De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Proefstuderen Pedagogiek hr: Over opvoeden gesproken Inleiding in de pedagogiek.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Proefstuderen Pedagogiek hr: Over opvoeden gesproken Inleiding in de pedagogiek."— Transcript van de presentatie:

1 Proefstuderen Pedagogiek hr: Over opvoeden gesproken Inleiding in de pedagogiek

2 Programma  Welkom  Inleiding in het vak van de Pedagoog  De basisdimensies van opvoeden  Mijn eigen opvoeding

3 Als pedagoog lijkt het me leuk om…………………………………….

4 Wat doet een pedagoog? Kerntaken: 1. Analyseren van de pedagogische vraag 2. Ontwikkeling van kind/jongere stimuleren 3. Mede-opvoeders ondersteunen bij ontwikkeling en opvoeding. 4. Voorwaarden scheppen voor ontwikkeling en opvoeding 5. Organisatorische en bedrijfsmatige taken 6. Professionaliseringstaken

5 Het eerste jaar pedagogiek Voltijdopleiding jaar 1 Kw 1 kw 2Kw 3 kw 4 Semesterthema Oriëntatie op opvoeding en beroepSemesterthema De grote stad Over opvoeden gesproken 6EC Assessment 2EC Opgroeien in de stad 5EC Assessment 2EC Psychologie 4EC Als opvoeden niet vanzelf gaat 4EC Onderzoek 5EC Communicatie 5EC Project 1 Beroepsorientatie: Taalplezier 7EC Project 2: Grote stad 7EC Praktijkervaring en reflectie (stage) 4 EC SLC 3 EC Keuzevakken 6 EC

6 Een eerste Inleiding in de pedagogiek

7 Het begrip Pedagogiek  Paidagoogia = pais (kind) + agogein (leiden)  Opvoeding van kinderen en jeugdigen van 0-21  Andere woorden voor pedagogiek: Opvoedkunde Opvoedingsleer Opvoedingswetenschap http://www.youtube.com/watch?v=uAl2aLweRXw

8 Thema’s Over ‘opvoeden gesproken’ Deel A: visie  Inleiding  Pedagogische stromingen en hun denkers  Wereldwijd opvoeden vroeger en nu  Wat is de invloed van opvoeding? Deel B: Opvoeden in het gezin  De ouder en het kind  Het opvoedproces  (pedagogische) modellen  Gezinsvormen en opvoeding  Oriëntatie op het beroepen veld

9 Opvoeding Waar denk jij aan bij het begrip ‘opvoeden’? Maak individueel een mind-map Vergelijk met een medestudent

10 Een Definitie van opvoeding  Welke van door jullie opgeschreven steekwoorden zie je terug onderstaande definitie van opvoeding? “Opvoeding is alle omgang tussen ouder en kind waarbij de ouder gericht een relatie met het kind aangaat. De ouder biedt het kind: liefde, geborgenheid, veiligheid, intimiteit, aandacht, grenzen, instructie, ondersteuning en controle. Hierdoor zal het kind tot zelfontplooiing komen en over het nodige zelfvertrouwen en de nodige zelfstandigheid en zelfredzaamheid beschikken om richting te geven aan zijn verdere leven” (Becker 2012)

11 De 4 basis dimensies van opvoeding  Ondersteuning bieden  Instructie geven  Controle uitoefenen  Grenzen stellen (Rispens, Hermanns & Meeus, 1996)

12 1 Ondersteuning bieden Warmte en affectie Responsiviteit Sensitiviteit Beloning Straf: http://www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1132350 25http://www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1132350 Negeren http://www.youtube.com/watch?v=be6nDzmpgt4 2 minhttp://www.youtube.com/watch?v=be6nDzmpgt4 Ondersteuning (materieel en emotioneel)

13 1 Ondersteuning bieden Warmte en affectie Responsiviteit Sensitiviteit http://www.youtube.com/watch?v=apzXGEbZht0 http://www.youtube.com/watch?v=apzXGEbZht0 Beloning Straf Negeren Ondersteuning (materieel en emotioneel)

14 2 Instructie geven  Duidelijk maken aan het kind wat de bedoeling is van iets en welk gedrag verwacht wordt.  Het kind leert strategieën ontwikkelen om problemen op te lossen en wordt zelfstandig  Verkeerde instructie kan averechts werken!!!

15 Voorbeeld instructie geven De bedoeling is dat de kinderen gekleurde ringen op gekleurde stokjes doen zodat de kleuren van de ring en het stokje hetzelfde zijn. Dit taakje is doorgaans net te moeilijk voor tweejarigen, zodat ondersteuning door moeder noodzakelijk is. Moeder van Jasper: “Ja, dat is oranje, die hoort daar. Goed zo. Nee, die is niet oranje. Dat is geel, maar die mag je ook wel eerst doen als je wil. Kijk die hoort op dit stokje, want die is ook geel. Ja, goed zo. Welke wil je nu doen?”

16 Voorbeeld instructie geven Moeder Martijn: “Nee. Nee. Nee. Fout, allemaal fout. Waarom doe je dat nou? Kijk nou even goed. Waar is de blauwe? Ja, dat is blauwe. Nee joh, niet daar. Nee. Dat is toch niet goed? Dat zie je toch? Kijk nou!” Nu mag je raden welke van de twee jongetjes halverwege de taak met de ringen ging gooien en daarna wegliep, Jasper of Martijn?

17 Controle uitoefenen Niet zozeer in de vorm van machtsuitoefening, maar door het kind uitleg te geven waarom iets moet of niet mag, door een beroep te doen op zijn verantwoordelijkheid en zelfstandigheid en aanwijzingen te geven voor gewenst gedrag = Autoritatieve controle Autoritaire controle (druk uit oefenen) heeft een negatieve invloed op de sociale en cognitieve ontwikkeling

18 Grenzen stellen Uitgangspunt: alle gedrag is aangeleerd en kan dus ook weer worden afgeleerd (behaviorisme) Maakt gebruik van straffen en belonen: belonen van positief gedrag leidt vaak tot minder negatief gedrag. Consequent opvoedgedrag!

19 Wereldwijde Opvoedingspraktijken http://www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1132350 Hoe zie jij de verschillende opvoedingsdimensies terug? Wat valt je op? Welke verschillen en overeenkomsten zie je met je eigen opvoeding?

20 Bewustwording van je eigen opvoeding Waarom denk je dat het voor een aankomend pedagoog van belang is om terug te blikken op je eigen opvoeding? Waar zou jij je op willen richten bij het ondersteunen van mede-opvoeders bij ontwikkeling en opvoeding? Wat vind jij belangrijk?

21 Pedagogische opvoedingsdoelen in Nl context  Intentioneel opvoedgedrag  De drie Z`s van Kuipers (2008) Zelfstandigheid Zelfredzaamheid Zelfvertrouwen

22 Hoe gaan we hiermee aan de slag in de opleiding?  Ervaringen van studenten  Praktijkervaring en reflectie, studieloopbaancoaching en projecten

23 Tot slot  Eerste indruk? Is pedagogiek misschien iets voor jou?  Dank voor jullie aandacht & wie weet tot ziens!  Rondleiding door gebouw!


Download ppt "Proefstuderen Pedagogiek hr: Over opvoeden gesproken Inleiding in de pedagogiek."

Verwante presentaties


Ads door Google