De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

KERK KERK van de toekomst KERK en) van de toekomst (classis) KERK (en) van de toekomst (classis) KERK van de toekomst Met Christus als FUNDAMENT! Symposium.

Verwante presentaties


Presentatie over: "KERK KERK van de toekomst KERK en) van de toekomst (classis) KERK (en) van de toekomst (classis) KERK van de toekomst Met Christus als FUNDAMENT! Symposium."— Transcript van de presentatie:

1

2 KERK KERK van de toekomst KERK en) van de toekomst (classis) KERK (en) van de toekomst (classis) KERK van de toekomst Met Christus als FUNDAMENT! Symposium 28 nov. Van harte welkom.

3 Votum en groet (Sela) Onze hulp en onze verwachting is van God, onze Heer. Hij die alles maakte, laat niet los wat hij begon. Genade en vrede van God, de Vader; door Jezus zijn Zoon, Immanuël. Hij woont met zijn Geest in ons. Halleluja, halleluja, amen.

4 Opwekking 715 Wat hou ik van U huis Wat hou ik van Uw huis Heer van de hemelse legers. Ik kan zo sterk verlangen naar de binnenpleinen van de Heer. Diep in mijn lijf is zo’n heimwee, zo'n blijvende schreeuw om de Levende God. Een vogel is er thuis, Heer van de hemelse legers. Een zwaluw voedt haar jongen op bij U onder de pannen, God. Wonen bij U is een zegen, zo’n blijvende kans om te zingen voor U.

5 Gelukkig wie naar U vol van verlangen op weg zijn, zelfs in het dorre bomendal zien zij een bron en regenval, gaan zij van zegen tot zegen, naar God die verschijnt in Zijn heilige stad. Ach hoor en kijk naar mij, Heer van de hemelse legers. Ja liever één dag dicht bij U dan duizend dagen zonder U. Liever bij U aan de drempel dan binnen te zijn in een duistere tent.

6 De Heer beveiligt ons, eer en geluk zal Hij geven Hij heeft Zijn liefde nooit ontzegd aan mensen, eerlijk onderweg. Heer van de Hemelse legers, gelukkig zijn zij die vertrouwen op U. Wat hou ik van Uw huis!

7 Opwekking 623 – Laat het huis gevuld zijn Laat het huis gevuld zijn met wierook van aanbidding Laat het huis gevuld zijn met de wolk van mijn geest Laat het huis gevuld zijn met het brood van eeuwig leven Laat het huis gevuld zijn met mijn geur Want ik wil komen met mijn geest En doorwaaien heel het huis Ik wil het maken tot een tempel Waar ik woon Laat mijn leven in je zijn Ik maak je heilig, puur en rein Ik laat het levend water stromen door je heen

8 Laat het huis bekleed zijn met kleden van fijn linnen Laat het huis bekleed zijn met gerechtigheid en trouw Laat het huis gekleurd zijn door het bloed van Uw Zoon Jezus Laat het huis gereinigd zijn en schoon Want U wilt komen met Uw geest En doorwaaien heel het huis U wilt het maken tot een tempel Waar U woont Laat Uw leven in ons zijn maak ons heilig, puur en rein laat het levend water stromen door ons heen

9 Heer wij roepen tot U Kom opnieuw met Uw vuur Wij verlangen naar echtheid En leg het diep in ons hart Refrein: Heer wees welkom met Uw geest En doorwaai nu heel het huis wil het maken tot een tempel Waar U woont Laat Uw leven in ons zijn maak ons heilig, puur en rein laat het levend water stromen door ons heen Refrein herhalen

10 ochtendprogramma dagvoorzitter Jaap den Doelder

11 Programma 09.30uur Inloop met koffie/thee 10.00uurOpening symposium 10.30uurSpreker Prof. dr. Mees te Velde 11.15uurSpreekster Moniek Mol 12.00uurAfsluiten ochtend 12.15uurLunchpauze 13.15uurStart middaggedeelte 13.30uurUitleg over deputaatschap door Frans Hamelink 13.45uurHet beste idee voor de GKV 15.15uurAfsluiten middaggedeelte 15.30uurGezellig samenzijn

