De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Coöperatie Slimmer Leven 2020 Algemene Ledenvergadering 9 december 2015 Diagnostiek voor U, Eindhoven |

Verwante presentaties


Presentatie over: "Coöperatie Slimmer Leven 2020 Algemene Ledenvergadering 9 december 2015 Diagnostiek voor U, Eindhoven |"— Transcript van de presentatie:

1 Coöperatie Slimmer Leven 2020 Algemene Ledenvergadering 9 december 2015 Diagnostiek voor U, Eindhoven www.slimmerleven2020.org | twitter: @CSL_2020

2 WELKOM - DIAGNOSTIEK VOOR U

3 Introductie Diagnostiek voor U

4 Oorsprong ●Ontstaan in 1986, vanuit Philips ●Kanaaldijk in Eindhoven met 5 personen ●Aanbieden van diagnostiek voor de eerstelijn (huisartsen en verloskundigen) ●Dichtbij de patiënt ●Snel terecht, snelle rapportage ●Prettige omgeving ●One-stop-shopping

5 Onze dienstverlening ●Diagnostiek –Laboratoriumonderzoek en bloedafname –Beeldvormende onderzoeken, zoals röntgen en echo’s –Biometrische functieonderzoeken, zoals longfuncties, fundusfoto’s en ECG’s –Prenatale diagnostiek (zwangerschapsecho’s) –Oproepprogramma’s chronisch zieken ●Justus Medisch Centrum ●Meetpunt Kwaliteit (ism Pharmo)

6 Cliëntenonderzoek ●Bloedafname ●Beeldvorming ●Biometrie ●Zwangerschapsechoscopie

7 Beeldvorming –Urologische echo’s –Radiologische echo’s –Cardiologische echo’s –Kindercardiale echo’s –Thorax –Dexameting –Overig

8 Biometrie Diagnostiek van lichaamsfuncties voor medische diagnostiek: –ECG’s –Audiometrie –Longfunctieonderzoek –Podometrie –Fundusfotografie

9 Zwangerschapsechoscopie –Echo’s bij zwangeren –Gynaecologische echo’s

10 Voor (patiënten van): ●Huisartsen ●Verloskundigen ●Zorggroepen ●Ziekenhuizen ●Specialisten ●Instellingen (zoals GGz, verslavingszorg, verpleeghuizen) ●ZBC’s

11 In 2014… ●Bijna 200.000 oproepbrieven verstuurd aan chronische patiënten vanuit de oproepdienst ●110 bloedafnamelocaties ●45 onderzoeklocaties ●474 medewerkers (265 FTE) ●Meer dan 150.000 telefoontjes ●Ruim een half miljoen lab orders ●Meer dan 3,2 miljoen testen ●Omzet 30 miljoen

12 Locatie- overzicht

13 Strategische ontwikkelingen 2014/2015 ●Nieuw laboratorium ●Samenwerking ziekenhuizen en ZBC’s ●Onderhandelingen zorgverzekeraars ●Verlagen kostprijzen ●Innovatie & productontwikkeling

14 Innovatie & productontwikkeling ●Obstructief Slaap Apneu Syndroom (OSAS) ●Point of Care Testing (POCT) ●Centrum voor Huisarts en Specialist

15 Hoe kijken wij naar de toekomst?

16 Nu:

17 Toekomst

18 Vaststellen agenda Vaststellen verslag Algemene Ledenvergadering, 18 juni 2015 Wrap-up activiteiten – terugblik 2015 Concept actieplan 2016 AGENDA

19 Initiatieven leden Slimmer Leven 2020 – SGE Patiënten portalen - SGE, Vincent Gerris, manager IT-ontwikkeling – ThuisMeetApp - St. Anna, Eveline van Veghel, coördinator transmurale zorg – Samen Slim Zorgen Thuis - Summa College, Hilde Meijs, directeur – Thuismonitoren, ENSAFE/Gociety – Slimmer Leven 2020, Rens Brankaert, projectmedewerker – Minddistrict - GgzE, Irene Helderman, programmamanager preventie en projectleider eHealth Rondvraag en sluiting AGENDA

