De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Psychiatrie – les 4: Autisme Spectrum Stoornissen Fatma Cimtay med.hro.nl/cimtf.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Psychiatrie – les 4: Autisme Spectrum Stoornissen Fatma Cimtay med.hro.nl/cimtf."— Transcript van de presentatie:

1 Psychiatrie – les 4: Autisme Spectrum Stoornissen Fatma Cimtay f.cimtay@hr.nl med.hro.nl/cimtf

2 2 Vandaag Terugblik Voedings- en eetstoornissen bij het jonge kind Autisme Spectrum Stoornissen – Theorie – Filmfragmenten

3 Pervasieve ontwikkelingsstoornis Autisme spectrum stoornissen (ASS) Elk persoon met autisme is uniek

4 Documentaire: Documentaire: Louis Theroux Autism http://watchdocumentary.org/watch/louis- theroux-extreme-love-12-autism- video_daadc03a4.html

5 Geschiedenis autisme Kinderpsychiaters: Kanner & Asperger - Autistische psychopaten - Ijskastmoeder Tegenwoordig: - Aangeboren stoornis in de hersenen - Erfelijkheid

6 Wat weet je al over autisme? Wat zijn kenmerken van autisme? Wat vinden zij lastig? Wat vindt de omgeving lastig? Wat kan je koppelen aan de theorie (theorieën over de verklaring van autisme)?

7 Hoofdkenmerken van ASS Problemen bij sociaal contact en sociale wederkerigheid Problemen met communiceren en taal Beperkt verbeeldingsvermogen Behoefte aan hetzelfde en verzet bij verandering

8 Overige kenmerken van ASS Zintuiglijke sensaties Zintuiglijke (Herkennen van) emoties Detaillistisch Angst Extreme feitenkennisfeitenkennis Gedragsproblemen www.youtube.com/watch?v=dAfaM_CB vP8&feature=related

9 5 Theorieën om ASS te verklaren 1. Theorie of Mind – Mindblindnisstheorie 2. Executief disfunctioneren 3. Zwakke centrale coherentie 4. Empathiseren VS Systematiseren 5. Contextblindheid https://www.youtube.com/watch?index=1&list=PLpdbM5zEJP8Oio3ZjZ7XfT_3jvZQBc-8S&v=tkLRR2waiRw&app=desktop

10 1. Theorie of Mind - Mindblindnisstheorie Moeite met inleven in gedachten, gevoelens en meningen van anderen. Mindblindness: Niet of moeilijk in staat zich in een ander te verplaatsen Gevolgen: Kan alleen vanuit zichzelf denken. Contact mist wederkerigheid, vriendschap sluiten en behouden is moeilijk. Sally Ann test

11 2. Executief disfunctioneren Beperking in de zelforganisatie – aansturen eigen handelen Spelen een belangrijke rol bij planning, flexibiliteit en impulscontrole. Gevolgen: Nieuwe vaardigheden aanleren gaat moeizaam. Hij weet niet wat, hoe, waar, wanneer en met wie.

12 3. Zwakke centrale coherentie Verminderde ontwikkeling van samenhangend denken. De informatie komt binnen als puzzelstukjes, daardoor zij moeite hebben het geheel overzien te overzien en er de juiste betekenis aan kunnen geven. Gevolgen: De wereld is een chaos. De persoon zoekt veiligheid in repeterende handelingen en gaat op zoek naar routines en structuren. Daardoor ontstaat er weerstand tegen veranderingen

13 4. Empathiseren VS systematiseren Systematiseren: Analyseren of ontwikkelen van systemen “Extreem mannelijke brein” Gevolgen: Minder/weinig empatisch vermogen. Dit is lastig bij het onderhouden van sociaal contact.

14 5. Theorie of Contextblindheid Het toepassen van adequaat gedrag in de verschillende contexten. Gevolgen: Vaak onaangepast gedrag in verschillende situaties.

15 Autisme spectrum stoornissen DSM IV: Aparte stoornissen DSM V: Neurologische ontwikkelingsstoornissen (licht matig ernstig) MCDD

16 Klassiek autisme Klassiek autisme volgens DSM-IV: 1. Kwalitatieve beperkingen in de sociale interactie 2. Kwalitatieve beperkingen in verbale en non-verbale communicatie 3. Beperkte, zich herhalende stereotiepe patronen van gedrag, belangstelling en activiteiten https://www.youtube.com/watch?v=ZxJCB N7NTDQ

17 Syndroom van Asperger ‘Hoogfunctionerend autisme’ Vooral gekenmerkt door gebrekkig kunnen inschatten van sociale interactie, Normale en vaak boven gemiddelde intelligentie Normale taalontwikkeling die niet verstoord of vertraagd is. Daarnaast: motorische onhandigheid en afwijkende interesses, wijs praten (deftige woorden) voorbeeld Ivo

18 PDD-NOS Pervasive Developmental Disorder - Not Otherwise Specified Voldoet niet aan de eis van minimaal 6 kenmerken van autistische stoornis Kenmerken zijn minder prominent dan autistische stoornis Agressieproblematiek speelt vaker een rol

19 MCDD Multiple Complex Development Disorder Regulatie problematiek staat centraal – Emoties, stemming en gedachten – Last van angsten – Moeilijk fantasie en werkelijkheid onderscheiden Vaker sprake van woede en agressie aanvallen

20 Verwante stoornissen Desintegratieve stoornis van de kinderleeftijd  Syndroom van Heller: Na een periode (min 2 jaar, meestal 3 à 4 jaar) van normale of bijna normale ontwikkeling een terugval van vaardigheden op minimaal 2 van volgende gebieden: taal, spel, sociale vaardigheden, zinnelijkheid en motorische vaardigheden. Syndroom van Rett: Verlies aan vaardigheden na 6 à 18 maanden, gepaard met fysieke problemen. Meestal bij meisjes. Gaat gepaard met ernstige verstandelijke beperking.

21 Autisme: talenten Uitstekend geheugen voor visuele informatie Goede detailwaarneming Eerlijk Minder gestuurd door sociale wenselijkheid ‘Autistische talenten’: Salvador Dali, Leonardo da Vinci, Bill Gates en Albert Einstein!!

22 Volgende keer Aandachtstoornissen H11.1 t/m 11.5 Gedragsstoornissen 12.1 t/m 12.5


Download ppt "Psychiatrie – les 4: Autisme Spectrum Stoornissen Fatma Cimtay med.hro.nl/cimtf."

Verwante presentaties


Ads door Google