De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoofdstuk 6 De Chinese bevolking.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoofdstuk 6 De Chinese bevolking."— Transcript van de presentatie:

1 Hoofdstuk 6 De Chinese bevolking

2 Paragraaf 1 De Chinese eenkindpolitiek
China: groot en communistisch 2012: inwoners Communistisch: streeft naar zo veel mogelijk gelijkheid - tegenwoordig wel grote inkomensverschillen Veel invloed van de overheid Minder vrijheid dan in Nederland Cultuur: gehoorzaamheid

3 Eenkindpolitiek Ingevoerd in 1979 vanwege te snelle bevolkingsgroei - voorlichting - beloningen - boetes - gedwongen abortus Platteland: twee kinderen als het eerste een meisje is Bevolking groeit, maar minder hard dan zonder deze politiek

4 Opbouw en spreiding van de bevolking
Minder kinderen na 1979 Meer jongens dan meisjes - meisjes zijn duurder (bruidsschat) Ouderen: meer vrouwen dan mannen - vrouwen worden gemiddeld ouder Ongelijke spreiding - merendeel woont in het oosten

5 Paragraaf 2 Migratie in China
Waarom migreren Chinezen? Veel urbanisatie door: - arbeidsmigratie - seizoensmigratie - armoede - werkloosheid in de landbouw West-China: industriële provinciesteden - veel fabrieken gingen failliet: migratie naar het oosten - Xinjiang: veel immigranten door steenkool-, gas- en oliewinning

6 Hukou-systeem Van 1958 tot 2006 Óf stedeling óf plattelander Plattelander mag niet zomaar in de stad gaan wonen Geen recht op: - gezondheidszorg - onderwijs - huis - uitkering Officieel afgeschaft

7 Gevolgen van de migratie
Enorme groei van de Chinese steden Weinig mensen met een opleiding op het platteland: braindrain Migranten in goedkope flats en sloppenwijken Steden: snellere economische groei dan platteland

8 Paragraaf 3 Verstedelijking in China
Groei van Chinese steden Vier periodes van industrialisatie: 1. Weinig groei tot 1950 - kleine steden met oude wijken (hutongs) 2. Groei van 1950 tot 1961 - bedrijventerreinen en nieuwe woonwijken 3. Beperkte groei tussen 1961 en 1979 - verplichte verhuizingen naar het platteland 4. Snelle groei vanaf 1979 - soepelere overheid, economische groei

9 - van centrum naar buiten in ringen - langs transportlijnen
Groeimodellen • Concentrisch groeimodel - van centrum naar buiten in ringen • Sectorgroeimodel - langs transportlijnen • Meerkernengroeimodel - vanuit meerdere plekken

10 Gevolgen snelle groei Wonen - agglomeratievorming - woonruimte verhuren aan migranten - hutongs maken plaats voor nieuwbouw Werken - laag opgeleide migranten - fabrieken, straatverkoop Verkeer - files Milieu - veel verontreiniging

11 Paragraaf 4 China in de toekomst
Chinese bevolking in de toekomst Bevolkingsomvang groeit tot 2030, daarna krimp Bevolkingsopbouw: aandeel jongeren neemt af, aandeel ouderen stijgt Bevolkingsspreiding: migratie zorgt voor toename concentratie in het oosten

12 Gevolgen van de ontwikkelingen
Demografische gevolgen - vergrijzing en ontgroening: gemiddelde leeftijd stijgt Sociaaleconomische gevolgen - aandeel mensen in werkende leeftijd neemt af - minder belastinginkomsten - meer ziektekosten - tekort aan werknemers in de landelijke gebieden Ruimtelijke gevolgen - overbevolking steden in het oosten - milieu staat onder druk

13 Oplossingen Vergrijzing - belastingverhoging Overbevolking in de oostelijke steden - verbetering infrastructuur - bedrijven verhuizen naar het westen Milieuproblemen - dammen leveren water en elektriciteit - duurzaamheid Dreigend voedseltekort - mechanisatie - intensivering


Download ppt "Hoofdstuk 6 De Chinese bevolking."

Verwante presentaties


Ads door Google