De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vrij-Katholiek Instituut voor Educatie (VKIE) Overzicht Studie Gert Jan van der Steen, Coördinator,

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vrij-Katholiek Instituut voor Educatie (VKIE) Overzicht Studie Gert Jan van der Steen, Coördinator,"— Transcript van de presentatie:

1 Vrij-Katholiek Instituut voor Educatie (VKIE) Overzicht Studie Gert Jan van der Steen, Coördinator, vkie@vkk.nl

2 VKK is ruim Zowel traditionele als esoterische, gnostische en mystieke elementen Uitdaging nu: bekend maken aan ongebonden spirituelen Ieder heeft eigen blikveld Taak geestelijkheid: dienstbaarheid  Uitdaging voor geestelijkheid: ruim blikveld

3 5 aandachtsgebieden VKK Wijsheid Innerlijke ontwikkeling Liturgie Gemeenschap Leven

4 Aandachtsgebieden en onderwerpen, geordend volgens Wilber en Waaijmans SubjectiefObjectief (“Het”) “Ik“ I innerlijke ontwikkeling: 1.chakra’s 2.mystiek 3.inwijding 4.transformatie 5.dieptepsychologie II leven: 6.menselijk leven: geboorte, groei, het huiselijk leven, het huwelijk, liefdadigheid, dood, piëteit, de naaste 7.natuurleven: rivieren, heuvels, planten, bomen, dieren 8.goddelijk leven: devas, engelen, heiligen, goden “Wij“ III gemeenschap en liturgie: 9.spirituele gemeenschappen 10.mysterieën 11.ceremoniële magie 12.liturgie IV wijsheid: 13.geïnspireerde teksten 14.esoterische filosofie; lagen van werkelijkheid 15.symboliek 16.kosmologie 17.mythologie

5 Gelaagdheid, esoterisch objectiefsubjectief goddelijk monadischgoddelijk zelf of godsvonk of geest of monade geestelijk ziel of ego of hoger zelf wil intuitiefintuïtie mentaal hogerdenken (abstract) lager persoonlijkheid of lager zelf denken (concreet) astraalvoelen fijnstof- felijk lichaam etherisch lichaam stoffelijk stoffelijk lichaam

6 Ontwikkeling door verdieping Alleen binnen een kwadrant  verdiepen en verbreden  Komt meeste voor

7 Ontwikkeling door verbinding Kwadranten verbinden is moeilijker Overschrijdt de grenzen tussen binnen-buiten en ik-wij. Vgl. Indisch: “ik ben dat”, Thomas Evangelie: “maak buiten gelijk aan binnen“

8 Spiraalsgewijze ontwikkeling door verbreding, verdieping en verbinding

9 Christus De werkelijke kracht achter de ontwikkeling is Christus. Hij verbindt lager-hoger, ik-wij en binnen-buiten. Wijzelf als “Imitatio Christi”

10 Rol geestelijkheid Dienaren van Christus In modern jargon: –Ontwikkelingswerkers –Dienstverleners –Vrijwilligers

11 Eindtermen Innerlijke Ontplooiing een eigen pad volgen van innerlijke ontplooiing en daarbij verbindingen leggen naar Goddelijke Wijsheid, de inwijdingsweg van de H. Mis, gemeenschap en leven. zich inleven in de paden die anderen volgen.

12 Eindtermen Leven bijdragen aan pastoraal werk. inzichten toepassen vanuit verschillende psychologische benaderingen anderen helpen en begeleiden d.m.v. een helpend gesprek waarbij hij/zij vaardigheden kan toepassen.

13 Eindtermen Gemeenschap bijdragen aan gemeenschapsvorming. groepsactiviteiten opzetten en leiden de VKK vertegenwoordigen in de samenleving

14 Eindtermen Wijsheid omgaan met symbolen en spirituele beeldentaal in de literatuur gericht zoeken naar antwoorden hoofdelementen van christendom, esoterie, spiritualiteit en mystiek helder verwoorden en in hun onderlinge samenhang hanteren. relaties leggen tussen de Vrij-Katholieke visie en die van andere religies en Christelijke denominaties voordrachten houden over de benaderingswijzen van de VKK.

15 Eindtermen Liturgische Viering in het ceremoniële werk vanuit een eigen actieve spirituele houding functioneren. beschikken over christelijke, esoterische, mystieke en praktische kennis en vaardigheden over de achtergronden van de rituelen en de eigen plaats daarin. liturgisch handelen als diaken en priester

16 Aandachtsgebieden ingevuld met modules SubjectiefObjectief (“Het”) “Ik“ I innerlijke ontwikkeling: Algemeen: -Psychologie -Parapsychologie -Ontwikkelingspsychologie -Mystiek VKK specifiek: -Mysteriën en symboliek -Chakra’s en Kundalini, ook in het Christendom -Het kerkelijk jaar als inwijdingsweg -Onze innerlijke weg, de voorwaarden tot inwijding Training: -Innerlijke Ontwikkeling II leven: Algemeen: - (De Fasen van het leven) -(Vormen van spiritualiteit) VKK specifiek: -Esoterische genezing Training: -Doop, huwelijk en uitvaart -Pastoraal werk -Pastorale gespreksvoering “Wij“ III gemeenschap: Training: -Gemeenschapsvorming V liturgie: Algemeen: -Geschiedenis van de liturgie VKK specifiek: -Liturgie, VK benaderingen van de H. Mis -De wijdingen Training: -Liturgisch handelen, achtergronden -Overweging en presentatie -Muziekkennis -Stemvorming, zang IV wijsheid: Algemeen: -Godsdienstwetenschap -Godsdienstfilosofie -Christendom: De Bijbel, met interpretaties -Christendom: andere bronnen, met interpretaties -Christendom: geschiedenis -Christendom: theologie VKK specifiek: -Gnosis en Hermetica -Esoterische filosofie -Esoterie in de Bijbel -VKK: leer -VKK: geschiedenis en organisatiestructuur -VKK: beeldtaal en symboliek Training: -Argumentatie

17 Cursisten aan het werk Groep A: belangstellenden Groep B: altaardienaren, vooral liturgische training; ook door EA Groep C: voor hogere wijdingen

18 Groep C individuele begeleiding door docent en EA intakegesprek vaststellen takenlijst, prioriteiten zelfstudie en studieweekends voortgangsgesprekken wijdingen niet los van studievoortgang

19 Noteer verbindingen op oefenvel Cursisten wordt gevraagd te noteren en in de groep te bespreken: 1. Waar ben ik het meest mee bezig? 2. Welke verbindingen leven voor mij? 3. Welke onderwerpen en verbindingen zou ik meer willen ontwikkelen?


Download ppt "Vrij-Katholiek Instituut voor Educatie (VKIE) Overzicht Studie Gert Jan van der Steen, Coördinator,"

Verwante presentaties


Ads door Google