De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Project oriëntatie op het beroep

Verwante presentaties


Presentatie over: "Project oriëntatie op het beroep"— Transcript van de presentatie:

1 Project oriëntatie op het beroep
Thema: verslavingszorg Kwartaal 2 week 4

2 naar Verslavingspsychiatrie
Bouman GGZ Van Verslavingszorg naar Verslavingspsychiatrie 2000 Boumankliniek, psychiater: de 1e psychiatrische diagnoses werden gesteld. Dit bleken er meer dan verwacht. Tevens werd duidelijk dat er heel veel draaideuropnames plaatsvonden: we probeerde blijkbaar iets wat niet werkt Tot die tijd ook een scheiding tussen verslavingszorg en psychiatrie: veel patiënten werden heen en weer gestuurd en vielen tussen wal en schip. Psychiatrie: ga eerst maar eens afkicken, Verslavingszorg: laat je depressie eerst maar eens behandelen. Van welzijnswerk naar gezondheidszorg: van m.n. agogen naar multidisciplinaire teams. Begrip autonomie deed zijn intrede: de mate van autonomie bepaalt de mate van ondersteuning en of dit tijdelijk dan wel blijvend is.

3 Stellingen: Een verslaving is een keuze: Een verslaafde heeft gewoon de wil niet om te stoppen; Een verslaving is aangeleerd gedrag en kan dus ook weer worden afgeleerd; Een verslaving is een ziekte, net zoals schizofrenie.

4 Huidige visie op verslaving
"Verslaving is een chronische psychiatrische ziekte, die vaak tot een (blijvend) verlies van autonomie op het gebied van emoties, denken en handelen leidt”

5 Huidige visie: Verslaving is een hersenziekte, geen slecht gedrag dat je kunt afleren Langdurig en intensief gebruik van verslavende middelen veroorzaakt onherstelbare schade in de hersenen Verslaving komt bijna nooit alleen (comorbiditeit) Sommige mensen zijn kwetsbaarder voor het ontwikkelen van een afhankelijkheidsstoornis/ziekte Beloningssysteem, geheugen, neocortex (=rationele deel, werkt minder goed, waardoor makkelijker aan verlangens (midden hersenen) toegegeven wordt)

6 Bio-psycho-sociaal model

7 Biopsychosociaal model
Het biopsychosociaal model is een uitbreiding van een medisch model over het menselijk functioneren, waarin niet alleen aandacht is voor biomedische aspecten, maar ook voor psychologische en sociale factoren die mede bepalend zijn voor ziekte en het genezingsproces.

8 Behandeling Doel van de behandelingen:
- Bestrijding van ziekte en symptomen Versterken van het gezonde deel (rehabilitatie) Vergroten of behouden van autonomie Methoden/werkwijzen: Diagnostiek (medisch, psychiatrisch, psychologisch, sociaal/maatschappelijk) Methodieken in behandelingen: o.a. CRA, motiverende gesprekstechnieken, psychiatrische rehabilitatie Werkwijzen, werkvormen: mentorgesprekken, groepsgesprekken (leefklimaat), systeemgesprekken, psycho-educatie, trainingen

9 Behandeling Indeling naar autonomie… in welke mate beperkt
tijdelijk of blijvend in welke mate herstel mogelijk Dit bepaalt de intensiteit en doelstelling van de behandeling en begeleiding!

10 Wat kun je als SPH’er binnen Bouman GGZ? Welke afdelingen zijn er?
Langdurige en Forensische Zorg Curatieve behandeling (klinisch en poliklinisch) Youz

11 Van Methadonbus naar FACT teams
Als SPH-er: Heb je een caseload (je bent contactpersoon voor een aantal vaste patiënten). Zorg en begeleiding coördineren. Netwerk met de patiënt opbouwen en in stand houden, buurt hierbij betrekken en in de gaten houden. Juiste disciplines inzetten. Onverwachte situaties, crisis kunnen hanteren.

12 Langdurige Zorg Toeleiding Intensief Beschermd Wonen Begeleid Wonen
Dag- en Activeringscentra IBW: Als SPH-er geef je 24-uurs begeleiding: Dagritme aanbrengen en in stand houden. Leefklimaat bewaken. Laagdrempelig preventie, gezondheidsvoorlichting geven, sociale vaardigheden aanleren. Multidisciplinair samenwerken met FACT. Onverwachte situaties, crisis en agressie kunnen hanteren. Toeleiding: Je legt contact (i.s.m. netwerken, bijv. wijkagent) Brengt situatie en problemen in kaart Bouwt relatie op en probeert iemand toe te leiden naar zorg

13 Forensische Zorg Als SPH-er geef je 24-uurs begeleiding: Reclassering
Forensisch: ACT polikliniek klinieken Als SPH-er geef je 24-uurs begeleiding: De individu en groepen observeren, begeleiden en sturen. Dagstructuur aanbrengen en zorg rondom patiënt coördineren als PB-er. Preventie, gezondheidsvoorlichting geven, sociale vaardigheden aanleren. Multidisciplinair werken. Onverwachte situaties, crisis en agressie kunnen hanteren. Werken binnen gedwongen kader: Extra aandacht voor crimineel gedrag, zeker in fase 1

14 Curatieve Behandeling
Poliklinische Behandeling Outreachende Zorg Mensen met een hogere autonomie kunnen naar een polikliniek komen. Outreachende zorg als vangnet. Als SPH’er: Heb je een caseload (je bent contactpersoon voor een aantal vaste patiënten). Behandeling uitvoeren (behandelgesprekken) en coördineren. M.n. individueel behandelcontact, soms ook groepen. Juiste disciplines inzetten.

15 Curatieve Behandeling
Klinische Behandeling o.a. Crisis, Detox, Intensieve Zorg (gesloten afdeling), Besloten, Open Klinische behandeling is een tijdelijke interventie, kan zowel voor mensen met een lage autonomie (terugval op IBW, die daar niet te doorbreken is) als voor mensen met een hogere autonomie (door omstandigheden terugval die poliklinisch niet doorbroken kan worden). Het kan ook een interventie zijn om tot goede diagnostiek te komen (hiervoor is nodig dat mensen langere tijd clean en stabiel zijn). Uitleg verschillende afdelingen. Als SPH-er geef je 24-uurs begeleiding: De individu en groepen observeren, begeleiden en sturen. Dagstructuur aanbrengen en zorg rondom patiënt coördineren als PB-er. Preventie, gezondheidsvoorlichting geven, sociale vaardigheden aanleren. Multidisciplinair werken. Onverwachte situaties, crisis en agressie kunnen hanteren.

16 Youz: Poliklinieken, kliniek, jeugdveldwerk, preventie
Sprink: Bevorderen van gezonde leefstijl Youz: gericht op Jeugd, sinds 3,5 jaar. Gebleken is dat hier behoefte aan is. Veel samenwerking met scholen, jeugdzorg, jeugdhulpverlening, ouders. Sprink: gericht op gezonde leefstijl: trainingen, e-health. Preventie: voorlichting van de doelgroep of intermediairs (ouders, docenten, hulpverleners), peer-education, middelenbeleid ontwikkelen i.s.m. scholen en bedrijven. Deze taken worden door Youz en Sprink opgepakt.

17 Bedankt voor jullie aandacht
Meer informatie? Bedankt voor jullie aandacht


Download ppt "Project oriëntatie op het beroep"

Verwante presentaties


Ads door Google