De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatieavond groep 4 Welkom!. Wij vinden het belangrijk dat uw kind graag naar school gaat en zich veilig voelt.  Hoe gaan we met elkaar om? Gesprekken.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatieavond groep 4 Welkom!. Wij vinden het belangrijk dat uw kind graag naar school gaat en zich veilig voelt.  Hoe gaan we met elkaar om? Gesprekken."— Transcript van de presentatie:

1 Informatieavond groep 4 Welkom!

2 Wij vinden het belangrijk dat uw kind graag naar school gaat en zich veilig voelt.  Hoe gaan we met elkaar om? Gesprekken naar aanleiding van een gebeurtenis in de klas, tijdens buiten spelen enz. Methode Vreedzame school ZIEN (leerlingvolgsysteem) Sociaal emotionele ontwikkeling

3 Vreedzame school  Blok 1: - elkaar leren kennen - opstekers en afbrekers - klassenregels - gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de sfeer en het lokaal  Blok 6: Samen en toch anders  Website  Inhoud van de volgende blokken te lezen

4 Inloop Weektaak: - taal-, reken- en schrijfopdrachten van de week die de kinderen zelfstandig kunnen maken - computeropdrachten rekenen, nieuwsbegrip, woordenschat en spelling - expressieopdrachten - zelfcorrigerende opdrachten: Pico Piccolo e.d. Bibliotheek Werk afmaken Voorinstructie, leeshulp

5 VNL: Vernieuwd niveaulezen  Schoolbibliotheek met verschillende leesniveaus  Niveau 0 t.m. 9 leesniveau  Niveau 10 t.m. 12 belevingsniveau  Vrijwilligerswerk van ouders  Ruilen tijdens de inloop  Streven van groep 4 = beheersing AVI 5 (rood)

6 Begrijpend lezen  Nieuwsbegrip XL, actuele onderwerpen Tekst verkennen Aantal vragen maken Vragen afronden op de computer (school of thuis) Diverse niveaus (groep 4 werkt met AA en A) Later in het jaar worden de leerlingen in niveau ingedeeld  CITO hulpboek  wennen aan de vraagstelling van CITO

7 Taal in Beeld  Woordenschat  grote woordenschat geeft meer begrip  Spreken en luisteren  diverse functies  Schrijven  zinnen en teksten zo formuleren, dat een ander het ook begrijpt  Taalbeschouwing  woordgroepen, zinnen knippen, spreekwoorden/gezegdes

8 Spelling in Beeld  Klankwoorden (stoel)  Onthoudwoorden (eigen)  Regelwoorden (zitten, lopen) website!  Materialen: - Werkboek - Woordenlijst - Computeropdrachten Signaaldictee en controledictee Extra oefenen of verrijken

9 Rekenen  Automatiseren t.m. 20 afronden ( + en – sommen vlot kunnen maken)  Bewerkingen van getallen t.m. 100  Automatiseren van de tafels van 1 t.m. 5 en 10  Geld: briefjes en munten, gepast betalen, terugkrijgen en vergelijken van geldhoeveelheden  Tijd: klokkijken hele en halve uren analoog en digitaal, kwartieren alleen analoog  Meten: meter, cm, kg, g en liter

10 Een les Les duurt 50 à 60 min Altijd dezelfde lesopbouw - ½ les instructie - ½ les weektaak Extra instructie voor rekenzwakke kinderen instructie + oefenen verlengde instructie zelfstandig werken aan de weektaak

11 De weektaak Zelfstanding werken met de weektaak op drie niveaus: Rekenzwak Gemiddeld Rekensterk

12 Schrijven  Methodische hoofdletters  Tempo en netheid  Schrijfhouding en pengreep

13 Werkuur  Bekend vanuit de kleuterbouw en groep 3  werken in hoeken  Afwisseling tussen sociaal emotioneel (zelfstandig werken, samenwerken, omgaan met verschillen e.d.), cognitief (leren lezen, rekenen enz.) en creatief (tekenen, knutselen en spel)  Meer tijd en ruimte voor individuele begeleiding van de kinderen

14 Diverse hoeken van werkuur  Rood: Taal/leeshoek  Blauw: reken/schrijfhoek  Geel: vrijspelen/spelopdracht/ weektaak

15 Meer hoeken van werkuur  Groen: Computerhoek (software TIB, SIB en WIG, Nieuwsbegrip)  Oranje: teken- en knutselhoek  Rose: wereldoriëntatiehoek

16 Thema’s/Wereldoriëntatie  Thema’s van de leesmethode  ondersteund door school t.v. Huisje boompje beestje  Thema’s rondom feesten: Sint Maarten, Sinterklaas, Kerst

17 Afsluiting  Vragen?  Stand oudervereniging  jaarverslag financiën kennismaken koffie/thee


Download ppt "Informatieavond groep 4 Welkom!. Wij vinden het belangrijk dat uw kind graag naar school gaat en zich veilig voelt.  Hoe gaan we met elkaar om? Gesprekken."

Verwante presentaties


Ads door Google