De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1. Thema’s De twaalf lessen zijn opgebouwd in vier grote blokken.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1. Thema’s De twaalf lessen zijn opgebouwd in vier grote blokken."— Transcript van de presentatie:

1 1

2 Thema’s De twaalf lessen zijn opgebouwd in vier grote blokken.

3 7. Torah-dienst a. Wat is de Torah-dienst? b. Waarom een Torahdienst? c. Jesjoea ging ons voor d. Terug naar de bron in Sion e. Torah is fundament

4 7. Torah-dienst a. Wat is de Torah-dienst? b. Waarom een Torahdienst? c. Jesjoea ging ons voor d. Terug naar de bron in Sion e. Torah is fundament De Torah-dienst is dat deel van de eredienst waarin de Torahrol uit de Aron haKodesj wordt gehaald, wordt gelezen en weer opgeborgen. De Torahdienst kent verschillende attributen en doorloopt verschillende fasen.

5 7. Torahienst De attributen : A.Torahrol B.Aron haKodesj C.Biema D.Jat

6 7. Torah-dienst A.Torahrol e. handvaten a. perkament d. etz chajiem c. pezen b. tekst c.a. 80 vellen (klaf)

7 7. Torah-dienst A.Torahrol e. handvaten a. perkament d. etz chajiem c. pezen b. tekst Gewoonlijk 42 regels Torarol uit Marocco 55 regels Gewoonlijk 42 regels Torarol uit Marocco 55 regels

8 7. Torah-dienst A.Torahrol e. handvaten a. perkament d. etz chajiem c. pezen b. tekst De sofeer schrijft met een ganzeveer of een veer van de kalkoen, geen pen van metaal. Metaal staat in verband met geweld. Door met een veer te schrijven wordt de vrede benadrukt. Torah is een boek van vrede. Metaal staat in verband met geweld. Door met een veer te schrijven wordt de vrede benadrukt. Torah is een boek van vrede. “Het leven en de dood stel ik u voor, de zegen en de vloek; kies dan het leven, opdat gij leeft, gij en uw nageslacht,” Deut.30:19 “ De Here nu sprak tot Mozes: Spreek tot Aäron en zijn zonen: Zó zult gij de Israëlieten zegenen: De Here zegene u en behoede u; de Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig; de Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Zo zullen zij mijn naam op de Israëlieten leggen, en Ik zal hen zegenen.” Num.6:22-27 “ De Here nu sprak tot Mozes: Spreek tot Aäron en zijn zonen: Zó zult gij de Israëlieten zegenen: De Here zegene u en behoede u; de Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig; de Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Zo zullen zij mijn naam op de Israëlieten leggen, en Ik zal hen zegenen.” Num.6:22-27 304.805 letters.

9 7. Torah-dienst Torah een kado van vrede in een wereld vol geweld

10 7. Torah-dienst A.Torahrol e. handvaten a. perkament d. etz chajiem c. pezen - giddin b. tekst

11 7. Torah-dienst A.Torahrol e. handvaten a. perkament d. etz chajiem c. pezen b. tekst Myyx je “Een boom des levens is zij voor wie haar aangrijpen, wie haar vasthouden, zijn gelukkig te prijzen” Spr.3:18 “de mens die ze opvolgt, zal daardoor leven” Neh.9:29 ? ? “Mijn zoon, vergeet mijn onderwijzing [torati] niet” Spr.3:1

12 7. Torah-dienst A.Torahrol e. handvaten a. perkament d. etz chajiem c. pezen b. tekst

13 7. Torah-dienst A.Torahrol h. Keter - rimoniem i. schild f. Riem - gartel

14 7. Torah-dienst A.Torahrol h. Keter - rimoniem i. schild f. Riem - gartel

15 7. Torah-dienst A.Torahrol h. Keter - rimoniem i. schild f. gartel

16 7. Torah-dienst A.Torahrol h. Keter - rimoniem i. schild f. gartel

17 7. Torah-dienst A.Torahrol h. Keter - rimoniem i. Schild - borstplaat f. gartel “Gods weg is volmaakt; des Heren woord is zuiver. Hij is een schild (magen) voor allen die bij Hem schuilen.” 2 Sam.22:31

