De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatieavond groep 4

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatieavond groep 4"— Transcript van de presentatie:

1 Informatieavond groep 4
Welkom!

2 Sociaal emotionele ontwikkeling
Wij vinden het belangrijk dat uw kind graag naar school gaat en zich veilig voelt. Hoe gaan we met elkaar om? Gesprekken naar aanleiding van een gebeurtenis in de klas, tijdens buiten spelen enz. Methode Vreedzame school ZIEN (leerlingvolgsysteem)

3 Vreedzame school Blok 1: - elkaar leren kennen
- opstekers en afbrekers - klassenregels - gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de sfeer en het lokaal Blok 6: Samen en toch anders Website  Inhoud van de volgende blokken te lezen

4 Inloop Weektaak: - taal-, reken- en schrijfopdrachten van de week die de kinderen zelfstandig kunnen maken - computeropdrachten rekenen, nieuwsbegrip, woordenschat en spelling - expressieopdrachten - zelfcorrigerende opdrachten: Pico Piccolo e.d. Bibliotheek Werk afmaken Voorinstructie, leeshulp

5 VNL: Vernieuwd niveaulezen
Schoolbibliotheek met verschillende leesniveaus Niveau 0 t.m. 9 leesniveau Niveau 10 t.m. 12 belevingsniveau Vrijwilligerswerk van ouders Ruilen tijdens de inloop Streven van groep 4 = beheersing AVI 5 (rood)

6 Begrijpend lezen Nieuwsbegrip XL, actuele onderwerpen Tekst verkennen
Aantal vragen maken Vragen afronden op de computer (school of thuis) Diverse niveaus (groep 4 werkt met AA en A) Later in het jaar worden de leerlingen in niveau ingedeeld CITO hulpboek  wennen aan de vraagstelling van CITO

7 Taal in Beeld Woordenschat  grote woordenschat geeft meer begrip
Spreken en luisteren  diverse functies Schrijven  zinnen en teksten zo formuleren, dat een ander het ook begrijpt Taalbeschouwing  woordgroepen, zinnen knippen, spreekwoorden/gezegdes

8 Spelling in Beeld Klankwoorden (stoel) Onthoudwoorden (eigen)
Regelwoorden (zitten, lopen) website! Materialen: Werkboek Woordenlijst Computeropdrachten Signaaldictee en controledictee Extra oefenen of verrijken

9 Rekenen Automatiseren t.m. 20 afronden ( + en – sommen vlot kunnen maken) Bewerkingen van getallen t.m. 100 Automatiseren van de tafels van 1 t.m. 5 en 10 Geld: briefjes en munten, gepast betalen, terugkrijgen en vergelijken van geldhoeveelheden Tijd: klokkijken hele en halve uren analoog en digitaal, kwartieren alleen analoog Meten: meter, cm, kg, g en liter

10 Een les Les duurt 50 à 60 min Altijd dezelfde lesopbouw
instructie + oefenen verlengde instructie zelfstandig werken aan de weektaak Les duurt 50 à 60 min Altijd dezelfde lesopbouw - ½ les instructie - ½ les weektaak Extra instructie voor rekenzwakke kinderen - Instructie: Iedere les begint met instructie. Daarbij krijgen de kinderen uitleg over 1 nieuw rekenonderwerp. - Rekenzwakke kinderen: De kinderen die het na de instructie nog niet helemaal begrijpen, krijgen extra uitleg. - Weektaak: Na de instructie gaat iedereen zelfstandig werken aan hun weektaak. Hierbij plannen ze zelf hun tijd in, zodat ze aan het einde van de week alle opgaven van die week hebben gemaakt.

11 De weektaak Zelfstanding werken met de weektaak op drie niveaus:
Rekenzwak Gemiddeld Na de instructie (1e helft van de les) gaan de kinderen zelfstandig oefenen (2e helft van de les). Dit doen ze met de weektaak. Hierbij ligt vast welke opgaven ze deze week moeten maken. De kinderen plannen zelf hun tijd in zodat ze aan het einde van de week de weektaak hebben afgerond. 1 ster: De kinderen die moeite hebben met rekenen, krijgen na de klassikale instructie extra uitleg. Daarna beginnen hun weektaak bij de opgaven die zijn aangeduid met 1 ster. Zijn ze klaar met deze opgaven, dan werken ze door op het volgende niveau. 2 sterren: De meeste kinderen zullen (direct na de instructie) beginnen op het gemiddelde niveau, aangeduid met 2 sterren. Ook voor hen geldt dat als ze hiermee klaar zijn, ze kunnen doorwerken naar het 3 sterren niveau. 3 sterren: De kinderen die heel goed kunnen rekenen, maken de weektaak op 3 sterren niveau (dit is een selectie van de 2 sterren opgaven en alle 3 sterren opgaven). De kinderen die hiermee klaar zijn, kunnen verder werken in het Pluswerkboek (zie sheet 8). Dit biedt extra lastige opgaven die aansluiten bij het onderwerp van de weektaak. Rekensterk

12 Schrijven Methodische hoofdletters Tempo en netheid
Schrijfhouding en pengreep

13 Werkuur Bekend vanuit de kleuterbouw en groep 3  werken in hoeken
Afwisseling tussen sociaal emotioneel (zelfstandig werken, samenwerken, omgaan met verschillen e.d.), cognitief (leren lezen, rekenen enz.) en creatief (tekenen, knutselen en spel) Meer tijd en ruimte voor individuele begeleiding van de kinderen

14 Diverse hoeken van werkuur
Rood: Taal/leeshoek Blauw: reken/schrijfhoek Geel: vrijspelen/spelopdracht/weektaak

15 Meer hoeken van werkuur
Groen: Computerhoek (software TIB, SIB en WIG, Nieuwsbegrip) Oranje: teken- en knutselhoek Rose: wereldoriëntatiehoek

16 Thema’s/Wereldoriëntatie
Thema’s van de leesmethode  ondersteund door school t.v. Huisje boompje beestje Thema’s rondom feesten: Sint Maarten, Sinterklaas, Kerst

17 Afsluiting Vragen? Stand oudervereniging  jaarverslag financiën
kennismaken koffie/thee


Download ppt "Informatieavond groep 4"

Verwante presentaties


Ads door Google