12 Filmpje https://www.youtube.com/watch?v=qMU377XuQLc

13 Spreker prof. Mees te Velde

14 Kerken met toekomst in Zeeuws-Vlaanderen Terneuzen 28 november 2015

15  Kerk zijn is de ene helft van het verhaal – persoonlijk gelovig leven met God is de andere. Stelling 1

16  De Zeeuwsvlaamse samenleving heeft behoefte aan een gereformeerde graankorrel- kerk. Stelling 2

17 “Waarachtig, ik verzeker u: als een graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft het één graankorrel, maar wanneer hij sterft draagt hij veel vrucht. Joh. 12:24

18  Toekomstig kerk zijn in Zeeuws- Vlaanderen vraagt om een oecumenische aanpak over grenzen van kerkgenootschappen heen. Stelling 3

19  Onze kerkstructuren en organisatievormen zijn toe aan een fikse vereenvoudiging. Stelling 4

20  Kerkvernieuwing is verbondsvernieuwing  Terug naar de basics:  Godsvrucht  Sacramenten  Woord Kerkvernieuwing?

21

22 Spreekster Moniek Mol

23

24 Wat cijfers Bevolkingsgroei prognose CBS 2013 23

25 Wat cijfers terneuzen.incijfers.nl 2015 24

26 Wat cijfers Gemeenteprofiel Terneuzen 2015 25

27 Wat cijfers De toekomst in de kerk 2010 26

28 Wat cijfers Praktijkcentrum 2015 27

29 Wat cijfers Praktijkcentrum 2015 28 Kerk199420042014 Axel1035913737 Gent?10585 Hoek257269200 Terneuzen507464422 Zaamslag273282251

30 Wat cijfers Geloven binnen en buiten verband, SCP 2014 29

31 30

32 Kerkelijke modellen als reactie op de secularisatie -> Volkskerk -> Kerk als tegencultuur -> Kerkgroei -> Kerk als transformerende kracht -> Kerk binnenstebuiten -> Kerk als krachtcentrale 31

33 Kerkelijke modellen als reactie op de secularisatie Volkskerk Haast automatische verbinding tussen afkomst en kerkelijkheid Veel oog voor verbanden en gemeenschappen Verbinding soms wel belangrijker dan christelijke boodschap 32

34 Kerkelijke modellen als reactie op de secularisatie Kerk als tegencultuur Kerk en wereld staan tegenover elkaar Kerk is gemeenschap die zich onderscheidt van de wereld door radicale navolging van Christus, een vurig geloof en hartelijke gemeenschapszin Christelijke cultuur is niet tégen de wereld, maar heeft een eigen intensieve cultuur 33

35 Kerkelijke modellen als reactie op de secularisatie Kerkgroei Numerieke kerkgroei staat centraal Zending is klaar wanneer heel de wereld verzameld is in de kerk -> Is evangelisatie en bekering iets waard wanneer de kerk daar niet van groeit? 34

36 Kerkelijke modellen als reactie op de secularisatie Kerk als transformerende kracht Het is de roeping van de kerk om de wereld te veranderen Er moeten genoeg mensen tot bekering komen dan veranderd de samenleving als vanzelf 35

37 Kerkelijke modellen als reactie op de secularisatie Kerk binnenstebuiten Cultuurveranderingsmodel, waarbij God door alle mensen met een goede wil heen werkt De kerk is een instrument, op de eerste plaats hoort zij relevant te zijn voor haar omgeving 36

38 Kerkelijke modellen als reactie op de secularisatie Kerk als krachtcentrale Evangelisatie wordt bezien als geestelijke oorlog Gebed en lofprijzing staan centraal 37

39 Kerkelijke modellen als reactie op de secularisatie -> Wat spreekt u aan in deze modellen, en wat niet? Volkskerk Kerk als tegencultuur Kerkgroei Kerk als transformerende kracht Kerk binnenstebuiten Kerk als krachtcentrale 38

40 Toekomstperspectief Geloven binnen en buiten verband, SCP 2014 39

41 Toekomstperspectief terneuzen.incijfers.nl 2015 40

42 Toekomstperspectief Masterplan Sociale voorzieningen Zeeuws- Vlaanderen 2012 (SCOOP) Welk voorzieningenaanbod kunnen en willen we onze inwoners in Zeeuws-Vlaanderen bieden? Hoe verhoudt zich dat tot het huidig aanbod aan voorzieningen? Wat betekent dat voor de leefbaarheid binnen de (kleine) kernen? Wat wordt er van gemeenten, maatschappelijke organisaties en inwoners verwacht? 41

