De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

In een jeugdgevangenis

Verwante presentaties


Presentatie over: "In een jeugdgevangenis"— Transcript van de presentatie:

1 In een jeugdgevangenis
Myrthe en Martine In een jeugdgevangenis

2 Filmpje: Kamervragen over schokkend filmpje Onrust in Teylingereind Jeugd tbs faalt

3 Doelgroep Jongeren in Teylingereind zitten in voorlopige hechtenis, hebben een detentiestraf of PIJ-maatregel opgelegd gekregen of worden gedurende zeven weken geobserveerd. Er zijn tien leefgroepen in Teylingereind. Iedere jongere wordt op een kort- of langverblijfgroep geplaatst waar hij samen leeft met andere jongeren en groepsleiding. Verschillende afdelingen: Kort verblijf Lang verblijf Observatie afdeling Adolescenten afdeling Er zijn tien leefgroepen in Teylingereind. Iedere jongere wordt op een kort- of langverblijfgroep geplaatst waar hij samen leeft met andere jongeren en groepsleiding. De leefgroep is een soort grote huiskamer met een zit- en eethoek en de mogelijkheid om televisie te kijken. Op de groep is ook een keuken, washok, kantoor van de groepsleiding en een ruimte waar jongeren kunnen bellen. Op de gang bevindt zich de doucheruimte. Alle jongeren hebben een eigen kamer met daarin een bed, tafel, kast, wastafel en toilet. Zij verblijven een deel van de avonduren en 's nachts in hun eigen kamer. Overdag is er een dagprogramma, met onder andere onderwijs, waaraan alle jongeren verplicht moeten deelnemen. Kortverblijfgroepen Jongeren die voor het eerst in Teylingereind komen, gaan naar een kortverblijfgroep. Op deze groep verblijven tien jongeren. Hier geldt een maximale verblijfsduur van vier maanden. Dat betekent dat wanneer de jongere een PIJ-maatregel opgelegd heeft gekregen of een detentiestraf van langer dan vier maanden, hij uiteindelijk doorstroomt naar een langverblijfgroep. Langverblijfgroepen Een jongere wordt op één van de drie langverblijfgroepen geplaatst, nadat hij minimaal drie maanden op een kortverblijfgroep is verbleven. Op een langverblijfgroep is plaats voor acht jongeren. Hoe lang een jongere op deze groep verblijft, hangt af van de detentiestraf of PIJ-maatregel die de jongere opgelegd heeft gekregen door de rechter. Observatieafdeling Onze observatieafdeling, waar plaats is voor acht jongeren, heet De Ven. Het verblijf op deze groep duurt zeven weken. Jongeren worden op deze afdeling geplaatst vanwege een fors delict (alleen of in groepsverband), bijzondere omstandigheden, bijzondere systeemproblematiek, hardnekkige recidive of als er zich een specialistische vraagstelling voordoet. Klik hier voor meer informatie. Adolescentengroep Per 1 april 2014 is het adolescentenstrafrecht van kracht. Doel van het adolescentenstrafrecht is het bieden van sancties op maat voor jongeren en jongvolwassenen in de leeftijd van 18 tot 23 jaar, waarbij rekening wordt gehouden met hun ontwikkelingsfase. Dit betekent dat een jongere tussen de 18 en 23 jaar veroordeeld kan worden volgens het jeugdstrafrecht, omdat dit gezien zijn persoonlijke en sociaal emotionele ontwikkeling beter passend is. Teylingereind heeft voor deze doelgroep een speciale leefgroep geopend. Veelvoorkomende delicten overval (art. 317 Sr.) & diefstal (art. 310). Wat zijn de veel komende delicten denken jullie?

4 Dagprogramma Time out Ons dagprogramma is erop gericht jongeren structuur te bieden en hen te activeren Jongeren die hier binnenkomen hebben vaak hun dag- en nachtritme omgedraaid. Om hen voor te bereiden op hun terugkeer in de samenleving, willen we hen structuur bieden en een goed dagritme aanleren. Dat betekent dat er vaste tijden zijn voor onder andere opstaan, douchen, eten, school, ontspanning, corveetaken, luchtmomenten, sport en bezoek Jongeren zijn verplicht om aan het dagprogramma deel te nemen. Om de jongeren voor te bereiden op een succesvolle terugkeer in de samenleving, is het dagprogramma gericht op opvoeding en ontplooing TIME OUT: zelfevaluatie formulier

5 EQUIP – YOU TURN In 1997 uit de VS naar Nederland gehaald: FC Teylingereind Sinds 2007 basismethodiek van alle Justitiële Jeugdinrichtingen in Nederland. Nu onderzoek naar de effectiviteit van EQUIP in het onderwijs (preventief) YOU TURN: EQUIP + Sociaal Competentie model

