De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De volgende dia’s graag direct na votum en groet.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De volgende dia’s graag direct na votum en groet."— Transcript van de presentatie:

1 De volgende dia’s graag direct na votum en groet

2 Lezingen uit Jesaja 6, afgewisseld met zingen (staand)

3 In het sterfjaar van koning Uzzia zag ik de Heer, gezeten op een hoogverheven troon. De zoom van zijn mantel vulde de hele tempel. Boven hem stonden serafs. Elk van hen had zes vleugels, twee om het gezicht en twee om het onderlichaam te bedekken, en twee om mee te vliegen. Zij riepen elkaar toe: ‘Heilig, heilig, heilig is de HEER van de hemelse machten. Heel de aarde is vervuld van zijn majesteit.’ Door het luide roepen schudden de deurpinnen in de dorpels, en de tempel vulde zich met rook.

4 Zingen LB 457 : [2] 4 Heilig, heilig, heilig! Heiligen aanbidden, werpen aan de glazen zee hun gouden kronen neer. Eeuwig zij U ere, waar Gij troont te midden al uwe eng'len, onvolprezen Heer.

5 Zingen LB 457 : 2 [4] Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig hemel, zee en aarde verhoogt uw heerlijkheid. Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig, Drievuldig God, die één in wezen zijt.

6 Ik schreeuwde het uit: ‘Wee mij! Ik moet zwijgen, want ik ben een mens met onreine lippen, en ik leef te midden van een volk dat onreine lippen heeft. En nu heb ik met eigen ogen de koning, de HEER van de hemelse machten, gezien.’

7 Zingen Ps. 51 : [1] 2 Ontferm U God, ontferm U, hoor mijn klacht, ik roep tot U, vergeef, vergeef mijn zonden. Herstel mijn hart, zie, hoe het is geschonden. Door eigen schuld verzink ik in de nacht. Wees mij nabij naar uw barmhartigheid, reinig mij door uw diepe mededogen. Om al mijn kwaad kwelt zich mijn hart en schreit, mijn zonden staan mij dagelijks voor ogen.

8 Zingen Ps. 51 : 1 [2] Want tegen U, want tegen U alleen heb ik gezondigd. Red mij van het kwade. In diep berouw belijd ik U mijn daden, hoor naar de donk’re stem van mijn geween. Ik heb gedaan wat kwaad was in uw oog, ja, ik erken, ik ben uw gunst niet waardig. Gij zetelt in gerechtigheid omhoog, uw woord is waar, uw vonnis is rechtvaardig.

9 Toen nam een van de serafs met een tang een gloeiende kool van het altaar en vloog daarmee op mij af. Hij raakte mijn mond ermee aan en zei: ‘Nu zijn je lippen gereinigd. Je schuld is geweken, je zonden zijn tenietgedaan.

10 Zingen Ps. 32 : 1 Welzalig hij wiens zonde is vergeven, die van de straf genadig is ontheven, wiens overtreding, die hem had bevlekt, voor 't heilig oog des HEREN is bedekt. De HERE rekent hem niet toe zijn zonden, de ongerechtigheid in hem gevonden. Welzalig hij die zo bevrijd van schuld, geen onoprechtheid in zijn geest meer duldt.

11 Daarop hoorde ik de stem van de Heer zeggen: ‘Wie zal ik sturen? Wie kan namens ons gaan?’ Ik antwoordde: ‘Hier ben ik, stuur mij.’

12 Zingen L.B. 473 : [1] 2 10 Neem mijn leven, laat het, Heer, toegewijd zijn aan uw eer. Maak mijn uren en mijn tijd tot uw lof en dienst bereid.

13 Zingen L.B. 473 : 1 [2] 10 Neem mijn handen, maak ze sterk, trouw en vaardig tot uw werk. Maak dat ik mijn voeten zet op de wegen van uw wet.

14 Zingen L.B. 473 : 1 2 [10] Neem ook mijne liefde, Heer, 'k leg voor U haar schatten neer. Neem mijzelf en voor altijd ben ik aan U toegewijd.