20 VASTSTELLEN AGENDA

21 VASTSTELLEN VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING, 18 JUNI 2015

22 WRAP-UP ACTIVITEITEN – TERUGBLIK 2015

23 LEREND NETWERK ZELFMANAGEMENT & eHEALTH MAART 2015 - HEDEN

24 EXPOSITIE CURE & CARE 31 MEI – 6 JUNI

25 THINK DEMENTIA! 3 JUNI

26 DIGITAL PLAYGROUND. FUTURE OF HEALTH NETWERKBIJEENKOMST 3 JUNI

27 LEREND NETWERK DEMENTIE SEPTEMBER 2015 - HEDEN

28 SOCIAAL DOMEIN INNOVATIESESSIE 25 SEPTEMBER

29 BRAINPORT HEALTHY LIVING LAB MEET-UP 19 OKTOBER

30 CREATE HEALTH INNOVATIESESSIE 21 OKTOBER

31 imMENS SYMPOSIUM 18 NOVEMBER

32 SLIMMER LEVEN CHALLENGE FEBRUARI 2015 – JUNI 2015

33 ACTIEPLAN 2016 Think big | Start small | Move fast Actieplan 2016 - Coöperatie Slimmer Leven 2020

34 Transitie van intra- naar extra-murale zorg, lees: ‘Van zorg in de instelling naar thuis’; Burgers willen graag steeds nadrukkelijk betrokken worden, mede via internet en pakken meer regie rondom hun gezondheid en directe leefwereld en woonomgeving; Erkennen en versterken van de mogelijkheden en zelfstandigheid van zieke mensen o.a. mogelijk gemaakt door eHealth; Transformatie van interventies gericht op ziekte & zorg naar inzet op gezondheid & gedrag; Technische innovaties voor nieuwe mogelijkheden van (zelf-)diagnostiek door burgers; Eerder signaleren van gezondheidsproblemen ten behoeve van sneller ingrijpen; Verandering van de traditionele rol van zorgverleners, van verticale zorgketens naar multi-helix zorgnetwerken; Nieuwe rol van woningeigenaren om een omgeving te bieden aan huurders die adaptief is voor bovenstaande ontwikkelingen. INPUT LEDEN

35 Er tekent zich een jonge generatie van studenten, ondernemers en professionals af die met nieuwe ideeën, producten en diensten slim inspeelt op de actuele uitdagingen en veranderingen in het zorglandschap en onze maatschappij in het algemeen. Om invulling te geven aan bovengenoemde taakstelling, heeft de coöperatie al eerder de volgende programmalijnen gedefinieerd waarlangs de werkzaamheden verder gestructureerd worden: Bewustwording eHealth Initiëren, uitvoeren en borgen van projecten en resultaten Creëren van kennisnetwerken Creëren (digitale) infrastructuur Politieke, beleids-, agendasetting UITGANGSPUNTEN

36 MEET-UPS

37 1. Bewonerssessies (‘Meet-ups’) 2. Lerend Netwerk Zelfmanagement & eHealth 3. Lerend Netwerk Dementie Brabant 4. Samenwerking Ministerie VWS/eHealth Week NL16 5. Innovatiesessies gemeenten/Sociaal Domein 6. Netwerkbijeenkomsten DTW en DDW 7. EU Uitvoerprogramma 8. Healthy Living Lab eHealth 9. HELICOPTER (Wonen & Welzijn) 10. ENSAFE (Wonen & Welzijn) 11. CrossCare (Zorg & Ondernemerschap) 12. Slimmer Leven Challenge (Innovatie Zorg, Welzijn & Wonen) 13. Inspiratiereis ACTIVITEITEN

38 SGE Patiëntenportalen ThuisMeetApp Samen Slim Zorgen Thuis Thuismonitoren (ENSAFE/Gociety) Samen Vitaal Minddistrict INITIATIEVEN LEDEN SLIMMER LEVEN 2020

39 SGE PATIENTEN PORTALEN – SGE VINCENT GERRIS, MANAGER IT-ONTWIKKELING

40 Patiëntenportalen bij SGE 10 gezondheidscentra in Eindhoven 70.000 cliënten Vincent Gerris Manager IT ontwikkeling

41 Vraagje -Wie heeft er anders dan telefonisch of fysiek contact met huisartsenpraktijk/fysiotherapeut/psycholoog/apoth eek? -Wie maakt elektronisch afspraken of heeft e- consulten met zorgverlener. Hoe gaat dat dan? -Wie heeft voor zijn behandeling digitaal contact met zorgverlener.

