De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vandaag  Literatuur hf 6 en 7 adhv ervaringen  Evaluatie + afronding  Afspraken volgende keer.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vandaag  Literatuur hf 6 en 7 adhv ervaringen  Evaluatie + afronding  Afspraken volgende keer."— Transcript van de presentatie:

1

2 Vandaag  Literatuur hf 6 en 7 adhv ervaringen  Evaluatie + afronding  Afspraken volgende keer

3 Ster en spinnenweb  De agenda van vandaag is ….  Wat gaan we vandaag doen ….?

4 Hf 6 Coaching van groepen Dimensies groepsproces en coaching: Procedureel (aanpak/ werkwijze van leer/werkproces irt taken) welke informatie en afspraken maken vergadering en agenda bijsturen Relationeel (interactie, normen, gedragsregels, gevoelens) Coach: belangrijk om bespreekbaar te maken HOE? Inhoudelijk Coach: motiveren en stimuleren van groep om met inhoud aan de slag te gaan HOE?

5  l Relationeel  – Verhouding coach – student  – Verhouding studenten onderling  – Respect, vertrouwen, sfeer, veiligheid  l Procedureel  – Spelregels/afspraken  – Aanpak/werkwijze  – Rolverdeling  l Inhoudelijk  – Faciliteren leerproces  – Vraagbaak/ ‘kwaliteitscontrole’  – Uitleg/toelichting (indien nodig)

6  Relationeel  – Creëer een veilig groepsklimaat  – Maak storingen bespreekbaar  – Evalueer het groepsproces  – Beken beperkingen  l Procedureel  – Gedraag je consistent met de gedragsregels  – Evalueer het groepsproces  – Verdiepingsvragen stellen  – Stimuleer een evenwichtige participatie  l Inhoudelijk  – Ondersteun en moedig aan  – Kaatsen  – Uitspelen  – Chargeren  – Advocaat van de duivel

7 Denk eens terug aan social work, PMG of andere groepsopdrachten Groepsontwikkeling  Hoe verliep het met de groep onderling?  Waarom de ene groep leuker en beter dan de andere?  Waarom het liefst altijd dezelfde groep?  Goede en minder goede vaardigheden begeleider?  Wanneer grijp je in als begeleider?

8 Groepsontwikkeling 4 fases:  1 e = oriëntatie  2 e = onvrede  3 e = oplossing  4 e = productiviteit

9 Beïnvloeden van de communicatie  Creëer veilig groepsklimaat  Gedraag je consistent met regels  Maak storingen bespreekbaar  Ondersteun en moedig aan  Stimuleer evenwichtige participatie  Evalueer groepsproces

10 Hf 7 Lastige situaties bij het coachen van groepen Soorten groepsproblemen Conflicten Verlies aan motivatie Besluiteloosheid

11  Conflicten  – Verhitte discussie  – Ongeduld; niet uit laten spreken  – Persoonlijke aanvallen; verwijtende toon  l Verlies aan motivatie  – Kletsen of juist stiltes  – Gebrek aan voorbereiding; geen verantwoordelijkheid  – Snel tevreden; onverschilligheid  l Besluiteloosheid en oeverloosheid  – Te abstract  – Geen hoofd- van bijzaken kunnen scheiden  – Niet eens kunnen worden  – Stokpaardjes; langs elkaar heen

12 Lastige situaties Communicatie: best belangrijk... Lastige situaties in communicatie Hoe breng ik mijn boodschap over aan iemand die het gewoon niet wil snappen? Hoe krijg ik de ander zover dat hij naar mij luistert? Hoe spreek ik iemand aan die doorlopend elke discussie domineert? Hoe breng ik een boodschap over die de ander niet wil horen?

13 Eigen ervaringen met lastige situaties  Ga aan de slag met buurman/vrouw  Bedenk ieder een lastige situatie  Kies 1 van de 2 voorbeelden uit om te doordenken  Had het te maken met besluitloosheid, motivatie, conflict?  Welke interventie/interventies heeft de coach/begeleider toegepast?  Die ingreep werkte wel en bedenk waarom? Of:  Die ingreep werkte niet en bedenk waarom?

14 Conflicthantering Ga je als coach toegeven, oplossen, compromis sluiten, ontlopen, forceren?  Actief luisteren naar de groep  Eigen standpunt inbrengen  Gezamenlijk oplossing zoeken  Concrete afspraken maken

15 Motiveren groep  Hoge verwachtingen hebben  Succeservaringen bieden  Heldere instructies  Eigen enthousiasme  Ruimte voor interesse  Actieve participatie  Relevantie aangeven  Stimuleren nieuwsgierigheid en verantwoordelijkheid  Waardeer inspanning

16  Motiveren van studenten  – Vertrouwen  l Hoge verwachtingen  l Succeservaringen  l Heldere instructie  – Waarde  l Eigen enthousiasme  l Ruimte voor interesse  l Actieve participatie  l Relevantie aangeven  – Resultaat  l Surfacelearner: waardeer inspanning  l Deep learner: stimuleer nieuwsgierigheid en verantwoordelijkheid

17 http://video.google.com/videoplay?d ocid=-5629273206953884671#  Plenaire discussie  l Wat vonden jullie van de film?  l Geef een metafoor van jezelf als begeleider  en bespreek deze onderling  l Sterke en zwakke punten van jezelf  l Wat heben jullie gemist/tips voor  verbetering?  l Wat heb hebben jullie geleerd?  http://www.youtube.com/watch?v=t8HWJqgMAhU http://www.youtube.com/watch?v=t8HWJqgMAhU

18 Volgende keer = week 6  Concept eindverslag meenemen naar de les


Download ppt "Vandaag  Literatuur hf 6 en 7 adhv ervaringen  Evaluatie + afronding  Afspraken volgende keer."

Verwante presentaties


Ads door Google