De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

In deze dienst zal Ds. P. K. Meijer voorgaan. Na de zegen zingen we Psalm 68: 1 Schriftlezing: Galaten 4: 18-31 Tekst: Galaten 4: 26.

Verwante presentaties


Presentatie over: "In deze dienst zal Ds. P. K. Meijer voorgaan. Na de zegen zingen we Psalm 68: 1 Schriftlezing: Galaten 4: 18-31 Tekst: Galaten 4: 26."— Transcript van de presentatie:

1 In deze dienst zal Ds. P. K. Meijer voorgaan. Na de zegen zingen we Psalm 68: 1 Schriftlezing: Galaten 4: 18-31 Tekst: Galaten 4: 26

2

3 Kandelaarkerk Weidebuurt 9 Aanvang: 19.3O uur Voorprogramma: SOS Worshipband Toegang vrij Collecte Vol=Vol Kom LOPEND of op de FIETS!

4 www.naast.nu Het mei/juni nummer van Naast/ is uit! In dit nummer o.a.: Alle hens aan dek in Zuid-Afrika Sprankelende kerkentour over geloof delen wereldwijd De Geest van God is nooit offline

5

6

7

8

9  Moment van stilte  Votum en zegengroet  Ps.68: 1  Lezen: Psalm 68:18-19  Ps.68: 13  Lezen: Psalm 47: 6-10  Gz.101: 1 en 4  Gebed  Lezen: Galaten 4:18-31  Gz.73: 2 en 3  Tekst:Galaten 4:26  Preek Mededelingen

10  Moment van stilte  Votum en zegengroet  Ps.68: 1  Lezen: Psalm 68:18-19  Ps.68: 13  Lezen: Psalm 47: 6-10  Gz.101: 1 en 4  Gebed  Lezen: Galaten 4:18-31  Gz.73: 2 en 3  Tekst:Galaten 4:26  Preek

11  Votum en zegengroet  Ps.68: 1  Lezen: Psalm 68:18-19  Ps.68: 13  Lezen: Psalm 47: 6-10  Gz.101: 1 en 4  Gebed  Lezen: Galaten 4:18-31  Gz.73: 2 en 3  Tekst:Galaten 4:26  Preek

12  Votum en zegengroet  Ps.68: 1  Lezen: Psalm 68:18-19  Ps.68: 13  Lezen: Psalm 47: 6-10  Gz.101: 1 en 4  Gebed  Lezen: Galaten 4:18-31  Gz.73: 2 en 3  Tekst:Galaten 4:26  Preek

13 Psalm 68

14

15

16  Votum en zegengroet  Ps.68: 1  Lezen: Psalm 68:18-19  Ps.68: 13  Lezen: Psalm 47: 6-10  Gz.101: 1 en 4  Gebed  Lezen: Galaten 4:18-31  Gz.73: 2 en 3  Tekst:Galaten 4:26  Preek

17 18. Met machtige wagens, tweemaal tienduizend, met duizenden en duizenden, trok de Heer van de Sinai naar het heiligdom. 19. U voerde gevangenen mee, eiste gaven van opstandige mensen, en steeg op naar uw woning, HEER, onze God.

18  Votum en zegengroet  Ps.68: 1  Lezen: Psalm 68:18-19  Ps.68: 13  Lezen: Psalm 47: 6-10  Gz.101: 1 en 4  Gebed  Lezen: Galaten 4:18-31  Gz.73: 2 en 3  Tekst:Galaten 4:26  Preek

19 Psalm 68 zingt

20 Psalm 68

21 lo - ven

22  Votum en zegengroet  Ps.68: 1  Lezen: Psalm 68:18-19  Ps.68: 13  Lezen: Psalm 47: 6-10  Gz.101: 1 en 4  Gebed  Lezen: Galaten 4:18-31  Gz.73: 2 en 3  Tekst:Galaten 4:26  Preek

23 6. Onder gejuich steeg God omhoog, de HEER steeg op bij hoorngeschal. 7. Zing voor God, zing een lied, zing voor onze koning, zing hem een lied: 8. God is koning van heel de aarde. Zing een feestelijk lied. 9. God heerst als koning over de volken, God zetelt op zijn heilige troon. 10. De vorsten van de volken zijn bijeen in het gevolg van Abrahams God. Zijn schildwachten zijn ze op aarde. Hoog is hij verheven.

24  Votum en zegengroet  Ps.68: 1  Lezen: Psalm 68:18-19  Ps.68: 13  Lezen: Psalm 47: 6-10  Gz.101: 1 en 4  Gebed  Lezen: Galaten 4:18-31  Gz.73: 2 en 3  Tekst:Galaten 4:26  Preek

25 Gezang 101

26

27

28

29  Votum en zegengroet  Ps.68: 1  Lezen: Psalm 68:18-19  Ps.68: 13  Lezen: Psalm 47: 6-10  Gz.101: 1 en 4  Gebed  Lezen: Galaten 4:18-31  Gz.73: 2 en 3  Tekst:Galaten 4:26  Preek

30  Votum en zegengroet  Ps.68: 1  Lezen: Psalm 68:18-19  Ps.68: 13  Lezen: Psalm 47: 6-10  Gz.101: 1 en 4  Gebed  Lezen: Galaten 4:18-31  Gz.73: 2 en 3  Tekst:Galaten 4:26  Preek

31 18. Het is goed als u zich inspant, maar doe het dan ook voor de goede zaak, en doe het bovendien altijd, dus niet alleen wanneer ik bij u ben. 19. Kinderen, zolang Christus geen gestalte in u krijgt, doorsta ik telkens weer barensweeën om u. 20. Hoe graag zou ik nu bij u willen zijn en op een andere toon met u spreken, want ik maak me zorgen over u. 21. Vertelt u eens, u wilt u onderwerpen aan de wet, maar luistert u wel naar de wet? 22. Er staat geschreven dat Abraham twee zonen had: een van zijn slavin en een van zijn vrijgeboren vrouw. 23. De zoon van de slavin dankte zijn geboorte aan de loop van de natuur, maar die van de vrijgeboren vrouw aan de belofte. 24.-25. Dit is een beeld: de vrouwen staan voor twee verbonden. Hagar staat voor het verbond van de berg Sinai in Arabia, dat slaven baart.

