De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Anne-Marie Holleman manager Afval en Reiniging

Verwante presentaties


Presentatie over: "Anne-Marie Holleman manager Afval en Reiniging"— Transcript van de presentatie:

1 Anne-Marie Holleman manager Afval en Reiniging
Deventer en Diftar Anne-Marie Holleman manager Afval en Reiniging Deventer en Diftar

2 Deventer en Diftar

3 Deventer kengetallen Stedelijkheidsklasse 2 100.000 inwoners
aansluitingen 30% hoogbouw Deventer en Diftar

4 Afvalplan 2009-2014 Doelstellingen:
1. Verlaging van de hoeveelheid restafval en grof vuil per inwoner per jaar. Doel is om in kg per inwoner en in kg per inwoner per jaar te bereiken; 2. De totale kosten voor het afvalbeheer zullen niet hoger zijn dan het benchmarkgemiddelde voor stedelijkheidsklasse 2; 3. Verhoging van de bronscheiding tot minimaal 60%; 4.Een hoog service niveau, d.w.z. een hogere score dan de benchmark. Deventer en Diftar

5 Gefaseerde aanpak in Afvalplan
Deventer en Diftar

6 Diftar per 1-1-2013 Besluitvorming raad: juni 2012
Systeemkeuze: volume-frequentie GFT: 0- tarief keuze raad geen aparte inzameling binnenstad/hoogbouw Deventer en Diftar

7 Ondergrondse containers Hoogbouw (330) Binnenstad (30) Kunststof
Minicontainers voor kunststof (95% van alle laagbouw) Bij hoogbouw en binnenstad doorgaan met zakken Huis-aan-huis inzameling Continueren van de hah-inzameling van papier/glas/metaal. Mei 2013 ook drankverpak. Deventer en Diftar

8 ‘gratis’ grof vuil quotum van 1000 naar 300 kg
Milieustraat ‘gratis’ grof vuil quotum van 1000 naar 300 kg Extra milieustraat voor de gratis stromen Flankerend beleid containermanagement luiers en incontinentiemateriaal kwijtschelding en medisch afval extra toezicht en handhaving intensieve communicatie Deventer en Diftar

9 Extra randvoorwaarden
Aan de raad is toegezegd dat een gemiddeld huishouden tenminste € 9,72 per aansluiting én tenminste 60% van de Deventer burgers minder afvalstoffenheffing betaalt na invoering van Diftar. Waarborgen hoog sociaal arbeidsvolume Deventer en Diftar

10 Tussentijdse evaluatie medio 2013
Zeer goede resultaten in het 1e halfjaar Verlaging vaste tarief Aanpassing tarief ondergronds Deventer en Diftar

11 Evaluatie 2009-2014 2009 2012 Doelstelling plan 2014 Restafval 245 kg
150 kg in 2014 117 kg Bronscheiding% 51% 55% 60% in 2014 72 % Dienstverleningscore 286 336 Boven benchmarkgem van 269 295 Afvalbeheerkos-ten per aansl. € 214,- € 221,- Op benchmarkgem van € 165,- € 199,- Voordeel burger € 10,- voordeel 60% betaalt minder € 24,5 voordeel 68% betaalt minder Deventer en Diftar

12 Ontwikkeling tarief Deventer en Diftar

13 Next step: Grondstoffenplan 2015-2018
Hoofddoelstelling: minder dan 100 kilo restafval per inwoner, bronscheiding minimaal 75% Fase 1: PMD, BEST tas, 4-wekelijks rest en quotum grof vuil afbouw naar 100 in 2017 Fase 2: Omgekeerd inzamelen icm papiercontainer Aanvullende maatregelen GF prioriteit (schillenboer 3.0) Gedragsinterventies bijplaatsingen Cleanwise op scholen Deventer en Diftar


Download ppt "Anne-Marie Holleman manager Afval en Reiniging"

Verwante presentaties


Ads door Google