De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Proefstuderen Pedagogiek hr: Over opvoeden gesproken

Verwante presentaties


Presentatie over: "Proefstuderen Pedagogiek hr: Over opvoeden gesproken"— Transcript van de presentatie:

1 Proefstuderen Pedagogiek hr: Over opvoeden gesproken
Inleiding in de pedagogiek

2 Programma Welkom Inleiding in het vak van de Pedagoog
De basisdimensies van opvoeden Mijn eigen opvoeding

3 Als pedagoog lijkt het me leuk om…………………………………….

4 Wat doet een pedagoog? Kerntaken: Analyseren van de pedagogische vraag
Ontwikkeling van kind/jongere stimuleren Mede-opvoeders ondersteunen bij ontwikkeling en opvoeding. Voorwaarden scheppen voor ontwikkeling en opvoeding Organisatorische en bedrijfsmatige taken Professionaliseringstaken

5 Het eerste jaar pedagogiek
Voltijdopleiding jaar 1 Kw kw 2 Kw kw 4 Semesterthema Oriëntatie op opvoeding en beroep Semesterthema De grote stad Over opvoeden gesproken 6EC Assessment 2EC Opgroeien in de stad 5EC Psychologie 4EC Als opvoeden niet vanzelf gaat Onderzoek Communicatie Project 1 Beroepsorientatie: Taalplezier 7EC Project 2: Grote stad Praktijkervaring en reflectie (stage) 4 EC SLC 3 EC Keuzevakken 6 EC

6 Een eerste Inleiding in de pedagogiek
eventueel thuis afmaken, ontstaan, pedagogen ontstaan, inleiding.

7 Het begrip Pedagogiek Paidagoogia = pais (kind) + agogein (leiden)
Opvoeding van kinderen en jeugdigen van 0-21 Andere woorden voor pedagogiek: Opvoedkunde Opvoedingsleer Opvoedingswetenschap Filmpje baldadige jeugd minuten gebrek aan leiding door volwassenen? Taak van de volwassenen?!

8 Thema’s Over ‘opvoeden gesproken’
Deel A: visie Deel B: Opvoeden in het gezin Inleiding Pedagogische stromingen en hun denkers Wereldwijd opvoeden vroeger en nu Wat is de invloed van opvoeding? De ouder en het kind Het opvoedproces (pedagogische) modellen Gezinsvormen en opvoeding Oriëntatie op het beroepen veld Deel A: Visie Deel B: Opvoeden in het Gezin

9 Opvoeding Waar denk jij aan bij het begrip ‘opvoeden’?
Maak individueel een mind-map Vergelijk met een medestudent Bewaar dit briefje voor bijeenkomst 8

10 Een Definitie van opvoeding
Welke van door jullie opgeschreven steekwoorden zie je terug onderstaande definitie van opvoeding? “Opvoeding is alle omgang tussen ouder en kind waarbij de ouder gericht een relatie met het kind aangaat. De ouder biedt het kind: liefde, geborgenheid, veiligheid, intimiteit, aandacht, grenzen, instructie, ondersteuning en controle. Hierdoor zal het kind tot zelfontplooiing komen en over het nodige zelfvertrouwen en de nodige zelfstandigheid en zelfredzaamheid beschikken om richting te geven aan zijn verdere leven” (Becker 2012)

11 De 4 basis dimensies van opvoeding
Ondersteuning bieden Instructie geven Controle uitoefenen Grenzen stellen (Rispens, Hermanns & Meeus, 1996)

12 1 Ondersteuning bieden Warmte en affectie Responsiviteit Sensitiviteit
1212 Het opvoedgedrag van de ouder dat liefde en zorg voor het kind uitdrukt en dat zich richt op zijn fysieke en emotionele welzijn. FILmPJE 1 draadstaal - fred en ria over de opvoeding straf 1.35 min Filmpje 2 metropolis Buitenlandrubriek waarin we naar de wereld kijken door de ogen van lokale filmmakers. In veel landen is slaan onlosmakelijk verbonden met het opvoeden van kinderen. En dat is heus niet altijd een corrigerende tik. 25 min Filmpje 3: Zo leer ik mijn hond niet te bijten, negeren 2 minuten 1 Ondersteuning bieden Warmte en affectie Responsiviteit Sensitiviteit Beloning Straf: Negeren min Ondersteuning (materieel en emotioneel)

