De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatieavond De Schelven Groep 3-4

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatieavond De Schelven Groep 3-4"— Transcript van de presentatie:

1 Informatieavond De Schelven Groep 3-4
september 2015

2 Voorstellen Leerkracht: Denise de Vlam (ma t/m vrij) Stagiaire: Wieske van de Cruijsen 2e jaars PABO (di) Klassenouder: Antoinette Vrugteveen Schrijf je in voor het kennismakingsgesprek in week 39. Belangrijke informatie uitwisselen over uw kind staat in dit gesprek centraal.

3 De groep Groep 3 bestaat uit 10 kinderen: 4 meisjes en 6 jongens
kennismaking- en groepsvormende activiteiten. enthousiaste groep. De kinderen hebben al met veel nieuwe materialen en routines kennis gemaakt. Diverse niveaus zijn in de groep merkbaar. Werken met uitgestelde aandacht. WC+ op tijd naar bed! Fides en pestprotocol

4 Regels 4 basis schoolregels Algemene schoolregels
1. Elk gevoel is echt en zegt waar de ander zijn grenzen legt. 2. Veiligheid en rust is voor iedereen een must. 3. Zuinig zijn op de spullen van jezelf en elkaar, dat vinden wij helemaal niet raar. 4. In woord en daad zorg je ervoor dat je elkaar niet schaadt. Algemene schoolregels Bijv. niet parkeren/ afzetten in de Frans Halsstraat Pleinregels Klassenregels

5 Verwachtingen Wat mag u als ouder van mij verwachten?
Dat ik uw kind zo goed mogelijk begeleid in zijn/haar ontwikkeling. Communicatie over de ontwikkeling van uw kind. Openheid en eerlijkheid. Wat verwacht ik als leerkracht van u? Dat u naar mij toe komt wanneer er iets is. Het is fijn wanneer u als ouder betrokken bent bij school en de ontwikkelingen van uw kind. (werkjes bekijken/hulp bieden/etc.)

6 Bijzonderheden Start van de dag :
Bij binnenkomst een hand geven. Groep 3 en 4 zo zelfstandig mogelijk naar binnen. Ouders zijn altijd welkom in de klas! Groep 3: inloop of een werkje. Groep 4: wisselende taken of inloop Maandag: weekendkring, kinderen mogen alleen iets meenemen wanneer dit hun verhaal in de kring ondersteund. Dus niet een speeltje wat ze al 3 jaar hebben. Dinsdag en vrijdag: presentaties in de vorm van spreekbeurt of boekenbeurt Vrijdag: complimentenkring. Fruitpauze: Het drinken wordt in de klas opgedronken, fruit eten we buiten op i.v.m. langere pauze. graag gesneden fruit en/of drinken. gruiten op dinsdag en vrijdag (delen van fruit). We eten in de klas 10.10 tot uur buiten spelen Luchpauze: van tot uur lunchpauze (geef mee wat op moet en kan!) van tot uur buiten spelen Etui: groep 3-4 mag geen schrijfgerei van thuis mee naar school toe nemen.

7 Bijzonderheden Presentaties in groep 3-4 Groep 3:
de “ dit ben ik doos” boekenbeurt spreekbeurt Groep 4: de “ mag ik me even voorstellen doos”

8 Beloning/Taken ‘De goed-gedaan’-beker Stickers in werkboekjes Hulpjes
Taakjes

9 Verjaardagen Ouders plannen met de leerkracht de verjaardag van hun kind. Ouder neemt hierin het initiatief. Vanaf groep 3 is het vieren van de verjaardag zonder ouders. Wij waarderen een zo gezond mogelijke, eetbare traktatie, zonder cadeautje! Ook de leerkracht geniet van dezelfde traktatie als de kinderen. Er is de gelegenheid om iets te knutselen voor de verjaardag van papa, mama, broer(s), zus(sen), opa en/of oma. Hierbij neemt de ouder of het kind van groep 3-4 het initiatief om dit te melden bij de leerkracht.

10 Het is fijn wanneer uw kind op deze dag makkelijke kleding aan heeft!
Gymnastiek Groep 3: Op maandagochtend van tot uur. Op donderdagochtend speelt groep 3 met groep 1-2 buiten. Bij slecht weer naar de grote gymzaal met alleen gymschoenen. De gymschoenen blijven dus op school. Groep 4: Op maandag- en vrijdagochtend (met groep 4-5) van tot uur. Het is fijn wanneer u denkt aan: Een gym T-shirt/ broek of turnpak, gymschoenen en handdoek. Het niet compleet bij hebben van gymspullen betekent niet mee gymmen! - Mocht uw kind niet mee kunnen gymmen dit graag even melden. Het is fijn wanneer uw kind op deze dag makkelijke kleding aan heeft!

11 Mededelingen Controleren persoonsgegevens
adres: we gebruiken dit medium niet voor het communiceren over uw kind en verwachten dit ook van u. De Info: digitaal verkrijgbaar! Vul uw adres in en u ontvangt de info digitaal! De schoolgids is voortaan digitaal te vinden op U krijgt deze niet meer aan het begin van het schooljaar. Kalender met de praktische informatie voor ouders heeft u ontvangen. Verlof aanvragen: dit moet schriftelijk via formulieren verkrijgbaar bij de leerkracht. Het ingevulde formulier moet afgegeven worden bij de directie. (niet voor dokter- en tandartsbezoek) De leerkracht kunt u het beste aanspreken na schooltijd tot uur. Voor langere gesprekken wordt een gesprek gepland vanaf uur (i.v.m. de verplichte pauze van tot uur) Groep 3-4 heeft een eigen webpagina op “schelvenshow”: data staan vermeld op de kalender. U bent altijd welkom!

