De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wat gaan we doen  Het thema stigmatisering staat centraal  Allereerst: vragen naar aanleiding van het studiemateriaal (hoofdstuk 4 van het boek) – snapt.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wat gaan we doen  Het thema stigmatisering staat centraal  Allereerst: vragen naar aanleiding van het studiemateriaal (hoofdstuk 4 van het boek) – snapt."— Transcript van de presentatie:

1

2 Wat gaan we doen  Het thema stigmatisering staat centraal  Allereerst: vragen naar aanleiding van het studiemateriaal (hoofdstuk 4 van het boek) – snapt iedereen wat er staat en is het helder wat het met deze module te maken heeft?  Stigmatisering: Wat is het nou precies?  Stigmatisering: de effecten vanuit verschillende perspectieven. Wat betekent het voor mensen met EPA, wat is de invloed van de omgeving, van de GGZ

3 filmpje  http://www.youtube.com/watch?v=KFdauALn8GA http://www.youtube.com/watch?v=KFdauALn8GA

4 Traditie  Stigma: (brand)merk, zegel, teken. Meervoud: stigma’s of stigmata (latijn)  In de Christelijke traditie: rode plekken, wonden, zweren, littekens die verwijzen naar de kruisiging van Christus: handen en voeten, hoofd, borst  Meerdere betekenissen/duidingen.  De drager van de stigmata heeft geleden voor zijn geloof  De drager van de stigmata is verwond vanwege zijn geloof  De drager draagt dezelfde boodschap uit als Jezus

5 stigmata

6 Niemand weet hoe je er aan komt maar je komt er nooit meer af! Stigmatiseren: (Brand) merken: Je dicht iemand of een groep bepaalde –negatieve- kenmerken toe. Het is bijna onmogelijk om daarvan af te komen. Het houdt verband met sociale integratie: omgaan met diversiteit. Voorbeelden?

7 Wilders:  Marokkanen maken zich schuldig aan uitkeringsafhankelijkheid……………. Analyseer deze zin en duidt de betekenis. Wat is het verband met vooroordelen?

8 Steve Earle: enfant terrible

9 Na de ramp met de twintowers:  Hij schreef een lied over een Canadees die deelnam aan de acties van Al Quiada.  Hij keurde de deelname niet goed, maar probeerde te achterhalen hoe iemand tot zo iets komt.  Hij werd aan de schandpaal genageld.  Hoe komt dat?

10 Zelfstigma:  Ik ben nu eenmaal een beetje gestoord.  Ik kan er niets aan doen, ik heb adhd.  Ik ben dyslectisch.

11 Labelings- en uitsluitingsproces  Label: etiket/stigma  Sociale uitsluiting: er niet meer bij horen, verlies van sociale verbanden en kortsluiting in het sociale netwerk, vereenzaming, niet mee kunnen doen, buitengesloten worden, afhaken.  Twee bewegingen:  van de omgeving en het sociale netwerk  Van de cliënt zelf

12 Historisch perspectief  Onkunde en onwetendheid leidt vaak tot stigmatisering;  Onkritische beoordeling van sociale mechanismen: zij zijn anders, ziek, gevaarlijk, besmettelijk, concurrenten, bedreigingen, verdringers, bedriegers, boeven, asociaal tuig etc.  In het verleden: het volk (het gepeupel)  Armen, behoeftigen, zieken, bejaarden, mensen met een beperking, mensen met psychiatrische problematiek

13 Middeleeuwen  Nachtmerries, razernij, hekserij, debiliteit, idiotie, dolheid…….  Heilige Dimpna in Geel (13de eeuw)  Bedevaart  Geneesheiligen

14 In Nederland St. Servaas en St. Anna in Venray  Gezinsverpleging  Gekken op straat

15 Paradox van biologisch gezichtspunten en moraliteit  Voortdurende dualiteit tussen uitsluitingsmechanismen en mededogen en zorg  Enerzijds afzondering en opsluiting: dol- en rasphuizen, gestichten, gevangenissen  Anderzijds: liefdewerk, (kloosters, kerken) en aalmoezen

