De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Afvalinzameling Horst a/d Maas Een gewogen beslissing Milieu & Infrastructuur Adviseurs voor het duurzaam inrichten en gebruiken van onze leef- en werkomgeving.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Afvalinzameling Horst a/d Maas Een gewogen beslissing Milieu & Infrastructuur Adviseurs voor het duurzaam inrichten en gebruiken van onze leef- en werkomgeving."— Transcript van de presentatie:

1 Afvalinzameling Horst a/d Maas Een gewogen beslissing Milieu & Infrastructuur Adviseurs voor het duurzaam inrichten en gebruiken van onze leef- en werkomgeving

2 Afvalinzameling Horst a/d Maas Programma Inleiding Presentatie Discussie

3 Afvalinzameling Horst a/d Maas Ger Theelen Een gewogen beslissing Milieu & Infrastructuur Adviseurs voor het duurzaam inrichten en gebruiken van onze leef- en werkomgeving

4 Inhoud presentatie 1.Doelstelling en stappenplan 2.Ontwikkelingen afvalinzameling 3.Uitgangspunten onderzoek 4.Systemen vergeleken 5.Multicriteria analyse 6.Financiële vergelijking 7.Componenten vs milieustation 8.Afvalstoffenheffing 9.Conclusies

5 1. Doelstelling Horst a/d Maas In 2003 uniform inzamelsysteem Nu nog verschillende systemen afvalinzameling 1.Discussie en meningvorming 4 de kwartaal 2001 2.Presentatie rapportage (deze week) 3.Besluitvorming eind 2001/begin 2002 4.Bestek en aanbesteding 2002 5.Voorbereiding 2 de kwartaal 2002 6.Proefperiode 4 de kwartaal 2002 7.Invoering 1-1-2003 Stappenplan

6  Nationaal  Europa  Techniek  Gemeente Horst a/d Maas 2. Ontwikkelingen afvalinzameling

7 2.1Ontwikkelingen Nationaal Nationaal beleid is vastgelegd in Landelijk afvalbeheersplan (LAP) Uitgangspunten: De overheid blijft verantwoordelijk voor: Inzamelen huishoudelijk afval Verbranden van afvalstoffen Storten van afvalstoffen

8 2.2Ontwikkelingen Nationaal Beleid richten op: Preventie bij producent en consument Convenanten en koopgedrag Hergebruik / Kringloop Technisch verbeteren voor- en nascheiden Verbranden met energieterugwinning Storten afval ontmoedigen Groene fiscalisering

9 2.3Ontwikkelingen Nationaal 200120022003200420052006 € 67€ 78€ 89€ 100€ 111€ 122 Groene fiscalisering: Milieuheffing op storten van afval Stortkosten per ton in 2006: € 288 Werkt 25 % door in vereveningstarief (ca. fl. 15,-- per ton)

10 2.4Ontwikkelingen Nationaal Overige beleidsinstrumenten: Ge- en verboden (stortverbod) Handhaving en toezicht (kwaliteitszorg) Communicatie Monitoring afvalstoffen Marktwerking en Deregulering Financiële prikkels voor preventie, scheiding en hergebruik

11 Nederland in Europa Concentratie en schaalvergroting in de markt Veel afval kan in buitenland verwerkt worden hergebruik en verbranding Open grenzen in 2005 afhankelijk van uniforme regelgeving Werken aan Europese richtlijnen: Criteria voor afvalstoffen en nuttige toepassing Onderzoek Milieueffecten en -normen 2.5Ontwikkelingen Europa

12 2.6Ontwikkelingen techniek Nieuwe markt:  Hergebruik grondstoffen en componenten  Ontwerp: gericht op scheiding  Kringloop: bewerken, herstellen, verkopen  Inzamelstructuur voor deelstromen  Gespecialiseerde verwerkers  Hout, kunststof, banden, laminaat, KCA etc.  Verbranden met terugwinnen van energie  Ook op kleinere schaal toe te passen

13 2.7Horst aan de Maas Kenmerken  Concentratie van nieuwe ontwikkelingen  Agri-business  Groot buitengebied  Hoog serviceniveau naar inwoners toe  Snel verwijderen afval  GFT afval is voornamelijk tuinafval

14 2.8Horst aan de Maas

15 2.9Horst aan de Maas Kenmerken afvalinzameling Horst  Hoog scheidingsrendement  Laagste afvalstoffenheffing Limburg  Deel kosten in OZB  Beperkt inzamelen bedrijfsafval (reinigingsrecht) Kan het nog beter ??

