  Systeemkeuze: volume-frequentie  GFT:  0- tarief keuze raad  geen aparte inzameling binnenstad/hoogbouw Deventer en Diftar Diftar per

7  Ondergrondse containers Hoogbouw (330) Binnenstad (30)  Kunststof Minicontainers voor kunststof (95% van alle laagbouw) Bij hoogbouw en binnenstad doorgaan met zakken  Huis-aan-huis inzameling Continueren van de hah-inzameling van papier/glas/metaal. Mei 2013 ook drankverpak. Deventer en Diftar

8  Milieustraat ‘gratis’ grof vuil quotum van 1000 naar 300 kg Extra milieustraat voor de gratis stromen  Flankerend beleid containermanagement luiers en incontinentiemateriaal kwijtschelding en medisch afval extra toezicht en handhaving intensieve communicatie Deventer en Diftar

9 Extra randvoorwaarden  Aan de raad is toegezegd dat een gemiddeld huishouden tenminste € 9,72 per aansluiting én tenminste 60% van de Deventer burgers minder afvalstoffenheffing betaalt na invoering van Diftar.  Waarborgen hoog sociaal arbeidsvolume Deventer en Diftar

10 Tussentijdse evaluatie medio 2013  Zeer goede resultaten in het 1 e halfjaar  Verlaging vaste tarief  Aanpassing tarief ondergronds Deventer en Diftar

11 Evaluatie Deventer en Diftar Doelstelling plan2014 Restafval245 kg236 kg150 kg in kg Bronscheiding%51%55%60% in % Dienstverlening score Boven benchmarkgem van Afvalbeheerkos- ten per aansl. € 214,-€ 221,-Op benchmarkgem van € 165,- € 199,- Voordeel burger€ 10,- voordeel 60% betaalt minder € 24,5 voordeel 68% betaalt minder

12 Ontwikkeling tarief Deventer en Diftar

13 Next step: Grondstoffenplan Hoofddoelstelling: minder dan 100 kilo restafval per inwoner, bronscheiding minimaal 75% Fase 1: PMD, BEST tas, 4-wekelijks rest en quotum grof vuil afbouw naar 100 in 2017 Fase 2: Omgekeerd inzamelen icm papiercontainer Aanvullende maatregelen GF prioriteit (schillenboer 3.0) Gedragsinterventies bijplaatsingen Cleanwise op scholen Deventer en Diftar


Download ppt "Anne-Marie Holleman manager Afval en Reiniging Deventer en Diftar."

Verwante presentaties


Ads door Google