De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Planning en Roostering

Verwante presentaties


Presentatie over: "Planning en Roostering"— Transcript van de presentatie:

1 Planning en Roostering
Cynthia Mulder, Adviseur Planning en Roostering Mark Wellink, Untis Nederland Good Practice Day, 12 november 2015

2 Inhoud Kennismaken Doelstellingen Uitgangspunten en Aanpak Processen
Bedrijfsregels Rapportages Ontwikkelingen Ruimte voor vragen Demo Procesanalyse, data-analyse, functieanalyse

3 Kennismaken Wie zijn wij Wie zijn jullie Wat denk je hier op te steken
Wat kun je brengen

4 Doelstellingen Deelnemerstevredenheid Eenduidige roosterprocessen
Optimale inzet middelen Vroegtijdig inzicht ruimtebehoefte Onderwijsplanning  Roostering Heldere bedrijfsregels Rapportages Optimaliseren koppelingen Verhogen betrouwbaarheid Untis Heldere set bedrijfsregels met prioriteitskeuzes (middel voor roosteraars) Tijdsplanning voor roosterproces (middel voor organisatie) Confrontatiemodel (middel voor bedrijfsvoering) Gewenste rapportages (middel voor management; zowel onderwijs als bedrijfsvoering) Aansluiting planning en roostering (optimalisatie, efficiëntie)

5 Uitgangspunten en aanpak
Untis voor roosteren Rooster zonder verbouwingen Jaartaakformulier voor plannen Mutaties in bronsysteem Gegevens digitaal doorgegeven Eerst inleren, daarna procesanalyse Samen met belanghebbenden

6 De processen Onderwijsplanning Confrontatie Model Roostering Presentie- registratie

7 Proces Onderwijsplanning
Inrichten opleiding (welke vakken) Verdeling over leerjaren en periodes Uren per vak per periode per week Dit bepaalt behoefte aan ruimte per groep en is input voor confrontatie Toewijzen docenten per les (jaartaak) Input voor roosteren; jaarlijks

8 Confrontatiemodel Input (januari) Lessentabellen (onderwijs)
Prognose groepen en groepsgrootte Beschikbare ruimtes Theorie (k/m/g) Computer Vaklokaal Output (maart) Capaciteit versus vraag (per type ruimte) Voorstellen voor verbetering

9 Proces roosteren Koppeling Untis – Participatie is knelpunt
Aanpak – samen met roosterbureau’s

10 Rapportages Lokaalbezetting en benutting
Geplande en gerealiseerde lesuren (verschil is lesuitval) Aantal en soort roosterwijzigingen Roosterkwaliteit Aantal deelnemers per dagdeel Ingeleverde c.q. ontbrekende jaartaakplanningen Je begint achteraan; wat moet het systeem doen. Rooster en rapportages. Aanpak – bespreken in MT’s of dit zo compleet is

11 Bedrijfsregels Meerdere doelgroepen met verschillende belangen
Harde eisen (cao, wet) en zachtere wensen (afspraken) Inventariseren huidige regels Prioriteiten stellen per doelgroep Inrichten werkwijze conform regels Communiceren en rapporteren

12 Ontwikkelingen Gebruik WebUntis tbv real-time koppelingen en rapportages (+ app) Heldere tijdlijn voor processen (wat, wie en op welk moment) Opnieuw inrichten Untis en eenduidige werkwijze roosterbureau Horizonbreed confrontatiemodel Opnemen rooster in agenda NS Demo WebUntis en rooster app

13 De App

14


Download ppt "Planning en Roostering"

Verwante presentaties


Ads door Google