De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Doorgaande zorg na jeugdzorg Door Marjan de Lange, Coleta van Dam, Coen Dresen, Esther Geurts en Erik Knorth.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Doorgaande zorg na jeugdzorg Door Marjan de Lange, Coleta van Dam, Coen Dresen, Esther Geurts en Erik Knorth."— Transcript van de presentatie:

1 Doorgaande zorg na jeugdzorg Door Marjan de Lange, Coleta van Dam, Coen Dresen, Esther Geurts en Erik Knorth.

2 Inleiding Jongeren die zich onttrekken aan hulp kunnen gedwongen geplaatst worden. Om de behandelingsresultaten te laten merken is er langdurige doorgaande zorg nodig.

3 Gedragsproblemen? = lastig, opstandig, ongehoorzaam en agressief gedrag, hunkeren naar onmiddellijke behoeftebevrediging Ontstaan door langdurige interactie tussen kind- en omgevingsfactoren (zie verder risico- en beschermingsfactoren) waardoor de opvoedingssituatie in een negatieve spiraal terecht komt.

4 Softdrugs en alcohol voor onmiddellijke behoeftebevrediging Disfunctionele gezinnen Lagere sociaaleconomische klasse Niet adequate opvoedingsvaardigheden Psychische of psychiatrische problemen Onveiligheid of wisselingen in opvoedingssituatie Relaties ernstig verstoord disfuncties op verschillende leefgebieden

5 Ontwikkeling van een stoornis Gedragsstoornis Oppositionele Gedragsstoornis Posttraumatische Ook bijkomende problemen

6 Plaatsing in de jeugdzorg Jongeren met ernstige gedragsproblemen Intensieve ambulante behandelingsprogramma’s residentiële voorzieningen voor jeugd- en opvoedhulp Ontrekken? Tijdelijk gedwongen residentiële behandeling

7 Ingrediënten van effectieve zorg Cognitieve gedragstherapie Training/therapie ouders Scholing Individuele begeleiding Gedragstherapeutische programma’s

8 Continuïteit van de zorg Voorwaarde! Lastige taak Kans op continuïteit vergroten door: a. Goede verblijfsomgeving voor en na behandeling b. Voorbereiding op situatie na behandeling c. informeel sociaal netwerk d. Gerichte aandacht ouders, brussen, … e. Sleutelfiguur f. Begeleiding opleiding

9 Drie groepen zorgverlaters Those moving on Survivors Strugglers

10 Effectieve zorg in de praktijk Bevorderende factoren Belemmerende factoren

11 Bevorderende factoren a. Kwalitatief leefklimaat en positieve werkrelaties door supervisie b. Grotere beschikbare en meer inzet c. Invulling en verantwoordelijkheid voor dagprogramma d. Realisatie passende vervolgmogelijkheden e. Samenwerking tussen instellingen en verantwoordelijkheid

12 Belemmerende factoren a. Gedrag jongeren en residentiële context b. Logistieke factoren en afwezigheid bekostigingssyteem c. Duur rechterlijke machting d. Heldere regie door gelijke visies

13 Monitor Om verdere invulling van doorgaande zorg uit te werken + Systematische aandacht voor verschillende soorten vragen


Download ppt "Doorgaande zorg na jeugdzorg Door Marjan de Lange, Coleta van Dam, Coen Dresen, Esther Geurts en Erik Knorth."

Verwante presentaties


Ads door Google