De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Individualisering Opleiding(-sduur) Waarom bekwaamverklaren noodzaak is COC UMCG 30 september 2015 Ramon van den Berg, projectleider RIO.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Individualisering Opleiding(-sduur) Waarom bekwaamverklaren noodzaak is COC UMCG 30 september 2015 Ramon van den Berg, projectleider RIO."— Transcript van de presentatie:

1 Individualisering Opleiding(-sduur) Waarom bekwaamverklaren noodzaak is COC UMCG 30 september 2015 Ramon van den Berg, projectleider RIO

2 Individualisering en het vastleggen van bekwaamheden, hoe doe je dat in de praktijk? (in 30 min.) RIO: Onderwijskundig, Toezicht, Bedrijfsvoering 1.Individualiseren = Regionaliseren 2.Lucht eruit! 3.Cijfers 2014 4.Doel en voorwaarden 5.Regels en middelen 6.Bekwaamverklaren 7.Actie en RIO 8.Voorbeeldprocedure 9.Handreikingen

3 1. Individualiseren = Regionaliseren Concentratie en spreiding: – je kunt niet overal meer alles leren Generalist en specialist: – taakverschuiving, -verbreding, superspecialisatie – je kunt niet alles meer van één dokter leren Meer mobiliteit van aios over leerplaatsen (afdelingen, instellingen en regio's) Competentiegericht = individueel! Rode draad in het leren moet bewaakt worden Flexibiliteit moet georganiseerd worden

4 2. Lucht eruit! Minder tijd / minder geld / minder aios & Meer differentiatie / meer leerlocaties / meer inhoud = intensiveren leertijd = lucht eruit! 2018 = 1 e meetmoment

5 3. Cijfers 2014

6 4. Doel en voorwaarden Doel RIO: Opleider en aios hebben goede gesprekken over leerdoelen van de aios, en hoe die te bereiken. De afspraken daarover leggen ze vast in het IOP en in het regionaal afgestemde schema. Rollen: Opleider– kan bekwaamverklaren, vertrouwt op oordeel collega’s, belang aios in vizier Aios– pakt regie over zijn opleiding, legt leervordering vast Voorwaarden: Opleidingsplan met EPA’s Flexibiliteit in specifiek besluit Regionale samenwerking in de cluster Benutting middelen die er zijn (IOP, e-Portfolio, volg- en beoordelingssystematiek) Continuïteit van zorg niet afhankelijk van aios

7 5. Regels en middelen CCMS 01-07-2014 Opleider neemt opleidingsbesluiten (invulling en afwijking van specifiek besluit) – Verkorting (EVC) – Versnelling (SVC) – Keuzen Aios maakt leervordering inzichtelijk Er is een eerste gesprek en een vervolggesprek COC bemiddelt bij onenigheid CGS/RGS: Meer belang bij opleidingsplan, minder bij specifiek besluit Meer op afstand = meer vertrouwen in lokaal kwaliteitssyteem Meer verantwoordelijkheid bij opleider/aios = meer transparantie in besluiten Middelen: -IOP -e-Portfolio -Vertrouwen in oordeel van collega’s: bekwaamheidniveau’s en informatie-overdracht -Opleidingsplannen (landelijk, regionaal, lokaal): EPA’s

8 6. Bekwaamverklaren Entrustable Professional Activity (EPA) -Activiteit -Competenties op de achtergrond -Beperkt aantal gedragsindicatoren Bekwaamheidsniveau’s Passende instrumenten Teambeoordeling en -bespreking Feedback en leerpunten in proza e-Portfolio met dashboard, gekoppeld aan opleidingsplan -Handreiking Opleidingsplan met EPA’s -Handreiking Bekwaamverklaren en beoordelen -Model-portfolio met dashboard en EPA-ordening

9 7. Actie en RIO Hou het simpel Beter benutten wat er al is Samenwerking verstevigen Hulpmiddelen verbeteren Belang voor leeropbrengst aios centraal Continuïteit van zorg onafhankelijk van aios Advies Experimenteer: beleg een project over effectief benutten van opleidingstijd Implementeer: beoordelingsafspraken en regionale planning Benut: ondersteuners uit de huizen (samenwerkingsverband onderwijskundigen?) RIO Experiment: 40.000,- tot september 2016 Ondersteuning: 1000,- voor bijeenkomsten van clusters