18 7. Torah-dienst B. Aron haKodesj a. deur b. paroket

19 7. Torah-dienst B. Aron haKodesj a. deur b. paroket Sj’ma - hoor Jisraël - Israël Adonai - Adonai Elohenoe – onze God Adonai - Adonai Echad – is één

20 7. Torah-dienst B. Aron haKodesj a. deur b. paroket Ed - getuigenis En Ik zal dáár met u samenkomen en van het verzoendeksel af, tussen de beide cherubs op de ark der getuigenis [ אֲרוֹן הָעֵדֻת ], over alles met u spreken wat Ik u voor de Israëlieten gebieden zal. Ex.25:22

21 7. Torah-dienst 12 stammenLeviCohen ha gadol B. Aron haKodesj a. deur b. paroket achtergrondinformatie

22 7. Torah-dienst B. Aron haKodesj a. deur b. paroket 1234567 evs y Jesjoea 1234567 “Ik heb hun uw woord gegeven “ Hogepriesterlijk gebed. Joh.17:14

23 7. Torah-dienst C. Biema - migdal “De schriftgeleerde Ezra stond op een houten verhoging (migdal), die men voor die gelegenheid gemaakt had.” Neh. 8:5

24 7. Torah-dienst D. Jad - dy

25 7. Torah-dienst De fasen : A. De sjamasj wordt opgeroepen en opent de Torahdienst “Want uit Sion zal de wet uitgaan en des Heren woord uit Jeruzalem.” Jes.2:3 & Micha 4:2 “Want uit Sion zal de wet uitgaan en des Heren woord uit Jeruzalem.” Jes.2:3 & Micha 4:2 “Wanneer nu de ark opbrak, zeide Mozes: Sta op, Here, opdat uw vijanden verstrooid worden en uw haters van uw aangezicht wegvluchten.” Num.10:35 “Wanneer nu de ark opbrak, zeide Mozes: Sta op, Here, opdat uw vijanden verstrooid worden en uw haters van uw aangezicht wegvluchten.” Num.10:35

26 7. Torah-dienst De fasen : A. De sjamasj wordt opgeroepen en opent de Torahdienst B. De sjamasj opent de Aron ha Kodesj

27 7. Torah-dienst De fasen : A. De sjamasj wordt opgeroepen en opent de Torahdienst B. De sjamasj opent de Aron ha Kodesj C. De Tora wordt rondgedragen

28 7. Torahdienst De fasen : A. De sjamasj wordt opgeroepen en opent de Torahdienst B. De sjamasj opent de Aron ha Kodesj C. De Tora wordt rondgedragen D. De Torah wordt ontmanteld en op de Biema gelegd

29 7. Torah-dienst De fasen : A. De sjamasj (gabbai)wordt opgeroepen en opent de Torahdienst. B. De sjamasj opent de Aron ha Kodesj C. De Tora wordt rondgedragen D. De Torah wordt ontmanteld en op de Biema gelegd E. De oleh/olah (lezer) wordt opgeroepen

30 7. Torah-dienst De fasen : A. De sjamasj (gabbai)wordt opgeroepen en opent de Torahdienst. B. De sjamasj opent de Aron ha Kodesj C. De Tora wordt rondgedragen D. De Torah wordt ontmanteld en op de Biema gelegd E. De oleh/olah (lezer) wordt opgeroepen F. De lezer groet de gemeente

31 7. Torah-dienst De fasen : A. De sjamasj (gabbai)wordt opgeroepen en opent de Torahdienst. B. De sjamasj opent de Aron ha Kodesj C. De Tora wordt rondgedragen D. De Torah wordt ontmanteld en op de Biema gelegd E. De oleh/olah (lezer) wordt opgeroepen F. De lezer groet de gemeente G. De lezer spreekt de beracha uit Ezra zegende JHWH

32 7. Torah-dienst De fasen : A. De sjamasj (gabbai)wordt opgeroepen en opent de Torahdienst. B. De sjamasj opent de Aron ha Kodesj C. De Tora wordt rondgedragen D. De Torah wordt ontmanteld en op de Biema gelegd E. De oleh/olah (lezer) wordt opgeroepen F. De lezer groet de gemeente G. De lezer spreekt de beracha uit H. De lezer leest een zin in het Hebreeuws uit de Torahrol.

