De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Betere transparantie van beoordelingscriteria, verhogen zelfregulatie en betere prestaties?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Betere transparantie van beoordelingscriteria, verhogen zelfregulatie en betere prestaties?"— Transcript van de presentatie:

1 Betere transparantie van beoordelingscriteria, verhogen zelfregulatie en betere prestaties?

2  Betere transparantie van beoordelingscriteria?  Verhogen zelfregulatie, self-efficacy?  Betere prestaties?  Onderzoek Masterthesis Onderwijswetenschappen Open Universiteit  Afstudeerbegeleider: Dr. Desirée Joosten–ten Brinke  Uitgevoerd bij  Fontys Hogeschool voor Toegepaste Natuurwetenschappen  Alida Boot-Groenink  a.groenink@fontys.nl 2

3 Algemeen ◦ Wat zijn rubrics? ◦ Onderscheid soorten rubrics ◦ Summatief gebruik rubrics ◦ Formatief gebruik rubrics Onderzoek naar gebruik rubrics bij practica ◦ Opzet quasi-experimenteel onderzoek ◦ Eerste resultaten van onderzoek ◦ Voorlopige conclusies Interactief: mogelijkheden voor eigen gebruik? 3

4 Beoordelingsmatrix Geschikt voor open toetsvormen, 4 typen doelstellingen: Kennisdoelen op niveau van inzicht en toepassing Hogere orde cognitieve vaardigheden zoals probleem oplossen, kritisch denken Performance skills zoals presentatie geven, laboratoriumwerk, groepswerk Creating products zoals onderzoeksrapporten, kunstobjecten maken 4 (Van den Bos, Burghout & Joosten-ten Brinke, 2014)

5 Analytische rubric: Eenduidig en enkelvoudig, alle relevante beoordelingsaspecten afzonderlijk Holistische rubric: Complexe vaardigheden zoveel mogelijk als één geheel beoordeeld Onderscheid rubrics Taakspecifieke rubric Generieke rubric Voor specifieke opdrachten, feedback op detailniveau Breder inzetbaar, voor toetsen ontwikkeling competentie over langere periode 5

6 Summatief gebruik rubrics Met rubric cijfer geven voor geleverd werk Indicatoren zijn afgeleid van standaarden of doelen 6 Validiteit M eet je met rubric wat je wilt meten? Betekenis, bruikbaarheid en juistheid van conclusies uit toetsscores Betrouwbaarheid Beoordelingscriteria en methode helder ? Mate objectiviteit van en consistentie in beoordeling wordt vergroot Transparantie voor docent en student duidelijk hoe cijfer tot stand komt Vergroting van: Voor verbetering prestatie van studenten: beoordelingscriteria moeten transparant zijn (Jonsson, 2014)

7 7 Summatief gebruik rubrics vervolg cesuur Holistische rubric : één oordeel van gezamenlijke criteria Analytische rubric : gewicht toekennen aan criteria, indicatoren Voorbeeld eerder beoordeeld werk gebruiken Nadeel: weinig detail, algemene indruk Nadeel: ‘afvinklijst’ teveel detail, verlies samenhang

8 8 Formatief gebruik rubrics Rubric: precieze, inhoudelijke informatie over geleverde leerprestaties Vaststellen wat er al geleerd is, tot welk niveau en wat er nog te leren is Feed-forward functie van toetsing Leervorderingen van studenten zichtbaar Rubric: - didactisch instrument - instrument voor zelfregulatie te gebruiken bij self- en peerassessment Self-efficacy vereist (Clark, 2012)

9 9 Onderzoek naar gebruik rubrics bij practica Opzet quasi-experimenteel onderzoek bij eerstejaars studenten Applied Science naar effect gebruik rubrics voor het bijhouden van labjournaal bij praktijk chemie Basisartikel: Panadero, E., & Jonsson, A. (2013). The use of scoring rubrics for formative assessment purposes revisitided: A review. Educational Research Review 9, 129-144. Gebruik rubrics Betere prestaties Verhogen van zelfregulatie Vergroten van transparantie van formatieve beoordeling Vergroten van self-efficacy 1 2 3 5 4 6 7 onderzoeksmodel

10 10 Experimentele groep:krijgt rubric labjournaal extra 1 wiskunde B-klas : wisk-B-exp.(n=24: 8 vrouwen, 16 mannen) 1 wiskunde A-klas: wisk-A-exp.(n=21: 8 vrouwen, 13 mannen) Controlegroep:geen rubric 1 wiskunde B-klas: wisk-B-contr.(n=21: 8 vrouwen, 13 mannen) 1 wiskunde A-klas: wisk-A-contr.(n=22: 10 vrouwen, 12 mannen) Onderzoek naar gebruik rubrics bij practica Pre-test vragenlijst alle groepen meten self-efficacy, zelfregulatie Op- en bijstellen rubric Start practicum Periode 1 Introductie rubric bij exp. groepen Self-assessment en formatief assessment alle groepen transparantie Post-test vragenlijst alle groepen meten self-efficacy, zelfregulatie, transparantie Summatieve beoordeling labjournaal meten prestatie septjuni okt nov Tijdslijn onderzoek:

11 11 Onderzoek naar gebruik rubrics bij practica Criteriagoedruim voldoendevoldoendematigonvoldoende Verzorging Doelstelling Theorie Uitvoering Reagentia, apparatuur,wer kwijze Weergave resultaten/ waarnemingen Verwerken resultaten Discussie Conclusie Rubric labjournaal Voor formatief en self-assessment: Goed 5 Ruim voldoende4 Voldoende3 Matig2 Onvoldoende1 Samengesteld op basis van standaarden DAS, studiehandleiding, bestaande beooordelingscriteria expliciet gemaakt Bijgesteld met feedback van studenten (eind propedeuse en ouderejaars) en docenten, onderwijskundigen

12 12 Onderzoek naar gebruik rubrics bij practica Verschil formatief – self-assessment: -Indirecte indicatie voor transparantie van formatieve beoordeling -Mate waarin studenten zichzelf kunnen beoordelen Transparantie van beoordelingscriteria bevraagd in post-vragenlijst: - Criteria helder? - Door gebruik criteria duidelijk hoe werk te verbeteren?

13 13 Onderzoek naar gebruik rubrics bij practica Zelfregulatie: EMSR-Q van Alonso-Tapia in Panadero & Romero (2014) Bijvoorbeeld: Self-efficacy: aangepaste vragenlijst van Andrade (2009) Bijvoorbeeld: Prestatie: summatieve beoordeling van criteria, weging van criteria in Excelsheet

14 14 Eerste resultaten onderzoek Onderzoek naar gebruik rubrics bij practica Voor man en vrouwVoor wisk B en wisk A Géén significant verschil tussen wisk B-wisk A en man-vrouw Gebruik van rubrics: 1. Vergroot transparantie? Geen significant verschil exp.-contr 2. Verhoogt zelfregulatie? Geen significant verschil exp.-contr 3. Leidt tot betere prestaties??? 4. Vergroot self-efficacy?Significant verschil exp.: 75.7 t(77)=2.02 p=0.046contr: 71.8

15 15 Onderzoek naar gebruik rubrics bij practica Eerste resultaten onderzoek Bij verschil formatief assessment – selfassessment: Géén significant verschil tussen exp.- en contr.groep Wel significant verschil wisk-B-groep (-3.7) t(71)=2.61 wisk-A groep (-7.7)p=0.011 Wel significant verschilmannen (-7.2)t(71)=-2.4 vrouwen (-3.4)p=0.019 Voor wisk B en wisk AVoor man en vrouw

16 16 Studenten uit wisk-B-klassen zijn beter in staat zichzelf in te schatten voor criteria labjournaal totaal en criteria theorie, uitvoering, verwerking resultaten, discussie, conclusie. Vrouwen zijn beter in staat zichzelf in te schatten voor criteria labjournaal totaal en criteria weergave resultaten en discussie Indien data gesplitst: vrouwen significant beter bij wisk-B-groep, niet bij wisk-A Onderzoek naar gebruik rubrics bij practica Voorlopige conclusies: Hogere self-efficacy gemeten in experimentele groep: door gebruik rubrics krijgen studenten meer self-efficacy voor het bijhouden van het labjournaal.

17 17 Literatuurreferenties: Andrade, H. L., Wang, X., Du, Y., & Awaki, R. L. (2009). Rubric-referenced self-assessment and self-efficacy for writing. The Journal of Educational Research, 102, 287-302. Clark, I. (2012). Formative assessment: Assessment is for self-regulated learning. Educational Psychology Review, 24, 205-249. Jonsson, A. (2014). Rubrics as a way of providing transparency in assessment. Assessment & Evaluation in Higher Education, 39, 840-852. Panadero, E., & Jonsson, A. (2013). The use of scoring rubrics for formative assessment purposes revisitided: A review. Educational Research Review 9, 129-144. Panadero, E., & Romero, M. (2014). To rubric or not to rubric? The effects of self-assessment on self- regulation, performance and self-efficacy. Assessment in Education: Principles, Policy & Practice, 21, 133–148. Van den Bos, P., Burghout, C., Joosten-ten Brinke D. (2014). Toetsen met rubrics. In H. Van Berkel, A. Bax, & D. Joosten-ten Brinke (Eds.), Toetsen in het hoger onderwijs (p. 193-204). Houten, Nederland: Bohn Stafleu van Loghum.

18 18

19  Ervaringen met gebruik van rubrics?  Voorkeur analytische/holistische rubric? Generiek/specifiek?  Is rubric mogelijk bruikbaar voor eigen practicum/praktijk?  Welke criteria zijn dan belangrijk?  Mogelijke voor- en nadelen voor werken met rubrics in eigen praktijk?  Mogelijkheden summatief/formatief gebruik rubrics bij practica?  Mogelijkheid/ervaring self-assessment /peerassessment met rubric? 19

20 20


Download ppt "Betere transparantie van beoordelingscriteria, verhogen zelfregulatie en betere prestaties?"

Verwante presentaties


Ads door Google