De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Marco van Gijzen & Allard Bouwmeester

Verwante presentaties


Presentatie over: "Marco van Gijzen & Allard Bouwmeester"— Transcript van de presentatie:

1 Marco van Gijzen & Allard Bouwmeester
Workshop ADHD Marco van Gijzen & Allard Bouwmeester

2 Wat gaan we doen? Korte uitleg betreft; Workshop.
Korte uitleg betreft; ADHD Opdracht 1. Opdracht 2. Opdracht 3. Afsluiting.

3 Wat is Precies ADHD? ADHD is………………

4 Opdracht 1. Aandachtstekort. Groepen maken van 4 á 5 personen.
Er wordt een verhaal voorgelezen van ongeveer 3 minuten. 1 groepslid gaat luisteren. De andere groepsleden gaat “prikkels” creëren. Wie kan het verhaal nog terug vertellen??

5 Opdracht 2. Hyperactiviteit. Groepen maken van 4 á 5 personen.
Momentje………. (er worden even enkele afspraken gemaakt). Kennisspel over gedragstoornissen(10 vragen) jullie krijgen maximaal 10 seconden bedenktijd.

6 Vraag 1. 1). Wat betekent ADHD?
A. Attention Deficit Hyperactivity Disorder. B. Alle dagen heel druk. C. Alle dagen hartstikke druk. D. Always Deficit Hyperactivity Disorden.

7 Vraag 2. Het syndroom van Asperger is geen pervasieve stoornis.
A. Nee. B. Ja

8 Vraag 3. Een kenmerk van kinderen met het syndroom van Asperger is dat ze een hoge intelligentie hebben. A. Nee. B. Ja.

9 Vraag 4. PDD-Nos staat voor: Pervasive Development Disorder
Not Otherwise Specified. B. Peter De Dichter (vernoemd naar ontdekker).

10 Vraag 5. Een kenmerk van jongeren met PDD is dat ze in een eigen wereld leven. Een wereld welke voor deze jongeren veilig geacht wordt. Dit is een wereld waar wij als ‘normale mensen’ geen idee van hebben. Als je niet gespecialiseerd bent in dit onderwerp is het erg moeilijk te begrijpen. Zelfs ouders begrijpen het vaak niet. Er gaat vaak een hele tijd overheen voordat een ouder enigszins het gevoel krijgt grip hebben te hebben op deze gedragsstoornis, maar vaak zijn ouders deze grip ook snel weer kwijt, want het is en blijft moeilijk een jongere met het gedragsstoornis PDD volledig te begrijpen. Is dit waar? A. Ja. B. Nee.

11 Vraag 6. Definitie van dyslexie :
Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem met het aanleren en het accuraat en/of vlot toepassen van het lezen en/of spellen op woordniveau.1) Dit resulteert over het algemeen in een achterstand bij het lezen en/of spellen. Het probleem bij dyslexie zit bij het verwerken van de lees- en/of schrijfgegevens. Als we leren lezen, dan herkennen we steeds sneller woorden. Is dit waar? A. Ja. B. Nee.

12 Vraag 7. Dyscalculie betekent "niet kunnen berekenen". Van dyscalculie is sprake als een leerling een duidelijke rekenachterstand heeft vergeleken met leeftijdsgenoten. Deze achterstand wordt veroorzaakt door de stoornissen in de cognitieve ontwikkeling. Dit houdt het verwerken, organiseren, bewaren en weer ophalen van informatie in de hersenen in. Is dit waar? Ja Nee.

13 Vraag 8. Faalangst is een vorm van angst. Angst hoeft niet altijd slecht te zijn. Een zekere mate van angst in het verkeer bijvoorbeeld zorgt ervoor dat je goed uitkijkt. Angst heet faalangst als het samenhangt met het leveren van prestaties. School is daarom een bijzondere omgeving, daar moet je presteren. Is dit waar? Ja. Nee.

14 Vraag 9 Hyperactiviteit een jongere met ADHD is vaak onrustig. Heeft veel moeite met stilzitten (letterlijk), beweegt veel met handen of benen en vindt het bovendien lastig om op zijn plek te blijven zitten. Ook kunnen ze in een groep hinderlijk "aanwezig" zijn, hard en aan één stuk door praten en moeilijk op hun beurt wachten. Naarmate hij/zij ouder wordt kan de onrust van buiten naar binnen trekken. Het is dan niet zozeer meer lichamelijke onrust maar onrust in het hoofd. Is dit waar? Ja Nee.

15 Vraag 10 PDD-Nos heeft geen typerende kenmerken omdat het een restgroep is. A. Nee. B. Ja.

16 Opdracht 2 Wat is jullie opgevallen tijdens deze opdracht?
Hoe hebben jullie hierop gereageerd? Hoe zou je hiermee moeten omgaan?

17 Opdracht 3. Impulsiviteit
Is jullie deze workshop verder nog iets aparts opgevallen? Hoe kun je daarmee het beste omgaan.

18 Vragen? ?

19 Bedankt voor jullie tijd en wel thuis!!!
Einde ! Bedankt voor jullie tijd en wel thuis!!!


Download ppt "Marco van Gijzen & Allard Bouwmeester"

Verwante presentaties


Ads door Google