43 Toekomstperspectief Masterplan Sociale voorzieningen Zeeuws-Vlaanderen 2012, SCOOP Vier scenario’s 1.Zelfstandige voorzieningen per kern 2.Clustering op kernniveau 3.Herschikking van voorzieningen 4.Voorzieningenstructuur op de schop 42

44 Toekomstperspectief Masterplan Sociale voorzieningen Zeeuws-Vlaanderen 2012, SCOOP Vier scenario’s, aangepaste versie 1.Zelfstandige voorzieningen per kerk 2.Clustering op kerkniveau 3.Herschikking van voorzieningen 4.Voorzieningenstructuur op de schop 43

45 Toekomstperspectief 1.Zelfstandige voorzieningen per kerk Elke kerkelijke gemeente behoud zijn eigen voorzieningen Veel tijd, geld en energie van haar leden nodig Weinig ruimte voor investeringen in uitbreiding of verbetering 44

46 Toekomstperspectief 2. Clustering op kerkniveau Per kerkelijke gemeente op zoek naar samenwerkingspartners om bij te dragen aan multifunctionele voorzieningen Inzet van leden en goede samenwerking belangrijk Vraagt om investering in huidig aanbod én vernieuwing 45

47 Toekomstperspectief 3. Herschikking van voorzieningen Nog meer regionale functie van kerk, waarbij ontmoeting op kernniveau wel belangrijk blijft Er komt een meer divers aanbod Naast de vrijwilligers ook meer professionals nodig 46

48 Toekomstperspectief 4. Voorzieningenstructuur op de schop Bestaande kerken op de schop, in samenwerking met bijv. classis Middelburg. Nog meer regionaal Geen vraag? Geen aanbod! 47

49 Toekomstperspectief -> Wat spreekt u aan in deze modellen, en wat niet? 1.Zelfstandige voorzieningen per kerk 2.Clustering op kerkniveau 3.Herschikking van voorzieningen 4.Voorzieningenstructuur op de schop 48

50 Toekomstperspectief Masterplan Sociale voorzieningen Zeeuws-Vlaanderen 2012, SCOOP 3. Herschikking van voorzieningen Van lokale voorzieningen naar inzetten op een regionale voorzieningenstructuur Bereikbaarheid belangrijk aspect Evenwicht in vraag en aanbod 49

51 Toekomstperspectief Mogelijkheden voor de kerken o.b.v.: Herschikking van voorzieningen Vraag naar burgerparticipatie 50

52 Toekomstperspectief Best practices 51

53 Toekomstperspectief Kerkelijke ACTIE Animo leden zijn gemotiveerd om het initiatief gestalte te geven Contact leden hebben contact met buurtgenoten, organisaties in de buurt en instanties Toerusting leden beschikken over voldoende middelen (geld of natura), tijd en vaardigheden Inbedding de kerkelijke gemeente is ingericht op initiatieven van haar leden Empathie de kerk en haar leden zijn in staat zich te verplaatsen in bewoners 52

54

55 Gebed

56 E&R 121 / Lied 44 - Dankt, dankt nu allen God Dankt, dankt nu allen God met hart en mond en handen, die grote dingen doet hier en in alle landen, die ons van kindsbeen aan, ja, van de moederschoot, zijn vaderlijke hand en trouwe liefde bood.

57 Die eeuwig rijke God moge ons reeds in dit leven een vrij en vrolijk hart en milde vrede geven. Die uit genade ons behoudt te allen tijd, is hier en overal een helper die bevrijdt.

58 Lof, eer en prijs zij God die troont in 't licht daarboven. Hem, Vader, Zoon en Geest moet heel de schepping loven. Van Hem, de ene Heer, gaf het verleden blijk, het heden zingt zijn eer, de toekomst is zijn rijk.

59 E&R 423 / YFC – Heer, U bent mijn leven Heer, U bent mijn leven de grond waarop ik sta Heer, U bent mijn weg de waarheid die mij leidt U woord is het pad de weg waarop ik ga Zolang U mijn adem geeft, zolang als ik besta Ik zou niet meer vrezen, want U bent bij mij Heer, ik bid U, blijf mij nabij ‘k geloof in U, Heer Jezus, geboren uit de maagd eeuwige Zoon van God, die mens werd zoals wij U die stierf uit liefde, leeft nu onder ons en met God de Vader en verenigt met uw volk Tot de dag gekomen is van uw wederkomst dan brengt U ons thuis in Gods rijk Instrumentaal

