De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

PROJECT ORIËNTATIE OP HET BEROEP Huidige ontwikkelingen in zorg en welzijn Organisatie van de hulpverlening - WMO Welzijn Nieuwe Stijl Kwartaal 2 week.

Verwante presentaties


Presentatie over: "PROJECT ORIËNTATIE OP HET BEROEP Huidige ontwikkelingen in zorg en welzijn Organisatie van de hulpverlening - WMO Welzijn Nieuwe Stijl Kwartaal 2 week."— Transcript van de presentatie:

1 PROJECT ORIËNTATIE OP HET BEROEP Huidige ontwikkelingen in zorg en welzijn Organisatie van de hulpverlening - WMO Welzijn Nieuwe Stijl Kwartaal 2 week 2 1

2 De rotonde van Hamed Waarom loopt Hamed vast op de rotonde? Noem andere voorbeelden waarbij cliënten vastlopen in de organisatie van de hulpverlening Welke probleemfactoren vanuit de organisatie van de hulpverlening spelen een rol? 2

3 Film Josje http://www.npo.nl/netwerk/21-07- 2009/EO_101153161 http://www.npo.nl/netwerk/21-07- 2009/EO_101153161

4 De omslag van verzorgingsstaat naar participatiestaat 4

5 Wat is er aan de hand? Transitie: Het stelsel van zorg en welzijn is ingrijpend aan het veranderen De overheid is verantwoordelijk voor dit proces Verandering van het stelsel, van wetten, van de financiering, van de regels Tegelijkertijd minder geld beschikbaar vanuit de overheid 5

6 Veranderingen op vele terreinen o.a. Onderwijs: verhoging studieprestaties, strengere selectie, studieduurverkorting, geen tweede master, leenstelsel Participatiewet: Samenvoeging Wet Sociale Werkvoorziening (sociale werkplaatsen), Wajong (uitkering voor jongeren met een beperking) en de bijstand Zorg en hulpverlening: veranderingen in zorgverzekeringswet, AWBZ en WMO Jeugdzorg: decentralisatie, zorg gaat naar de gemeenten 6

7 De Wet Maatschappelijk Ondersteuning (WMO) http://www.youtube.com/watch?v=VDZrGu85 MEA http://www.youtube.com/watch?v=VDZrGu85 MEA 7

8 Waarom de WMO? Kostenbeheersing Vermaatschappelijking van de zorg Afstemming aanbod op de vraag 8

9 Verzorgingsstaat voorbij Van de wieg tot het graf Waarom was dit zo? 9

10 De kanteling Niet meer uitgaan van recht op hulp of voorzieningen maar uitgaan van eigen kracht van de burger

11 4 Cirkels 11 Eigen kracht Sociaal netwerk Voorliggende voorzieningen Individuele voorzieningen

12 Participatiestaat Zelfredzaamheid en samenredzaamheid Meedoen Maar hoe zit het met kwetsbare doelgroepen van SPH? 12

13 Opdracht Zoek een actueel nieuwsbericht over negatieve consequenties van de politieke keuzes voor een specifieke SPH-doelgroep 13

14 Transformatie Vernieuwing/cultuuromslag Proces van transformatie heeft vooral gevolgen voor burgers/cliënten, voor sociale professionals en organisaties, voor gemeenten De transitie van het stelsel dwingt sociale professionals en organisaties om hun werkwijze te veranderen 14

15 Welzijn Nieuwe Stijl 15

16 Opdracht Hoe zou jij volgens de 8 bakens welzijn nieuwe stijl het “keukentafelgesprek” met Josje aanpakken? Bepaal bij elk baken om welk onderwerp het gesprek met Josje zou kunnen gaan.

17 Carrousel Procesevaluatie + individueel onderzoek 11.20 jeugd 12.50 psychiatrie 12.20 beperkingen 12.50 ouderen 13. 20 justitiabelen

18 04-12-14 11.20 justitiabelen 11.50 jeugd 12.20 psychiatrie 12.50 beperkingen 13. 20 ouderen


Download ppt "PROJECT ORIËNTATIE OP HET BEROEP Huidige ontwikkelingen in zorg en welzijn Organisatie van de hulpverlening - WMO Welzijn Nieuwe Stijl Kwartaal 2 week."

Verwante presentaties


Ads door Google