De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Verbinding geeft kracht ActiZ-jaarcongres Ondernemen in Zorg ActiZ-PwC benchmarkteam Robbert-Jan Poerstamper De Flint Amersfoort, 2 oktober 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Verbinding geeft kracht ActiZ-jaarcongres Ondernemen in Zorg ActiZ-PwC benchmarkteam Robbert-Jan Poerstamper De Flint Amersfoort, 2 oktober 2015."— Transcript van de presentatie:

1 Verbinding geeft kracht ActiZ-jaarcongres Ondernemen in Zorg ActiZ-PwC benchmarkteam Robbert-Jan Poerstamper De Flint Amersfoort, 2 oktober 2015

2 Wat vinden cliënten van de dienstverlening tijdens de maatschappelijke transitie?

3 NPS PG en Zorg Thuis stabiel Stijgende trend V&V zet door 2013 - 2015 68.066 cliënten 19 44 Vertegenwoordigers PG-cliënten Cliënten V&V Cliënten Zorg Thuis NPS 2015 Bron: ActiZ Benchmark in de Zorg 2013-2015 32 N=17.874 (2015) 2014: 28

4 CQ-totaalscore daalt daarentegen over hele linie Bron: ActiZ Benchmark in de Zorg 2014-2015 N=32.876 (2014) N=14.236 (2015) 2014 2015 Ervaren beschikbaarheid personeel 6,0 5,7 6,7 6,5 PG V&V 7,5 7,6 8,0 7,5 7,3 PG V&V ZT 56785678 Ervaren inspraak

5 Cliënten (h)erkennen transitie

6 Transitie niet ongemerkt aan cliënten voorbij Maatschappelijk sympathie voor zorgmedewerker De medewerkers van lagere niveaus zijn ontslagen, maar zij waren juist het hartelijkst De zorg wordt minder en medewerkers moeten te hard werken Zeer vaak genoemd, met de toevoeging: “knap dat ze toch zo vriendelijk blijven” Bron: ActiZ spiegelrapportage 2015

7 Cliënten ervaren ook positieve kanten van transitie: eigen regie en participatie Er is een klein hulpteam. Hierdoor ken je iedereen en zij kennen mij. Een wijkteam zou landelijk ingevoerd moeten worden (ZT) Ik ben heel tevreden over de samenwerking van de instelling met ons als mantelzorgers (PG) Bron: ActiZ spiegelrapportage 2015 We hebben inzage in het digitale dossier van onze moeder. Op deze manier kunnen wij gemakkelijker participeren in de zorg voor haar (PG) Vanwege wijkgericht werken komen er minder verschillende medewerkers over de vloer (ZT) Ik mag zelf de regie in handen houden en dat in goede samenspraak (VV)

8 Hoe onderscheiden koplopers zich?

9 NPS koplopers gestegen, vooral voor PG-cliënten Benchlearning kansrijk 40 54 Vertegenwoordigers PG-cliënten 2015 2014 57 63 Cliënten V&V 2015 2014 54 61 Cliënten Zorg Thuis 2015 2014 N=10.924 N=5.243N=13.420 N=5.161 N=8.532 N=3.832 19 28 32 43 44 Bron: ActiZ Benchmark in de Zorg 2014-2015

10 Menselijke maat en aandacht voor bewoners sleutelwoorden voor hoge NPS-scores Bron: Uitsnede ActiZ Spiegelrapportage 2015 N= 5.222 cliënten van organisaties met hoge NPS

11 Waar cliënten kritisch over zijn

12 Cliënten zien ruimte voor verbetering bij de inzet van moderne communicatievormen Whatsapp of beveiligde portal zodat ze berichten over onze naaste met ons kunnen delen (PG) Verzorgenden moeten minder lang achter de computer zitten (PG en VV) Wat er beter kan? Digitaal worden! Alle cliëntgroepen Vaak genoemd Ik wil wifi (VV) Er gaat nog te veel per post en telefoon, ik zou veel meer contact per mail of sms willen (PG) De verzorgenden kunnen mij niet eens helpen bij problemen met mijn iPad (VV) Maar… De intentie om te digitaliseren is er wel maar het zou wat sneller mogen (PG) Ze kunnen toch in mijn digidossier zien hoe ik verpleegd moet worden, waarom moet ik het dan elke keer uitleggen? (ZT) Bron: ActiZ Spiegelrapportage 2015 Vaak genoemd

