De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

 Toetsonderdeel 2) eindverslag / eind kwartaal 4  Kwartaal 4 wordt afgesloten met een eindverslag. Dit is een evaluatie waarin je terugblikt en reflecteert.

Verwante presentaties


Presentatie over: " Toetsonderdeel 2) eindverslag / eind kwartaal 4  Kwartaal 4 wordt afgesloten met een eindverslag. Dit is een evaluatie waarin je terugblikt en reflecteert."— Transcript van de presentatie:

1  Toetsonderdeel 2) eindverslag / eind kwartaal 4  Kwartaal 4 wordt afgesloten met een eindverslag. Dit is een evaluatie waarin je terugblikt en reflecteert  op respectievelijk de aangeboden theoretische concepten en jouw persoonlijke ontwikkeling binnen  het thema begeleiden en coachen.  Je eerste reflectieverslag neem je hierin mee (het is logisch dat er dus een verloop cq ontwikkeling  van jou zichtbaar moet zijn van begin kwartaal 3 en eind kwartaal 4).  Het verslag omvat minimaal 4 en maximaal 8 pagina’s.  Je beschrijft minimaal de volgende punten:  - Wat zijn jouw eye-openers n.a.v. dit kwartaal? (Richtvragen hierbij zijn o.a.: wat is je het meest  bijgebleven? Waar heb je t meest van geleerd? Waar ben je mee geconfronteerd? Etc.  - Beschrijf minimaal 3 theoretische concepten die jou het meest aangesproken hebben en  motiveer dit.  - Beschrijving meerwaarde van de module begeleiden en coachen voor jou als student. Wat is  de kracht van de module en wat kan verbeterd worden?  - Waarop heb jij je tot nu toe het meest ontwikkeld vind je?  - Waarop je je nog verder wilt ontwikkelen en waarom (kwaliteiten en valkuilen)  - Wat voor een type coach ben jij? (beschrijf jouw visie, maak gebruik van literatuur!)  - Overzicht persoonlijke leerdoelen

2  Minimaal gebruik van 2 literatuurbronnen/verwijzingen (let op: correcte APA verwijzing!)  Dit verslag (mag nog in laatste conceptversie zijn) wordt besproken in week 7 van kwartaal 4. Deze  neem je dan dus mee naar de les!!  Inleveren definitief eindverslag:  Verslagen dienen in een snelhechter te worden ingeleverd (week 8 kw 4). Het eerste reflectieverslag  (toetsonderdeel 1) inclusief beoordeling van de docent moet ook bijgeleverd worden.  Voorzie je stukken altijd van je naam, studentnummer, klas/subgroep. Vergeet daarbij niet het  betreffende toetsonderdeel te vermelden!

3  http://www.youtube.com/watch?v=d_Tsq7qv gW0&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=d_Tsq7qv gW0&feature=related  Handig filmpje

4 Feedback is mondelinge informatie over waargenomen gedrag en hoe dit wordt begrepen en ervaren. Ondersteunt en bevordert + gedrag Het corrigeert niet helpend gedrag Het verduidelijkt relaties en bevordert begrip

5 Laat anderen merken hoe men over zichzelf denkt en voelt (non-verbaal) Aan anderen vertellen hoe men over zichzelf denkt en voelt (confronteren) Tegen elkaar zeggen hoe men over zichzelf denkt en voelt (dialoog)

6  http://www.youtube.com/watch?v=kruNahpB hes&feature=related

7 Beschrijvend Specifiek Rekening houdend met behoeften Bruikbaar Gewenst Timing Duidelijk en precies

8

9 Verborgen/prive gebied + blinde vlek dominant bij beginnende groepen Trainingsdoelen kunnen zijn deze gebieden te verkleinen en gebied A, de vrije ruimte uit te breiden D.M.V: Acceptatie van anderen en hun zelfbeeld Grenzen aangeven Bereidheid tot vergroting zelfkennis

10 Verschil tussen nagestreefde waarden en feitelijke waarden Belangrijk dat feedback plaatsvindt bij een gering verschil tussen deze waarden, maar wel buiten de marges (speelruimte) Te veel negatieve feedback leidt tot rigiditeit Te veel positieve feedback leidt tot chaos Natuurlijk evenwicht is ideaal Kritische kanttekening docent: Positief en negatief is mij te subjectief.

11 Feedbackmechanisme: Vaststelling Vergelijking Actie ( Signaal tot al dan niet bijsturing ) Actie: Aanpassing van feitelijk gedrag Aanpassing zelfbeeld Aanpassing relatie feedbackgever Feedback is altijd gekleurd door de gever

12 Omschrijving Egan zeer discutabel Debat in de groep wat/hoe/wannneer confronteer je Typen confrontatie: Ervaringsgericht Sterktegericht Zwaktegericht Didactisch Handelingsgericht

13 Goede relatie Acceptatie als basishouding Als suggesties Helder en directe verwoording Feiten als feiten en gevoelens als gevoelens Als uitnodiging om naar zichzelf te kijken Nieuwsgierige houding Geen angst bij twijfel of onzekerheid Flexibele reactiemogelijkheden Als het past bij de groepsdoelstellingen Om echte te helpen Liefdevol

14 Diskwalificaties als basisgedachte: Je hebt het recht niet om dit mij te zeggen Zo ben ik nou eenmaal Dit zegt iets over (het ligt aan) jouw Negeren Feedback op groepsniveau: Kwaliteit feedback neemt toe naarmate de stadia vorderen in vooral trainingsgroepen Als groepsactiviteit t.b.v. groepsdoelen: Informatie verzamelen, toetsen&evalueren, normeren, actie.

15

16


Download ppt " Toetsonderdeel 2) eindverslag / eind kwartaal 4  Kwartaal 4 wordt afgesloten met een eindverslag. Dit is een evaluatie waarin je terugblikt en reflecteert."

Verwante presentaties


Ads door Google