De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Portfolio en Coaching Welkom en dank voor de uitnodiging

Verwante presentaties


Presentatie over: "Portfolio en Coaching Welkom en dank voor de uitnodiging"— Transcript van de presentatie:

1 Portfolio en Coaching Welkom en dank voor de uitnodiging
Laurentius uitleggen teach the teacher

2 Bij aanvang van de studie…
Naast de modules met lesstof krijgt de student de module ‘Portfolio’, modulecode 030Z99 De student krijgt een coach toegewezen Sedert ruim een jaar is Portfolio onderdeel van de studie De module is niet heel erg dik Toewijzing coach gebeurt door de LOI teach the teacher

3 Doel van het Portfolio Op gezette tijden reflecteren op de (studie)loopbaan Hulpmiddel om de begeleiding van de student te borgen Portfolio is voor studenten een hulpmiddel, komen we nog op terug Portfolio is op advies van de NVAO in de studie geschoven, afstandsonderwijs heeft gevaar kwaliteit onvoldoende wordt geborgd teach the teacher

4 Inhoud van het Portfolio
Een verzameling leerprodukten beoordeling van een docent totstandkoming van een opdracht verslag van een gebeurtenis uitwerking huiswerkopdracht resultaat van examen Belangrijk: elk leerprodukt heeft een reflectieverslag(je) …en een bijbehorend reflectieverslag teach the teacher

5 Verplicht in het Portfolio
Praktijkopdrachten van stages Eindverslag/kwaliteitsopdracht Stages: intern op afdelingen, maar ook extern. We hebben geen echt eindverslag, maar wel de kwaliteitsopdracht teach the teacher

6 Na afronding kan de student
een verzameling leerprodukten aanleggen het eigen functioneren verwoorden openstaan voor reflecteren op zichzelf aangeven of de opleiding past eigen sterke en zwakke kanten benoemen …en natuurlijk een Portfolio aanleggen Eigen functioneren: zelfkennis! teach the teacher

7 Reflecteren op leerprodukt
De student stelt vragen als: Bij welke competentie hoort dit? wat heb ik precies geleerd? wat vond ik moeilijk of juist makkelijk? wat ging goed? En wat niet? was het leuk/motiverend/interessant/saai? is er ontwikkeling? Competentie: welk onderdeel van m’n vak? teach the teacher

8 Procedure Portfolio Eerste inzendmoment: Volgende inzendmomenten:
insturen van een kennismakingsbrief antwoordbrief van de coach Volgende inzendmomenten: voortgangsverslag terugkoppeling van de coach Kennismakingsbrief: algemene gegevens, cv, motivatie, setting van de studie Antwoordbrief: gegevens van de coach, algemene tips (praktijkbegeleider, spoorboekje, huiswerk) + kanaal Voortgangsverslag: komen we dadelijk op. Insturen Portfolio: het hele ding naar de coach Beoordeling: de coach let op: Volledigheid: (de leerproducten moeten gezamenlijk een beeld schetsen van ontwikkeling gedurende de gehele studie en van competenties behorend bij uw opleiding. Over ieder leerproduct moet een reflectieverslag geschreven zijn. De praktijkopdrachten behorende bij de stage dienen onderdeel uit te maken van het portfolio. verzorging: het moet prettig leesbaar, duidelijk en overzichtelijk zijn; diepgang: de reflecties moeten demonstreren dat de student in staat is de relevante onderwerpen te benoemen en van betekenis te voorzien en dat hij/zij in staat is het leerproces in kaart te brengen. Laatste inzendmoment: insturen van het complete Portfolio Beoordeling door de coach teach the teacher

9 Voortgangsverslag Welke activiteiten waren er gepland
Welke activiteiten zijn er gerealiseerd Wat is er behaald, en met welk resultaat Wat zijn aandachtspunten gebleken De plannen voor de komende periode Zijn er nog zaken met de coach te bespreken? teach the teacher

10 Taken van de coach volgen van de studievoortgang beoordelen Portfolio
Een mogelijk aanspreekpunt bij studieproblemen luisterend oor algemeen advies (second opinion) begeleiden procesmatige kant van de studie Tips aan studenten: zelf grenzen aangeven; niet te snel fietsen, hameren op structuur Vragen van studenten over Portfolio, procedures, studiekeuzes, studieproblemen (begeleiding) teach the teacher

11 Dank voor uw aandacht! Vragen? teach the teacher


Download ppt "Portfolio en Coaching Welkom en dank voor de uitnodiging"

Verwante presentaties


Ads door Google