De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Anne-Marie Holleman manager Afval en Reiniging Deventer en Diftar.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Anne-Marie Holleman manager Afval en Reiniging Deventer en Diftar."— Transcript van de presentatie:

1 Anne-Marie Holleman manager Afval en Reiniging Deventer en Diftar

2

3 Deventer kengetallen  Stedelijkheidsklasse 2  100.000 inwoners  43.000 aansluitingen  30% hoogbouw Deventer en Diftar

4 Afvalplan 2009-2014 Doelstellingen: 1. Verlaging van de hoeveelheid restafval en grof vuil per inwoner per jaar. Doel is om in 2010 242 kg per inwoner en in 2014 150 kg per inwoner per jaar te bereiken; 2. De totale kosten voor het afvalbeheer zullen niet hoger zijn dan het benchmarkgemiddelde voor stedelijkheidsklasse 2; 3. Verhoging van de bronscheiding tot minimaal 60%; 4.Een hoog service niveau, d.w.z. een hogere score dan de benchmark. Deventer en Diftar

5 Gefaseerde aanpak in Afvalplan

6  Besluitvorming raad: juni 2012  Systeemkeuze: volume-frequentie  GFT:  0- tarief keuze raad  geen aparte inzameling binnenstad/hoogbouw Deventer en Diftar Diftar per 1-1-2013

7  Ondergrondse containers Hoogbouw (330) Binnenstad (30)  Kunststof Minicontainers voor kunststof (95% van alle laagbouw) Bij hoogbouw en binnenstad doorgaan met zakken  Huis-aan-huis inzameling Continueren van de hah-inzameling van papier/glas/metaal. Mei 2013 ook drankverpak. Deventer en Diftar

8  Milieustraat ‘gratis’ grof vuil quotum van 1000 naar 300 kg Extra milieustraat voor de gratis stromen  Flankerend beleid containermanagement luiers en incontinentiemateriaal kwijtschelding en medisch afval extra toezicht en handhaving intensieve communicatie Deventer en Diftar

9 Extra randvoorwaarden  Aan de raad is toegezegd dat een gemiddeld huishouden tenminste € 9,72 per aansluiting én tenminste 60% van de Deventer burgers minder afvalstoffenheffing betaalt na invoering van Diftar.  Waarborgen hoog sociaal arbeidsvolume Deventer en Diftar

10 Tussentijdse evaluatie medio 2013  Zeer goede resultaten in het 1 e halfjaar  Verlaging vaste tarief  Aanpassing tarief ondergronds Deventer en Diftar

11 Evaluatie 2009-2014 Deventer en Diftar 20092012Doelstelling plan2014 Restafval245 kg236 kg150 kg in 2014117 kg Bronscheiding%51%55%60% in 201472 % Dienstverlening score 286336Boven benchmarkgem van 269 295 Afvalbeheerkos- ten per aansl. € 214,-€ 221,-Op benchmarkgem van € 165,- € 199,- Voordeel burger€ 10,- voordeel 60% betaalt minder € 24,5 voordeel 68% betaalt minder

12 Ontwikkeling tarief 2013-2015 Deventer en Diftar

13 Next step: Grondstoffenplan 2015-2018 Hoofddoelstelling: minder dan 100 kilo restafval per inwoner, bronscheiding minimaal 75% Fase 1: PMD, BEST tas, 4-wekelijks rest en quotum grof vuil afbouw naar 100 in 2017 Fase 2: Omgekeerd inzamelen icm papiercontainer Aanvullende maatregelen GF prioriteit (schillenboer 3.0) Gedragsinterventies bijplaatsingen Cleanwise op scholen Deventer en Diftar


Download ppt "Anne-Marie Holleman manager Afval en Reiniging Deventer en Diftar."

Verwante presentaties


Ads door Google