13 Cliënten geven concrete voorbeelden van good practices binnen de sector Ik ben blij met de communicatie via de mail, heel belangrijk Als ik op bezoek ben bij mijn moeder, zie ik dat veel bewoners dol zijn op het robot- speelgoeddier (PG) Het gedachtegoed van e-health en beeldzorg leeft…. Wij kunnen inloggen en dan zelf iets in het dossier schrijven (PG) Via Familienet word ik goed op de hoogte gehouden (PG) Bron: ActiZ Spiegelrapportage 2015 Vaak genoemd, PG en ZT Ik krijg echt hulp op maat. Ik sms en app met mijn thuisbegeleiding als het niet zo lekker gaat en dat kan dagelijks (ZT)

14 Medewerkers voelen zich onvoldoende ondersteund door technologie N auwelijks positieve gebruikers: opleiden essentieel Ik heb moeite met de veranderingen op ICT- gebied, ik ben er niet mee groot geworden zoals de jeugd van vandaag We proberen nieuwe dingen uit, zoals digitaal werken in de cloud, wat super is Niet kunnen werken met de computer kost onnodig veel tijd; ondersteuning zou wenselijk zijn maar je moet overal zelf achteraan in je eigen tijd Voor elke registratie moet je weer een ander systeem hebben, alles werkt anders Waarom hebben wij eigenlijk geen mogelijkheden voor e-learning? Ik kies voor werken met de cliënt en dus niet voor al die ICT ? Bron: ActiZ Benchmark in de Zorg 2015

15 Aandeel ICT-kosten stijgt jaarlijks licht, maar blijft beperkt in omvang 100% Bron: ActiZ Benchmark in de Zorg 2010-2015, Google, MBO Raad N=43

16 Hoe ervaren medewerkers de transitie?

17 Totaalscore MedewerkerMonitor nagenoeg stabiel 2013 - 2015 143.586 medewerkers N=56.657 N=61.633 N=25.296 2013 2014 2015 Bron: ActiZ Benchmark in de Zorg 2013-2015

18 Maar ondertussen…

19 Dalende Werkgever NPS 2013-2015 geeft early warning N=56.657 N=61.633 N=25.296 2013 2014 2015 Werkgever NPS Bron: ActiZ Benchmark in de Zorg 2013-2015

20 2015: 83 2014: 85 Gemiddelde 2015 = -8 Werkgever NPS Organisatie Bron: ActiZ Benchmark in de Zorg 2015 N=74 2015: -57 Aandeel concerns met negatieve Werkgever NPS stijgt Spreiding neemt af maar blijft aanzienlijk 2014: -81

21 2015: 83 2014: 85 Gemiddelde 2015 = -8 Werkgever NPS Organisatie Bron: ActiZ Benchmark in de Zorg 2015 N=74 2015: -57 -11 Intramuraal Extramuraal -4 Aandeel concerns met negatieve Werkgever NPS stijgt Medewerkers zorg thuis positiever dan intramuraal 2014: -81

22 In 2013 heeft 60% van de organisaties meer promoters dan criticasters onder de medewerkers N=109 Bron: ActiZ Benchmark in de Zorg 2013 40% 60% 2013 Werkgever NPS = 4 Meer Promoters dan Criticasters

23 Bron: ActiZ Benchmark in de Zorg 2014 N=150 50% In 2014 heeft 50% meer promoters dan criticasters onder de medewerkers 20132014 Werkgever NPS = -5 Meer Promoters dan Criticasters

