De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Theorie praktijkinstrumenten voor de optimalisatie van het gezondheidsbeleid.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Theorie praktijkinstrumenten voor de optimalisatie van het gezondheidsbeleid."— Transcript van de presentatie:

1 theorie praktijkinstrumenten voor de optimalisatie van het gezondheidsbeleid

2 kwaliteitscirkel - beginsituatie opmaken en analyseren - inventariseren, meten, bevragen, … - sterkte-zwakteanalyse -schoolvisie ontwikkelen -sensibiliseren -doelen en prioriteiten bepalen -acties uitvoeren + ondersteunen, opvolgen, controleren -acties en doel evalueren o.a. effect meten -acties borgen of bijsturen -prioriteit afronden -onderhouden, opvolgen -actieplan opstellen -initiëren, informeren  tijdpad

3 Gezondheid is meer dan de afwezigheid van ziekte of gebreken; het is een toestand van een zo optimaal mogelijk welbevinden, niet alleen op lichamelijk, maar ook op geestelijk en sociaal vlak. Gezondheidseducatie wil kennis, inzichten, vaardigheden en attitudes bijbrengen om ongezonde leefgewoonten en gedragingen te veranderen en gezonde leefgewoonten te ondersteunen en te stimuleren. Gezondheidseducatie richt zich vooral op leef-stijl en gedrags-verandering, ze wil mensen in staat stellen om bewust te kiezen voor gezond gedrag. Gezondheidsbevordering gaat verder; zij wil een meerwaarde bewerkstelligen. Zij streeft naar een school die kinderen ook een gezonde leeR- en leeFomgeving aanbiedt en zo bijdraagt tot de ontwikkeling van duurzame, levenslange gewoonten die horen bij een gezonde levensstijl. Gezondheidsbevordering wil veranderingen realiseren: door gezondheidseducatie: (bv. kennis van gezonde voeding, inzicht in de axenroos, training in landings- en valtechnieken, versterking van het eigenwaardegevoel, respect voor ieders cultuur,..) door (infra)structurele maatregelen op school (bv. gescheiden afvalbakken installeren, ‘‘groente- & fuitdagen’organiseren, spelmogelijkheden op de speelplaats uitbreiden, een vertrouwensleraar aanstellen,… ) door het klas- en schoolklimaat aan te pakken (bv. de fruit-eetmomenten gezellig maken, zorgen voor succes- ervaringen, het samenspel stimuleren, de collegialiteit waarderen, … door afspraken en regels, en door een consequente uitvoering en opvolging/controle (bv. afspraken: geen snoep in de school, frequentie verluchting klaslokalen, constructieve opmerkingen in de schriften, ….) door acties op het niveau van: individuen, klas, school, schoolomgeving (bv. ind. begeleiding van kinderen door de voorbeeldfunctie van de leraren, de ouders, … (bv. oversteken op het zebrapad, de handen wassen voor de maaltijd, met de fiets naar school, een positieve ingesteldheid, …) door een positieve boodschap (bv. het goede bevestigen, beter proactief dan reactief werken, positieve verwachtingen door de determinanten (beïnvloedingsfactoren) die ongezond gedrag in de hand werken, in kaart te brengen en -indien door overleg, informatie en communicatie, (schoolbrochure, nieuwsbrief, website, ouderavonden, … door participatie (van leraren, kinderen, ouders, …) en samenwerking (met externe experten, diensten,…) Gezondheidsbevordering is een dynamische, prioritaire opdracht voor iedereen. Evenwichtige voeding en beweging staan voor de overheid centraal, maar de school kan - binnen een globaal kader- zelf haar accenten leggen die aansluiten bij hun leerlingpopulatie en hun context. Dit alles veronderstelt een doordacht beleidsplan met een visie, streefdoelen, acties, reflecties, … én met de evaluatie: Zijn de kinderen er beter van geworden? Persoonlijke aanvullingen: ……………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………. Veranderingen realiseren: door afspraken en regels, en door een consequente uitvoering en opvolging/controle (bv. afspraken: geen snoep in de school, frequentie verluchting klaslokalen, constructieve opmerkingen in de schriften, ….) door acties op het niveau van: individuen, klas, school, schoolomgeving (bv. ind. begeleiding van kinderen aan gevaarlijke kruispunten, verkeerslessen in de klas/op straat, aankoop van didactisch verkeersmateriaal, samenwerking met de gemeente om de verkeerssituatie rond de school te verbeteren), door de voorbeeldfunctie van de leraren, de ouders, … (bv. oversteken op het zebrapad, fruit als gezond tussendoortje, met de fiets naar school, een positieve ingesteldheid, …) door een positieve boodschap (bv. het goede bevestigen, beter proactief dan reactief werken, positieve verwachtingen formuleren: bv. “Graag: boterhammen in brooddozen! ” i.p.v. “Verboden: boterhammen in aluminiumfolie!”) door de determinanten (beïnvloedingsfactoren) die ongezond gedrag in de hand werken, in kaart te brengen en -indien mogelijk- te veranderen (bv. onvoldoende sanitaire voorzieningen, het snoepwinkeltje tegenover de school, het onveilig kruispunt, geen toezicht in de toiletten, de sociale achtergrond, de peergroep, …) Ontwikkelen van een schoolvisie Initiëren en informeren Een nette, ordelijke school ook op geestelijk en sociaal vlak gedrags-verandering Gezondheidsbevordering