12 Lesprogramma groep 3 Veilig Leren Lezen (VLL)
leesmethode met verschillende niveaugroepen: Sterretje: kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Maantje: kinderen met een gemiddelde leesontwikkeling. Raketje: kinderen die meer uitdaging nodig hebben. Zonnetje: kinderen met zeer ver ontwikkelt leesniveau. Start Er wordt altijd gestart met gezamenlijke activiteiten voor de totale groep. Aanpak De kinderen leren  woord – letter – gebaar – schrijfletter. Na 3 weken volgt er een toetsmoment (1e kern duurt 4 weken) Bij onvoldoende beheersing zal er meteen een actieplan worden opgesteld en zal er tussentijds een gesprek met de ouders plaats vinden.

13 Lesprogramma groep 3 Kilometers maken Rond januari hebben we alle letters gehad en gaan we ons richten op het vloeiender leren lezen. Ook begrijpend lezen komt dan steeds meer aan bod. Op de website van de methode vll staat informatie voor u als ouder. U kunt er tips en spelletjes vinden die u spelenderwijs met uw kind kunt doen. Via de site kunt u uw kind ook abonneren op het tijdschrift maan-roos-vis.   klik dan op ‘voor ouders’. Iedere dag eventjes lezen is zeer belangrijk voor de leesontwikkeling van uw kind!

14 Lesprogramma groep 3 Wereld in Getallen
Rekenmethode met verschillende niveaugroepen (1 ster- 2 ster- 3 ster) Alle kinderen maken de basisstof. Daarnaast is er herhalingsstof of Verrijkingsstof voor de kinderen die dit nodig hebben. In het begin van het schooljaar gaat het vooral om het goed leren schrijven van de cijfers, om hoeveelheden handig tellen, structuur van de getallenlijn en splitsingen van cijfers tot 10 uit het hoofd kennen. Aan het einde van het jaar beheersen de kinderen de getallenlijn tot 100 en moeten de kinderen sommen t/m 20 vlot kunnen maken. Automatiseren de sommen tot 10 moeten voor groep 3 helemaal gememoriseerd zijn in een vlot tempo! Veel oefenen dus! Zelfstandig werken Zelfstandigheid bevorderen we door te werken met het stoplicht, de dobbelsteen en het planbord.

15 Lesprogramma groep 3 Overige vakken in groep 3: Schrijven Schooltv: studio snugger Verkeer Wereld Oriëntatie met ‘Veilig de wereld in!’ Handvaardigheid/tekenen Muziek/ drama Katechese met Trefwoord Bisk Rode draad

16 Lesprogramma groep 4 Wereld in Getallen (rekenen)
Rekenmethode met verschillende niveaugroepen (1 ster- 2 ster- 3 ster) Alle kinderen maken de basisstof. Daarnaast is er herhalingsstof of Verrijkingsstof voor de kinderen die dit nodig hebben. Takenkant (blauw= instructie) en lessenkant (rood= zelfstandig) Doelen voor groep 4 Getallenlijn tot 100 Optellen en aftrekken tot 100 Automatiseren van alle sommen tot 20 (belangrijk!) Inoefening van de tafels van 1 t/m 6 en 10 (huiswerk groep 4!) Geld: alle munten en biljetten. Gepast betalen en teruggeven Tijd: hele en halve uren analoog en digitaal. Kwartieren analoog!! Moeilijk! Meten: lengte (cm/ m), gewicht (g en kg) en inhoud (l)

17 Technisch lezen Estafette (technisch lezen)
Begrijpend lezen (Nieuwsbegrip met groep 4-5) Ook voor thuis! Voorlezen Zelfstandig lezen (o.a. vloeiend & vlot, ‘t boekenbos) digitaal! Boekenbeurt Extra leestijd voor zwakke lezers Een oefening!

18 Technisch lezen Veel thuis lezen (leeskilometers) iedere dag 10 min.!
Biebbezoek (kinderen kunnen gratis lid worden!) Vooral ook op interesse: leesbeleving Toetsing 2 x per jaar. Voor zwakke lezers 4 x per jaar. Einddoel (streven) groep 4 is Avi E4 Wat kun je thuis doen: Tegelijk hardop lezen ‘Fouten’ lezen Ouder leest voor/ kind leest voor Kind leest voor aan broertje of zusje Vragen stellen over de tekst Het lezen moet leuk blijven!

19 Taal en spelling Taal in beeld (met heel groep 4)
woordenschat/ spreken en luisteren/ schrijven (stellen) en taalbeschouwing Spelling in beeld Klankstrategie/ regelstrategie/ onthoudstrategie (weetwoorden) en opzoekstrategie (analogie)

20 Overige vakken Schooltv: studio snugger
Wereld Oriëntatie met ‘Veilig de wereld in! Verkeer Schrijven (hoofdletters) Katechese (methode “Trefwoord”) Tekenen / handvaardigheid Muziek / drama Bisk Rode draad

21 Weektaak Basisvaardigheden beheersen Meer zelfstandigheid
Zelf werk nakijken (reflecteren) Zelf plannen Weektaak: differentiëren Extra werk Keuze werk

22 Vragen?


Download ppt "Informatieavond De Schelven Groep 3-4"

Verwante presentaties


Ads door Google