De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

PSYCHIATRIE EETSTOORNISSEN EN VOEDINGS- EN EETSTOORNISSEN BIJ HET JONGE KIND Martine Bink med.hro.nl/binmd Kamer: L 02.335.

Verwante presentaties


Presentatie over: "PSYCHIATRIE EETSTOORNISSEN EN VOEDINGS- EN EETSTOORNISSEN BIJ HET JONGE KIND Martine Bink med.hro.nl/binmd Kamer: L 02.335."— Transcript van de presentatie:

1 PSYCHIATRIE EETSTOORNISSEN EN VOEDINGS- EN EETSTOORNISSEN BIJ HET JONGE KIND Martine Bink E-mail: m.d.bink@hr.nl med.hro.nl/binmd Kamer: L 02.335

2 VANDAAG Indeling presentatie groepjes Indeling Studiehulp Presentatie Agressie en gedragsstoornissen Voedings- en eetstoornissen bij het jonge kind Eetstoornissen bij adolescenten Opdracht Voorbeeld toetsvragen

3 VOEDINGS- EN EETSTOORNISSEN Welke eetstoornissen ken je al? Jonge kind Adolescent

4

5 FACTOREN DIE EEN ROL SPELEN BIJ LEREN ETEN  voedselneofobie  picky eating  (op)voedingsstijlen van ouders 5

6 VOEDINGS- EN EETSTOORNISSEN BIJ HET JONGE KIND DSM-5 Pica Ruminatiestoornis Vermijdende of restrictieve voedselinnamestoornis Wanneer is het een: voedings probleem of een voedings stoornis ? Eet probleem of een eet stoornis ?

7 PICA Het eten van substanties die daar niet voor zijn bedoeld Zelden bij normaal begaafde kinderen, vaker bij kinderen met verstandelijke beperking of ASS Oorzaken voor pica zijn onduidelijk: gebrek aan bepaalde voedingsstoffen Afhankelijkheid van bepaalde stof Imitatie Risicifactoren: mishandeling,verwaarlozing, prematuur Pica Pica 2Pica 3

8 RUMINATIESTOORNIS Het herhaaldelijk en vrijwillig oprispen, herkauwen en weer doorslikken van eten Kan dodelijk zijn Mogelijke oorzaken: Gebrek aan stimulatie / aandacht

9 VERMIJDENDE OF RESTRICTIEVE VOEDSELINNAMESTOORNIS afname gewicht of onvoldoende toename gewicht tekort aan essentiële voedingsbestanddelen, vitamines afhankelijk van vloeibaar voedsel/supplementen verstoring van psychosociaal functioneren 3 vormen: kinderen die te weinig eten en geen belangstelling hebben specifiek voedsel nuttigen vanwege zintuiglijke sensatie weigeren van eten vanwege eerdere aversieve gebeurtenissen

10 EETKLINIEK DE WINKELSTEEGHWINKELSTEEGH eetkliniek

11 CULTURELE EN MAATSCHAPPELIJKE INVLOEDEN Borstvoeding VS flesvoeding (blz.110) Sociale betekenis van voedsel Je bent wat je eet De wet van de besmetting Kunnen kinderen zelf beslissen wat ze moeten eten? borstvoeding

12 RISICOFACTOREN VOOR HET ONTWIKKELEN VAN VOEDINGSSTOORNISSEN. Opdracht: Van welke risicofactoren hebben jullie al gehoord, heb je gelezen of kan je bedenken? Kindniveau Ouderniveau Omgevingsniveau

13 AANPAK VOEDINGSSTOORNIS BIJ HET JONGE KIND Centraal in de behandeling: Vertrouwen van ouders in zichzelf Verbeteren van de relatie kind-ouder Behandelen eetstoornis volgens gedragstherapeutische principes Voorbeeld

14 OPDRACHT Niets lusten, weigeren om te eten, huilen als er ‘groene dingen’ op het bord komen. Iedere avond een gevecht om een hapje naar binnen te krijgen. Kinderen kunnen ouders tot wanhoop drijven…… Hoe gingen jouw ouders daar vroeger mee om? Wat zou jij als hulpverlener voor adviezen kunnen geven aan ouders met kinderen waar sprake is van eetproblemen? (gebruik op de theorie uit het boek)

15 15 EETSTOORNISSEN BIJ JONGEREN  Anorexia nervosa  Boulimia nervosa  Eetbuienstoornis (Binge eating disorder)  Obesitas

16 16 ANOREXIA NERVOSA  Gewichtsfobie: irreële angst om aan te komen  Ontkenning van de (ernst van de) eetstoornis.  Negeren van de eetlust.  Vertekening van het lichaamsbeeld.  Preoccupatie met eten en lichaamsgewicht.  Het weinig eten voor anderen verbergen/ camoufleren uit vrees voor reacties.  Aanzienlijk gewichtsverlies ( < 15 BMI < 17,5).  Subtype I en subtype II

17 17 ANOREXIA NERVOSA Isabella Caro www.pro-ana.bewww.pro-ana.be www.proud2beme.nlwww.proud2beme.nl

18 18 BOULIMIA NERVOSA  Controleverlies.  Lijden aan (vr)eetbuien (min. 2x per week).  Eetproblemen verbergen uit schaamte.  Braken of laxeermiddelen gebruiken ter compensatie (purgerend type).  Overmatig bewegen.  Preoccupatie en onvrede met het uiterlijk.  Stemming wordt bepaald door het gewicht Proud 2 Be me filmfilm

19 19 (VR-)EETBUISTOORNIS BINGE EATING DISORDER Wie heeft er wel eens een vreetbui? In een hoog tempo binnen 2 uur een grote hoeveelheid voedsel opeten. Er is geen sprake van compensatie gedrag.