6 EQUIP EQUIP is een gedragstherapie waarbij jongeren worden toegerust (EQUIPeren) om elkaar te helpen en van elkaar te leren. Doel: Jongeren worden van hun eigen denkfouten en leren dat ze zelf verantwoordelijk zijn voor eigen denken en doen. Met EQUIP wordt gewerkt aan het ombuigen van een negatieve groepscultuur naar een cultuur waarin rekening met elkaar wordt gehouden. Denkfouten (gedachten die daarachter zitten) & probleemnamen (onverantwoordelijke gedragingen ) Equip is ontstaan in de Verenigde Staten en ontwikkeld door John Gibbs, Granville Bud Potter en Arnold Goldstein. Uit Amerikaans onderzoek blijkt dat juist de combinatie van de verschillende componenten uit het programma effectief is: In Nederland is Equip ook in opmars. Alle justitiële jeugdinrichtingen en vele andere jeugdhulpverleningsinstanties werken met dit succesvolle programma. Ook is er een onderwijsvariant, gericht op het voorkomen of terugdringen van probleemgedrag bij scholieren in het middelbaar onderwijs. Daarmee is Equip ook voor onderwijsinstellingen en reboundvoorzieningen een goed programma. Terug naar boven Denkfouten en probleemnamen. Het Equip programma voorziet zowel jongeren als begeleiders in een gemeenschappelijke taal. Hierdoor worden onverantwoordelijke gedragingen ('probleemnamen') en de gedachten die daarachter zitten ('denkfouten') gemakkelijker onderwerp van gesprek. Deze probleemnamen en denkfouten zijn de rode draad van Equip. Er zijn vier denkfouten en twaalf probleemnamen. Een voorbeeld: de probleemnaam 'stelen' volgt uit de gedachte: 'ik heb nu geld nodig, dus mag ik het pakken'. Deze gedachte is een voorbeeld van de denkfout 'egocentrisme'recidive onder jeugdige delinquenten verminderde daar van 40,5% naar 15%. Het Equip programma bestaat uit vier verschillende soorten bijeenkomsten: - Wederzijdse hulpbijeenkomsten - Omgaan met kwaadheid bijeenkomsten - Sociale vaardigheden bijeenkomsten - Morele keuze bijeenkomsten Binnen alle bijeenkomsten geldt een aantal vaste regels en afspraken. Deze zorgen voor structuur en veiligheid binnen de groep.

7 Doelen methodiek Het verbeteren van moreel besef
Het vergroten van sociale vaardigheden Het leren hanteren van kwaadheid Het ontdekken van ‘denkfouten’ Spreken van dezelfde taal Het Equip programma bestaat uit vier verschillende soorten bijeenkomsten: - Wederzijdse hulpbijeenkomsten - Omgaan met kwaadheid bijeenkomsten - Sociale vaardigheden bijeenkomsten - Morele keuze bijeenkomsten

8 Uitgangspunten Jongeren leren van elkaar
De groepscultuur wordt meer positief (rekening houden met elkaar) 5 bijeenkomsten per week Groepen van maximaal 9 jongeren

9

10

11 Probleemnamen

12 Sociale vaardigheden bijeenkomst

13 Een praatje maken Kijk of je een praatje kunt maken Kijk de ander aan
Groet de ander Zeg iets over wat jullie beiden zien, horen of voelen Let op de reactie van de ander Ga door of maak een einde aan het gesprek

14 Luisteren Kijk de ander aan Toon interesse, met en zonder woorden
Vraag naar dingen die je niet begrijpt Herhaal kort wat er gezegd is Geef je mening of je gevoel

15 Iets bespreken Kies een goed moment
Vertel de ander dat je iets wilt bespreken Vraag of het gelegen komt Vertel wat je wilt zeggen Vraag wat de ander ervan vindt Luister goed naar wat de ander terug zegt Probeer samen tot een afspraak te komen

16 Uiten van waardering Ga na wat je prettig vindt aan de ander
Beslis of je dat wilt laten merken Zoek een goed moment om het te zeggen Kijk de ander vriendelijk aan Zeg wat je prettig vindt Let op de reactie van de ander

17 Reageren op waardering
Let op wat de ander je laat merken Kijk de ander daarbij aan Laat het compliment tot je doordringen Laat merken dat je het fijn vindt

18 Morele keuze bijeenkomst

19 Je komt op het station aan, na een lange dag op school
Je komt op het station aan, na een lange dag op school. Je fiets is weg, gestolen! Je ziet een scooter staan, met de sleutel er nog in, waar je zo mee weg kan rijden. Hoe ga je naar huis?

20 Wat als deze persoon is overleden aan zijn verwondingen?
Tijdens het uitgaan heeft een vriend in zijn kwaadheid iemand neergestoken. Hij trok zijn mes, nadat de ander hem bedreigd had. Hij komt bij je voor advies. Wat als deze persoon is overleden aan zijn verwondingen? A Hij moet naar de politie gaan, om zichzelf aan te geven. Dit had nooit mogen gebeuren. B Dit was zelfverdediging, als je iemand bedreigd loop je dit risico. C Als iemand je bedreigd heb je het recht om agressie terug te gebruiken. D Dit is een ongeluk. Als je vriend niet dronken was geweest, was dit nooit gebeurd.

21 Je vrienden zijn aan het blowen
Je vrienden zijn aan het blowen. Je komt net uit de gevangenis en hebt daar geleerd dat je door blowen in de problemen komt. Wat doe je?

22 Zijn er vragen?


Download ppt "In een jeugdgevangenis"

Verwante presentaties


Ads door Google