16 Inhoud presentatie 1.Doelstelling en stappenplan 2.Ontwikkelingen afvalinzameling 3.Uitgangspunten onderzoek 4.Systemen vergeleken 5.Multicriteria analyse 6.Financiële vergelijking 7.Componenten vs milieustation 8.Afvalstoffenheffing 9.Conclusies

17 3.1Uitgangspunten HorstBroekhuizenGrubbenvorst Bakken voor GFT Zakken restafval Bakken voor GFT en voor restafval Heffing: eenpersoons, meerpersoons Heffing: eenpersoons, meerpersoons Diftar op basis van: volume / frequentie Extra gft-container tegen betaling Inmiddels in de hele gemeente: breng-, bel- en haalsysteem voor componenten

18 3.2Uitgangspunten  Hoog scheidingsrendement  Hoog service niveau  Laag tarief met kostendekking  Principe vervuiler betaalt en de mindere vervuiler betaalt minder

19 4.1Systemen vergeleken I.Rest (zakken) en GFT (bakken) = Horst II.Rest (bakken) en GFT (bakken) III.Rest en GFT (bakken) met diftar (volume/frequentie) = Grubbenvorst IV.Rest en GFT (bakken) met diftar (gewicht) V.Dure zak

20 4.2Systemen vergeleken Systemen 1.Geen diftar 0-situatie 2.Vervuilingseenheden VVE 3.Dure Zak 4.Diftar 1volume / frequentie 5.Diftar 2gewicht / frequentie Criteria Milieueffect Maatschappelijk effect Toepassing

21 4.3Systemen vergeleken Vervuilingseenheden (VVE) pers/asl. groot verschil in afvalaanbod geen relatie met aantal personen werkt niet stimulerend eenvoudig toepasbaar geringe bijdrage aan doelstellingen Dure Zak pré-pay volumesysteem niet geschikt voor GFT Ontwijkgedrag gerelateerd aan tarief moeilijk te handhaven Hoog scheidingsrendement Heffing op basis van:

22 4.4Systemen vergeleken Volume/frequentie Individuele benadering Hoge service: 60, 140 of 240 liter Vergt investering en exploitatiekosten Grote bijdrage aan afvalscheiding Gewicht / frequentie Individuele benadering Hoge eisen aan automat. verwerking Vergt investering en exploitatiekosten Hoogste scheidingsrendement Diftar op basis van:

23 4.5 Systemen vergeleken

24 4.6Systemen vergeleken Totaal1164,4 | 986,8 | 1276,0 | 1474,4 | 1484,6 | 1504,6Totaal1333,7 | 911,1 | 1163,4 | 1196,5 | 1275,1 | 1067,8

25 Inhoud presentatie 1.Doelstelling en stappenplan 2.Ontwikkelingen afvalinzameling 3.Uitgangspunten onderzoek 4.Systemen vergeleken 5.Multicriteria analyse 6.Financiële vergelijking 7.Componenten vs milieustation 8.Afvalstoffenheffing 9.Conclusies

26 5.1Multicriteria analyse Differentiatie systemen

27 5.2Multicriteria analyse 1.Het voorzieningen niveau van de vergeleken systemen is gelijk 2.Diftar op basis van gewicht / frequentie biedt hoogste rendement in scheiding en preventie 3.De dure zak scoort hoog en vergt minder investeringen Conclusies:

28 5.2Multicriteria analyse (2) 4.Milieueffect: verschuiving van rest naar andere componenten 5.Maatschappelijk effect: beloning voor extra inspanningen 6.Systeemflexibiliteit bij dure zak hoger dan bij andere diftar systemen Conclusies:

