De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voorlichting POVO 2015 Kees Blaauw. www.koersvo.nl fokor 2015 2 De rol van het voortgezet onderwijs Certificering voor OSO in OT Elke vo school heeft.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voorlichting POVO 2015 Kees Blaauw. www.koersvo.nl fokor 2015 2 De rol van het voortgezet onderwijs Certificering voor OSO in OT Elke vo school heeft."— Transcript van de presentatie:

1 Voorlichting POVO 2015 Kees Blaauw

2 www.koersvo.nl fokor 2015 2 De rol van het voortgezet onderwijs Certificering voor OSO in OT Elke vo school heeft een inlog voor OT nodig Alle kinderen kunnen digitaal overgedragen worden van het po naar het vo

3 www.koersvo.nl fokor 2015 3 Onderwijs Transparant: Digitale Overdracht dit jaar voor alle leerlingen Alle gegevens van je school controleren en eventueel aanpassen Op 19 januari 2016 presentatie van het digitale systeem met op 26 januari 2016 een verdiepingscursus voor bestuursvertegenwoordigers

4 www.koersvo.nl fokor 2015 4 Op 19 januari 2016 presentatie van het digitale systeem: Zuiderpark College Auditorium van 14.30 tot 16.30 uur voor iedereen met op 26 januari 2016 een verdiepingscursus voor bestuursvertegenwoordigers: Calvijn Vreewijk van 14.00 tot 17.00 uur met als principe train de trainer

5 Controleer uw gegevens fokor 20155

6 Pas deze waar nodig aan fokor20156

7 Sla de wijzigingen op! fokor 20157

8 www.koersvo.nl fokor 2015 8 Aanmelden bij een vo-school Ouder en leerlingen melden zich met het adviesformulier met de unieke code Advies moet stroken met mogelijkheden van de vo school Advies po is bindend

9 www.koersvo.nl fokor 2015 9 Zorgplicht! Voor alle kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte Ook voor scholen zonder lwoo en pro Na aanmelding binnen 6 weken schriftelijk besluit meedelen aan ouders: zorgplicht voor iedereen Bij afwijzen verplicht een passende plek te vinden voor de afgewezen leerlingen

10 ZIB 201510 TIJDPAD LEERLINGEN bestemming vmbo met lwoo of praktijkonderwijs LEERLINGEN extra ondersteuning, bestemming regulier vo LEERLINGEN extra ondersteuning, bestemming vso Overige LEERLINGEN September  Voorlichting ZIB (15 en 16 sep)  Oudergesprekken/toestemming onderzoek  Verklaring deelname school (formulier aanleveren bij Koers VO)  Invoeren van ZIB leerlingen in OT (door bao/sbo/so)  Start eerste onderzoeken door onderzoeksbureaus op sbo/so- scholen  Voorlichting ZIB (15 en 16 sep)  Oudergesprekken/toestemming onderzoek (indien bao/sbo/so-school dit nodig acht voor vervolgonderwijs; onderzoek wordt dan door school zelf georganiseerd/uitgevoerd) Wordt definitief vastgesteld in de volgende versie van de plaatsings-wijzer van FOKOR in oktober 2015 Oktober  Onderzoeksbureaus maken afspraak met bao-school over het afnemen van de onderzoeken  Eerste onderzoeken bao-leerlingen tweede helft oktober  Kort gesprek onderzoeksbureaus over resultaten sbo/so- leerlingen  Gesprek bao/sbo/so met ouders/leerling over benodigde ondersteuning in het v(s)o en advies vervolgtraject November  Vervolg afname onderzoeken  Eerste screening ABT*-lwoo/pro (Koers VO)  Eerste overdracht resultaten onderzoeksbureaus aan bao/sbo/so  Oriëntatie op mogelijkheden vo-scholen met behulp van website schoolprofielen schoolprofielen  Voorgesprekken door ouders met v(s)o-scholen over mogelijkheden onderwijs en ondersteuning December  Vervolg overdracht resultaten onderzoeksbureaus aan basisscholen  Vervolg oriëntatie en voorgesprekken door ouders Januari  Afname midden 8 toets  Adviesgesprekken met de ouders door bao/sbo/so  Afname midden 8 toets (indien aan de orde)  Adviesgesprekken met de ouders door bao/sbo/so  Vervolg oriëntatie en voorgesprekken door ouders Februari  Oriëntatie op mogelijkheden vo-scholen met behulp van website schoolprofielen en schoolbezoekenschoolprofielen  Vanaf 1 februari aanmelding op school van eerste keuze  Vervolg oriëntatie en schoolbezoeken door ouders Maart  Binnen 6 weken besluit vanuit vo-school (zorgplicht) en aanvraag TLV PrO of aanwijzing lwoo  Vanaf 1 maart aanmelding op vo-school van eerste keuze  Aanmelding op vso-school van voorkeur** (zorgplicht voor vso-school) De vso- school vraagt TLV aan voor de leerling bij de ABT*-vso van Koers VO April  ABT-lwoo/pro van Koers VO besluit over aanwijzing lwoo of toelaatbaarheid Praktijkonderwijs  Binnen 6 weken besluit vanuit vo-school (zorgplicht) Mei  Cito eindtoets  Cito eindtoets (indien aan de orde)  Na besluit ABT-vso definitieve plaatsing op de vso-school Juni  Resultaat eindtoets en mogelijke bijstelling eindadvies Overstap primair onderwijs (bao/sbo/so) naar voortgezet onderwijs (vo/vso) Versie 14 september 2015 * ABT: adviescommissie beoordeling toelaatbaarheid ** NB! Er is tot op heden geen vast startmoment voor aanmelding bij een vso-school

11 www.koersvo.nl fokor 2015 11 Wat als: Bindend advies niet strookt met wettelijk kader? Ouders geven geen toestemming voor deelname? Eindtoets CITO een ander beeld geeft: wat te doen?


Download ppt "Voorlichting POVO 2015 Kees Blaauw. www.koersvo.nl fokor 2015 2 De rol van het voortgezet onderwijs Certificering voor OSO in OT Elke vo school heeft."

Verwante presentaties


Ads door Google