15

16 Preek

17

18

19

20

21 Wow…. wat een God is Hij!

22 Opbouw van de dienst In- leiding Woord- verkondiging In- leiding Viering Avondmaal

23 Opbouw van de dienst In- leiding Woord- verkondiging In- leiding Viering Avondmaal

24 Het begin van de dienst 1) Hoe beslis je over wat wel en niet Juist op dit punt de strijdpunten modern of traditioneel vaste orde of vrije invulling hoog- of laagkerkelijk enz Hoe beslis je hierin?

25 Het begin van de dienst 2) Bijbelse basisstructuur A. onderwijs over het christelijke leven B. je richten op wie God is: lofprijzing C. toezegging van Gods genade D. (hernieuwde) toewijding aan God E. schuldbelijdenis Oefening: zet de volgende elementen van de kerkdienst in een logische volgorde:

26 Het begin van de dienst 2) Bijbelse basisstructuur a. De Sinaï

27 Het begin van de dienst 2) Bijbelse basisstructuur a. De Sinaï Mozes leidde het volk het kamp uit, God tegemoet. Aan de voet van de berg bleven ze staan. De Sinai was volledig in rook gehuld, want de HEER was daarop neergedaald in vuur. De rook steeg op als de rook uit een smeltoven, en de berg trilde hevig. Ex 19: 17v

28 Het begin van de dienst 2) Bijbelse basisstructuur Ik stond toen tussen hem en u in om zijn woorden aan u door te geven, want u was bang voor het vuur en durfde de berg niet op. Deut 5: 5 a. De Sinaï

29 Het begin van de dienst 2) Bijbelse basisstructuur Dit zei de HEER: ‘Ik ben de HEER, uw God, die u uit Egypte, uit de slavernij, heeft bevrijd. Deut 5: 5-6 a. De Sinaï

30 Het begin van de dienst 2) Bijbelse basisstructuur Vereer naast mij geen andere goden. Maak geen godenbeelden Deut 5: 7 ev a. De Sinaï

31 Het begin van de dienst 2) Bijbelse basisstructuur Volg steeds de weg die hij u heeft gewezen, dan zult u in leven blijven en er wél bij varen en lang mogen wonen in het land dat u in bezit krijgt. Deut 5: 33 a. De Sinaï

32 Het begin van de dienst 2) Bijbelse basisstructuur b. het heiligdom

33 Het begin van de dienst 2) Bijbelse basisstructuur b. het heiligdom

34 Het begin van de dienst 2) Bijbelse basisstructuur b. het heiligdom

35 Het begin van de dienst 2) Bijbelse basisstructuur b. het heiligdom

36 Het begin van de dienst 2) Bijbelse basisstructuur c. Jesaja 6

37 Het begin van de dienst 2) Bijbelse basisstructuur d. Brieven van Paulus zijn Zender allen hebben gezondigd gerechtvaardigd door het geloof het nieuwe leven

38 Het begin van de dienst 2) Bijbelse basisstructuur A. onderwijs over het christelijke leven B. je richten op wie God is: lofprijzing C. toezegging van Gods genade D. (hernieuwde) toewijding aan God E. schuldbelijdenis

39 Het begin van de dienst 2) Bijbelse basisstructuur (B) je richten op wie God is: lofprijzing (E) schuldbelijdenis (C) toezegging van Gods genade (A) onderwijs over het christelijke leven (D) (hernieuwde) toewijding aan God evangelie

40 Het begin van de dienst 3) Toegepast op onze dienst Votum, groet lofliederen Schuldbelijdenis – lied / gebed Genadeverkondiging – lied Wet Lied ….. Je richten op wie God is Beseffen wie je zelf bent Beseffen wie Jezus voor je is Het nieuwe leven Toewijding aan Hem

41 Het begin van de dienst 4) Conclusie Het gaat erom dat het evangelie overkomt Dat sluit in: Gods eer, opbouw gemeente, winnen ongelovige Evangelie moet landen in onze situatie Niet het sfeertje/jouw smaak, maar onze missie voor God beslissend. Vragen, reacties?


Download ppt "De volgende dia’s graag direct na votum en groet."

Verwante presentaties


Ads door Google