24 Bron: ActiZ Benchmark in de Zorg 2015 N=74 60% 40% In 2015 heeft nog maar 40% meer promoters dan criticasters onder de medewerkers 20132014 Werkgever NPS = -8 2015 Meer Promoters dan Criticasters

25 Hogere ervaren werkdruk, minder plezier in het werk en een toenemend ziekteverzuim mogelijke verklaringen voor dalende Werkgever NPS N=61.633 (2014) N=25.296 (2015) Aanvaardbare werkdruk: hoe lager de score hoe hoger de ervaren werkdruk Bron: ActiZ Benchmark in de Zorg 2014-2015 2014 2015 Extra personeelskosten € 40 miljoen

26 Ik geniet van het kwaliteit leveren en tegelijkertijd ondernemer in de zorg zijn Werkgever NPS wijkverpleegkundigen stijgt Verzorgenden lijken in transitie motivatie te verliezen 2013 2014 2015 N=56.657 (2013) N=61.633 (2014) N=25.296 (2015) Mijn kennis en kunde worden erkend, de organisatie heeft vertrouwen in mij De zelfstandigheid biedt mij de kans steeds op zoek te gaan naar verbeterpunten in mijn handelen Bron: ActiZ Benchmark in de Zorg 2013-2015 Het is net of de verpleegkundigen alles voor het zeggen hebben

27 Koplopers weten aantal criticasters te beperken Aandeel 7 en 8 scores nagenoeg gelijk 2014: 6,4% Gemiddeld Bron: ActiZ Benchmark in de Zorg 2015 N=74 Koplopers

28 Wat doen good practices in transitie?

29 Werkgever NPS lager bij reorganisaties Good practices bovengemiddelde werkgever NPS Zonder reorganisatie (N=23) 28 Wat good practices doen  Aandacht voor medewerkers  Betrekken groot aantal medewerkers bij veranderingen  Werken vanuit een heldere visie  Waardegedreven  Het Waarom staat centraal, niet het Wat & Hoe Bron: ActiZ Benchmark in de Zorg 2015 Met reorganisatie (N=20) -18

30 Zelforganisatie nog steeds hot

31 Zelforganisatie: wanneer wordt het een succes? Kenmerk succes  Medewerkers voelen zich erkend en ervaren vertrouwen van het management  Medewerkers benutten elkaars competenties en teamkracht  Medewerkers mogen creatief zijn  Medewerkers zijn toegerust voor hun nieuwe werkwijze  Alle functieniveaus hebben waarde in het team  Er blijven geen beslissingen liggen  Ruimte binnen kaders Quotes ter illustratie Zelfsturing geeft je het gevoel dat je vertrouwd wordt en dat wat je doet belangrijk is. Je hebt op deze manier gelijk een beloning voor je kunnen Met zelfsturing kunnen wij nog betere zorg leveren. Je leert elkaar beter kennen en weet wat je aan elkaar hebt Bron: ActiZ Benchmark in de Zorg 2015

32 De grote uitdaging

33 GAP tussen ervaringen van cliënten en perceptie van medewerkers aanzienlijk en niet verkleind. Bron: ActiZ Benchmark in de Zorg 2014-2015 Cliënten (N=9.570) Medewerkers (N=6.896) Cliënten (N=9.518) Medewerkers (N=6.486) Intramuraal

34 Stijging nettomarge duurzaam?

35 Nettomarge lijkt zich na dip in 2013 licht te herstellen… Bron: ActiZ Benchmark in de Zorg 2010-2015 N=43

36 Genormaliseerd resultaat neemt af naar 2,3% Incidentele dotatie reorganisatievoorzieningen en impairment nemen af 2,3% Bron: ActiZ Benchmark in de Zorg 2013-2015 N=43 2,4% 3,4%

37 Huisvestings- en renteresultaat gedaald tot 0,8% ‘Zorg’resultaat gestegen, voor o,5% veroorzaakt door alsnog toegekende OVA Bron: ActiZ Benchmark in de Zorg 2013-2015 N=43