20 20 OBESITAS  Wat betekent het?  Gevolgen:  risico lichamelijke problemen  praktisch ongemak en psychische problemen  kleine kans op succesvolle behandeling heavy teenager

21 BEHANDELING  Preventie  Psycho-educatie  Betrokkenheid van ouders  Herstellen van gewicht en eetpatroon  motiverende gespreksvoering  Cognitieve gedragstherapie 21 gebeurtenisgedachtegevoelgedrag

22 22

23 PROEFTOETSVRAGEN 23

24 INLEIDING 24 1.Het diathese-stressmodel betekent dat: a.Iemand een aanleg kan hebben voor een bepaalde stoornis maar dat het afhangt van de levenservaringen of de stoornis zich zal ontwikkelen. b.Afwijkend gedrag samenhangt met de rol van zogenaamde ‘maatschappelijke ziektes’ als armoede, racisme en gebrek aan kansen.

25 INLEIDING 25 2.Welke criteria horen bij abnormaal gedrag? a.Emotioneel lijden, contraproductief gedrag en gestoord gedrag. b.Foute perceptie van de realiteit, sociaal afwijkend gedrag en uitzonderlijk gedrag.

26 INLEIDING 26 3.Een GAF-score van 5 betekent: a.Dat deze persoon uitstekend functioneert en geen hulpverlening nodig heeft. b.Een persoon ernstige klachten heeft en voortdurend een gevaar is voor zichzelf of anderen.

27 INLEIDING 27 4.Wat zijn Dopamine en Serotonine? a.Neurotransmitters b.Opiaten

28 HECHTINGSSTOORNISSEN 28 5. Welk type hechting vormt vooral een risico voor het ontwikkelen van een hechtingsstoornis? a.Afwerende hechting b.Gedesoriënteerde hechting

29 HECHTINGSSTOORNISSEN 29 6.Hoeveel procent van de kinderen is veilig gehecht? a.Ongeveer 40% b.Ongeveer 60%

30 HECHTINGSSTOORNISSEN 30 7. Om hechtingsstoornissen te voorkomen bij kinderen kan preventief worden gehandeld. Welke behandelvorm is hiervan een voorbeeld? a.Cognitieve gedragstherapie voor de ouders: gericht omgaan met belonen en straffen. b.Het doorbreken van intergenerationele overdracht door opvoedingsondersteuning.

31 AUTISME 31 8.Kinderen met autisme kunnen de betekenis van een emotie of handeling vaak pas na ‘uitzoomen’ en nadenken begrijpen. Hoe is dit te verklaren? a.Zij komen vaak niet tot een juiste ‘Theory of mind’ b.Ze lijden vaak aan ‘Contextblindheid’

32 AUTISME 32 9.Er zijn vier hoofdkenmerken van ASS, wat is er één van? a.Vreemde reacties op zintuiglijke prikkels. b.Problemen met communicatie en taal.

33 ADHD 33 10.Wat is het doel van behandeling met Ritalin of Concerta (methylfenidaat)? a.Het genezen van de symptomen van ADHD op de lange termijn. b.Het onderdrukken van gedragssymptomen van ADHD.

34 TAAL- EN LEERSTOORNISSEN 34 11. I Dyslexie is een voorbeeld van een primaire leerstoornis II Het verschil tussen het werkelijk functioneren en het verwachte functioneren wordt ook wel het interferentiecriterium genoemd. a.Beide stellingen zijn juist. b.Stelling I is juist, stelling II is onjuist.

35 TAAL- EN LEERSTOORNISSEN 35 12.Morfologie is: a.Het combineren van klanken tot een betekenisvol woord. b.Het combineren van woorden tot betekenisvolle zinnen.

36 AGRESSIE EN GEDRAGSSTOORNISSEN 36 13.Welk kenmerk hoort niet bij een oppositioneel opstandige gedragsstoornis? a.Is veel boos en gepikeerd. b.Agressie gericht op mensen en/of dieren.

37 AGRESSIE EN GEDRAGSSTOORNISSEN 37 14.Kinderen met ODD/CD hebben een slecht ontwikkeld schuld of schaamte gevoel. Dit zijn voorbeelden van: a.Sociale cognities b.Executieve functies

38 EET- EN VOEDINGSSTOORNISSEN 38 15. I Pica betekent voedsel oprispen, herkauwen en weer doorslikken II Pica wordt veroorzaakt door mishandeling en verwaarlozing a.Beide stellingen zijn juist b.Beide stellingen zijn onjuist

39 EET- EN VOEDINGSSTOORNISSEN 39 16.Voor de behandeling van eetstoornissen zijn: a.Psycho-educatie en cognitieve gedragstherapie goede methoden. b.Mediatietherapie en medicamenteuze behandeling effectief.

40 VOLGENDE WEEK Presentatie: Eetstoornissen en voedingsstoornissen Theorie: Angststoornissen Voorbereiding zie SHL


Download ppt "PSYCHIATRIE EETSTOORNISSEN EN VOEDINGS- EN EETSTOORNISSEN BIJ HET JONGE KIND Martine Bink med.hro.nl/binmd Kamer: L 02.335."

Verwante presentaties


Ads door Google