60 Heer, U bent mijn kracht, de rots waarop ik bouw Heer, U bent mijn waarheid, de vrede van mijn hart En niets in dit leven zal ons scheiden Heer Zo weet ik mij veilig, want uw hand laat mij nooit los Van wat ik misdaan heb, heeft U mij bevrijd En in uw vergeving leef ik nu Vader van het leven, ik geloof in U Jezus de Verlosser, wij hopen steeds op U Kom hier in ons midden, Geest van liefde en kracht U die via duizend wegen ons hier samen bracht En op duizend wegen, zendt U ons weer uit Om het zaad te zijn van Godsrijk

61 lunch

62 Samen in de naam van Jezus – Gez. 176 Samen in de naam van Jezus heffen wij een loflied aan, want de Geest spreekt alle talen en doet ons elkaar verstaan. Samen bidden, samen zoeken naar het plan van onze Heer. Samen zingen en getuigen, samen leven tot zijn eer.

63 Heel de wereld moet het weten dat God niet veranderd is. En zijn liefde als een lichtstraal doordringt in de duisternis. 't Werk van God is niet te keren omdat Hij er over waakt, en de Geest doorbreekt de grenzen die door mensen zijn gemaakt.

64 Prijst de Heer, de weg is open naar de Vader, naar elkaar. Jezus Christus, Triomfator, mijn Verlosser, Middelaar. Vader, met geheven handen breng ik U mijn dank en eer. 't Is uw Geest die mij doet zeggen: Jezus Christus is de Heer!

65 Opwekking 462 – Aan Uw voeten Heer Aan uw voeten Heer, is de hoogste plaats Daarom kniel ik neer bij U Om bij U te zijn is de grootste eer, Daarom buig ik mij voor U. (2x) Ja ik verkies nu om bij U te zijn, en om naar U te luisteren. In plaats van altijd maar weer bezig te zijn, kom ik nu tot U, o Heer.

66 Aan uw voeten Heer, is de hoogste plaats Daarom kniel ik neer bij U Om bij U te zijn is de grootste eer, Daarom buig ik mij voor U. Mijn hart verlangt ernaar om samen te zijn, hier in een plaats van aanbidding, in Geest en waarheid samen één te zijn, in aanbidding voor U.

67 Aan uw voeten Heer, is de hoogste plaats Daarom kniel ik neer bij U Om bij U te zijn is de grootste eer, Daarom buig ik mij voor U. Zoals een vader die zijn kind omarmt, ja zo omarmt U ook mij. U bent een Vader die vertroost en beschermt. En ik kom tot rust bij U. En ik kom tot rust bij U.

68 middagprogramma

69 Beantwoorden vragen

70 Spreker Frans Hamelink

71 DOS Deputaatschap Ontwikkeling en samenwerking. Terneuzen 28-11-2015

72 TAAK  Bevorderen van samenwerking tussen de classiskerken  Zoeken naar antwoorden op ontwikkelingen  Bevorderen van afstemming van beleid bij ethische thema’s  Rapportage van werkzaamheden

73 BEVOEGDHEDEN 1. Onderhouden van contacten met de overlegvormen in de classis. 2. Behandelen van verzoeken vanuit de classiskerken, overlegvormen en commissies in relatie tot taakstelling

74 SAMENSTELLING DOS Van elke classiskerk één deputaat en een vervanger.  Ton Benschap Knook,Axel  Frans Hamelink,Zaamslag (Vrz.)  Johan Harmanny, Hoek  Cees Langendoen,Terneuzen (Secr.)  Wim Steenkamp,Gent

75 WERKZAAMHEDEN DOS (1)  Opstellen instructie  Sturing  Aanwijzing prioriteiten: o Relatievorming o Jeugd o Toerusting o Ambten

76 WERKZAAMHEDEN DOS (2)  Overleg met jeugdwerkers >Bijeenkomst  Predikantenoverleg  Overleg classis Middelburg  Bespreking Evangelisatie Oostburg

77 PREDIKANTENOVERLEG  Selectie thema’s en aandachtsvelden:  Relaties/samenwonen  Toerusting  Ambten  Middagdienst

78 BESPROKEN IN PREDIKANTENOVERLEG  Handreiking toerusting  Middagdienst  Ambten

79 PLANNEN 2016  Structuur > Uitvoering > Bg’s  Overleg/contact Bg’s  Resultaten symposium  Website classis > webmaster

80

81

82 www.classisaxel.nl

83 Website verder ontwikkelen Intern en extern? Intern: -Het portaal voor onze 5 kerken. -Website koppelen aan fb-groep. -Activiteiten die open staan voor anderen delen. -Deputaatschap plekje op de site. -vb Schooldag Kampen/concert Joke Buis oid

84 Maar ook extern? Evt. toevoegen aan de website: - Link met info over cultuur en natuur Zeeuws Vlaanderen. - Link naar vacatures in Zeeuws Vlaanderen. - Link naar huur- en koopwoningen in Zeeuws Vlaanderen.