4 Schoolvisie gezondheidsbevordering Gezondheid is meer dan de afwezigheid van ziekte of gebreken; het is een toestand van een zo optimaal mogelijk welbevinden, niet alleen op lichamelijk, maar ook op geestelijk en sociaal vlak. Gezondheidseducatie wil kennis, inzichten, vaardigheden en attitudes bijbrengen om ongezonde leefgewoonten en gedragingen te veranderen en gezonde leefgewoonten te ondersteunen en te stimuleren. Gezondheidseducatie richt zich vooral op leef-stijl en gedrags-verandering, ze wil mensen in staat stellen om bewust te kiezen voor gezond gedrag. Gezondheidsbevordering gaat verder; zij wil een meerwaarde bewerkstelligen. Zij streeft naar een school die kinderen ook een gezonde leeR- en leeFomgeving aanbiedt en zo bijdraagt tot de ontwikkeling van duurzame, levenslange gewoonten die horen bij een gezonde levensstijl. Gezondheidsbevordering wil veranderingen realiseren: door gezondheidseducatie: kennis, vaardigheden en attitudes (bv. kennis van gezonde voeding, inzicht in de axenroos, training in landings- en door (infra)structurele maatregelen op school (bv. gescheiden afvalbakken installeren, ‘‘groente- & fuitdagen’organiseren, door afspraken en regels, en door een consequente uitvoering en controle (bv. afspraken: geen snoep in de school, frequentie verluchting klaslokalen, constructieve opmerkingen in de schriften, ….) door acties op het niveau van: individuen, klas, school, schoolomgeving (bv. ind. begeleiding van kinderen aan gevaarlijke kruispunten, verkeerslessen in de klas/op straat, aankoop van didactisch verkeersmateriaal, door de voorbeeldfunctie van de leraren, de ouders, … (bv. oversteken op het zebrapad, de handen wassen voor de maaltijd, met de fiets naar school, een positieve ingesteldheid, …) door een positieve boodschap (bv. het goede bevestigen, beter proactief dan reactief werken, positieve verwachtingen door de determinanten (beïnvloedingsfactoren) die ongezond gedrag in de hand werken, in kaart te brengen Dit alles veronderstelt een doordacht beleidsplan met een visie, streefdoelen, acties, reflecties, … én met de evaluatie: Zijn de kinderen er beter van geworden? Persoonlijke aanvullingen: Een nette, ordelijke school Initiëren, informeren blikverruiming inzichtverrijking Ontwikkelen van een schoolvisie motivatie