38 In 2013 ingezette krimp formatie zet door in 2014 Uitstroom voor 0,9% beïnvloed door HbH Groei formatie Krimp formatie -3,4% Bron: ActiZ Benchmark in de Zorg 2011-2015 N=43

39 Gemiddelde personeelskosten per fte nemen meer toe dan CAO-stijging van 1,9% Inzet hogere deskundigheid meest logische verklaring Bron: ActiZ Benchmark in de Zorg 2010-2015 N=43 2013201420132014 Intramuraal ZZPZorg Thuis

40 Gemiddelde personeelskosten per fte nemen meer toe dan CAO-stijging van 1,9% Uitgaven externe opleidingskosten nemen verder af Bron: ActiZ Benchmark in de Zorg 2010-2015 N=43 Externe opleidingskosten t.o.v. personeelskosten 2012201320142013201420132014 Intramuraal ZZPZorg Thuis

41 Cash is King

42 Liquiditeit 2014 hoger dan in afgelopen vijf jaar Bron: ActiZ Benchmark in de Zorg 2010-2015 N=43

43 Bron: DigiMV 2014 N=287 Boekwaarde per 31 december Trendbreuk boekwaardeontwikkeling in 2014

44 Trendbreuk boekwaardeontwikkeling in 2014 Branche terughoudend met investeringen Bron: DigiMV 2014 N=287 Boekwaarde per 31 decemberInvesteringen

45 Margeherstel geldt niet voor iedereen

46 14 organisaties in “vrije val” Bron: DigiMV N=375 14 Verdeling per grootteklasse SMLXL 9221 Benchmarkpositie Achter kopgroep Midden- groep Voor de staart- groep Staart- groep Geen deel- nemer 12128 Omzetdaling > -5% Nettomarge dalend en negatief

47 Sector gekenmerkt door wendbaarheid bedrijfsvoering

48 Meerjarenprojectie 2018 met impactanalysetool toonde in september 2013 dat slechts 7% financieel duurzaam was 1 2,5% Inschatting 2013: 31% financieel niet duurzaam Inschatting 2013: behoudt goede financiële positie in 2018 Bron: Impactanalyse 2013 en ActiZ Benchmark in de Zorg 2014 N=104 Financieel niet duurzaam Financieel duurzaam 7%

49 Door aanpassingen bedrijfsvoeringen verwacht inmiddels 47% in 2018 over 1,5% rendement en voldoende vermogen en liquiditeit te beschikken Bron: DigiMV 2014 en ActiZ Benchmark in de Zorg 2015 Financieel gezond Early warning voor vermogen en liquiditeitEarly warning op één aandachtsgebied N=375 47%

50 Bij 5% cumulatief verlies in transitiejaren 2015 – 2018 heeft nog 35% voldoende liquiditeit en vermogen Bron: DigiMV 2014 en ActiZ Benchmark in de Zorg 2015 Financieel gezond Early warning voor vermogen en liquiditeitEarly warning op één aandachtsgebied N=375 1 25% Voldoende vermogen en liquiditeit 35%

51 Race to the bottom?

52 Contracteringstarieven dalen nog steeds Oveproductie niet vergoed Bron: Benchmark in de Zorg 2012-2015 N=43 Intramuraal ZZP-tarief Extramuraal tarief ?

53 Wat is uw antwoord?

54 Ontwikkeling benchmarkposities tweede tranche 2013 - 2015

55 Positionering 2013 - 2015 Grootteklasse (bedragen x € 1 miljoen) Totaal SMLXL < € 10€ 10 - € 40€ 40 - € 100> € 100 Koplopers23124140 Achter de koplopers202413764 Middengroep27293021107 Voor de staartgroep3139833 Staartgroep06118 Totaal73845738252 Participatiegraad leden66%91%83%92%79% 59%43%30% 4%23%18%24% 21%41% 16% Bron: Benchmark in de Zorg 2013-2015 Nagenoeg 80% ActiZ-leden maakt via Benchmark prestaties transparant in tweede tranche

