De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoofdstuk 2 Financiële overzichten. Introductie basisbegrippen bedrijfseconomie & bedrijfsadministratie druk 32 2.1 Financiële informatie In de financiële.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoofdstuk 2 Financiële overzichten. Introductie basisbegrippen bedrijfseconomie & bedrijfsadministratie druk 32 2.1 Financiële informatie In de financiële."— Transcript van de presentatie:

1 Hoofdstuk 2 Financiële overzichten

2 Introductie basisbegrippen bedrijfseconomie & bedrijfsadministratie druk 32 2.1 Financiële informatie In de financiële administratie worden de financiële gevolgen vastgelegd van allerlei beslissingen en/of handelingen binnen een organisatie.

3 Introductie basisbegrippen bedrijfseconomie & bedrijfsadministratie druk 33 2.1 Financiële informatie Interne doeleinden Externe doeleinden Management accounting Financial accounting

4 Introductie basisbegrippen bedrijfseconomie & bedrijfsadministratie druk 34 2.1Financiële informatie Financiële overzichten Balans Winst- en verliesrekening Liquiditeitsbegroting

5 Introductie basisbegrippen bedrijfseconomie & bedrijfsadministratie druk 35 2.2 Balans, winst- en verliesrekening en liquide middelen Balans Overzicht van de bezittingen en het eigen en vreemd vermogen van een organisatie op een bepaald moment

6 Introductie basisbegrippen bedrijfseconomie & bedrijfsadministratie druk 36 2.2Balans, winst- en verliesrekening en liquide middelen BezittingenEigen vermogen Vreemd vermogen Balans Altijd in evenwicht!

7 Introductie basisbegrippen bedrijfseconomie & bedrijfsadministratie druk 37 2.2Balans, winst- en verliesrekening en liquide middelen BezittingenEigen vermogen Vreemd vermogen Balans Activa Passiva

8 Introductie basisbegrippen bedrijfseconomie & bedrijfsadministratie druk 38 2.2Balans, winst- en verliesrekening en liquide middelen Winst- en verliesrekening Overzicht van de kosten en opbrengsten van een organisatie gedurende een bepaalde periode

9 Introductie basisbegrippen bedrijfseconomie & bedrijfsadministratie druk 39 2.2Balans, winst- en verliesrekening en liquide middelen Doel winst- en verliesrekening Inzicht krijgen in de oorzaken waardoor en de bedragen waarmee het eigen vermogen van de onderneming toeneemt of afneemt.

10 Introductie basisbegrippen bedrijfseconomie & bedrijfsadministratie druk 310 2.2Balans, winst- en verliesrekening en liquide middelen KostenOpbrengsten Winst- en verliesrekening Afname EVToename EV

11 Introductie basisbegrippen bedrijfseconomie & bedrijfsadministratie druk 311 2.2Balans, winst- en verliesrekening en liquide middelen Liquiditeitsbegroting Overzicht van de verwachte geldontvangsten en verwachte gelduitgaven van een organisatie gedurende een bepaalde toekomstige periode

12 Introductie basisbegrippen bedrijfseconomie & bedrijfsadministratie druk 312 2.2Balans, winst- en verliesrekening en liquide middelen Doel liquiditeitsbegroting: Inzicht krijgen in de verwachte ingaande en uitgaande geldstromen gedurende een bepaalde toekomstige periode en in het verwachte saldo liquide middelen op een bepaald moment.

13 Introductie basisbegrippen bedrijfseconomie & bedrijfsadministratie druk 313 2.3Boekhoudkundige verwerking van financiële feiten Boekingsregels: Als een balanspost toeneemt, het bedrag op de betreffende rekening aan dezelfde kant plaatsen als de kant waar het op de balans staat.

14 Introductie basisbegrippen bedrijfseconomie & bedrijfsadministratie druk 314 2.3Boekhoudkundige verwerking van financiële feiten Boekingsregels: Als een balanspost afneemt, het bedrag op de betreffende rekening aan andere kant plaatsen als de kant waar het op de balans staat.