85

86

87

88

89

90

91

92

93 Riny Dees 20151128

94 Roeping van de kerk! Prioriteit kerk is: - trouwe prediking van Gods woord - bestuderen van Gods woord - naleven van Gods woord Maatstaf is niet de cultuur of de tijdgeest, maar de betrouwbaarheid en onfeilbaarheid van Gods woord. Bijdrage vrouwenver. Onderzoekt de Schriften Terneuzen

95 Roeping van de kerk! Invulling: -gespreksavonden -toerusting dmv gedeelde artikelen in kerkbladen -bijbelstudie in gezinnen motiveren Bijdrage vrouwenver. Onderzoekt de Schriften Terneuzen

96

97 Naar één GKV Zeeuws-Vlaanderen Piet en Tiny van Alten Er is geen toekomst meer zonder elkaar, alleen maar mét elkaar. Jan Bakker

98 Een paar overwegingen (1) Krimp in Zeeuws-Vlaanderen zal naar verwachting niet stoppen. De krimp is m.n. ook een uittocht van talent Leidt tot een tekort aan belangrijke competenties als –Initiatief –Vermogen om visie en beleid te ontwikkelen –Leiding kunnen geven

99 Een paar overwegingen (2) Minder betrokkenheid van jongere generaties bij het instituut kerk en dus het werk voor de kerk Gevolg: Onevenredig veel werk ligt nu al bij 50-ers en 60-ers Nu zijn ze er nog, maar over 10 jaar ?

100 Een paar overwegingen (3) Kerkenraden en commissies in onze kerken hebben in grote lijnen dezelfde aandachtspunten en uitdagingen Afstanden tussen de kerken zijn al klein en nog kleiner geworden; in een internet-samenleving is afstand zelfs onbelangrijk.

101 Wat bindt ons praktisch al ? We hebben grotendeels te maken met dezelfde burgerlijke gemeente Ruim 40 jaar een gereformeerde school Samen het werk in Gent opgezet Samenwerking op meerdere terreinen, b.v. –Aangepaste catechese en erediensten voor mensen met een beperking –al meer dan 50 jaar kampwerk in Renesse voor jeugd van 12-16 jaar

102 Hoe verder (1) ? De toekomst is mét elkaar in één GKV Zeeuws-Vlaanderen ! Geen kostbare tijd meer verliezen door te gaan discussieren over voors en tegens; nú talenten bundelen, alvast het doel vaststellen en daarbij stappenplan maken !

103 Hoe verder (2) ? Zet een stip op de horizon die direct duidelijkheid geeft: We zijn één gemeente op b.v. 28-11-2020 (5 jaar na vandaag) ! Dan moeten we dus a.s. maandag aan de slag !

104 Ja, maar ? Natuurlijk zullen mensen allerlei problemen zien Natuurlijk moeten er afspraken gemaakt worden Natuurlijk moet en mag er ruimte zijn voor emoties Ja-maar zeggers: Zij hebben de antwoorden al, zij zien nl. de beren op de weg

105 Zeg: Ja, én ! Ja, én-zeggers: Zij durven te dromen en te doen. Zij stellen de vragen Zij zien de beren én de weg.

106 Ja, én ! Ik nodig u allen uit om ‘Ja én’ te zeggen !

107 Een sprong naar de toekomst ! Samen bouwen aan een gezamenlijke toekomst vanuit een enthousiast geestelijk klimaat: nu de sprong naar de toekomst maken !

108 Onderdelen van een mogelijke oplossing (P + T vA) Eén regionale kerkenraad voor kerkelijk beleid (de ‘brede’ agenda), ondersteunend voor het pastorale werk door deelraden per kern. Predikanten en kerkelijk werkers in dienst van en te betalen door de regio Kerkgebouwen onderbrengen in een stichting voor beheer en exploitatie Goed nadenken over bevoegdheden en verantwoordelijkheden

109

110 Neem jij je vriend mee naar de kerk? Vraagt u uw collega mee? Speciale diensten voor gasten.

111

112 Vieren met kinderen Classicale bid/dankdagdienst voor kinderen I.s.m. basisonderwijs invulling kindergedeelte (Kerst)viering voorbereiden.

