De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Afvalinzameling Horst a/d Maas

Verwante presentaties


Presentatie over: "Afvalinzameling Horst a/d Maas"— Transcript van de presentatie:

1 Afvalinzameling Horst a/d Maas
Een gewogen beslissing Milieu & Infrastructuur Adviseurs voor het duurzaam inrichten en gebruiken van onze leef- en werkomgeving

2 Afvalinzameling Horst a/d Maas
Programma Inleiding Presentatie Discussie

3 Afvalinzameling Horst a/d Maas
Een gewogen beslissing Milieu & Infrastructuur Adviseurs voor het duurzaam inrichten en gebruiken van onze leef- en werkomgeving Ger Theelen

4 Inhoud presentatie Doelstelling en stappenplan
Ontwikkelingen afvalinzameling Uitgangspunten onderzoek Systemen vergeleken Multicriteria analyse Financiële vergelijking Componenten vs milieustation Afvalstoffenheffing Conclusies

5 1. Doelstelling Horst a/d Maas
In 2003 uniform inzamelsysteem Nu nog verschillende systemen afvalinzameling Discussie en meningvorming 4de kwartaal 2001 Presentatie rapportage (deze week) Besluitvorming eind 2001/begin 2002 Bestek en aanbesteding 2002 Voorbereiding 2de kwartaal 2002 Proefperiode 4de kwartaal 2002 Invoering Stappenplan

6 2. Ontwikkelingen afvalinzameling
Nationaal Europa Techniek Gemeente Horst a/d Maas

7 2.1 Ontwikkelingen Nationaal
Nationaal beleid is vastgelegd in Landelijk afvalbeheersplan (LAP) Uitgangspunten: De overheid blijft verantwoordelijk voor: Inzamelen huishoudelijk afval Verbranden van afvalstoffen Storten van afvalstoffen

8 2.2 Ontwikkelingen Nationaal
Beleid richten op: Preventie bij producent en consument Convenanten en koopgedrag Hergebruik / Kringloop Technisch verbeteren voor- en nascheiden Verbranden met energieterugwinning Storten afval ontmoedigen Groene fiscalisering

9 2.3 Ontwikkelingen Nationaal
Groene fiscalisering: Milieuheffing op storten van afval 2001 2002 2003 2004 2005 2006 € 67 € 78 € 89 € 100 € 111 € 122 Stortkosten per ton in 2006: € 288 Werkt 25 % door in vereveningstarief (ca. fl. 15,-- per ton)

10 2.4 Ontwikkelingen Nationaal
Overige beleidsinstrumenten: Ge- en verboden (stortverbod) Handhaving en toezicht (kwaliteitszorg) Communicatie Monitoring afvalstoffen Marktwerking en Deregulering Financiële prikkels voor preventie, scheiding en hergebruik

11 2.5 Ontwikkelingen Europa
Nederland in Europa Concentratie en schaalvergroting in de markt Veel afval kan in buitenland verwerkt worden hergebruik en verbranding Open grenzen in 2005 afhankelijk van uniforme regelgeving Werken aan Europese richtlijnen: Criteria voor afvalstoffen en nuttige toepassing Onderzoek Milieueffecten en -normen

12 2.6 Ontwikkelingen techniek
Nieuwe markt: Hergebruik grondstoffen en componenten Ontwerp: gericht op scheiding Kringloop: bewerken, herstellen, verkopen Inzamelstructuur voor deelstromen Gespecialiseerde verwerkers Hout, kunststof, banden, laminaat, KCA etc. Verbranden met terugwinnen van energie Ook op kleinere schaal toe te passen

13 2.7 Horst aan de Maas Kenmerken Concentratie van nieuwe ontwikkelingen
Agri-business Groot buitengebied Hoog serviceniveau naar inwoners toe Snel verwijderen afval GFT afval is voornamelijk tuinafval

14 2.8 Horst aan de Maas

15 2.9 Horst aan de Maas Kenmerken afvalinzameling Horst
Hoog scheidingsrendement Laagste afvalstoffenheffing Limburg Deel kosten in OZB Beperkt inzamelen bedrijfsafval (reinigingsrecht) Kan het nog beter ??

16 Inhoud presentatie Doelstelling en stappenplan
Ontwikkelingen afvalinzameling Uitgangspunten onderzoek Systemen vergeleken Multicriteria analyse Financiële vergelijking Componenten vs milieustation Afvalstoffenheffing Conclusies

17 3.1 Uitgangspunten Horst Broekhuizen Grubbenvorst
Bakken voor GFT Zakken restafval Bakken voor GFT en voor restafval Heffing: eenpersoons, meerpersoons Diftar op basis van: volume / frequentie Extra gft-container tegen betaling Inmiddels in de hele gemeente: breng-, bel- en haalsysteem voor componenten

18 3.2 Uitgangspunten Hoog scheidingsrendement Hoog service niveau
Laag tarief met kostendekking Principe vervuiler betaalt en de mindere vervuiler betaalt minder

19 4.1 Systemen vergeleken Rest (zakken) en GFT (bakken) = Horst
Rest (bakken) en GFT (bakken) Rest en GFT (bakken) met diftar (volume/frequentie) = Grubbenvorst Rest en GFT (bakken) met diftar (gewicht) V. Dure zak

20 4.2 Systemen vergeleken Systemen Criteria Geen diftar 0-situatie
Vervuilingseenheden VVE Dure Zak Diftar 1 volume / frequentie Diftar 2 gewicht / frequentie Criteria Milieueffect Maatschappelijk effect Toepassing

