De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Twentse afvalestafette Afvalinzameling en –scheiding, samen halen we er meer uit 29 maart 2012 Henk Knip, directeur Circulus/Berkel Milieu.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Twentse afvalestafette Afvalinzameling en –scheiding, samen halen we er meer uit 29 maart 2012 Henk Knip, directeur Circulus/Berkel Milieu."— Transcript van de presentatie:

1 Twentse afvalestafette Afvalinzameling en –scheiding, samen halen we er meer uit maart 2012 Henk Knip, directeur Circulus/Berkel Milieu

2 Verzorgingsgebied Bronckhorst Brummen Doesburg Lochem Zutphen
inwoners Apeldoorn Deventer Epe inwoners Totaal inwoners Berkel Milieu NV opgericht 1 januari 1999 Circulus BV opgericht 21 december 1996 Uitbesteding taken: afvalinzameling- en verwijdering, beheer openbare ruimte,gladheidsbestrijding, ongediertebestrijding Beide bedrijven zijn 100% overheidsvennootschappen Uitsluitend gemeenten als aandeelhouders én opdrachtgevers Huidige samenwerking Berkel Milieu en Circulus (overeenkomst 2006) Beide RvC’s hebben dezelfde personele samenstelling Eenhoofdige directie. Eén MT Samenwerking op gebied van inkoop, logistiek, beleidszaken, communicatie, acquisitie KAM zorg, P&O, productontwikkeling, materieelbeheer (niet limitatief). Lessen uit de praktijk

3 Introductie Circulus BV en Berkel Milieu NV
100% overheidsvennootschappen Uitsluitend gemeenten als aandeelhouders én opdrachtgevers Advies, communicatie afvalinzameling- en verwijdering, beheer openbare ruimte,gladheidsbestrijding, ongediertebestrijding Lessen uit de praktijk

4 Drie hoofddoelstellingen
Transitie afval naar grondstof; 10 kilo per inwoner per jaar in 2030 Kringlopen sluiten dichter bij huis Versterken regionale sociaal economische structuur met bijzondere aandacht voor mensen met een zekere afstand tot de arbeidsmarkt Lessen uit de praktijk

5 Resultaten (1) Lessen uit de praktijk

6 Resultaten (2) Lessen uit de praktijk

7 Hoeveelheid restafval en GHA per inwoner per jaar per gemeente
kilogram Lessen uit de praktijk

8 Diftar lessen uit de praktijk
Diftar is fiscaal instrument Hoe werkt het Welke implementatie aanpak werkt 7 mythes Lessen uit de praktijk

9 Diftar (differentiatie tarieven) is:
Fiscaal beleidsinstrument dat onder voorwaarden bijdraagt aan doelstellingen van het afvalbeleid. Lessen uit de praktijk

10 Wat verandert er ? Van volledig generieke (vaste) heffing naar gedeeltelijk (variabele)heffing Resultaat voor burger: minder afval = minder heffing Lessen uit de praktijk

11 Heffing voor een deel variabel
hoogte afhankelijk van gedrag afzonderlijk huishouden vast variabel besparing Inzicht geven in directe gevolgen van gedrag Alles collectief vast Afvalstoffenheffing Lessen uit de praktijk

12 Lessen over aanpak en planning
Voldoende mogelijkheden om afval te scheiden (flankerend beleid) en daarop gerichte communicatie Inzamel/aanbied voorzieningen te identificeren en autoriseren. Lessen uit de praktijk 12

13 Scheidings mogelijkheden
Deelstromen: gft, kunststof, papier, glas? Grofvuil beleid? Kringloop op niveau ? Milieustraat ? Communicatie op orde? Lessen uit de praktijk

14 Verbeteren scheidings
Gefaseerde aanpak Verbeteren scheidings infrastructuur diftartraject Verbeteren rechtmatigheid Voorbereiding Implementatie Beheer Fase 2 Fase 1 Doelrealisatie? Doelrealisatie? Doelformulering Beleidskader Afvalplan Lessen uit de praktijk 14

15 Mythe 1 Het wordt voor iedereen goedkoper Lessen uit de praktijk

16 Apeldoorn na eerste fiscale jaar met diftar: 78% een lagere en 22% een hogere heffing Gemiddeld € 28, minder als gevolg van gedrag! Lessen uit de praktijk

