De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Aanbesteden verduurzaming gemeentelijk vastgoed

Verwante presentaties


Presentatie over: "Aanbesteden verduurzaming gemeentelijk vastgoed"— Transcript van de presentatie:

1 Aanbesteden verduurzaming gemeentelijk vastgoed
met prestatiecontracten 5 november 2015

2 Inhoud

3 Intro Insteek MRDH Positie BAR Aanpak Barendrecht Kennisuitwisseling
Belang duurzaam aanbesteden

4 Wat willen we bereiken? Label A ineens 40% energiezuiniger over 3 jaar
Energieneutraal binnen 10 jaar Preventief onderhoud Correctief onderhoud Retrofitten

5 H Hoe willen we dit bereiken?
Traditioneel met ontwerp en bestek: onderhoud en verduurzaming onderscheiden uitgebreid onderzoek en engineering nodig weten wat je wilt en goede resultaatomschrijving veel tijd en kosten in aanbestedingsfase per object Investeringen voor verduurzaming financieren risico’s voor opdrachtgever als prestaties tegenvallen. Innovatief met prestatiecontracten: onderhoud en verduurzaming integreren alleen nulmeting nodig meetbare prestatie indicatoren afspreken algemeen contract voor meerdere objecten Investeringen kunnen worden gespreid risico’s kunnen evenwichtig worden vastgelegd

6 Waar halen we het geld vandaan?
Uitgangspunt: uitvraag met prestatiecontracten Initiële investeringen zijn niet nodig voor gemeente Jaarlijkse contractkosten worden hoger door verduurzaming Beheerskosten kunnen lager door minder contracten Energiekosten zullen dalen Exploitatie kosten kunnen per saldo gelijk blijven

7

8 Hoe gaan we dit organiseren?
A. Voorbereiding: Inventarisatie gebouwen en techniek Nulmeting energieprestatie Vaststellen status onderhoud Opstellen prestatiecontract Uitvraag bij Esco’s conform leidraad RVO

9 Wat zoal nodig is bij de inventarisatie!
1. Gebruiksfunctie 2. Meetstaat met BVO, VVO en GO 3. Aantal verdiepingen 4. Openingstijden 5. Gebruikstijden installaties 6. Gebouwhoogte 7. Bouwjaar 8. Renovatiejaar Huurders: 9. Indeling van het gebouw: multi- of single-tenant? Welke huurders bezetten welke verdiepingen en welk metrage? 10. Hoe lang lopen de huurcontracten van de huidige huurders? 11. Worden er nieuwe huurders voorzien? 12. Zijn de huidige huurders in de afgelopen 3 jaren ook al huurder geweest van het gebouw en hebben zij toen evenveel metrage gehuurd? 13. Wat is de huidige bezettingsgraad van het gebouw, wat was deze (bij benadering) in de afgelopen 3 jaren en wat is de verwachting hiervan voor de komende jaren? 14. Hoeveel medewerkers werken er momenteel in het pand? Energie: 15. Jaarverbruik van elektriciteit en gas (en, indien aanwezig, stadsverwarming) van de afgelopen drie jaren, met jaarfacturen waarop ook de maand verbruiken staan vermeld. 16. Meest recente energiefacturen van elektriciteit en gas (en, indien aanwezig, stadsverwarming): naast levering ook netbeheer & meterhuur Techniek: 17. HVAC-installaties: • Inventarisatielijst van de opgestelde HVAC-installaties met daarbij: i. Vermogens; ii. Kloktijden; iii. Leeftijden van de installaties; iv. Stooklijnen. • Principeschema’s van HVAC-installaties 18. Verlichting: • Huidige branduren; • Tekeningen van het huidige verlichtingsplan gecombineerd met een lijst van de gebruikte types armaturen/ verlichtingsbronnen; • Leeftijd van de verlichting. 19. Bouwfysica: • Gegevens gevel-, dak– en vloerisolatie: type en isolatiewaarden • Glasgegevens: type en isolatiewaarden • Plattegronden en aanzichten van het object 20. Gebouwbeheersysteem (GBS): • Merk, type en leeftijd van (de onderdelen van) het huidige GBS; • Login gegevens (meekijk-login); • Indien het een Priva-GBS betreft, de Priva-projectmap van het pand. 21. Inrichting van het huidige energiemanagement: welke systemen worden daar nu voor gebruikt? Onderhoud: 22. Huidige jaarlijkse kosten voor correctief en preventief onderhoud van de werktuigbouwkundige en de elektrotechnische installaties, en ook voor bouwkundig onderhoud. 23. Welke vervangingsinvesteringen staan gepland voor de komende jaren (heeft u een MJOP)? 24. Is het vervangen van de klimaatinstallaties (LBK’s, koelmachines, ketels, etc.) de verantwoordelijkheid van de huurder of de eigenaar? 25. Is het vervangen van de verlichtingsbronnen de verantwoordelijkheid van de huurder of de eigenaar? 26. Is het vervangen van de verlichtingsarmaturen de Eerdere adviezen: 27. Eerdere adviesrapporten die zijn uitgebracht voor dit gebouw. 28. Huidig energieprestatie label inclusief onderbouwing. Contract: 29. Zijn er bestaande leningsovereenkomst(en) behorend bij het onroerend goed die het vestigen van een recht van opstal in de weg staan. En zo ja, welke en zijn deze overbrugbaar? 30. Is het verstrekken van een concerngarantie of een bankgarantie mogelijk?