5 Gezondheidsbevordering Voorbereiding beginsituatie analyse Voeding, hygiëne, EHBO, genots - en of geneesmiddelen De leerlingen: Milieu Veiligheid Geestelijke en sociale gezondheid (o.a. stress en emoties) Rust en beweging Welke gezondheidsaspecten (in de rechtse kolom) vind jij persoonlijk (ongeacht jouw leerjaar) erg belangrijk voor een gezond en gelukkig leven? Onderstreep. (max. 2 per domein.) Leerjaar: WO 1.16 kunnen passende elementaire hulp toedienen bij lichte schaafwonden en brandwonden (EHBO) … Voorbeelden De leerlingen: - kunnen een schaafwonde ontsmetten en een pleister aanbrengen - weten dat brandwonden onder koud stromend water gehouden moeten worden - kunnen hulp in- en oproepen voor elk ongeval - kunnen handelingen steriel uitvoeren - kunnen neusbloedingen en kleine snijwonden verzorgen ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Enkele concrete initiatieven: WO 1.15* beseffen dat het nemen van voorzorgen, de kans op besmettelijke ziekten, parasieten of schimmels vermindert of uitsluit … Voorbeelden De leerlingen beseffen - dat voorzorgen tegen griep, verkoudheid, luizen, wratten, … o.a. inenting, hygiëne, … zijn - dat lichaamshygiëne belangrijk is voor zichzelf en voor hun omgeving ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Enkele concrete initiatieven: LO 2.1* hebben noties over eigen constitutie (houding- en bewegingsbewustzijn) en ontwikkelen een correcte lichaamshouding … Voorbeelden De leerlingen - verwerven een goede zit -, sta -, til -, draag- en schrijfhouding - kunnen actief hun houding verbeteren ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Enkele concrete initiatieven: Opmaken van de beginsituatie - inventariseren, meten, bevragen, … - sterkte-zwakteanalyse WO 1.16 kunnen passende elementaire hulp toedienen bij lichte schaafwonden en brandwonden (EHBO) … Voorbeelden De leerlingen: - kunnen een schaafwonde ontsmetten en een pleister aanbrengen - weten dat brandwonden onder koud stromend water gehouden moeten worden - kunnen hulp in- en oproepen voor elk ongeval - kunnen handelingen steriel uitvoeren - kunnen neusbloedingen en kleine snijwonden verzorgen Enkele concrete initiatieven: X X X X ± X X L4L6 bezoek aan de brandweer (later) een onverwacht rollenspel: brand bij de buren, oproepen brandweer, brandwondje, … lln. verzorgen kinderen bij speelplaatsongelukjes (onder toezicht lr.) +

6 Gezondheidsbevordering Beginsituatie analyse Voeding, hygiëne, EHBO, genots- en of geneesmiddelen De leerlingen: WO 1.16 kunnen passende elementaire hulp toedienen bij lichte schaafwonden en brandwonden (EHBO) L1 L2 L3 L4 L5 L 6 … … … … … … ouders: … … … … … … leerlingen: … … … Voorbeelden De leerlingen: - kunnen een schaafwonde ontsmetten en een pleister aanbrengen - weten dat brandwonden onder koud stromend water gehouden moeten worden - kunnen hulp in- en oproepen voor elk ongeval - kunnen handelingen steriel uitvoeren- kunnen neusbloedingen en kleine snijwonden verzorgen Enkele concrete acties: LO 2.1* hebben noties over eigen constitutie (houding- en bewegingsbewustzijn) en ontwikkelen een correcte lichaamshouding L1 L2 L3 L4 L5 L 6 … … … … … … ouders: … … … … … … leerlingen: … … … Voorbeelden De leerlingen - verwerven een goede zit -, sta -, til -, draag- en schrijfhouding - kunnen actief hun houding verbeteren Enkele concrete acties: Geestelijke en sociale gezondheidVeiligheid MilieuRust en beweging Wat kennen/kunnen/zijn onze leerlingen ? Kruis dit in de rechterkolom aan en beoordeel nadien de nastreving/realisatie van de eindtermen met een + (goed) ± (redelijk), - (niet goed), op de stippellijn in de linkse kolom. L6 Welke gezondheidsaspecten (in de rechtse kolom) vind jij persoonlijk (ongeacht jouw leerjaar) erg belangrijk voor een gezond en gelukkig leven? Onderstreep. (max. 2 per domein.) WO 1.16 kunnen passende elementaire hulp toedienen bij lichte schaafwonden en brandwonden (EHBO) leraren: L1 L2 L3 L4 L5 L6............ ouders:............ leerlingen:...... Voorbeelden De leerlingen: - kunnen een schaafwonde ontsmetten en een pleister aanbrengen - weten dat brandwonden onder koud stromend water gehouden moeten worden - kunnen hulp in- en oproepen voor elk ongeval - kunnen handelingen steriel uitvoeren - kunnen neusbloedingen en kleine snijwonden verzorgen Enkele concrete initiatieven: XX L4 L5 - - - ± + ± ± - -- ++ ++ ± L6L5 L6 + L4: bezoek brandweer – rollenspel: brand, oproepen brandweer, brandwondje, … L6: lln. verzorgen kinderen bij speelplaatsongelukjes (onder toezicht lr.) ? 7 L6 S - SO: navorming EHBO (team – ouders - buurt) I: allergielijst