113

114 Bijbelstudie: kan het evt. anders? Kerk van de toekomst Symposium Riny Dees 20151128

115 Oorzaken: - te druk privé, werk, kerk - te veel andere belangrijke zaken - afnemende interesse - geloven is individueel geworden Terugloop deelname aan bijbelstudie

116 Een vaste avond om de 14 dagen is praktisch niet haalbaar voor een steeds grotere groep. Een vaste avond, gedurende een heel jaar, dat red ik niet. Ik werk in de zorg of in de ploegen, het lukt me niet. De onderwerpen spreken me niet aan Ik zit al in allerlei commissies. Ik vind het gewoon teveel. Is dat niet iets voor ouderen? Ik zou wel willen maar :

117 We gaan samenwerken in de classis! Dit verhaal is niet voor verenigingen die lekker draaien. Dit is juist voor mensen die best zouden willen, maar waarvoor het moeilijk lukt. Riny Dees 20151128

118 We gaan in blokken werken b.v. 3 of 4 dagdelen : -Dit kan de avond, morgen of middag betreffen. -De sessies liggen niet ver uit elkaar qua tijd. Max 1 week. -Of je kunt kiezen voor 2 zaterdagen. Creatief omgaan met TIJD !!

119 Een blok betreft 1 onderwerp dat in 3 à 4 sessies helemaal wordt uitgespit. -Wat zegt de Bijbel? -Hoe zien we hierin Gods aanwezigheid? -Wat vraagt God hierin van ons? -Hoe staan we hierin tov een wereld die God steeds minder kent?

120 Onderwerpen kunnen z.n. ook toegespitst worden op doel(groepen): -Bijbels onderwerp -Jonge ouders -Ethische thema’s -Actuele thema’s (kerkelijk/geloof) -Kerkgeschiedenis/belijdenis

121 Hoe? In iedere classiskerk vragen we aan iedere vereniging 1-x per jaar medewerking te verlenen om 1 blok te verzorgen. In iedere classiskerk wordt 1 coördinator aangewezen/gevraagd (bv commissie gemeente opbouw) om data, tijdstippen en onderwerpen te inventariseren. Een jaar op voorhand is het volgende rooster met opties bekend. Dit wordt binnen geheel de classis verspreid. Gemeenteleden schrijven voor 1 of 2 studiesessies in per jaar middels een (evt. digitaal) opgaveformulier.

122 Voordeel: Als iedere bijbelstudieclub een blok voor zijn/haar rekening neemt hebben we zeker keus uit 10 tot 16 studieblokken per jaar. Mensen kunnen keuzes maken uit aangeboden tijdstippen/onderwerpen. Mensen met wisselende roosters kunnen voor een kort blok vaak wel vrij aanvragen. Mensen in ploegen kunnen zien waar het past. Afstanden zijn tegenwoordig geen probleem meer. Als inschrijvingen bekend zijn, kan er ook gepoold worden.

123 Als er 1 schaap over de dam is……!!!! Riny Dees 20151128

124 We hebben elkaar nodig We kunnen van elkaar leren We leren broeders en zuster uit onze buurgemeenten beter kennen Bijbelstudie blijft een belangrijke basis voor ons geloofsleven We kunnen gebruik maken van -Bestaande boeken of schetsen -Aangeboden interactieve digitale lessen via AKZ+ -Artikelen: christelijke bladen/websites

125 Het is een idee… Er zijn altijd betere ….. Maar er samen over denken kan geen kwaad En wie weet Zien we elkaar straks in Hoek, Axel, of in Gent… Terneuzen, of Zaamslag. Riny Dees 20151128

126

127 Classis-Axel, Symposium “Kerk van de Toekomst” 28 November, 2015 Ideeën uit Gent

128 Elkaar Beter Leren Kennen ✤ Predikant, breng een groepje mee! ✤ Gezinsdagen, vrouwendagen, mannendagen ✤ Uitnodigen van elkaar op kerkactiviteiten ✤ Belangrijk: Continuïteit

129 Toerusting ✤ Voor ambtsdragers ✤ Voor gemeenteleden ✤ Voor andere mensen met een taak in de gemeente ✤ Kerkelijk werkers die classicaal mogen toerusten

130 Diaconale Werk ✤ Situatie; Beperkingen ✤ Toch een mogelijkheid om samen te werken?

131 Gereformeerde Overleg Vlaanderen ✤ Wat is het GOV? ✤ Meer contact tussen GOV kerken en Classis - Axel?

132 Trouw Blijven aan de Trouwe God Ook met al onze zorgen voor de toekomst van de Kerk, moeten we onze primaire taak niet uit het oog verliezen — namelijk, trouw blijven aan God en aan Zijn Woord.