42 Wat is een patiëntenportaal -Beveiligde omgeving op het internet waar aan de ene kant de cliënt in kan en aan de andere kant de hulpverlener. Op deze plek kan men gegevens uitwisselen en bewaren. -Moet voldoen aan hoge beveiligingsnormen omdat het om uitwisseling van patiëntengegevens gaat. -Welke gegevens uitwisselen: e-consult, e- afspraak, e-recept, medisch dossier, medicatiedossier, individueel zorgplan (IZP), meetwaardes etc

43 Waarom patiëntenportaal Op een veilige plek communiceren met je zorgverlener. Op elk moment op de hoogte zijn van je medisch dossier Zelf je zorg kunnen organiseren. Minder afhankelijk van bellen en fysiek contact. 24/7 voor iedereen beschikbaar Is een voorwaarde voor veel eHealth toepassingen.

44 Wensen gebruikers Cliënten: -gebruikersgemak in navigatie, -gemakkelijk toegang. -gepersonaliseerd. -eigenaar van data. -overdraagbaar naar ander systeem. -zelfzorg ondersteunend. Hulpverleners: -idem als bij cliënten. -goede communicatie met bestaande patiëntendossier.

45 Welke Portalen nu bij SGE MGP MGP: voor chronisch zieken in contact met praktijkondersteuner van de huisarts. Denk aan diabetes Mellitus, COPD, cardiovasculair risicomanagement en kwetsbare ouderen. MGN: voor alle cliënten in contact met frontoffice huisartsenpraktijk (e-afspraak maken, e-consult houden, inzien dossier). Minddistrict: voor cliënten in behandeling voor GGZ problematiek in contact met psycholoog en praktijkondersteuner GGZ.

46 Uitdaging Veel gebruikers eerst de gewonere dingen digitaal te laten doen (e-afspraak, e-consult). Vervolgens bij vaker aanwezig zijn in de portal zal men ook de wat meer ingewikkeldere zaken doen (uitwisselen meetgegevens, diagnostiek op afstand, monitoren op afstand) Omslag vanuit zowel zorgverlener als client

47 Eisen aan beveiliging -Voldoen aan NEN en ISO normen -Drempel gebruikers: Toegang met Digidee met sms authenticatie? Tip: ga dit aanvragen

48 Vragen aan de zaal Hoe krijgen we cliënten zover de portalen meer te gaan gebruiken? Wat maakt het voor gebruikers interessant?

49 Toekomst?

50 Brainstorm

51 THUISMEETAPP – ST. ANNA EVELINE VAN VEGHEL, COORDINATOR TRANSMURALE ZORG

52 Aanleiding Patiënt met ernstige COPD (GOLD 3, 4) Ondersteuning in de thuissituatie. Samenwerking in de keten bevorderen (substitutie) Stijging zorgkosten Vergrijzing van de samenleving 52

53 Interventie en proces 53

54 MEERWAARDE UIT ONDERZOEK: Veiliger gevoel Meer rust Meer zelfstandigheid Minder klachten STREEFDOELEN o.a.: Reductie ongeplande (her)opnames Reductie zorgconsumptie Verhoging kwaliteit van leven Verhoging zelfmanagement Vergroting ziekte-inzicht 54

55 Doelgroep Meneer Jansen: https://vimeo.com/146229418 (psswrd copd) https://vimeo.com/146229418 COPD patiënten met verminderde mobiliteit en/of angst 60 jaar 22.09.15: Score: 4pnt. 55

56 Beïnvloedende factoren Kennis vergroten (zelfinzicht middels app, bijeenkomsten) Vertrouwen Samenwerking professionals 56

