De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wis meso.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wis meso."— Transcript van de presentatie:

1 wis meso

2 Programma Kleine quiz over begrippen uit hoofdstuk 4
Hoofdstuk 4 De Winter

3 Wat betekenen deze woorden?
Vitaal Sinecure Negatieve vrijheid Protoprofessionalisering Discutabel Geseculariseerde cultuur Politiek controversieel contraproductief

4 Opvoedingskramp….

5 Samen uit de opvoedingskramp
De Winter stelt de vraag: Waarom is opvoeding in de huidige tijd vooral omgeven door toename van stoornissen, zorgen van ouders of ze het wel goed doen, toename van professionele hulp, toename van repressie? En is dat wel terecht?

6 Verklaringen: Hulp is makkelijker beschikbaar
Opvoeden is voor veel ouders een grote, individuele verantwoordelijkheid: kinderen zijn een project  ouders worden onzeker Kinderen worden sneller als ‘anders’ en dus niet normaal en dus als hulpbehoevend gezien (zorgleerlingen, rugzakjes, SoVa-trainingen) Huidig beleid schiet snel in de richting van repressie en dwang & drang Vroeger was opvoeden een Plicht t.o.v. de maatschappij, nu een individuele keuze

7 Sociale oorzaken: Globalisering, individualisering, dreiging terrorisme, klimaatverandering, nieuwe gezondheidsrisico’s  angst en onzekerheid: Risicosamenleving (Anthony Giddens, Ulrich Beck) Liquid fear (Zygmunt Bauman)  Zoveel mogelijk preventie  Terugtrekken op eigenheid (vreemdelingenhaat, nationalisme)

8 Ouders zijn onzeker….

9 Rol van pedagogen: Toenemende afhankelijkheid van ouders van deskundigen (specialists in indicision) Psychologisering van het leven / protoprofessionalisering: ‘Markt van welzijn en geluk’ (Achterhuis)  ouders vertrouwen steeds minder op eigen oordeel en intuïtie  meer labels, diagnoses, stoornissen

10 Frank Furedi: paranoia rond Ouderschap  hyperparenting: Ouders hebben de plicht alles te doen om hun kind zover mogelijk te laten komen, gelukkig te maken en alle risico’s uit te sluiten Voorbeelden?

11 Preventieve surveillancestaat
Toenemende kennis van risicofactoren wordt gebruikt om al op jonge leeftijd in te grijpen (public health – benadering): Every Child Matters Alle kansen voor alle kinderen

12 Gevaren van deze benadering
Leidt tot toename en wildgroei van allerlei preventieve voorzieningen Wie beslist of interventieprogramma’s ingezet moeten worden en bij wie? Risicofactoren hebben weinig voorspellende waarde en duiden slechts op een statistische kans. Hulpverlening wordt soms te snel ingezet Leidt tot top-down benadering + dwang & drang + aantasting privacy  afnemend vertrouwen

13 Oplossing: pedagogische civil society?
Meer aandacht voor: community-based ‘sociaal kapitaal’ (Coleman / Putnam, Bowling Alone) bonding social capital (empowerment) bridging social capital (democratisch burgerschap) closure (Coleman) [brede] school – gezin * Normatieve opvatting!

14 Samen uit de opvoedingskramp
Micha de Winter zelf aan het woord: (11 minuten)

15 sociale kaart wat heb je eraan.. is die er wat weet je al
verwijzingen??


Download ppt "Wis meso."

Verwante presentaties


Ads door Google