De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Project oriëntatie op het beroep

Verwante presentaties


Presentatie over: "Project oriëntatie op het beroep"— Transcript van de presentatie:

1 Project oriëntatie op het beroep
Huidige ontwikkelingen in zorg en welzijn Organisatie van de hulpverlening - WMO Welzijn Nieuwe Stijl Kwartaal 2 week 2

2 De rotonde van Hamed Waarom loopt Hamed vast op de rotonde?
Noem andere voorbeelden waarbij cliënten vastlopen in de organisatie van de hulpverlening Welke probleemfactoren vanuit de organisatie van de hulpverlening spelen een rol? Hoofdstuk 1 van het artikel op natschool: de rotonde van Hamed.

3 Film Josje http://www.npo.nl/netwerk/21-07-2009/EO_101153161
Min toont de noodzaak van meer regie bij de cliënt. Josje Hillenaar in Kafka in de polder.

4 De omslag van verzorgingsstaat naar participatiestaat
Het vastlopen in de hulpverlening heeft alles te maken met veranderingen op macroniveau. Dat betekent dat je als SPH’er voortdurend op de hoogte moet blijven van alle ontwikkelingen omdat dit direct gevolgen heeft voor de uitvoering van je beroep. De omslag van verzorgingsstaat naar participatiestaat

5 Wat is er aan de hand? Transitie:
Het stelsel van zorg en welzijn is ingrijpend aan het veranderen De overheid is verantwoordelijk voor dit proces Verandering van het stelsel, van wetten, van de financiering, van de regels Tegelijkertijd minder geld beschikbaar vanuit de overheid

6 Veranderingen op vele terreinen o.a.
Onderwijs: verhoging studieprestaties, strengere selectie, studieduurverkorting, geen tweede master, leenstelsel Participatiewet: Samenvoeging Wet Sociale Werkvoorziening (sociale werkplaatsen), Wajong (uitkering voor jongeren met een beperking) en de bijstand Zorg en hulpverlening: veranderingen in zorgverzekeringswet, AWBZ en WMO Jeugdzorg: decentralisatie, zorg gaat naar de gemeenten Zorg en hulp werden gefinancierd door de Rijksoverheid (overheidsgeld dat landelijk of per provincie besteed wordt), ZVW (waarvoor we zelf premie betalen) en de AWBZ (waar we allemaal via een premie van ons salaris aan mee betalen).

7 De Wet Maatschappelijk Ondersteuning (WMO)
Om het stelsel van hulp en zorg te veranderen wordt de WMO vanaf 2007 gefaseerd ingevoerd. Dat betekent dat steeds meer verantwoordelijk (en financiering) bij de gemeenten komt. Onderdelen uit de AWBZ worden overgeheveld naar de ZVW of WMO. Over deze onderdelen is voortdurend (politieke) discussie.

8 Waarom de WMO? Kostenbeheersing Vermaatschappelijking van de zorg
Afstemming aanbod op de vraag De kosten van de AWBZ dreigen onbetaalbaar te worden door de toenemende vergrijzing , technologische ontwikkelingen om langer gezond te blijven en stijgende zorgvraag. Tegelijkertijd zijn er minder mensen om het geld met elkaar te verdienen. Hulp en zorg wordt dichter bij huis georganiseerd. Een al langer lopende ontwikkeling. Kwaliteit van de organisatie blijkt niet altijd efficiënt, maakt cliënten afhankelijk. Daarnaast veranderde visie: actief burgerschap

9 Verzorgingsstaat voorbij
Van de wieg tot het graf Waarom was dit zo? De verzorgingsstaat is opgebouwd na de tweede wereldoorlog en werd gezien als verworvenheid; uitgaan van gelijkheid en solidariteit. Hulp en zorg werd vanuit aanbod georganiseerd en sloot niet altijd aan bij de vraag van mensen zelf. Het maakte mensen ook erg afhankelijk en passief.

10 De kanteling Niet meer uitgaan van recht op hulp of voorzieningen
maar uitgaan van eigen kracht van de burger Burgerschap, terugtrekkende overheid

11 Voorliggende voorzieningen Individuele voorzieningen
4 Cirkels Eigen kracht Sociaal netwerk Voorliggende voorzieningen Individuele voorzieningen

12 Participatiestaat Zelfredzaamheid en samenredzaamheid Meedoen
Maar hoe zit het met kwetsbare doelgroepen van SPH? Veronderstelt wordt dat mensen betrokken zijn en zelf verantwoordelijk zijn. Ze willen graag zelf regie en hun eigen kracht inzetten om hulp en zorg te regelen. Participatie betekent dat de overheid faciliteert zodat mensen mee kunnen doen in de maatschappij en niet meer de regie overneemt.

13 Opdracht Zoek een actueel nieuwsbericht over negatieve consequenties van de politieke keuzes voor een specifieke SPH-doelgroep

14 Transformatie Vernieuwing/cultuuromslag
Proces van transformatie heeft vooral gevolgen voor burgers/cliënten, voor sociale professionals en organisaties, voor gemeenten De transitie van het stelsel dwingt sociale professionals en organisaties om hun werkwijze te veranderen De transitie alleen is niet voldoende om het zorgstelsel te verbeteren. Er is ook een verandering gewenst in het werkveld zelf, de sociale professionals moeten mee veranderen. Niet alleen in het organiseren van hun hulpaanbod maar ook in beroepsattitude en beroepsvaardigheden. Als je je hele carrière in een 24/7groep gewerkt hebt waar de hulpverleners bepaalden hoe het dagritme van de bewoners was en je werkt volgend jaar in een huis in de wijk waar deze bewoners beschermd zelfstandig wonen met een 2 uur hulp per dag. En zelf uitmaken hoe hun dag er uit ziet.

15 Welzijn Nieuwe Stijl In het kader van de WMO zijn ook nieuwe uitgangspunten voor het werken in de praktijk ontwikkeld. Visie, houding en werkwijze. Inzetten op eigen kracht van de cliënt en inzetten sociale netwerk om de problemen op te lossen. Wanneer dit onvoldoende resultaat heeft dan pas formele hulp.

16 Opdracht Hoe zou jij volgens de 8 bakens welzijn nieuwe stijl het “keukentafelgesprek” met Josje aanpakken? Bepaal bij elk baken om welk onderwerp het gesprek met Josje zou kunnen gaan. Josje uit de film

17 Carrousel Procesevaluatie + individueel onderzoek 11.20 jeugd
12.50 psychiatrie 12.20 beperkingen 12.50 ouderen justitiabelen

18 04-12-14 11.20 justitiabelen 11.50 jeugd 12.20 psychiatrie
12.50 beperkingen ouderen


Download ppt "Project oriëntatie op het beroep"

Verwante presentaties


Ads door Google