56 Positionering 2013 - 2015 Grootteklasse (bedragen x € 1 miljoen) Totaal SMLXL < € 10€ 10 - € 40€ 40 - € 100> € 100 Koplopers23124140 Achter de koplopers202413764 Middengroep27293021107 Voor de staartgroep3139833 Staartgroep06118 Totaal73845738252 Participatiegraad leden66%91%83%92%79% 59%43%30% 4%23%18%24% 21%41% 16% Bron: Benchmark in de Zorg 2013-2015 S en M vallen in 2015 uit kopgroep vanwege financiële positie Nagenoeg 80% ActiZ-leden maakt via Benchmark prestaties transparant in tweede tranche

57 Positionering 2013 - 2015 Grootteklasse (bedragen x € 1 miljoen) Totaal SMLXL < € 10€ 10 - € 40€ 40 - € 100> € 100 Koplopers23124140 Achter de koplopers202413764 Middengroep27293021107 Voor de staartgroep3139833 Staartgroep06118 Totaal73845738252 Participatiegraad leden66%91%83%92%79% 59%43%30% 4%23%18%24% 21%41% 16% Bron: Benchmark in de Zorg 2013-2015 Aandeel L en XL in kopgroep sterk gestegen S en M vallen in 2015 uit kopgroep vanwege financiële positie Nagenoeg 80% ActiZ-leden maakt via Benchmark prestaties transparant in tweede tranche

58 Positionering 2013 - 2015 Grootteklasse (bedragen x € 1 miljoen) Totaal SMLXL < € 10€ 10 - € 40€ 40 - € 100> € 100 Koplopers23124140 Achter de koplopers202413764 Middengroep27293021107 Voor de staartgroep3139833 Staartgroep06118 Totaal73845738252 Participatiegraad leden66%91%83%92%79% 59%43%30% 4%23%18%24% 21%41% 16% L en XL vallen in 2015 uit middengroep vanwege cliënten en medewerkers Bron: Benchmark in de Zorg 2013-2015 Aandeel L en XL in kopgroep sterk gestegen S en M vallen in 2015 uit kopgroep vanwege financiële positie Nagenoeg 80% ActiZ-leden maakt via Benchmark prestaties transparant in tweede tranche

59 Benchmark geeft in tweede tranche herhaal- deelnemers inzicht in ontwikkeling prestaties Voor staartgroep Middengroep Staartgroep Achter kopgroep Koploper 13 stabiele koplopers 14 snelle stijgers 5 snelle dalers Benchmark- positie N=185 Bron: Benchmark in de Zorg 2013-2015

60 Nagenoeg 80% herhaaldeelnemers weet prestaties te handhaven (40%) of te verbeteren (37,8%) 37,8% 22,2% Bron: Benchmark in de Zorg 2015 N=185 40%

61 Suggesties voor toekomstagenda

62 Doorbreek negatieve tariefspiraal door kosten- effectiviteit maatschappelijke dienstverlening VVT aan te tonen binnen zorg- en welzijnsketen Bevorderen kwaliteit van leven vergt ook investeringen in: Bron: Teamanalyse PwC  Systematisch inventariseren wensen en behoeften huidige en toekomstige cliënten  Toerusten van medewerkers voor nieuwe taken met open mind richting cliënten  Versnellen toepassing moderne communicatietechnologie  Passende huisvesting doelgroepen

63 Hoe het in 1998 begon

64 TOEPASSING BENCHMARKANALYSEMODEL VOOR SECTOR VERPLEGING EN VERZORGING GEFASEERD EN ONDER RANDVOORWAARDEN HAALBAAR

65 PwC


Download ppt "Verbinding geeft kracht ActiZ-jaarcongres Ondernemen in Zorg ActiZ-PwC benchmarkteam Robbert-Jan Poerstamper De Flint Amersfoort, 2 oktober 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google