57 PROCES Tijdsperiode: Augustus– November Inclusie: N=20 57

58 SAMEN SLIM ZORGEN THUIS – SUMMA COLLEGE HILDE MEIJS, DIRECTRICE SUMMA COLLEGE

59

60

61 Conclusie marktanalyse Participatiemaatschappij Burger centraal Verschuiving geïndiceerde naar niet geïndiceerde zorg Toenemende vergrijzing Eenzaamheid Mantelzorg ondersteuning E/Health en domotica Zorgsector De arbeidsmarkt van Zorg en Welzijn krimpt (maar zeer gedifferentieerd beeld) Vergrijzing en ontgroening Het speelveld verandert Nieuwe organisatievormen ZZP en flexibilisering Strategische personeelsplanning Nieuwe functies en rollen, andere competenties Arbeidsmarkt (MBO-2) Markt voor langer thuis ondersteuning Nieuwe markt, nieuwe aanbieders Zeer concurrerend Prijsconcurrentie dominant Laagopgeleiden in de knel Onderwijs Arbeidsmarkt- & competentie gericht Blended learning & opening of information Gamification & onderwijs personalisatie Massive Open Online Courses (MOOC’s) Opkomende technologie ‘in het klaslokaal’ Groeiende behoefte aan praktijkgericht leren.

62 Verbeteren, Verbinden, Versterken Summa Zorg Field lab Lokaal+ Field lab planloze zorg / communities Field lab plaats en tijds onafhankelijk leren Field lab uitrol e- health Field lab leren nieuwe stijl / gamification Kern partners Open leerstudio Lokaal+ stage en leren in de wijk Werkgevers stage en leren op de werkplek Regulier werk Nieuwe leermodules Nieuwe methodieken Praktijkleren Simulaties Flexibiliseren aanbod Moduleren Leermodules voor mantelzorgers Verbeteren Verbinden Versterken

63 Wat levert dit project op?  Stichting Lokaal+, de stagemotor in de regio  Het flexibel opleiden van medewerkers passend bij de kans op de arbeidsmarkt  Leren op de werkplek middels begeleiding op afstand  Het beschikbaar stellen van de kennis in open leerstudio aan bedrijven en mantelzorgers  Toekomstgerichte opleiding MBO-2 studenten dienstverlener

64 Project partners

65 THUISMONITOREN, ENSAFE/GOCIETY SLIMMER LEVEN 2020, RENS BRANKAERT

66 ENSAFE Project ENSAFE project Een smartphone gedreven service systeem voor ouderen om langer zelfstandig thuis te wonen. 9 December 2015 Rens Brankaert

67 Startpunt: GoLivePhone

68 Vragenlijst: 200 participanten per regio (NL, UK, SE en IT) Inzicht in techniek vaardigheid onder ouderen en wie de doelgroep van dergelijke innovaties eigenlijk zijn. Discussiegroepen: Samen met de doelgroep Op zoek naar oplossingen voor hen door middel van Co-creatie, Discussie en Reflectie. Verkenning

69 Verbeteren. Intelligentie toevoegen. Impact. Design + ?

70 Thuisstudie

71 MINDDISTRICT – GGZE IRENE HELDERMAN, PROGRAMMANAGER PREVENTIE EN PROJECTLEIDER EHEALTH

72 Meer regie voor de cliënt door E-health Irene Helderman

73 Welkom heten https://cs.minddistrict.com/be9ad6d1981345a4b2c9c083ff901398/3/resources/ggze20personeel_conversie_op_2014-02- 21.mp4https://cs.minddistrict.com/be9ad6d1981345a4b2c9c083ff901398/3/resources/ggze20personeel_conversie_op_2014-02- 21.mp4 Fijn dat je voor ons gekozen hebt! Beeldvorming mensen en gebouw Voorbereiden intake

74 Is dit iets voor mij? Positieve ervaringen cliënten: ‘Ik heb geleerd om naar mezelf te kijken… ook in positieve zin. Mijn emoties mogen er zijn.’ ‘Ik ervaar ein-de-lijk grip op mijn emoties. ‘ ‘De verhalen van anderen, waarin ik me herkende, hebben vooral geholpen’.

75 Is dit iets voor mij? Match behoefte en aanbod Ervaringen van cliënten Keuze voor behandeling

76 Monitoring Meerdere momenten Zicht op levensgebieden Sluit aan bij eigen doelen

77 5 levensgebieden wonen gezondheid sociaal netwerk tijdsbesteding financiën

78 Voorbeeld monitoring

79 Regie voor de cliënt Eigen keuze oriënteren Ervaringen delen inzicht

80 RONDVRAAG EN SLUITING


Download ppt "Coöperatie Slimmer Leven 2020 Algemene Ledenvergadering 9 december 2015 Diagnostiek voor U, Eindhoven |"

Verwante presentaties


Ads door Google