De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Artikel: ’sociale vaardigheidstraining voor jongeren met een autismespectrumstoornis: een onderzoek naar de effecten’ Auteurs: Neef, M., Vet, L.J.J., Serra.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Artikel: ’sociale vaardigheidstraining voor jongeren met een autismespectrumstoornis: een onderzoek naar de effecten’ Auteurs: Neef, M., Vet, L.J.J., Serra."— Transcript van de presentatie:

1 Artikel: ’sociale vaardigheidstraining voor jongeren met een autismespectrumstoornis: een onderzoek naar de effecten’ Auteurs: Neef, M., Vet, L.J.J., Serra M.

2  Onderzoek  Autismespectrumstoornis  Sociale vaardigheden  Methode  Deelnemers  Meetinstrumenten van de trainingen  Fasen binnen de training  Fase 1  Fase 2  Resultaten  Conclusie

3  Over jongeren met:  Ass: PDD-NOS Stoornis van Asperger  Aan:  Polikliniek voor Kinderen- en jeugdpsychiatrie van het Universitair Centrum voor de Kinder- en jeugdpsychiatrie( UCJP)  Gevolgen van sociale vaardigheidstraining  Adolescenten: Meer praten met vrienden  Kinderen ( 9- 16j) => onderzoek bij 120 kinderen toename van sociale contacten

4  Sociale vaardigheid belangrijk voor jongeren met ASS om te zorgen dat:  Omgang met anderen verbeteren  Gepast gedrag toeneemt/ Ongepast gdrag afneemt  Samenwerking in groep  Ontwikkeling van behaaglijkheid en vertrouwen in sociale situaties  In een ander kunnen inleven  Positievere waarneming over zichzelf

5  Gebrek aan sociale vaardigheden:  Negatieve gevolgen voor: interpersoonlijke, beroepsmatige, schoolse en emotionele functioneren.  Verbeteringen  Proberen antwoord te krijgen op Psychisch welzijn Hoe de jongeren over zichzelf denkt Competentiebeleving Gevoel van eigenwaarde Zichzelf waardeert Sociaal functioneren Gewenst gedrag laten zien  => Zie antwoorden bij resultaat

6  Diagnose van de deelnemers  In polkliniek van het UCKJP  Door psychiater/ gz psycholoog (  Volgens de criteria DSM-IV-TR voor ASS  Informatie van de diagnostiek  Anamnelijsten  Gesprekken met ouders en de adolescent  Schoolinformatie  Semigestructureerde observatie => ADOS ( Autisme Diagnostisch Observatie Schema)

7  Adolescenten PDDNOS Syndroom van Asperger 14 – 17j IQ van 80 of hoger Eventuele comorbiditeit, zoals ADHD Hoofdklacht Problemen in omgang met leeftijdgenoten Dit zelf herkennen en over kunnen vertellen Genoeg oefenmogelijkheden in dagelijkse leven Steun vanuit ouders en school

8  Vragenlijsten  3 x in te vullen verschillende momenten Voor de sociale training Na 15 weken tijdens de laatste zitting  Wat doen ze tijdens de training?  Gedragstherapeutische methode gericht op: Aanleren van sociale sociale vaardigheden Toenemen van zelfvertrouwen  Aangeboden door 2 therapeuten  Bestaat uit 15 zittingen

9 Bestaat uit 2 fasen Fase 1:  Zorgen voor een veilige sfeer  Kennismaking  Psycho-educatie gegeve over PDD-NOS en Asperger  Aan de slag:  Oefenen basis vaardigheden  Voeren van gesprekken  Leren praten over gevoelens

10  Fase 2:  Herhalen van eerder geleerde vaardigheden  Bijpraten  Extra gelet op toepassing van geleerde vaardigheden  Spel: ‘Party & Co’: vaardigheden ontwikkelen Samenwerken Overleggen Uitbeelden/uitleggen bepaalde personages

11  Psychisch welzijn  Minder spanning  Uiten van gevoelens gaat makkelijker  Sociaal functioneren  Minder teruggetrokken  Uiten minder stereotiep gedrag  Competentiebeleving  Gedragshouding  Hechte vriendschappen

12 Sociale vaardigheidstraining zorgt voor positieve veranderingen op elk vlak. Vooral op gebied van psychisch welzijn  Zichzelf positiever waarderen  Makkelijker positieve/ negatieve gevoelens uiten  Ervaren minder spanningen


Download ppt "Artikel: ’sociale vaardigheidstraining voor jongeren met een autismespectrumstoornis: een onderzoek naar de effecten’ Auteurs: Neef, M., Vet, L.J.J., Serra."

Verwante presentaties


Ads door Google