13 1 Ondersteuning bieden Warmte en affectie Responsiviteit
Sensitiviteit Beloning Straf Negeren Ondersteuning (materieel en emotioneel) Het opvoedgedrag van de ouder dat liefde en zorg voor het kind uitdrukt en dat zich richt op zijn fysieke en emotionele welzijn. FILmPJE 1 draadstaal - fred en ria over de opvoeding straf 1.35 min Filmpje 2 metropolis Buitenlandrubriek waarin we naar de wereld kijken door de ogen van lokale filmmakers. In veel landen is slaan onlosmakelijk verbonden met het opvoeden van kinderen. En dat is heus niet altijd een corrigerende tik. 25 min Filmpje 3: Zo leer ik mijn hond niet te bijten, negeren 2 minuten

14 2 Instructie geven Duidelijk maken aan het kind wat de bedoeling is van iets en welk gedrag verwacht wordt. Het kind leert strategieën ontwikkelen om problemen op te lossen en wordt zelfstandig Verkeerde instructie kan averechts werken!!! Als ouders niet de vaardigheden hebben om hun kind op een goede manier te begeleiden kan dit averechts werken. Als ouders bijvoorbeeld onduidelijke instructies geven, het kind niet complimenteren, of ongeduldig worden en de opdracht uit handen nemen, dan leidt dit alleen maar tot aversie tegen leren.

15 Voorbeeld instructie geven
De bedoeling is dat de kinderen gekleurde ringen op gekleurde stokjes doen zodat de kleuren van de ring en het stokje hetzelfde zijn. Dit taakje is doorgaans net te moeilijk voor tweejarigen, zodat ondersteuning door moeder noodzakelijk is. Moeder van Jasper: “Ja, dat is oranje, die hoort daar. Goed zo. Nee, die is niet oranje. Dat is geel, maar die mag je ook wel eerst doen als je wil. Kijk die hoort op dit stokje, want die is ook geel. Ja, goed zo. Welke wil je nu doen?” Discussie 20 minuten

16 Voorbeeld instructie geven
Moeder Martijn: “Nee. Nee. Nee. Fout, allemaal fout. Waarom doe je dat nou? Kijk nou even goed. Waar is de blauwe? Ja, dat is blauwe. Nee joh, niet daar. Nee. Dat is toch niet goed? Dat zie je toch? Kijk nou!” Nu mag je raden welke van de twee jongetjes halverwege de taak met de ringen ging gooien en daarna wegliep, Jasper of Martijn?

17 Controle uitoefenen Niet zozeer in de vorm van machtsuitoefening, maar door het kind uitleg te geven waarom iets moet of niet mag, door een beroep te doen op zijn verantwoordelijkheid en zelfstandigheid en aanwijzingen te geven voor gewenst gedrag = Autoritatieve controle Autoritaire controle (druk uit oefenen) heeft een negatieve invloed op de sociale en cognitieve ontwikkeling

18 Grenzen stellen Uitgangspunt: alle gedrag is aangeleerd en kan dus ook weer worden afgeleerd (behaviorisme) Maakt gebruik van straffen en belonen: belonen van positief gedrag leidt vaak tot minder negatief gedrag. Consequent opvoedgedrag!

19 Wereldwijde Opvoedingspraktijken
Hoe zie jij de verschillende opvoedingsdimensies terug? Wat valt je op? Welke verschillen en overeenkomsten zie je met je eigen opvoeding?

20 Bewustwording van je eigen opvoeding
Waarom denk je dat het voor een aankomend pedagoog van belang is om terug te blikken op je eigen opvoeding? Waar zou jij je op willen richten bij het ondersteunen van mede-opvoeders bij ontwikkeling en opvoeding? Wat vind jij belangrijk?

21 Pedagogische opvoedingsdoelen in Nl context
Intentioneel opvoedgedrag De drie Z`s van Kuipers (2008) Zelfstandigheid Zelfredzaamheid Zelfvertrouwen

22 Hoe gaan we hiermee aan de slag in de opleiding?
Ervaringen van studenten Praktijkervaring en reflectie, studieloopbaancoaching en projecten

23 Tot slot Eerste indruk? Is pedagogiek misschien iets voor jou?
Dank voor jullie aandacht & wie weet tot ziens! Rondleiding door gebouw!


Download ppt "Proefstuderen Pedagogiek hr: Over opvoeden gesproken"

Verwante presentaties


Ads door Google