15 Introductie basisbegrippen bedrijfseconomie & bedrijfsadministratie druk 315 2.3Boekhoudkundige verwerking van financiële feiten Winst- en verliesrekening: Door kosten neemt het eigen vermogen af. Omdat eigen vermogen credit op de balans staat, bedrag aan de debetkant plaatsen.

16 Introductie basisbegrippen bedrijfseconomie & bedrijfsadministratie druk 316 2.3Boekhoudkundige verwerking van financiële feiten Winst- en verliesrekening: Door opbrengsten neemt het eigen vermogen toe. Omdat eigen vermogen credit op de balans staat, bedrag aan de creditkant plaatsen.

17 Introductie basisbegrippen bedrijfseconomie & bedrijfsadministratie druk 317 2.4Samenhang tussen balans, winst- en verliesrekening en liquide middelen Balans Winst- en verlies- rekening Mutatie liquide middelen

18 2.4Samenhang tussen balans, winst- en verliesrekening en liquide middelen Afschrijven Het in de financiële administratie vastleggen van de waardedaling van vaste activa Introductie basisbegrippen bedrijfseconomie & bedrijfsadministratie druk 318

19 2.4Samenhang tussen balans, winst- en verliesrekening en liquide middelen Lineaire afschrijving Aanschafwaarde (A) – Restwaarde (R) Gebruiksduur (n) Introductie basisbegrippen bedrijfseconomie & bedrijfsadministratie druk 319

20 Introductie basisbegrippen bedrijfseconomie & bedrijfsadministratie druk 320 2.5Algemene indeling van balans en winst- en verliesrekening Vaste activa Vlottende activa Eigen vermogen Vreemd vermogen –Lange termijn –Korte termijn Balans ActivaPassiva

21 2.5Algemene indeling van balans en winst- en verliesrekening Posten aan de activa- of debetzijde van de balans zijn gerangschikt in volgorde van liquiditeit. Posten aan de passiva- of creditzijde van de balans zijn gerangschikt naar volgorde van toenemende opeisbaarheid. Introductie basisbegrippen bedrijfseconomie & bedrijfsadministratie druk 321

22 2.5Algemene indeling van balans en winst- en verliesrekening Vaste activa Activa die gedurende meer dan één productieproces meegaan Activa de meer dan één jaar voor productieve doeleinden kunnen worden ingezet Introductie basisbegrippen bedrijfseconomie & bedrijfsadministratie druk 322

23 2.5Algemene indeling van balans en winst- en verliesrekening Vlottende activa Activa die gedurende slechts één productieproces meegaan Activa die binnen één jaar in geld (liquide middelen) kunnen worden omgezet Introductie basisbegrippen bedrijfseconomie & bedrijfsadministratie druk 323

24 Introductie basisbegrippen bedrijfseconomie & bedrijfsadministratie druk 324 2.6Balans-lezen Wat kan men van een balans aflezen? Samenstelling van de activa Samenstelling van het vermogen De liquiditeit van de organisatie

25 Introductie basisbegrippen bedrijfseconomie & bedrijfsadministratie druk 325 2.6Balans-lezen Wat is daar het nut van? Men kan o.a. zien of de onderneming voldoende liquide is. Men kan o.a. zien of de vermogensstructuur gezond is.

26 Introductie basisbegrippen bedrijfseconomie & bedrijfsadministratie druk 326 2.6Balans-lezen Voor wie is dat dan nuttig? Eigenaren Vermogensverschaffers Werknemers Fiscus Derden


Download ppt "Hoofdstuk 2 Financiële overzichten. Introductie basisbegrippen bedrijfseconomie & bedrijfsadministratie druk 32 2.1 Financiële informatie In de financiële."

Verwante presentaties


Ads door Google