32 Als beeld van dat verbond belichaamt Hagar het huidige Jeruzalem, dat met zijn kinderen in slavernij leeft. 26. Maar het hemelse Jeruzalem is vrij, en dat is onze moeder, 27. want er staat geschreven: ‘Wees verheugd, onvruchtbare vrouw, jij die niet baart. Jubel en juich, jij die geen weeën kent. Want zij die zonder man is, heeft meer kinderen dan zij die met een man is.’ 28. En u, broeders en zusters, bent net als Isaak kinderen van de belofte. 29. Maar zoals de zoon die krachtens de natuur geboren werd de zoon vervolgde die krachtens de Geest geboren werd, zo worden nu ook wij vervolgd. 30. Maar wat zegt de Schrift? ‘Jaag de slavin en haar zoon weg, want de zoon van de vrijgeboren vrouw mag niet de erfenis delen met de zoon van de slavin.’ 31. Daarom dus, broeders en zusters, zijn wij geen kinderen van de slavin, maar van de vrijgeboren vrouw.

33  Votum en zegengroet  Ps.68: 1  Lezen: Psalm 68:18-19  Ps.68: 13  Lezen: Psalm 47: 6-10  Gz.101: 1 en 4  Gebed  Lezen: Galaten 4:18-31  Gz.73: 2 en 3  Tekst:Galaten 4:26  Preek

34 Vers 2 En uit de hemel zag ik nederdalen de heil’ge stad, een nieuw Jeruzalem, als bruid getooid voor hare man door Hem, wiens gramschap brandd’in zeven gouden schalen. Gezang 73

35 Vers 3 En ‘k hoorde van de troon het luid verkonden: Zie, bij de mensen is de tent van God, Hij woont bij hen, die doen naar zijn gebod, God heeft zijn volk gered van al hun zonden. Gezang 73

36  Votum en zegengroet  Ps.68: 1  Lezen: Psalm 68:18-19  Ps.68: 13  Lezen: Psalm 47: 6-10  Gz.101: 1 en 4  Gebed  Lezen: Galaten 4:18-31  Gz.73: 2 en 3  Tekst:Galaten 4:26  Preek

37 26. Maar het hemelse Jeruzalem is vrij, en dat is onze moeder,

38 Christus’ Hemelvaart maakt Gods volk tot wat het is: kerk in open verbinding met de moederkerk boven. Die verbinding geeft: - vrijheid – ze is het vrije Jeruzalem; - eenheid – ze is ons aller moeder. Tussenzang: Liedboek 477

39 Vers 1 Geest van hierboven, leer ons geloven, hopen, liefhebben door uw kracht! Hemelse Vrede, deel U nu mede aan een wereld die U verwacht! Wij mogen zingen van grote dingen, ……..

40 ………… als wij ontvangen al ons verlangen, met Christus opgestaan. Halleluja! Eeuwigheidsleven zal Hij ons geven, als wij herboren Hem toebehoren, die ons is voorgegaan. Halleluja!

41 Vers 2 Wat kan ons schaden, wat van U scheiden, Liefde die ons hebt liefgehad? Niets is ten kwade, wat wij ook lijden, Gij houdt ons bij de hand gevat. Gij hebt de zege voor ons verkregen, ……….

42 ………….. Gij zult op aarde de macht aanvaarden en onze koning zijn. Halleluja! Gij, onze Here, doet triomferen die naar U heten en in U weten, dat wij Gods zonen zijn. Halleluja!

43 Christus’ Hemelvaart maakt Gods volk tot wat het is: kerk in open verbinding met de moederkerk boven. Die verbinding geeft: - vrijheid – ze is het vrije Jeruzalem; - eenheid – ze is ons aller moeder. Na de preek: Psalm 87

44  Gz.73: 2 en 3  Preek  Ps.87  Gebed  Collecte  Gz.74  Zegen

45 Psalm 87

46

47

48

49

50  Gz.73: 2 en 3  Preek  Ps.87  Gebed  Collecte  Gz.74  Zegen

51  Vandaag  1 e A. K. D. (Algemeen kerkelijke doeleinden)  2 e Rente en aflossing  Zondag  1 e Kerk  2 e Rente en aflossing  Gz.74

52  Gz.73: 2 en 3  Preek  Ps.87  Gebed  Collecte  Gz.74  Zegen

53 Gezang 74

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63  Gz.73: 2 en 3  Preek  Ps.87  Gebed  Collecte  Gz.74  Zegen

64

65 Tot zondag om 9.00 We vieren dan het Heilig avondmaal Met Ds. R. Tigelaar In de Petrakerk En om 16.30 Met Ds. R. Tigelaar In het Morgenlicht


Download ppt "In deze dienst zal Ds. P. K. Meijer voorgaan. Na de zegen zingen we Psalm 68: 1 Schriftlezing: Galaten 4: 18-31 Tekst: Galaten 4: 26."

Verwante presentaties


Ads door Google