33 7. Torah-dienst De fasen : A. De sjamasj (gabbai)wordt opgeroepen en opent de Torahdienst. B. De sjamasj opent de Aron ha Kodesj C. De Tora wordt rondgedragen D. De Torah wordt ontmanteld en op de Biema gelegd E. De oleh/olah (lezer) wordt opgeroepen F. De lezer groet de gemeente G. De lezer spreekt de beracha uit H. De lezer leest een zin in het Hebreeuws uit de Torahrol. I. Daarna één van de zeven allija’s gelezen in het Nederlands

34 7. Torah-dienst De fasen : A. De sjamasj (gabbai)wordt opgeroepen en opent de Torahdienst. B. De sjamasj opent de Aron ha Kodesj C. De Tora wordt rondgedragen D. De Torah wordt ontmanteld en op de Biema gelegd E. De oleh/olah (lezer) wordt opgeroepen F. De lezer groet de gemeente G. De lezer spreekt de beracha uit H. De lezer leest een zin in het Hebreeuws uit de Torahrol. I. Daarna één van de zeven allija’s gelezen in het Nederlands J. Afgesloten door een beracha

35 7. Torah-dienst a. De Bijbel is de basis van ons geloof a. Wat is de Torah-dienst? b. Waarom een Torahdienst? c. Jesjoea ging ons voor d. Terug naar de bron in Sion e. Torah is fundament Een ieder nu, die deze mijn woorden hoort en ze doet, zal gelijken op een verstandig man, die zijn huis bouwde op de rots. Matth.7:24 21 Niet een ieder, die tot Mij zegt: Here, Here, zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie doet de wil mijns Vaders, die in de hemelen is. 22 Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Here, Here, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam boze geesten uitgedreven en in uw naam vele krachten gedaan? 23 En dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij werkers der wetteloosheid. “Want voorwaar, Ik zeg u: Eer de hemel en de aarde vergaat, zal er niet één jota of één tittel vergaan van de wet, eer alles zal zijn geschied.” Matth.5:18 “Want voorwaar, Ik zeg u: Eer de hemel en de aarde vergaat, zal er niet één jota of één tittel vergaan van de wet, eer alles zal zijn geschied.” Matth.5:18

36 7. Torah-dienst a. De Bijbel is de basis van ons geloof b. Wij identificeren ons met onze Joodse broeders en zusters en zoeken verbinding. a. Wat is de Torah-dienst? b. Waarom een Torahdienst? c. Jesjoea ging ons voor d. Terug naar de bron in Sion e. Torah is fundament Gij bemerkt dus, dat zij, die uit het geloof zijn, kinderen van Abraham zijn. Gal.3:7 “Israël was de Here geheiligd, de eersteling zijner opbrengst” Jer.2:3 רֵאשִׁית תְּבוּאָתֹה eersteling van zijn oogst

37 7. Torah-dienst a. Wat is de Torah-dienst? b. Waarom een Torahdienst? c. Jesjoea ging ons voor d. Terug naar de bron in Sion e. Torah is fundament “En zij kwamen te Kafarnaüm en terstond op de sabbat ging Hij naar de synagoge en leerde.” Marc.1:21 “En toen de sabbat aangebroken was, begon Hij te leren in de synagoge.” Marc.6:2 “en Hij leerde hen geregeld op de sabbat.”Luc.4:31 “Op een andere sabbat geschiedde het, dat Hij in de synagoge ging en leerde.”Luc.6:6 “Hij was bezig te leren in een der synagogen op sabbat.”Luc.13:10 “Immers Mozes heeft van oudsher in iedere stad, die hem prediken, daar hij elke sabbat in de synagogen wordt voorgelezen.” Hand.15:21 Mozes wordt voorgelezen = Torah wordt voorgelezen Mozes wordt voorgelezen = Torah wordt voorgelezen