7 Gezondheidsbevordering Beginsituatie analyse Voeding, hygiëne, EHBO, genots- en of geneesmiddelen WO 1.16 kunnen passende elementaire hulp toedienen bij lichte schaafwonden en brandwonden (EHBO) leraren: L1 L2 L3 L4 L5 L 6 - - - ± ± + ouders: - - - ± + + leerlingen: ± + + Voorbeelden De leerlingen: - kunnen een schaafwonde ontsmetten en een pleister aanbrengen L5 L6 - weten dat brandwonden onder koud stromend water gehouden moeten worden L4 L6 - kunnen hulp in- en oproepen voor elk ongeval L4 L6 - kunnen handelingen steriel uitvoeren L5 L6 -- kunnen neusbloedingen en kleine snijwonden verzorgen L6 Enkele concrete initiatieven: L4: bezoek brandweer - rollenspel: brand, oproepen brandweer, brandwondje, … L6: lln. verzorgen kinderen bij speelplaatsongelukjes (onder toezicht lr.) S - SO: navorming EHBO (team – ouders - buurt) I: allergielijst LO 2.1* hebben noties over eigen constitutie (houding- en bewegingsbewustzijn) en ontwikkelen een correcte lichaamshouding leraren: L1 L2 L3 L4 L5 L 6 ± ± - - ± - ouders: ± ± - - - - leerlingen - ± - Voorbeelden De leerlingen L3 L1 L2 - verwerven een goede zit -, sta -, til -, draag- en schrijfhouding - kunnen actief hun houding verbeteren L1 L2 Enkele concrete initiatieven: L1: de schrijftovenaars (met toverstokje) controleren de schrijfhouding MilieuVeiligheid Geestelijke en sociale gezondheidRust en beweging Wat kennen/kunnen/zijn onze leerlingen ? Kruis dit in de rechterkolom aan, en beoordeel nadien de nastreving/realisatie van de eindtermen met een + (goed) ± (redelijk), - (niet goed), op de stippellijn in de linkse kolom. + - beginsituatie opmaken inventariseren, meten, bevragen, … en analyseren sterkten, zwakten, wensen, behoeften, … Welke gezondheidsaspecten (in de rechtse kolom) vind jij persoonlijk (ongeacht jouw leerjaar) erg belangrijk voor een gezond en gelukkig leven? Onderstreep. (max. 2 per domein.) doelen en prioriteiten 7 9 een goede zit -, sta -, til -, draag- en schrijfhouding verwerven *