16 Psychiatrie: opkomst vanaf 1780  Humanisering van de krankzinnigenzorg  Wetenschappelijke basis voor geestelijke gezondheidszorg: classificering van ziektebeelden  Humaan maar wel in afzondering

17 Eugenetica  Latijns Amerika en Verenigde Staten: sterilisatie van arme zwarte vrouwen  Nazi-Duitsland: euthanasie op mensen met een beperking en mensen met psychiatrische aandoeningen  Zweden, Canada, sterilisatie van vrouwen uit arme, vaak allochtone bevolkingsgroepen  Nederland: sterilisatie en chemische castratie

18 Eugenetica in Nederland  https://www.youtube.com/watch?v=WoqgrUX7tSs https://www.youtube.com/watch?v=WoqgrUX7tSs  En verder:  https://www.youtube.com/watch?v=Dwjf-egAs_I https://www.youtube.com/watch?v=Dwjf-egAs_I

19 Vermaatschappelijking en de-institutionalisering In Nederland: samengaan van klinische en ambulante instellingen (Riaggs en ggz). De afname van de bedden in de ggz is gepaard gegaan met een gelijktijdige toename van tbs- en forensische bedden en bedden binnen RIBW. De GGZ is er niet in geslaagd om contacten te leggen met maatschappelijke verbanden en steunsystemen. GGZ heeft zich niet losgemaakt uit haar ongewenste geïsoleerde positie

20 Stigmatisering door hulpverleners  De GGZ heeft bijgedragen aan segregatie (afzondering, scheiding)  GGZ heeft weinig initiatieven ontplooid om maatschappelijke teloorgang tegen te gaan  GGZ heeft bijgedragen aan biologisch determinisme

21 Maar ook direct: Cliënten ervaren stigmatisering door hulpverleners  Hulpverleners vinden cliënten:  Gevaarlijk en Incompetent  Cliënten voelen zich niet geaccepteerd

22 Patiënten en familieleden  Desinteresse en gebrek aan begrip  Krijgen nauwelijks voorlichting en worden nauwelijks betrokken bij de behandeling  Behandeling concentreert zich op medicamenteuze symptoombestrijding  Bijwerkingen van medicatie wordt nauwelijks serieus genomen

23 Psychiaters en behandelaars  Tonen weinig vertrouwen in herstel  Cliënten wordt voorgehouden op een vredige en prikkelarme omgeving aangewezen te zijn  Mislukken van behandeling en rehabilitatie ligt aan de cliënt, aan gebrek aan motivatie, aan niet willen in plaats van niet kunnen  Blijven liever op kantoor dan eropaf te stappen

24 Uit onderzoek blijkt:  GGZ-professionals (psychiaters, behandelaars, medewerkers) denken nagenoeg hetzelfde over psychiatrische patiënten als de rest van de bevolking.  Sommigen vertonen zelfs meer vooroordelen dan de rest van de bevolking

25 Pauze en daarna een filmpje  http://www.youtube.com/watch?v=5t-HLDeb70w http://www.youtube.com/watch?v=5t-HLDeb70w

26 Hoe moet het dan wel?  Bejegening van cliënten en familie/relaties  Ervaringsdeskundigheid  Patiëntenvertrouwenspersonen

27 Andere koers  Inzetten op herstelondersteunende zorg en rehabilitatie gericht handelen  Optimisme  Supported education en supported employment  Aansluiting zoeken bij maatschappelijke steunsystemen en voorzieningen


Download ppt "Wat gaan we doen  Het thema stigmatisering staat centraal  Allereerst: vragen naar aanleiding van het studiemateriaal (hoofdstuk 4 van het boek) – snapt."

Verwante presentaties


Ads door Google