21 4.3 Systemen vergeleken Heffing op basis van:
Vervuilingseenheden (VVE) pers/asl. groot verschil in afvalaanbod geen relatie met aantal personen werkt niet stimulerend eenvoudig toepasbaar geringe bijdrage aan doelstellingen Dure Zak pré-pay volumesysteem niet geschikt voor GFT Ontwijkgedrag gerelateerd aan tarief moeilijk te handhaven Hoog scheidingsrendement

22 4.4 Systemen vergeleken Diftar op basis van: Volume/frequentie
Individuele benadering Hoge service: 60, 140 of 240 liter Vergt investering en exploitatiekosten Grote bijdrage aan afvalscheiding Gewicht / frequentie Individuele benadering Hoge eisen aan automat. verwerking Vergt investering en exploitatiekosten Hoogste scheidingsrendement

23 4.5 Systemen vergeleken

24 4.6 Systemen vergeleken Totaal 1164,4 | 986,8 | 1276,0 | 1474,4 | 1484,6 | 1504,6 Totaal 1333,7 | 911,1 | ,4 | 1196,5 | 1275,1 | 1067,8

25 Inhoud presentatie Doelstelling en stappenplan
Ontwikkelingen afvalinzameling Uitgangspunten onderzoek Systemen vergeleken Multicriteria analyse Financiële vergelijking Componenten vs milieustation Afvalstoffenheffing Conclusies

26 5.1 Multicriteria analyse
Differentiatie systemen

27 5.2 Multicriteria analyse
Conclusies: Het voorzieningen niveau van de vergeleken systemen is gelijk Diftar op basis van gewicht / frequentie biedt hoogste rendement in scheiding en preventie De dure zak scoort hoog en vergt minder investeringen

28 5.2 Multicriteria analyse (2)
Conclusies: Milieueffect: verschuiving van rest naar andere componenten Maatschappelijk effect: beloning voor extra inspanningen Systeemflexibiliteit bij dure zak hoger dan bij andere diftar systemen

29 6.1 Financiële vergelijking
Kengetallen 2001 Horst afgezet tegen Grubbenvorst Kg / inwoner Horst / Gr’v = besparing Totaal Restafval ƒ 332,35 per ton 186 -/- 148 = 38 ƒ GFT ƒ 164,84 per ton 136 -/- 87 = 49 ƒ Besparing (min) 322 -/- 235 = 87 ƒ

30 6.2 Financiële vergelijking
Kengetallen 2001 Horst a/d Maas tegen Roerdalen Kg / aansluiting Horst / Roerd = besparing Totaal Restafval ƒ 332,35 per ton 464 -/- 244 = 220 ƒ GFT ƒ 164,84 per ton 343 -/- 92 = 251 ƒ Besparing 807 -/- 471 = 388 ƒ

31 6.3 Financiële vergelijking
Analyse verschillen DHV Initiële kosten f 21,77 Struct. kosten: Administratie f 6,22 Voorlichting initieel Handhaving f 8,16 GHA route f 7,00 Containers f 5,52 Totaal f 48,67 Gewest Midden Limburg f 16,- f 10,50 f 2,50 f 5,-- f 0,-- f 1,25 f 35,25

32 6.4 Financiële vergelijking
Kosten worden bepaald door: service en voorzieningen (o.a. rekeningen) klachten en handhaving Keuze financiering: Initiële kosten (containers en elektronica)

33 6.5 Financiële vergelijking

34 6.6 Financiële vergelijking
Besparingen door: reductie van Rest en GFT Sorteerproef Aanbodfrequentie : 5 – 15% korting Vraagtekens bij: extra ronde grof vuil aantal containervolumina in Gr’vorst

35 7. Componenten vs milieustation
Goed functionerend bel-/breng-/ en haalsysteem Exploitatie milieustation geen verplichting bij wekelijks inzamelen Bij invoering minicontainers wordt aanbevolen voorziening te treffen voor GHA Als extra service een vorm van aan huis versnipperen grof tuinafval (thuiscomposteren)

36 8. Afvalstoffenheffing Kostendekkende tariefstelling die door burger als redelijk wordt ervaren Tarief Grubbenvorst basistarief f 340 14 x rest, 18 x GFT 140 liter container f 240 Afvalstoffenheffing f 580 Tarief Horst meerpersoons f 410 Toeslag GFT f 119 Afvalstoffenheffing f 529

37 8.1 Afvalstoffenheffing Tariefvoorstel Gewicht frequentie
(+/- fl. 0,30/kg): 750 kg: fl. 300,- + fl. 225,- = fl. 525,- 500 kg: fl. 300,- + fl. 150,- = fl. 450,- 250 kg: fl. 300,- + fl. 75,- = fl. 375,- Bij dure zak basistarief incl. GFT container 140 liter, f 250,- tarief voor de zak € 1,- Bij 80 zakken f 176,- = f 426,-

38 9.1 Conclusies Keuze afvalinzamelsysteem wordt bepaald door belangen en kosten: Belang van de beoogde effecten Vertaald in gewicht criteria Financiële berekeningen Toekomstwaarde

39 9.2 Conclusies Diftar systemen: Zijn goed toepasbaar in Horst a/d Maas
Hebben positieve maatschappelijke en milieu effecten (scheiding en preventie) Op basis van gewicht/frequentie hebben hoogste rendement Leveren op korte termijn financiële voordelen Vol/freq. En gew./freq. zijn voor wat betreft investeringen nagenoeg gelijk; keuze afhankelijk van markt Vormen een extra belasting voor wat betreft administratie en handhaving

40 9.3 Conclusies Diftar systemen:
Huidige Horster systeem biedt meeste flexibiliteit De dure zak haalt hoog scheidingsrendement

41


Download ppt "Afvalinzameling Horst a/d Maas"

Verwante presentaties


Ads door Google