17 Mythe 2 Diftar is in strijd met producentenverantwoordelijkheid
Lessen uit de praktijk

18 Diftar ondersteunt gewenste keuze burger
Lessen uit de praktijk

19 Mythe 3 Diftar geeft veel extra zwerfvuil en illegale stort
Lessen uit de praktijk

20 Monitoren, toezicht en handhaving
Nulmeting Lik op stuk beleid Publiciteit Communicatie Feit en perceptie onderscheiden Lessen uit de praktijk

21 Top 5 klachten over afval bij buitenlijn Apeldoorn Diftar fiscaal per 1-1-2004
Lessen uit de praktijk

22 Mythe 4 Volume frequentie is minder eerlijk dan wegen
Lessen uit de praktijk

23 Vijf diftar systemen Volume frequentie
Afrekening op basis van het gekozen volume container en het aantal keren dat de container is aangeboden. Volume Afrekening op basis van het gekozen volume. Dure afvalzak In de aanschafprijs zijn de kosten voor verwerking van de zak inbegrepen. Gewicht Afrekening op basis van het gewicht van de aangeboden hoeveelheid afval. Gewicht Frequentie Afrekening op basis van het gewicht van de aangeboden hoeveelheid afval en en het aantal keren dat de container is aangeboden. Lessen uit de praktijk

24 Kunststoffen ,volume zonder gewicht
Lessen uit de praktijk

25 Mythe 5 Diftar is duur Lessen uit de praktijk

26 Manage diftar project met toetsbaar financieel model
Voorbereiding Implementatie Beheer Aanloopkosten bijv oorbeeld Tlv egalisatiereserve Investeringen Exploitatiekosten Afschrijvingen Afbouw aanloopkosten overige kosten gevolgen voor afvalst. heffing Besparing rest/extra kunststof Lessen uit de praktijk

27 Mythe 6 Diftar is snel in te voeren Lessen uit de praktijk

28 Besluitvorming Apeldoorn
Voorbereiding Implementatie Beheer eind 2000 eind 2002 eind 2003 medio 2005 Principe besluit over doel & kaderstelling Invoerings besluit: Project uitgewerkt binnen kaders Vaststelling verordening en tarieven Evaluatie en bijsturen Lessen uit de praktijk

29 Besluitvorming Zutphen
Voorbereiding Implementatie Beheer 2004 eind 2005 eind 2007 2001 Principe besluit over doel & kaderstelling Invoerings besluit: Project uitgewerkt binnen kaders Vaststelling verordening en tarieven Evaluatie en bijsturen Lessen uit de praktijk

30 Besluitvorming Deventer
Voorbereiding Implementatie Beheer Nov 2011 eind 2012 Nov 2009 Gefaseerd Afvalplan doel & kaderstelling Invoerings besluit: Project uitgewerkt binnen kaders Vaststelling verordening en tarieven Lessen uit de praktijk

31 Mythe 7 Diftar is een zaak van de milieu afdeling
Lessen uit de praktijk

32 Organisatie per fase diftar project
Communicatie Ontwerp fase Realisatie fase Beheer en uitvoerings fase Beleid Belastingen Communicatie Financiën Aanslagregeling Toezicht en handhaving Data verzameling &beheer Afvalinzameling en registratie Pas/container mutatie Onderhoud Projectleiding realisatie aanpassing verordening Inzamelstructuur data infrastructuur en werkprocessen Lessen uit de praktijk

33 Opzet projectorganisatie
Stuurgroep Gemeentelijke projectleider Gemeente Beleid Pers Voorlichting Belastingen Financiën Inkoop Welstand Ruimtelijke info Project leider uitvoering Project Ondersteuning Werkgroepen Data/ICT Techniek/ Inkoop Publieks Voorlichting Lessen uit de praktijk

34 Communicatie: Regio aanpak sinds oktober 2009
Lessen uit de praktijk


Download ppt "Twentse afvalestafette Afvalinzameling en –scheiding, samen halen we er meer uit 29 maart 2012 Henk Knip, directeur Circulus/Berkel Milieu."

Verwante presentaties


Ads door Google