De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Werken in gedwongen kader: Jeugd Martine Bink m. d. nl med

Verwante presentaties


Presentatie over: "Werken in gedwongen kader: Jeugd Martine Bink m. d. nl med"— Transcript van de presentatie:

1 Werken in gedwongen kader: Jeugd Martine Bink m. d. bink@hr. nl med
Werken in gedwongen kader: Jeugd Martine Bink med.hro.nl/binmd

2 Vandaag Nabespreken verwerkingsopdracht 6
Nabespreken werkbezoek aan de Hartelborgt Proef-tentamen-vragen

3 Verwerkingsopdracht 6 Lees Hoofdstuk 8, 10, 11 en 13 uit het boek van Peer van der Helm “Wat werkt in de gesloten jeugdzorg”. Schrijf de antwoorden van de verdiepingsvragen na elk hoofdstuk op. Vorm groepjes van 6. Schrijf een advies voor een nieuwe JJI aan de hand van de verdiepingsvragen na Hoofdstuk 18. In dit advies dien je ook aandacht te hebben voor de LVG doelgroep. Presenteer volgende week je advies.

4 RIJ Hartelborgt

5 Jongeren met een LVB Frowijn, A. & Kuipers, M. (2014) De omgang van de Raad voor de Kinderbescherming met licht verstandelijke beperking. In: Kaal, H., Overvest, N. & Boertjes, M. (2014) Beperkt in de keten, Boom Lemma: Den Haag. Helm, van der P. & Hanrath, J. (2012) Wat werkt in de gesloten jeugdzorg. Uitgeverij SWP: Amsterdam. Hoofdstuk 14

6 Jongeren met een LVB LVB specifieke kenmerken
En bijkomende kenmerken / problemen Komen tot uiting in Intelligentie IQ Leerproblemen Ernstige gedragsproblemen Beperkt sociaal aanpassingsvermogen (sociaal-adaptief functioneren) Psychiatrische stoornis Medischorganische problemen Problemen in gezin en sociale context En leiden tot: Chroniciteit, langdurige behoefte aan ondersteuning Jongeren met een verstandelijke beperking zijn oververtegenwoordigd in het jeugdstrafrecht. Bij jeugdige veelplegers is vrijwel altijd sprake van een cognitieve beperkingen. Cognitief functioneren: Een vertraagde cognitieve ontwikkeling, een beperkte capaciteit van het korte termijn geheugen, beperking in het werkgeheugen, een vertraagde informatieverwerking, aandachtsproblemen, vertraagde taalontwikkeling, slechte generalisatie van ervaringen (leereffect). Sociaal-adaptief functioneren: moeite met opbouw sociale relaties, slechte sociale informatieverwerking, minder assertief, maar eerder submissief of agressieve probleemoplossingsvaardigheden, gebrek aan inhibitie. (Bron: Moonen & Verstegen, 2006)

7 Risicofactoren voor LVB-jongeren
Verminderde cognitieve vaardigheden Gebrekkige sociale redzaamheid Gevoeligheid voor omgevingsfactoren Problemen met agressieregulatie en impulsbeheersing Sterke beïnvloedbaarheid Overvraging Te late of onvoldoende onderkenning van de beperking leidt tot te weinig ondersteuning en te laat inschakelen van hulp. Verkeerde schoolkeuzes, spijbelen, stress, gedragsproblemen, negatieve ervaringen, onzekerheid.

8 Beschermingsfactoren
Monitorende ouders Positieve invulling van vrije tijd Ondersteuning door school

9 Gespreksvoering met LVB-jongeren
Taal: korte zinnen, simpele woorden MAAR niet kinderachtig, wees alert op sociaal wenselijke antwoorden. Check: Ga na of de jongere je nog steeds begrijpt. Tempo: praat rustig, geef de jongere de tijd, maar hou rekening met de korte aandachtspanne. Omgaan met weerstand: Jongeren met LVB-problemen kunnen in de weerstand schieten als ze niet alles begrijpen. Sluit aan, wees positief en complimenteus. Balans open en gesloten vragen: het beantwoorden van open vragen is moeilijker. Gebruik andere middelen dan taal: maak het visueel, gebruik een schaalvraag, laat ze tekenen of een plek in de ruimte innemen.

10 Proef-tentamen-vraag
Casus Sunita Hoe heeft Sunita haar desistance doorlopen? Bespreek hierbij de fasen. Wanneer was er sprake van primaire en wanneer van secundaire desistance

11 Casus X vraag 1 Waarom wordt er bij een onderzoek van de Raad voor de Kinderbescherming naar de mogelijkheid van een dader-slachtoffer gesprek gekeken? Beargumenteer waarom je dit wel/niet haalbaar vindt in de casus van X.

12 Casus X vraag 2 Zou jij in de rapportage de rechter adviseren om de detentie van X voort te zetten als strafrechtelijke afdoening? Beargumenteer je keuze a.d.h.v. het leefklimaat en de pedagogische methoden die gehanteerd worden in een justitiele jeugdinrichting.

13 Casus X vraag 3 Er wordt onderzoek gedaan of X een psychopathologische jeugddelinquent is. Wat is kenmerkend voor een psychopathologische jeugddelinquent?

14 Casus X vraag 4 In het boek “Een delictvrije toekomst”is er speciale aandacht voor de kwetsbare positie van de allochtone jongere. Er wordt gesproken over 3 aspecten. Welke zijn dit en leg waarom dit van belang is in de casus van X.

15 Casus X vraag 5 Hoe zou de hulpverlening bij terugkeer naar huis voor X eruit moeten komen te zien en welke rol speelt de reclassering hierbij?


Download ppt "Werken in gedwongen kader: Jeugd Martine Bink m. d. nl med"

Verwante presentaties


Ads door Google