133

134 geloof delen wereldwijd Verbinden van jongeren

135 Jongeren van de kerken in de Classis Axel aan elkaar verbinden Jongeren uit de classis in contact brengen met jongeren van gemeente Saikot Children’s Home (in Churachanpur, Noord Oost India): Samen fundraising voor reis naar Noord Oost India whatsapp en viber/kakao/skype/FB Saikot - en classis Axel jongeren contact over zelfde thema of bijbelstudie Samen fundraising voor kerkbouwprojecten daar

136

137 Jaarlijks voetbaltoernooi

138 Idee van: Catechese groep 16-18 Zaamslag

139 Het lijkt ons leuk als er een spannend voetbaltoernooi wordt georganiseerd! We denken aan: Teams van 7p met een gelijke verdeling man /vrouw Twee leeftijdscategorieën: 16-23 en 23+ Twee bekers voor de winnaars Teamoutfit wordt beloond

140 Hoe krijg je mensen bij elkaar? -onze agenda’s staan vol. -zien we de meerwaarde nog in van elkaar ontmoeten? -komt dit weer bovenop al het andere? -stimuleren we elkaar nog om te gaan?

141 Anders samenwerken? -heeft elke kerk een activiteitenteam? -kunnen die samenwerken en/of elkaar informeren? -gebruik maken van website -stimuleren thuis/catechisatie/bijbelstudie. -Niet iedereen hoeft overal naartoe.

142

143

144

145

146 Mannenvereniging Terneuzen Waardering voor het rapport Jongeren en kerkverlating Confronterende preken “Wij” zelf zijn de kerk Andere taak evangelisatiecommissie Bijbelstudie / Verdieping Beter gebruik communicatiemiddelen Predikanten ook in deeltijd Maximale termijn predikant – gemeente Uniforme richtlijnen door classis op te stellen Voordelen grotere classis Niet langer wachten, nu handelen

147 Jongeren en kerkverlating Eén van de onderdelen van de kleiner worden kerken Moeten we niet veel meer aandacht schenken aan “onze” jongeren. Hoe kunnen we dat beter doen? Meer gestructureerd overleg tussen ouders, catecheten, jeugdouderling, wijkouderling, leiders vereniging???? Andere suggesties??????

148 Bijbelstudie / Verdieping Er is te weinig kennis van de bijbel Wat zegt de bijbel ons over de diverse ‘lastige’ onderwerpen die met name in deze tijd spelen, zoals gemengde verkering, samenwonen, echtscheidingen, homofilie, afhouding H.A., middagdienst, eisen voor ambtsdragers, enz. De gemeentebladen niet alleen gebruiken voor nieuws uit te gemeente, maar ook voor verdieping De (grotere) classis hiervoor inschakelen Elke maand in het gemeenteblad een onderwerp aan de orde stellen en uitdiepen Bij 8 predikanten binnen de (grotere) classis heeft elke predikant 1 keer in de 8 maanden een onderwerp te doen (eventueel iemand anders dan de predikant)

149

150 STUDENTENVERENIGING Concept-plan 28-11-2015

151 INHOUDSOPGAVE  Waarom een studentenvereniging?  Voor wie is de studentenverenging?  Locaties?  Wanneer en hoe vaak?  Hoe nu verder

152 WAAROM EEN STUDENTENVERENIGING  Christelijke jongeren onder elkaar  Gezamenlijk leuke dingen doen(bijbelstudie, soosavonden, uitstapjes)  Nieuwe vrienden maken of vriendschappen blijven onderhouden  En uiteraard nog veel meer…!

