De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Rotterdam, 00 januari 2007 Normatieve professionalisering Bijeenkomst 2 Hafida El-gharbaoui med.hro.nl/gharh.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Rotterdam, 00 januari 2007 Normatieve professionalisering Bijeenkomst 2 Hafida El-gharbaoui med.hro.nl/gharh."— Transcript van de presentatie:

1 Rotterdam, 00 januari 2007 Normatieve professionalisering Bijeenkomst 2 Hafida El-gharbaoui H.el-gharbaoui@hr.nl med.hro.nl/gharh

2 Vandaag Terugblik Presentatie bijeenkomst (week 4) Indeling presentaties Theorie Evaluatie

3 Normatieve professionalisering Jacobs e.a. (2008) “de bewustwording van het krachtenveld van verschillende normen (maatschappelijk-organisatorische, professionele en persoonlijke) […] waarin de professional zich bevindt en het zoeken naar de juiste rechtvaardigheidsgrond voor het professionele handelen, die per situatie kan verschillen en om een afweging (vooraf, tijdens en achteraf) vraagt” (p. 12)

4 Normatieve Professionalisering …waar gaat het over? Welk mensbeeld heb je? Welke rechtvaardigheidsgrond voor je professioneel handelen heb je: vooraf – tijdens – achteraf? Welke waarden conflicteren? En wat is dan volgens jou ‘goed’ handelen

5 De Brabander (2008): Sociaal agogisch werk is altijd normatief (mensbeeld nooit neutraal, en er is altijd een opvatting over het goede) én normaliserend (inkadering cliënt)normaliserend Daarom is nadenken over normatieve professionalisering belangrijk

6 Leefwereld Machtsvrije dimensie, welke niet wordt bestierd door systemen. “Als afsluiting van het systeem niet mogelijk is, rest er nog slechts een denken in modellen en constellaties.” Vertaal dit naar de praktijk. Wat is de leefwereld van cliënten? Wat vragen ze van ons?

7 Druk van systeemwereld Voorbeelden: Een goede plek voor DexEen goede plek voor Dex (11.45 min.) De besloten groepDe besloten groep (8.30)

8 Systeemwereld Management en Beleid (systeemwereld) wordt steeds belangrijker: Steeds meer controle, toezicht, verantwoording, regels, protocollen, procedures, efficiëntietrajecten -> meer wantrouwen Minder tijd voor inhoudelijk debat, zinvol handelen, creativiteit en innovatie, aandacht voor cliënt …….Herkenbaar?

9 Druk van de leefwereld De cliënt die van jou iets eist, die wil dat je haar helpt en bepaalde dingen op een bepaalde manier doet Of juist wil dat je haar niet helpt… Voorbeelden? Tienermoeder die geen begeleiding maar woning wil De mondige ouder op school die aandacht voor haar ‘hoogbegaafde’ kind eist Overlastgevend gezin dat niet wil dat je je met hen bemoeit

10 Hoe om te gaan met dit spanningsveld? A. Bottom up benadering, naast de cliënt gaan/blijven staan het systeem van managers en ambtenaren B. Je vakman voelen, vrijheid opeisen & stelling nemen De mondige burger / Dikke ‘ik’ De cliënt voor wie vrijheid schadelijk is Het systeem van managers en ambtenaren C.In dialoog blijven met cliënt én systeem

11 Indeling voor presentatie

12 Normatieve professionalisering Jacobs (2008): 3 strategieën om professional weer discretionaire ruimte te bieden (zich te weren in het spanningsveld van systeem- en leefwereld): Professional als bondgenoot Professional als hoeder van waarden Professional als sparring partner (dialogische professionaliteit)

13 Professional als bondgenoot Bottom-up : in praktijk zelf kijken wat daar goed gaat ‘good practices’; ‘practice based’. Uitgaan van wat cliënten en professionals in de praktijk zelf als oplossingen zien, en de eigen krachten om het probleem om te lossen stimuleren / faciliteren. Bijv. burgerinitiatief; eigen kracht conferentie, frontliniewerker Presentiebenadering: er ‘zijn’ voor de cliënt – naast, niet boven de cliënt staan (dakloze gezinnen)dakloze gezinnen Andries Baart Beide benaderingen nemen leefwereld cliënt als uitgangspunt

14 Professional als hoeder van waarden Verbrugge: vakmanschap en beroepseer Dalrymple (2004): ideologie van vrijheid, autonomie en multiculturaliteit leidt voor de onderklasse o.a. tot grotere sociale onthechting, criminaliteit, geweld, onderwijsachterstanden en ongezondheid … De cliënt weet niet altijd wat het beste voor hem is De normen van de cliënt kunnen niet leidend zijn als zij een onderdeel van het probleem zijn. Voorbeeld: London Riots 2011 reactie Dalrymple London Riots 2011 Dalrymple

15 Professional als sparring partner Professional als”sparring partner” Jacobs: in ‘dialoog’ gaan met beleidsmakers, managers en met cliënt. Rooting en shifting Democratisering van de moraal / co-creatie Vanuit welke waarden???

16 In dialoog met leef- én systeemwereld Professional als ‘sparring partner’ In ‘dialoog’ gaan met beleidsmakers, managers én met cliënt (Jacobs, 2008) Rooting (eigen stem,eigen oordeel) en shifting (going native !) Belang van intuïtie, empathie, belichaamde professionaliteit Erkenning eigen kwetsbaarheid, openheid naar verlangens en dromen Risico durven nemen, het onvoorspelbare en onverwachte toelaten Bestaande kaders en taalgebruik worden ter discussie gesteld Democratisering van de moraal / co-creatie

17 Normatieve professionalisering Doorgaans wordt normatieve professionalisering opgevat als om kunnen gaan met spanningsveld tussen systeem- en leefwereld, waarbij systeemwereld als technisch, instrumenteel wordt gezien, en leefwereld als gekenmerkt door openheid en betrokkenheid. Echter: ‘leefwereldrelaties en systemen zijn moreel ambivalent’ Voorbeeld: Dalrymple’s cliënt Maar ook: systemen die rechtvaardigheid, goede zorg e.d. beogen (en daarvoor nodig zijn), bijv. IVRK. Op organisatieniveau: De morele organisatie, MVO en duurzaamheid

18 Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het kind Context die voor pedagoog belangrijk is : waarden die vanuit samenleving en traditie centraal worden gesteld aan het beroep, zoals vastgelegd in code of ethics IFSW of Phorza beroepscode (Beroepscode Phorza beroepscode Voor sociaal-agogisch werkers)/ Beroepscode Jeugdzorgwerker en IVRKBeroepscode Jeugdzorgwerker IVRK Opdr.in groepjes Hoe verhoud dit tot je afstudeeronderwerp.

19 Volgende week presentaties van eerste groep Wat is niet de bedoeling en wat kan leiden tot een onvoldoende: opsommingslijstje maken met kenmerken systeem- en leefwereld, zonder deze goed te verduidelijken en toe te lichten gebrekkige argumentatie geen duidelijke positie ontbreken van één van de criteria van het beoordelingsformulier


Download ppt "Rotterdam, 00 januari 2007 Normatieve professionalisering Bijeenkomst 2 Hafida El-gharbaoui med.hro.nl/gharh."

Verwante presentaties


Ads door Google