29 6.1Financiële vergelijking Horst afgezet tegen Grubbenvorst Kg / inwoner Horst / Gr’v = besparing Totaal Restafval ƒ 332,35 per ton 186 -/- 148 = 38ƒ 357.000 GFT ƒ 164,84 per ton 136 -/- 87 = 49ƒ 228.000 Besparing (min)322 -/- 235 = 87ƒ 585.000 Kengetallen 2001

30 6.2Financiële vergelijking Horst a/d Maas tegen Roerdalen Kg / aansluiting Horst / Roerd = besparing Totaal Restafval ƒ 332,35 per ton 464 -/- 244 = 220ƒ 774.000 GFT ƒ 164,84 per ton 343 -/- 92 = 251ƒ 438.000 Besparing807 -/- 471 = 388ƒ 1.212.000 Kengetallen 2001

31 6.3Financiële vergelijking DHV Initiële kosten f 21,77 Struct. kosten: Administratief 6,22 Voorlichting initieel Handhavingf 8,16 GHA routef 7,00 Containersf 5,52 Totaalf 48,67 Analyse verschillen Gewest Midden Limburg f 16,- f 10,50 f 2,50 f 5,-- f 0,-- f 1,25 f 35,25

32 6.4Financiële vergelijking Kosten worden bepaald door:  service en voorzieningen (o.a. rekeningen)  klachten en handhaving Keuze financiering :  Initiële kosten (containers en elektronica)

33 6.5Financiële vergelijking

34 6.6Financiële vergelijking Besparingen door:  reductie van Rest en GFT  Sorteerproef  Aanbodfrequentie  : 5 – 15% korting Vraagtekens bij:  extra ronde grof vuil  aantal containervolumina in Gr’vorst

35 7. Componenten vs milieustation Goed functionerend bel-/breng-/ en haalsysteem Exploitatie milieustation geen verplichting bij wekelijks inzamelen Bij invoering minicontainers wordt aanbevolen voorziening te treffen voor GHA Als extra service een vorm van aan huis versnipperen grof tuinafval (thuiscomposteren)

36 8. Afvalstoffenheffing Kostendekkende tariefstelling die door burger als redelijk wordt ervaren Tarief Grubbenvorst basistarief f 340 14 x rest, 18 x GFT 140 liter container f 240 Afvalstoffenheffingf 580 Tarief Horst meerpersoons f 410 Toeslag GFTf 119 Afvalstoffenheffingf 529

37 8.1 Afvalstoffenheffing Tariefvoorstel Gewicht frequentie (+/- fl. 0,30/kg): 750 kg:fl. 300,- + fl. 225,- =fl. 525,- 500 kg:fl. 300,- + fl. 150,- = fl. 450,- 250 kg:fl. 300,- + fl. 75,- = fl. 375,- Bij dure zak basistarief incl. GFT container 140 liter, f 250,- tarief voor de zak € 1,- Bij 80 zakken f 176,- = f 426,-

38 9.1Conclusies Keuze afvalinzamelsysteem wordt bepaald door belangen en kosten :  Belang van de beoogde effecten  Vertaald in gewicht criteria  Financiële berekeningen  Toekomstwaarde

39 9.2Conclusies Diftar systemen: Zijn goed toepasbaar in Horst a/d Maas Hebben positieve maatschappelijke en milieu effecten (scheiding en preventie) Op basis van gewicht/frequentie hebben hoogste rendement Leveren op korte termijn financiële voordelen Vol/freq. En gew./freq. zijn voor wat betreft investeringen nagenoeg gelijk; keuze afhankelijk van markt Vormen een extra belasting voor wat betreft administratie en handhaving

40 9.3Conclusies Diftar systemen: 1.Huidige Horster systeem biedt meeste flexibiliteit 2.De dure zak haalt hoog scheidingsrendement

41


Download ppt "Afvalinzameling Horst a/d Maas Een gewogen beslissing Milieu & Infrastructuur Adviseurs voor het duurzaam inrichten en gebruiken van onze leef- en werkomgeving."

Verwante presentaties


Ads door Google