153 VOOR WIE IS DE STUDENTENVERENGING?  De studentenvereniging is voor iedereen toegankelijk vanaf +/-17 jaar(MBO, HBO)  Er zijn nu enkele jongeren benaderd die over het idee nadenken, deze jongeren zijn uit de verschillende classiskerken (Axel, Terneuzen, Hoek en Zaamslag)

154 LOCATIES?  La Redoute is het meest centraal en hier wordt een informele sfeer gecreëerd.  Eventueel thuis bij een van de deelnemers mocht la Redoute niet beschikbaar zijn.

155 WANNEER EN HOE VAAK?  1x in de 2 weken  Op donderdagavonden de bijbelstudie en de serieuze activiteiten  Zaterdagavonden de gezellige avonden en activiteiten

156 HOE NU VERDER..  Jongeren komen binnenkort samen om de plannen concreter te maken en de eerste avond te plannen.  Het idee moet kenbaar worden gemaakt bij de jongeren binnen de kerkelijke gemeenschap (promotieacties)

157

158

159

160

161 Sluiting en Dankgebed

162 Opwekking 377 / Lied 293 + 213 Wat de toekomst brengen moge Wat de toekomst brengen moge, mij geleidt des Heren hand; moedig sla ik dus de ogen naar het onbekende land. Leer mij volgen zonder vragen; Vader, wat Gij doet is goed! Leer mij slechts het heden dragen met een rustig kalme moed!

163 Heer, ik wil uw liefde loven, al begrijpt mijn ziel U niet. Zalig hij, die durft geloven, ook wanneer het oog niet ziet. Schijnen mij uw wegen duister, zie, ik vraag U niet: waarom? Eenmaal zie ik al uw luister, als ik in uw hemel kom! Instrumentaal

164 Laat mij niet mijn lot beslissen: zo ik mocht, ik durfde niet. Ach, hoe zou ik mij vergissen, als Gij mij de keuze liet! Wil mij als een kind behand'len, dat alleen de weg niet vindt: neem mijn hand in uwe handen en geleid mij als een kind. Waar de weg mij brenge moge, aan des Vaders trouwe hand loop ik met gesloten ogen naar het onbekende land.

165 Breng ons samen (Sela) U roept ons samen als kerk van de Heer, verbonden met U en elkaar. Wij brengen U lof, geven U alle eer: eendrachtig, veelstemmig en dankbaar. Jezus is Gastheer en nodigt ons uit: waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis! Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest die alles gelooft en verdraagt. Streef naar de gaven die God aan ons geeft: veelkleurig, verschillend en dienstbaar. Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar: liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt.

166 Breng ons samen, één in uw naam. Ieder is welkom hier binnen te gaan. Samen, één door de Geest; verbonden in liefde, die U aan ons geeft. U roept ons samen voor Woord en gebed, als deel van uw kerk wereldwijd. Wij bidden om vrede, verzoening en recht; gebruiken met vreugde de maaltijd. Wij breken het brood en verstaan het geheim, om samen uw kerk en van Christus te zijn. Breng ons samen, één in uw naam. Ieder is welkom hier binnen te gaan. Samen, één door de Geest; verbonden in liefde, die U aan ons geeft.

167 Wij belijden… één geloof en één Heer; zijn geroepen… tot één hoop, tot uw eer. Heer, geef vrede… die ons samenbindt. Vader, maak ons één!

168 Breng ons samen, één in uw naam. Ieder is welkom hier binnen te gaan. Samen, één door de Geest; verbonden in liefde, die U aan ons geeft.

169 Lied 416 - Ga met God Ga met God en Hij zal met je zijn, jou nabij op al je wegen met zijn raad en troost en zegen Ga met God en Hij zal met je zijn. Ga met God en Hij zal met je zijn: bij gevaar, in bange tijden, over jou zijn vleugels spreiden. Ga met God en Hij zal met je zijn. Instrumentaal

170 Ga met God en Hij zal met je zijn: in zijn liefde je bewaren, in de dood je leven sparen. Ga met God en Hij zal met je zijn. Ga met God en Hij zal met je zijn, tot wij weer elkaar ontmoeten, in zijn naam elkaar begroeten. Ga met God en Hij zal met je zijn.

171 KERK KERK van de toekomst KERK en) van de toekomst (classis) KERK (en) van de toekomst (classis) KERK van de toekomst Met Christus als FUNDAMENT! Bedankt voor jullie aanwezigheid !


Download ppt "KERK KERK van de toekomst KERK en) van de toekomst (classis) KERK (en) van de toekomst (classis) KERK van de toekomst Met Christus als FUNDAMENT! Symposium."

Verwante presentaties


Ads door Google