De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Module ‘Ouderbetrokkenheid’ AD opleiding ‘Pedagogisch educatief medewerker’ Week 4.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Module ‘Ouderbetrokkenheid’ AD opleiding ‘Pedagogisch educatief medewerker’ Week 4."— Transcript van de presentatie:

1 Module ‘Ouderbetrokkenheid’ AD opleiding ‘Pedagogisch educatief medewerker’ Week 4

2 Programma week 3 OnderwerpVoorbereiding LezenMaken/ doen De thuissituatie -Inleiding het gezin als een systeem. Verschillen tussen opvoeden thuis en in de opvang. - Eigen en andere waarden. - Opdracht 4 + 5 verduidelijken Ouderbetrokkenheid thuis: sleutel voor schoolsucces Over de invloed van ouders op het schoolsucces van hun kind en de rol van (voor)schoolse voorzieningen. (downloaden) Kinderopvang: Opvoeden in diversiteit. De dagelijkse praktijk in kindercentra. Door Fica Djohani en Judith Maas (via docent) Onderstreep wat je aanspreekt in de tekst. Schrijf in het kort jouw mening over diversiteit in opvoeden Opdracht 3: Opdracht over wederzijdse betrokkenheid; samen leven, samen doen, samen denken/beslissen en advies aan eigen organisatie

3 Ouderbetrokkenheid thuis Niet zozeer de participatie op school, maar de betrokkenheid thuis levert een grote bijdrage aan de ontwikkeling en het leerproces van kinderen (Desforges en Abouchaar, 2003)

4 Ouderbetrokkenheid thuis Leidt tot meer zelfvertrouwen, meer positieve attitudes naar school, betere prestaties en een verdere ontwikkeling van sociale competenties Investeren in ouderbetrokkenheid thuis draagt dus bij aan het vergroten van de ontwikkelingsmogelijkheden van kinderen Om de ouderbetrokkenheid thuis te vergroten is het van belang om de verwachtingen en behoeftes van ouders in beeld te hebben/ krijgen!

5 Opvoedings- en onderwijsondersteunend gedrag van ouders (kenmerken) Steunen, sturen, stimuleren Verdiepende communicatie met kind Hoge (reële) verwachtingen Een rijke leef- en leeromgeving voor ‘informeel leren’

6 Hechting Veilig gehechte kinderen hebben zelfvertrouwen en dat vormt een basis voor de verdere ontwikkeling Het opvoedingsgedrag van ouders wordt met name beïnvloed door het welbevinden van de ouders en gezinsculturele en gezinsstructurele factoren Gezinsstructurele kenmerken: stress, armoede, werkloosheid, eenoudergezin, isolement Gezinsculturele kenmerken: cultuurparticipatie, taalbeheersing, leesgedrag, hobby’s, gezamenlijke activiteiten

7 Opvoedingsadviezen zijn dus heel belangrijk! (voorlichting, informatie etc.)

8 Verschillen tussen ouders diversiteit

9 Diversiteit  Het kunnen omgaan met diversiteit is een belangrijke professionele vaardigheid en houding 1.Belangrijk is dat de beroepskracht beseft zelf onderdeel te zijn van die diversiteit 2.Een ander belangrijk aspect is dat beeldvorming en stereotypering als valkuilen in het werken met diverse groeperingen worden onderkend.

10 Verschillen en overeenkomsten We zijn geneigd meer naar verschillen dan naar overeenkomsten te kijken Dat werkt beeldvorming, generalisatie en vooroordelen in de hand

11 Richtlijnen... Het besef dat de eigen opvattingen kunnen doorwerken in de beoordeling van andere opvoedingsideeën is een voorwaarde om open te kunnen staan voor de opvoedingsideeën van ouders

12 Verschillende programma’s om ouders thuis te begeleiden Voorbeeld: ‘Opstapje’ http://www.youtube.com/watch?v=ACe2a8lKtPQ&feature=youtu.be Wat vinden jullie van zo’n programma?

13 VVE Thuis http://www.youtube.com/watch?v=GvrIDNp4cTs

14 Ouderprogramma’s Er bestaan verschillende ouderprogramma’s... Info vanuit het project ‘beter presteren’ : http://www.onderwijsbeleid010.nl/ouderprogrammagroepnul

15 Opdracht 4 Draaiboek voor een contactavond met ouders Maak een draaiboek voor een contactavond met ouders op jouw praktijkplek waarbij jij de rol hebt van begeleider. Het doel van de contactavond is dat ouders thuis iets met hun kind gaan doen dat aansluit op wat de kinderen doen op jouw praktijkinstelling. A.Kies een thema (dat kan in het kader van een VVE programma maar kan ook een ‘eigen’ thema zijn). Maak je doel concreet (meetbaar). B.Kies een vorm (voorlichting, discussie, rollenspel, dialoog, creatief bezig zijn, etc.) Waarom kies je voor deze vorm? Op welke manier hou je rekening met de diversiteit in opvoeding ideeën? Onderbouw dat. C.Maak een programma D.Beschrijf de organisatie; werving, planning (wanneer), taakverdeling, inrichting lokaal e.d. E.Wat is jouw rol als begeleider van de avond en welke vaardigheden zijn hierbij nodig?

16 Opdracht 5 Betoog Schrijf een betoog over de verschillen in opvoedingsaanpak thuis en op de kinderdagopvanginstelling (welke zie jij) en hoe de organisatie zorg kan dragen voor (meer) afstemming. Wat is een betoog? Een betoog is een tekst waarin een bepaald standpunt wordt verdedigd met behulp van argumenten. Zo ben je als schrijver van het betoog in discussie met je lezer. Je gaat ervan uit dat de lezer het wellicht niet eens is met je standpunt en dat je hem met je betoog moet overtuigen.

17 Voorbeelden van een betoog: Een ingezonden brief Je schrijft een voorstel voor je collega’s over hoe de organisatie de kwaliteit binnen het werk kan verbeteren, met de bijbehorende voor- en nadelen van je voorstel en als conclusie dat jouw voorstel het meest wenselijk is. Zorg voor een duidelijke structuur in je betoog!

18 Afsluiting: Tot zover de 4 e bijeenkomst… tot volgende week! Voorbereiding op week 7 LezenMaken / Doen Opdracht 4: Draaiboek voor een contactavond met ouders Opdracht 5: Betoog schrijven over de verschillen in opvoedingsaanpak + het zorgdragen voor afstemming


Download ppt "Module ‘Ouderbetrokkenheid’ AD opleiding ‘Pedagogisch educatief medewerker’ Week 4."

Verwante presentaties


Ads door Google