10 Onderhoud storting per m2
22-sep-15 Barendrecht FCL Object beschrijving Type Gebouwen Adres 1 Postcode Aantal Huurders Huurders Oppervlakte (BVO) Bouw-Jaar Onderhoud Jaarlijkse storting onderhoudsvoorziening gemeentelijke gebouwen (planmatig) Onderhoud storting per m2 Energie-kosten Energie-kosten per m2 Energielabel Opmerkingen 1 Londen Bedrijfsruimte Eigen Hulpkpl.Huisvesting Gemeentewerf Londen 15 2993 LA Gemeente 2.433 1998 26.500 10,9 28.400 11,7 B 2 Aad van Loon Sportschool, Gemeentehuis, Politie Buro Maasstraat Hulpkpl.Huisvesting Gemeentehuis - PLAN Maastraat 28, 28A, Binnenhof 1 2991 AD 3 Aad van Loon, gemeente, politie 13.001 2002 Aad van Loon 20,2 9,8 A Baerne, Cultureel centrum Cultuur Gebouw De Baerne Buitenlandsebaan 1-1a, 2e barendrechtseweg 225 - ToBe 1.660 1961 39.000 23,5 17.700 10,7 C 4 Kruispunt Bibliotheek, Parkeergarage, Supermarkt AH, Theater, Kantoren en zalen, Theatercafe Gebouw Het Kruispunt Middenbaan 97, 109, 111, 113, Achterom 125 2991 CS Bibliotheek, gemeente, Albert Heijn, theater 8.032 1994 Bibliotheek 44.000 5,5 85.900 5 Speeldoos / Troubadour Peuterspeelzaal, Bergingen, Trefpunt cultureel centrum Gebouw Het Trefpunt dr Kuyperstraat 4 2991 GB SKB, Trefpunt Multifunctioneel Centrum 1.405 1955 SKB 14.050 10,0 20.100 14,3 6 Zeppelin Basisschool, Ziezo KDV, Waterpoort Sporthal, Politie Buro Middeldijkerplein, Waterpoort Cultureel Centrum MFA Gebouw MFA Waterpoort Middeldijkerplein 1, 3, 5, 7, 9 2993 DL 3Primair, SKB, Gemeente, Politie 6.803 2000 3Primair 15,4 70.900 10,4 7 MFA Kruidentuin Gebouw MFA Kruidentuin Kruidentuin 6, 10 2991 RK 3Primair, PCPO, SKB, CJG 3.578 1969 0,0 D vervalt voor investeringen omdat dit project nu wordt nieuw gebouwd 8 Schaepmanschool Bergingen, Zeeheld Gymzaal Onderwijs Gebouw De Zeeheld (Sport) Evertsenstraat 2992 BG RVKO, Gemeente 479 2003 RVKO 4.000 8,4 10.200 21,3 9 Driesprong Kantine / Gasterij, Sporthal Sport Gebouw De Driesprong (Sport) Marijkesingel 22 2991 BK Stichting Steunfonds CBV Binnenl., Beheerder 2.496 1977 Stichting Steunfonds CBV Binnenl. 64.000 25,6 34.300 13,7 10 Aksent, gemeenschappelijk en sporthal Gebouw Aksent (Sport) Bachlaan 12 2992 GK Beheerder 1.614 1995 34.500 21,4 41.300 11 Inge de Bruin Bad / Sportfondsenbad Gebouw Inge de Bruijn (Sport) Hamburg 200 2993 LG Sportfondsen Barendrecht 3.492 1999 vervalt voor investeringen omdat beheer en energie in een aparte NV is onder- gebracht Totaal 44.993 Investeringsruimte bij 50% besparing voor 15 jaar

11

12 Hoe gaan we dit organiseren?
B. Uitvraag: Niet bij bedrijven/Esco’s zonder ervaring met prestatiecontracten Niet bij Energieleveranciers die belang hebben bij energieverkoop en geen expertise hebben met gebouwonderhoud Aanbesteding met voorafgaande selectie (bv bij BAM, TBI, Structon, Unica, Cofely ect.)

13 Welke prestaties en garanties?
Onderhoud indicatoren Energiebesparingseisen Binnenklimaat bandbreedte Gewijzigde omstandigheden Competenties personeel Gebouwgebruik Bonus/malus Einde contract Welke gemeenten kan kennis uitwisselen??

14 Monitoring en bijsturing?
Controle op prestaties i.p.v. op uitvoering Meten en afwijkingen communiceren 1 contract en 1 partij i.p.v. 10-tallen Gezamenlijk verantwoordelijk Expertise delen in Esconetwerk.nl

15 Impact op organisatie?


Download ppt "Aanbesteden verduurzaming gemeentelijk vastgoed"

Verwante presentaties


Ads door Google