De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vrij-Katholiek Instituut voor Educatie (VKIE)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vrij-Katholiek Instituut voor Educatie (VKIE)"— Transcript van de presentatie:

1 Vrij-Katholiek Instituut voor Educatie (VKIE)
Overzicht Studie Gert Jan van der Steen, Coördinator,

2 VKK is ruim Zowel traditionele als esoterische, gnostische en mystieke elementen Uitdaging nu: bekend maken aan ongebonden spirituelen Ieder heeft eigen blikveld Taak geestelijkheid: dienstbaarheid Uitdaging voor geestelijkheid: ruim blikveld

3 5 aandachtsgebieden VKK
Wijsheid Innerlijke ontwikkeling Liturgie Gemeenschap Leven

4 Aandachtsgebieden en onderwerpen, geordend volgens Wilber en Waaijmans
Subjectief Objectief (“Het”) “Ik“ I innerlijke ontwikkeling: chakra’s mystiek inwijding transformatie dieptepsychologie II leven: menselijk leven: geboorte, groei, het huiselijk leven, het huwelijk, liefdadigheid, dood, piëteit, de naaste natuurleven: rivieren, heuvels, planten, bomen, dieren goddelijk leven: devas, engelen, heiligen, goden “Wij“ III gemeenschap en liturgie: spirituele gemeenschappen mysterieën ceremoniële magie liturgie IV wijsheid: geïnspireerde teksten esoterische filosofie; lagen van werkelijkheid symboliek kosmologie mythologie

5 Gelaagdheid, esoterisch
objectief subjectief goddelijk monadisch goddelijk zelf of godsvonk of geest of monade geestelijk ziel of ego of hoger zelf wil intuitief intuïtie mentaal hoger denken (abstract) lager persoonlijkheid of lager zelf denken (concreet) astraal voelen fijnstof-felijk lichaam etherisch lichaam stoffelijk stoffelijk lichaam

6 Ontwikkeling door verdieping
Alleen binnen een kwadrant verdiepen en verbreden Komt meeste voor

7 Ontwikkeling door verbinding
Kwadranten verbinden is moeilijker Overschrijdt de grenzen tussen binnen-buiten en ik-wij. Vgl. Indisch: “ik ben dat”, Thomas Evangelie: “maak buiten gelijk aan binnen“

8 Spiraalsgewijze ontwikkeling door verbreding, verdieping en verbinding

9 Christus De werkelijke kracht achter de ontwikkeling is Christus. Hij verbindt lager-hoger, ik-wij en binnen-buiten. Wijzelf als “Imitatio Christi”

10 Rol geestelijkheid Dienaren van Christus In modern jargon:
Ontwikkelingswerkers Dienstverleners Vrijwilligers

11 Eindtermen Innerlijke Ontplooiing
een eigen pad volgen van innerlijke ontplooiing en daarbij verbindingen leggen naar Goddelijke Wijsheid, de inwijdingsweg van de H. Mis, gemeenschap en leven. zich inleven in de paden die anderen volgen.

12 Eindtermen Leven bijdragen aan pastoraal werk.
inzichten toepassen vanuit verschillende psychologische benaderingen anderen helpen en begeleiden d.m.v. een helpend gesprek waarbij hij/zij vaardigheden kan toepassen.

13 Eindtermen Gemeenschap
bijdragen aan gemeenschapsvorming. groepsactiviteiten opzetten en leiden de VKK vertegenwoordigen in de samenleving

14 Eindtermen Wijsheid omgaan met symbolen en spirituele beeldentaal
in de literatuur gericht zoeken naar antwoorden hoofdelementen van christendom, esoterie, spiritualiteit en mystiek helder verwoorden en in hun onderlinge samenhang hanteren. relaties leggen tussen de Vrij-Katholieke visie en die van andere religies en Christelijke denominaties voordrachten houden over de benaderingswijzen van de VKK.

15 Eindtermen Liturgische Viering
in het ceremoniële werk vanuit een eigen actieve spirituele houding functioneren. beschikken over christelijke, esoterische, mystieke en praktische kennis en vaardigheden over de achtergronden van de rituelen en de eigen plaats daarin. liturgisch handelen als diaken en priester

16 Aandachtsgebieden ingevuld met modules
Subjectief Objectief (“Het”) “Ik“ I innerlijke ontwikkeling: Algemeen: Psychologie Parapsychologie Ontwikkelingspsychologie Mystiek VKK specifiek: Mysteriën en symboliek Chakra’s en Kundalini, ook in het Christendom Het kerkelijk jaar als inwijdingsweg Onze innerlijke weg, de voorwaarden tot inwijding Training: Innerlijke Ontwikkeling II leven: (De Fasen van het leven) (Vormen van spiritualiteit) Esoterische genezing Doop, huwelijk en uitvaart Pastoraal werk Pastorale gespreksvoering “Wij“ III gemeenschap: Gemeenschapsvorming V liturgie: Geschiedenis van de liturgie Liturgie, VK benaderingen van de H. Mis De wijdingen Liturgisch handelen, achtergronden Overweging en presentatie Muziekkennis Stemvorming, zang IV wijsheid: Godsdienstwetenschap Godsdienstfilosofie Christendom: De Bijbel, met interpretaties Christendom: andere bronnen, met interpretaties Christendom: geschiedenis Christendom: theologie Gnosis en Hermetica Esoterische filosofie Esoterie in de Bijbel VKK: leer VKK: geschiedenis en organisatiestructuur VKK: beeldtaal en symboliek Argumentatie

17 Cursisten aan het werk Groep A: belangstellenden
Groep B: altaardienaren, vooral liturgische training; ook door EA Groep C: voor hogere wijdingen

18 Groep C individuele begeleiding door docent en EA intakegesprek
vaststellen takenlijst, prioriteiten zelfstudie en studieweekends voortgangsgesprekken wijdingen niet los van studievoortgang

19 Noteer verbindingen op oefenvel
Cursisten wordt gevraagd te noteren en in de groep te bespreken: 1. Waar ben ik het meest mee bezig? 2. Welke verbindingen leven voor mij? 3. Welke onderwerpen en verbindingen zou ik meer willen ontwikkelen?


Download ppt "Vrij-Katholiek Instituut voor Educatie (VKIE)"

Verwante presentaties


Ads door Google