10 8. Voorbeeldprocedure Obstetrie & Gynaecologie (Opleidingsplan BOEG, 2013)Klinische geriatrie (Vernieuwd Opleidingsplan, 2008) Bekwaamheid in thema’s (EPA’s) wordt verkregen in triangulatie (in gezamenlijkheid beoordelen) van de volgende factoren: 1. Bekwaamheid in, bij het thema behorende, taken en verrichtingen die als belangrijk aangewezen zijn en in het portfolio op een bepaald niveau van zelfstandigheid afgetekend. 2. Voldoende ervaring binnen het thema. 3. Diverse toetsmomenten. 4. Globale beoordeling van algemene competenties (CanMEDS rollen; communicatie, samenwerking, organisatie, wetenschap, maatschappelijk handelen en professionaliteit). 5. Onderwijsactiviteiten en wetenschappelijke activiteiten. 6. De mening van het opleiderteam. In de praktijk zal de aios in het elektronisch portfolio een aanvraag doen voor een hoger bekwaamheidsniveau van een taak, verrichting of thema. Die aanvraag wordt voorzien van een motivatie die leunt op factoren 1, 2, 3, 4 en 5 voor bekwaamverklaring. De opleider bekijkt die en sluit belangrijke besluiten kort met de opleidergroep (gegeven 6). Bekwaamheidsverklaringen maken het resultaat van de opleiding transparant en beschermen zowel de patiënt als de aios en het zorgteam voor onverantwoord werk. Wanneer zorgvuldig met dit systeem van bekwaamheidsverklaringen wordt gewerkt, is het verkrijgen van voldoende praktijkbeoordelingen voor de aios belangrijk. Discussies over aantallen KPB’s en OSATS worden dan ondergeschikt aan de vraag over hoe deze worden gebruikt om transparant en veilig op te leiden (uit Boeg). In de voortgangsgesprekken en beoordelingsgesprekken wordt overgegaan tot een beperkt aantal bekwaamheidverklaringen, waarin ook een zekere hiërarchie is aangebracht, namelijk: De AIOS is bekwaam in: 1. zelfstandig uitvoeren van het volledig Geriatrisch Onderzoek (Geriatric Assessment): binnen zes maand na start van het opleidingsdeel klinische geriatrie; 2. zelfstandig uitvoeren van de Geriatrische Werkwijze: in het eerste jaar start van het opleidingsdeel klinische geriatrie; 3. grotendeels zelfstandig in het uitvoeren van consultatieve klinische geriatrie; 4. grotendeels zelfstandig uitvoeren van ambulante klinische geriatrie; De bekwaamheidsverklaringen ambulante geriatrie en consultatieve geriatrie kunnen ook in omgekeerde volgorde worden gehaald, in het vierde of vijfde opleidingsjaar. 5. zelfstandig uitvoeren van de klinische geriatrie. Dit wordt getoetst aan het einde van het vijfde opleidingsjaar. De bekwaamheidsverklaringen vormen op deze wijze de natuurlijke bouwstenen van het opleidingstraject (zie figuur 4.2.). Voor alle onderdelen (1 t/m 5) is geformuleerd wat beheerst dient te worden.

11 Diverse doelgroepen MMV-app, MMV-site, www.specialistenopleidingopmaat.nl 9. Handreikingen

12 Contact project RIO Ramon van den Berg, projectleider r.vandenberg@demedischspecialist.nl r.vandenberg@demedischspecialist.nl Marieke Bolk, deelprojectleider ‘Onderwijskundig’ m.bolk@demedischspecialist.nl m.bolk@demedischspecialist.nl Lotte Rijksen, deelprojectleider ‘Bedrijfsvoering’ l.rijksen@demedischspecialist.nl l.rijksen@demedischspecialist.nl Dick Frijlink, deelprojectleider ‘Toezicht’ d.frijlink@demedischspecialist.nl d.frijlink@demedischspecialist.nl www.SpecialistenopleidingOpMaat.nl


Download ppt "Individualisering Opleiding(-sduur) Waarom bekwaamverklaren noodzaak is COC UMCG 30 september 2015 Ramon van den Berg, projectleider RIO."

Verwante presentaties


Ads door Google