38 7. Torah-dienst a. Wat is de Torah-dienst? b. Waarom een Torahdienst? c. Jesjoea ging ons voor d. Terug naar de bron in Sion e. Torah is fundament “En Jezus keerde in de kracht des Geestes terug naar Galilea. En de roep over Hem ging uit door de gehele streek. En Hij leerde in hun synagogen en werd door allen geprezen. En hij kwam te Nazaret, waar Hij opgevoed was, en Hij ging volgens zijn gewoonte op de sabbatdag naar de synagoge en stond op om voor te lezen. En Hem werd het boek van de profeet Jesaja ter hand gesteld en toen Hij het boek geopend had, vond Hij de plaats, waar geschreven is: De Geest des Heren is op Mij, daarom, dat Hij Mij gezalfd heeft, om aan armen het evangelie te brengen; en Hij heeft Mij gezonden om aan gevangenen loslating te verkondigen en aan blinden het gezicht, om verbrokenen heen te zenden in vrijheid, om te verkondigen het aangename jaar des Heren. Daarna sloot Hij het boek, gaf het aan de dienaar terug en ging zitten.”Luc.4:14-20 Deze gewoonte van Jesjoea willen we herstellen Deze gewoonte van Jesjoea willen we herstellen

39 7. Torah-dienst a. Wat is de Torah-dienst? b. Waarom een Torahdienst? c. Jesjoea ging ons voor d. Terug naar de bron in Sion e. Torah is fundament “Daarom ben ik van oordeel, dat men hen, die zich uit de heidenen tot God bekeren, niet verder moet lastig vallen, maar hun aanschrijven, dat zij zich hebben te onthouden van wat door de afgoden bezoedeld is, van hoererij, van het verstikte en van bloed. Immers Mozes heeft van oudsher in iedere stad, die hem prediken, daar hij elke sabbat in de synagogen wordt voorgelezen. Hand.15:19,20,21

40 7. Torah-dienst a. Wat is de Torah-dienst? b. Waarom een Torahdienst? c. Jesjoea ging ons voor d. Terug naar de bron in Sion e. Torah is fundament “En het zal geschieden in het laatste der dagen: dan zal de berg van het huis des Heren vaststaan als de hoogste der bergen, en hij zal verheven zijn boven de heuvelen. En alle volkeren zullen derwaarts heenstromen en vele natiën zullen optrekken en zeggen: Komt, laten wij opgaan naar de berg des Heren, naar het huis van de God Jakobs, opdat Hij ons lere aangaande zijn wegen en opdat wij zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan en des Heren woord uit Jeruzalem.” Jes. 2:2,3

41 7. Torah-dienst a. Wat is de Torah-dienst? b. Waarom een Torahdienst? c. Jesjoea ging ons voor d. Terug naar de bron in Sion e. Torah is fundament “Niet een ieder, die tot Mij zegt: Here, Here, zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie doet de wil mijns Vaders, die in de hemelen is. Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Here, Here, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam boze geesten uitgedreven en in uw naam vele krachten gedaan? En dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij werkers der wetteloosheid. Een ieder nu, die deze mijn woorden hoort en ze doet, zal gelijken op een verstandig man, die zijn huis bouwde op de rots. En de regen viel neer en de stromen kwamen en de winden waaiden en stortten zich op dat huis, en het viel niet in, want het was op de rots gegrondvest. En een ieder, die deze mijn woorden hoort en ze niet doet, zal gelijken op een dwaas man, die zijn huis bouwde op het zand. En de regen viel neer en de stromen kwamen en de winden waaiden en sloegen tegen dat huis, en het viel in, en zijn val was groot. Matth.7:21-27 “Niet een ieder, die tot Mij zegt: Here, Here, zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie doet de wil mijns Vaders, die in de hemelen is. Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Here, Here, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam boze geesten uitgedreven en in uw naam vele krachten gedaan? En dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij werkers der wetteloosheid. Een ieder nu, die deze mijn woorden hoort en ze doet, zal gelijken op een verstandig man, die zijn huis bouwde op de rots. En de regen viel neer en de stromen kwamen en de winden waaiden en stortten zich op dat huis, en het viel niet in, want het was op de rots gegrondvest. En een ieder, die deze mijn woorden hoort en ze niet doet, zal gelijken op een dwaas man, die zijn huis bouwde op het zand. En de regen viel neer en de stromen kwamen en de winden waaiden en sloegen tegen dat huis, en het viel in, en zijn val was groot. Matth.7:21-27

42


Download ppt "1. Thema’s De twaalf lessen zijn opgebouwd in vier grote blokken."

Verwante presentaties


Ads door Google