De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Doorgaande zorg na jeugdzorg

Verwante presentaties


Presentatie over: "Doorgaande zorg na jeugdzorg"— Transcript van de presentatie:

1 Doorgaande zorg na jeugdzorg
Door Marjan de Lange, Coleta van Dam, Coen Dresen, Esther Geurts en Erik Knorth.

2 Inleiding Jongeren die zich onttrekken aan hulp kunnen gedwongen geplaatst worden. Om de behandelingsresultaten te laten merken is er langdurige doorgaande zorg nodig.

3 Gedragsproblemen? = lastig, opstandig, ongehoorzaam en agressief gedrag, hunkeren naar onmiddellijke behoeftebevrediging Ontstaan door langdurige interactie tussen kind- en omgevingsfactoren (zie verder risico- en beschermingsfactoren) waardoor de opvoedingssituatie in een negatieve spiraal terecht komt.

4 Softdrugs en alcohol voor onmiddellijke behoeftebevrediging
Disfunctionele gezinnen Lagere sociaaleconomische klasse Niet adequate opvoedingsvaardigheden Psychische of psychiatrische problemen Onveiligheid of wisselingen in opvoedingssituatie Relaties ernstig verstoord disfuncties op verschillende leefgebieden

5 Ontwikkeling van een stoornis
Gedragsstoornis Oppositionele Gedragsstoornis Posttraumatische Ook bijkomende problemen

6 Plaatsing in de jeugdzorg
Jongeren met ernstige gedragsproblemen Intensieve ambulante behandelingsprogramma’s residentiële voorzieningen voor jeugd- en opvoedhulp Ontrekken? Tijdelijk gedwongen residentiële behandeling

7 Ingrediënten van effectieve zorg
Cognitieve gedragstherapie Training/therapie ouders Scholing Individuele begeleiding Gedragstherapeutische programma’s

8 Continuïteit van de zorg
Voorwaarde! Lastige taak Kans op continuïteit vergroten door: Goede verblijfsomgeving voor en na behandeling Voorbereiding op situatie na behandeling informeel sociaal netwerk Gerichte aandacht ouders, brussen, … Sleutelfiguur Begeleiding opleiding

9 Drie groepen zorgverlaters
Those moving on Survivors Strugglers

10 Effectieve zorg in de praktijk
Bevorderende factoren Belemmerende factoren

11 Bevorderende factoren
Kwalitatief leefklimaat en positieve werkrelaties door supervisie Grotere beschikbare en meer inzet Invulling en verantwoordelijkheid voor dagprogramma Realisatie passende vervolgmogelijkheden Samenwerking tussen instellingen en verantwoordelijkheid

12 Belemmerende factoren
Gedrag jongeren en residentiële context Logistieke factoren en afwezigheid bekostigingssyteem Duur rechterlijke machting Heldere regie door gelijke visies

13 Monitor Om verdere invulling van doorgaande zorg uit te werken +
Systematische aandacht voor verschillende soorten vragen


Download ppt "Doorgaande zorg na jeugdzorg"

Verwante presentaties


Ads door Google