8 individu en klasgroepschool beïnvloeding school- omgeving thuissituatie, buurt, … samen- werking met Reflectievragen: educatie kennis, inzichten, vaardigheden, attitudes Ondersteunende school- organisatie Infrastructuur, materialen, financiële middelen, klimaat, navorming, … afspraken en regels SWP, website, schoolbrochure, nieuwsbrief, 1) invullen van bestaande initiatieven les over het skelet L5 aandacht voor de schrijfhouding L1 -2 medisch onderzoek CLB 2) brainstormen over andere initiatieven aandachtskaartje op de bank schooltassen- actie schoolbrochure 3) uitbreiden en optimaliseren a.h.v. de reflectievragen Be-DOEL-ing? ET? OD? LPD? Belangrijke accenten van de schoolvisie Navorming, lectuur nodig? ped.studiedag Rugschool ouder- en buurtavond Kennis? Schoolse kennis of kennis voor het leven? + correcte houding Vaardigheden? Aangebracht of getraind? Attitudes? Impliciete of expliciete aandacht? Aansluiting bij de eigen context? Determinanten (positieve of negatieve beïnvloedingsfactoren in de omgeving) ? Prevor Rugschool ergonomisch inrichting oud  ergonomisch meubilair Groeilijn doorheen de leerjaren? WO-thema: school L3 sensibiliseringsactie schoolniveau L6 Samenhang met andere leergebieden? beginsituatiebepaling (a.h.v. observatie- en bevragingsinstru-ment) resultaten observatie- en bevraging poster maken houdingen, tijdschriftknipsels,. (thuis, sec.ond., …) Doordacht beleid? (overleg rond: de bedoeling, de begin- situatie, de geselecteerde acties, de uitvoeringsstappen, de op- volging en controle, de evaluatie en de effectmeting, de bijsturing, ) Informatie & communicatie ouders, …? Sec. ond.? matrix op ouderraad, kinderparlement Participatie van lrn., lln., ouders, int.en ext. experten? Ook bij de brainstorming, selectie, planning, voorbereiding, …? Voorbeeldfunctie leraren? Ouders? … Gunstig klas- en schoolklimaat? Gebracht met een positieve boodschap? Pro-actief? Preventief? Reactief? Werkgroep? Coördinator/procesbewaker? Beheer/Onderhoud? Opvolging/controle? Tussentijdse reflectie? Evaluatie? Effectmeting? Zijn de kinderen er beter van geworden? effectmeting: herhaling ‘beginsituatiebepaling ‘(a.h.v. observatie- en bevragingsinstrument) LO-lessen werkgroep vrijwillige lrn., ouders & lln. Verankering (  levenslange gewoonten)? leuke houdings- en bewegingstussendoortjeskinesist Prevor klasafspraken SWP nieuwsbrieven 4) selecteren van acties  tijdpad5) acties uitvoeren, ondersteunen, opvolgen/controleren 6) tussentijds reflecteren en evalueren 7) evalueren: verloop? effect? vooruitgang? …8) borgen en/of bijsturen9) afronden (onderhouden) Opmaken van een actieplan een goede zit -, sta -, til -, draag- en schrijfhouding verwerven * Gezondheid is meer dan de afwezigheid van ziekte of gebreken; het is een toestand van een zo optimaal mogelijk welbevinden, niet alleen op lichamelijk, maar ook op geestelijk en sociaal vlak. Gezondheidseducatie wil kennis, inzichten, vaardigheden en attitudes bijbrengen om ongezonde leefgewoonten en gedragingen te veranderen en gezonde leefgewoonten te ondersteunen en te stimuleren. Gezondheidseducatie richt zich vooral op leef-stijl en gedrags-verandering, ze wil mensen in staat stellen om bewust te kiezen voor gezond gedrag. Gezondheidsbevordering gaat verder; zij wil een meerwaarde bewerkstelligen. Zij streeft naar een school die kinderen ook een gezonde leeR- en leeFomgeving aanbiedt en zo bijdraagt tot de ontwikkeling van duurzame, levenslange gewoonten die horen bij een gezonde levensstijl. Gezondheidsbevordering wil veranderingen realiseren: door gezondheidseducatie: (bv. kennis van gezonde voeding, inzicht in de axenroos, training in landings- en valtechnieken, versterking van het eigenwaardegevoel, respect voor ieders cultuur,..) door (infra)structurele maatregelen op school (bv. gescheiden afvalbakken installeren, ‘‘groente- & fuitdagen’organiseren, spelmogelijkheden op de speelplaats uitbreiden, een vertrouwensleraar aanstellen,… ) door het klas- en schoolklimaat aan te pakken (bv. de fruit-eetmomenten gezellig maken, zorgen voor succes- ervaringen, het samenspel stimuleren, de collegialiteit waarderen, … door afspraken en regels, en door een consequente uitvoering en opvolging/controle (bv. afspraken: geen snoep in de school, frequentie verluchting klaslokalen, constructieve opmerkingen in de schriften, ….) door acties op het niveau van: individuen, klas, school, schoolomgeving (bv. ind. begeleiding van kinderen door de voorbeeldfunctie van de leraren, de ouders, … (bv. oversteken op het zebrapad, de handen wassen voor de maaltijd, met de fiets naar school, een positieve ingesteldheid, …) door een positieve boodschap (bv. het goede bevestigen, beter proactief dan reactief werken, positieve verwachtingen door de determinanten (beïnvloedingsfactoren) die ongezond gedrag in de hand werken, in kaart te brengen en -indien door overleg, informatie en communicatie, (schoolbrochure, nieuwsbrief, website, ouderavonden, … door participatie (van leraren, kinderen, ouders, …) en samenwerking (met externe experten, diensten,…) Gezondheidsbevordering is een dynamische, prioritaire opdracht voor iedereen. Evenwichtige voeding en beweging staan voor de overheid centraal, maar de school kan - binnen een globaal kader- zelf haar accenten leggen zodat ze aansluiten bij hun leerlingpopulatie en hun context. Dit alles veronderstelt een doordacht beleidsplan met een visie, streefdoelen, acties, reflecties, … én met de evaluatie: Zijn de kinderen er beter van geworden? Persoonlijke aanvullingen: ……………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………. Beginsituatie opmaken? (Specifieke meetinstrumenten CLB, VIG, …)

9 Optimalisatie van het gezondheidsbeleid ondersteuning - beginsituatie opmaken en analyseren -schoolvisie ontwikkelen -sensibiliseren -doelen en prioriteiten bepalen -acties uitvoeren en opvolgen -acties en doel evalueren -acties borgen of bijsturen - actieplan opstellen -initiëren, informeren

10 Optimalisatie van het gezondheidsbeleid Kwaliteit vraagt tijd Neem je tijd ….


Download ppt "Theorie praktijkinstrumenten voor de optimalisatie van het gezondheidsbeleid."

Verwante presentaties


Ads door Google