De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Autismespectrumstoornis

Verwante presentaties


Presentatie over: "Autismespectrumstoornis"— Transcript van de presentatie:

1 Autismespectrumstoornis
Artikel: ’sociale vaardigheidstraining voor jongeren met een autismespectrumstoornis: een onderzoek naar de effecten’ Auteurs: Neef, M. , Vet, L.J.J., Serra M.

2 Inhoud Onderzoek Autismespectrumstoornis Sociale vaardigheden Methode
Deelnemers Meetinstrumenten van de trainingen Fasen binnen de training Fase 1 Fase 2 Resultaten Conclusie

3 Onderzoek Over jongeren met: Aan:
Ass: PDD-NOS Stoornis van Asperger Aan: Polikliniek voor Kinderen- en jeugdpsychiatrie van het Universitair Centrum voor de Kinder- en jeugdpsychiatrie( UCJP) Gevolgen van sociale vaardigheidstraining Adolescenten: Meer praten met vrienden Kinderen ( 9- 16j) => onderzoek bij 120 kinderen toename van sociale contacten

4 Autismespectrustoornis (ASS)
Sociale vaardigheid belangrijk voor jongeren met ASS om te zorgen dat: Omgang met anderen verbeteren Gepast gedrag toeneemt/ Ongepast gdrag afneemt Samenwerking in groep Ontwikkeling van behaaglijkheid en vertrouwen in sociale situaties In een ander kunnen inleven Positievere waarneming over zichzelf

5 Sociale vaardigheidstrainingen
Gebrek aan sociale vaardigheden: Negatieve gevolgen voor: interpersoonlijke, beroepsmatige, schoolse en emotionele functioneren. Verbeteringen Proberen antwoord te krijgen op Psychisch welzijn Hoe de jongeren over zichzelf denkt Competentiebeleving Gevoel van eigenwaarde Zichzelf waardeert Sociaal functioneren Gewenst gedrag laten zien => Zie antwoorden bij resultaat

6 Methode Diagnose van de deelnemers Informatie van de diagnostiek
In polkliniek van het UCKJP Door psychiater/ gz psycholoog ( Volgens de criteria DSM-IV-TR voor ASS Informatie van de diagnostiek Anamnelijsten Gesprekken met ouders en de adolescent Schoolinformatie Semigestructureerde observatie => ADOS ( Autisme Diagnostisch Observatie Schema)

7 Deelnemers: welke jongeren volgen de training?
Adolescenten PDDNOS Syndroom van Asperger 14 – 17j IQ van 80 of hoger Eventuele comorbiditeit, zoals ADHD Hoofdklacht Problemen in omgang met leeftijdgenoten Dit zelf herkennen en over kunnen vertellen Genoeg oefenmogelijkheden in dagelijkse leven Steun vanuit ouders en school

8 Meetinstrumenten van de trainingen
Vragenlijsten 3 x in te vullen verschillende momenten Voor de sociale training Na 15 weken tijdens de laatste zitting Wat doen ze tijdens de training? Gedragstherapeutische methode gericht op: Aanleren van sociale sociale vaardigheden Toenemen van zelfvertrouwen Aangeboden door 2 therapeuten Bestaat uit 15 zittingen

9 Fasen binnen de training
Bestaat uit 2 fasen Fase 1: Zorgen voor een veilige sfeer Kennismaking Psycho-educatie gegeve over PDD-NOS en Asperger Aan de slag: Oefenen basis vaardigheden Voeren van gesprekken Leren praten over gevoelens

10 Fasen in de training Fase 2: Herhalen van eerder geleerde vaardigheden
Bijpraten Extra gelet op toepassing van geleerde vaardigheden Spel: ‘Party & Co’: vaardigheden ontwikkelen Samenwerken Overleggen Uitbeelden/uitleggen bepaalde personages

11 Resultaten van het onderzoek
Psychisch welzijn Minder spanning Uiten van gevoelens gaat makkelijker Sociaal functioneren Minder teruggetrokken Uiten minder stereotiep gedrag Competentiebeleving Gedragshouding Hechte vriendschappen

12 COnclusie Sociale vaardigheidstraining zorgt voor
positieve veranderingen op elk vlak. Vooral op gebied van psychisch welzijn Zichzelf positiever waarderen Makkelijker positieve/ negatieve gevoelens uiten Ervaren minder spanningen


Download ppt "Autismespectrumstoornis"

Verwante presentaties


Ads door Google